matematik dersinde geogebra programı kullanımının10 ...

MATEMATİK DERSİNDE GEOGEBRA PROGRAMI KULLANIMININ 10. SINIF ... denkliğini sağlamak için öğrencilerin 9.sınıf matematik dersi karne başarı puanları ... sonsuzluğu ile algıladığı ve bir matematikçi olarak matematiğin onda bir amaç ve tutku olduğu ... belirlenen konuyla ilgili kazanımlar ve ders kitabı incelenmiştir.

matematik dersinde geogebra programı kullanımının10 ...- İlgili Belgeler

matematik dersinde geogebra programı kullanımının10 ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/cenkakay35/Supervised_Master_Theses_003.pdf

MATEMATİK DERSİNDE GEOGEBRA PROGRAMI KULLANIMININ 10. SINIF ... denkliğini sağlamak için öğrencilerin 9.sınıf matematik dersi karne başarı puanları ... sonsuzluğu ile algıladığı ve bir matematikçi olarak matematiğin onda bir amaç ve tutku olduğu ... belirlenen konuyla ilgili kazanımlar ve ders kitabı incelenmiştir.

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının GeoGebra ile ...

https://pdfs.semanticscholar.org/8efc/0855d40af4ee2693d6c340b9ce7b0822bd01.pdf

GeoGebra, materyal, öğretmen adayı, dinamik yazılım. 1. Giriş ... Bilgisayarın matematik ve geometri derslerinde kullanılması neden gereklidir? Kod. Frekans.

Matematik Öğretmenlerinin GeoGebra ile Hazırlanan Çalışma ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/201414

Anahtar Kelimeler: Matematik eğitimi, GeoGebra, çalışma yaprağı, ikinci dereceden ... yaprakları pilot çalışmaya tabi tutulup dört matematik öğretmeni tarafından.

Matematik Öğretmen Adaylarının GeoGebra Yazılımı Yardımıyla ...

http://kefad2.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt16Sayi3/JKEF_16_3_2015_295-312.pdf

3. sınıf ilköğretim matematik öğretmen adaylarının GeoGebra yazılımı ile ... Şekil 3. Düzlem Üzerinde Oluşturulan Vektör ile Düzleme Dik Olan Vektörün İç.

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE GEOGEBRA KULLANIMI ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423939821.pdf

GeoGebra Nedir? Markus. Hohenwarter tarafından. 2001 yılında. Salzburg. Üniversitesi'nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanıp, daha ...

bilgisayar destekli öğretimin matematik başarısına etkisi: geogebra ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2262/280697.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu çalışma, 8. sınıf matematik dersi müfredatında yer alan “Üçgen ve Pisagor ... sonuçlarına göre, konu anlatımı sırasında ön öğrenmelerde eksik olan kısımlar.

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi Dersinde Dinamik Matematik ...

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/139326-20140215113045-10.pdf

Her bir öğretmen adayının, inşası gösterilen matematiksel kavramları kendi bilgisayarlarında oluşturmaları sağlanmıştır. Veriler açık uçlu sorulardan oluşan bir ...

Geleneksel ve sýradan bir matematik dersinde öðretmen önce ...

http://infobank.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Matematik/Poster/t193GIBIDA.pdf

Yazarlarca geliştirilen Keşfederek,Uygulayarak Logaritma Öğretimi Etkinlikleri ... olmayan garip kurallar ve anlamsız, bir işe yaramayan işlemlerden ibaret ...

MATEMATİK DERSİNDE PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİNİN ...

http://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/2765/ibrahim%20%C3%A7%C4%B1nar%20e%C4%9Fitim%20bilimleri%20y.l.tezi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5 Ara 2013 ... Araştırmanın amacı, matematik dersinde problem çözme ... kullanacağı yöntem ve teknikleri öğrencilerin farklı öğrenme stillerine göre organize.

MATEMATİK DERSİNDE ÖĞRETMENLERİN DERS İÇİ YÖNELTİĞİ ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/70242

Çalışmada 5 farklı ilköğretim okulunda, 4 ve 5. sınıf matematik derslerinde, sınıf öğretmenlerinin sorduğu sorular ve öğrencilerin verdiği cevapların düzeyleri ...

Matematik dersinde PDÖ yaklaşımına ilişkin öğrenci ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/39775

PDÖ Nedir? Amaçlar. Kazanımlar. PDÖ Süreci. Uygulama. Hipotez Oluşturma. Senaryo Hazırlama. Değerlendirme. PDÖ' de Değişen ...

matematik dersinde basamaklı öğretim yönteminin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/299137

eğitim öğretim yaklaşımının duyuşsal öğrenmelerde etkililiği üzerine geniş kapsamlı araştırmalar ... öğrenmeyi tercih eden öğrenciler için ders kitabından görevler sunulur. ... Ayrıca, öğrencilerin bir önceki döneme ait matematik dersi karne notları ... Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

matematik dersinde başarılı olmanın matematiği - Turuz

https://turuz.com/storage/her_konu-2019-7/6946-Sevdim_Seni_Matematik-Ahmed_Yildiz-2010-201s.pdf

Matematik Başarısızlığında Dış Etkiler ve İç Tepkiler ..... 21 ... Matematik Test Soruları Nasıl Çözülür? . ... banka müdürü, 1903. ... Güvender Rehberlik (Sanal.

Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Alternatif Ölçme ve ...

http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/download/661/249

Bir araştırmada,. Matematik dersi Öğretim Programı'nda değerlendirmeye ilişkin olarak görüşleri alınan öğretmenlerin yarısından fazlası, çeşitli değerlendirme ...

matematik dersinde probleme dayalı öğrenme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/226810

6 May 2016 ... Salih ÇAKIR**. Serdar AZTEKİN***. ÖZET. Bu araştırma matematik derslerinde probleme dayalı öğrenme yönteminin, öğrencilerin derse ilişkin.

ortaokul matematik uygulamaları dersinde karşılaşılan zorluklar

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi55_pdf/5egitim/boyraz_hilal.pdf

ORTAOKUL MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ... Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Kayseri'de Milli Eğitim ... Ö7: “Zümre öğretmenlerin de kararıyla programı ortak uyguluyoruz.

İlköğretim Yedinci Sınıf Matematik Dersinde (Çokgenler Konusunda ...

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423935672.pdf

çokgenler konusu amaç ve davranışlarına yönelik Başarı Testi araştırma- ... öğretmen tarafından yürütülen dolaysız öğretim ya da düz anlatım-tartışma biçiminde ...

BAHAR BAKIR Ortaokul 7. Sınıf Matematik Dersinde Kuantum ...

https://acikerisim.siirt.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12604/1785/BAHAR%20BAKIR%20Ortaokul%207.%20S%C4%B1n%C4%B1f%20Matematik%20Dersinde%20Kuantum%20%C3%96%C4%9Frenme%20Modelinin%20%C3%96%C4%9Frencilerin%20Bili%C5

AraĢtırma 7. sınıf matematik dersi öğretim programında yer alan “Oran Orantı ve Yüzdeler” ... Fen ve Teknoloji Öğretiminde Zihin Haritası ve Kavram Karikatürü.

7. Sınıf Matematik Dersinde Otantik Görev Odaklı Öğrenme ...

http://www.inteach.org/upload/ZeynepAydinAsk.pdf

23 Şub 2012 ... Anahtar Kelimeler: Otantik Öğrenme, Otantik Görev, Matematik Eğitimi ... araştırmacı ortaokul 7. sınıf matematik konuları içerisinde yer alan “Olasılık ve ... www.earged.meb.gov.tr/pdf/pisa2009rapor.pdf adresinden edinilmiştir.

7. sınıf matematik dersinde zorlanılan konulara ilişkin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/686617

4 4 4 Eğitim sistemi kendisinden önceki 5 3 Eğitim sisteminin aksine artık 4 sene ilkokul, 4 sene ortaokul ve 4 sene lise olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

Đlköğretim Altıncı Sınıf Matematik Dersinde ... - Pegem Akademi

https://pegem.net/dosyalar/dokuman/137909-20130429115124-makale-4.pdf

An Analysis of Activites and Measurment-Evalaution Process in a Sixth ... Anahtar Sözcükler: Đlköğretim Altıncı Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı,.

İlkokul Matematik Dersinde Kavram Yanılgıları ve ... - EKUAD Dergisi

http://ekuad.com/articles/ilkokul-matematik-dersinde-kavram-yanilgilari-ve-hata-ornekleri.pdf

7 Kas 2018 ... İlkokul Matematik Dersinde Kavram Yanılgıları ve Hata Örnekleri1. Halil ÖNAL2, Oktay AYDIN3. Öz. Anahtar Kelimeler. İlkokulun temel amacı ...

ilköğretim 5. sınıf matematik dersinde uygulanan yürütücü biliş ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9773/217451.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Matematiksel problem çözmede böyle bir. “öğrenme” nin en kuvvetli destekçilerinden birisi “yürütücü biliş stratejileri” nin, öğrenme- öğretme sürecine katılması ...

ilkokul matematik dersinde yüksek bilişsel talebin ... - inteach.org

https://inteach.org/dosyalar/upload/files/I%CC%87lkokul%20matematik%20dersinde%20yu%CC%88ksek%20bilis%CC%A7sel%20talebin%20sag%CC%86lanmas%C4%B1nda%20matematiksel%20iletis%CC%A7imin%20rolu%CC%88-O%CC%88rnek%20olay%20c%CC

matematiksel iletişim arasındaki bu ilişkiden yola çıkarak çalışmada, sınıf ... ön ve son testi, (2) öğrencilerin matematik günlükleri, (3) görüşmeler ve (4) ... gösterimi: Öğretmen. Morpa Kampüs programından kesirlerin sayı doğrusunda gösterimi.

Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Alternatif ... - Eğitim ve Bilim

http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/download/661/249

değerlendirme planı hazırlama, ölçme ve değerlendirme planı uygulanması ve ... Günlük değerlendirme dönütleri, öğrencilerin amaçlarını oluşturmalarına ve ...

öğretmenlerin matematik dersinde ürün seçki dosyası hazırlama ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/22a1.bal.pdf

Bu araştırmada ise öğretmenlerin matematik. Page 3. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. Journal of Research in Education and Teaching. Kasım 2012, Cilt 1, ...

öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/786703

Verilerin çözümlenmesinde ortalama, standart sapma, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü ... FATİH projesinin pilot uygulama sürecinde ilk olarak 52 pilot okul ... genelinde pilot okullar ile birlikte 57 okulda sınıflara akıllı tahta kurulmuştur.

Matematik Dersinde Akıllı Tahtaya Yönelik Tutum Ölçeğinin ... - TOAD

https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/matematik-dersinde-akilli-tahtaya-yonelik-tutum-olceginin-gelistirilmesi-toad.pdf

katsayısı, iki yarı test güvenirliği, madde-toplam puan korelasyonu, alt ve üst ... hazırladığı Fatih Projesi kapsamında 40 bin okula akıllı tahta dağıtılacağı ...

Fen ve Teknoloji Dersinde Basamaklı Öğretim Programı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/173993

Öğrenciler basamaklı öğretim programı ile fen'i daha çekici bulduklarını ve sevdiklerini, bu uygulama ile fen dersine daha etkin katılım gösterdiklerini belirtmişlerdir ...

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/67416

Çünkü bu kavramları kullanarak diğer geometrik kavramların tanımını yapıyoruz. Örneğin doğru parçası, çember, ışın, açı, küre vb. 3. YÖNTEM. 3.1. Evren ve ...

matematik dersi öğretim programı

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v.pdf

ÖĞRETİM PROGRAMI. (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) ... şılan bir dizi problemi çözmek için matematiksel düşünme tarzını geliştirme ve uygulamadır. ... 1. sınıfta tartma ve sıvı ölçme alt öğrenme alanlarına karşılaştırmalarla ...

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI I. Kademe

http://serdivanram.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/54/16/973767/dosyalar/2018_09/25110427_MATEMATYK_DERSY_1._KADEME_YYRETYM_PROGRAMI.pdf?CHK=48fb697718489199b0b99ea0b673037e

Örneğin 1'den 10'a kadar ritmik sayma ve 1-10 arası rakamları tanıma hedefine ... sayıyı / sayıları söyleme ile ilgili olarak önce çalışma kağıdı üzerinden çalışma.

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI ...

http://panel.kku.edu.tr/Content/mato/%C4%B0LK%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERETMENL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20L%C4%B0SANS%20PROGRAMI%20DERS%20%C4%B0%C3%87ER%C4%B0KLER%C4%B0%20%28ESK%C4%B0%29.pdf

Yüksek mertebeden türevler. ... Interpolasyon, Eğri uydurma, sayısal türev ve integrasyon, Başlangıç değer ... Analiz II, Ali Nesin, Nesin Yayınları, 2015. • Balcı ...

Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Programı

https://mse.metu.edu.tr/tr/system/files/matematik_yukseklisans.pdf

Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Programı'nı tamamlamak için toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile 3 adet zorunlu ve 4 adet seçmeli olmak üzere toplam ...

matematik uygulamaları dersi öğretim programı

http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018813171044420-1-2018-80%20Matematik%20Uygulamalar%C4%B1%20Dersi%20%285-8.%20S%C4%B1n%C4%B1flar%29.pdf

MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NIN ÖĞRENME ... 8. SINIF ÜNİTELER VE ZAMAN DAĞILIMI. Ünite Adı. Konular. Kazanım. Sayısı.

Matematik Dersi Öğretim Programı 2.Bölüm

https://kirikkale.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_08/27110438_evrak1471777669608126737_para2.pdf

Toplama işleminin anlamını kavrar. eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar. toplama işlemini yapar. En çok dört basamaklı sayılarla işlem yaptırılır. Toplama ...