Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi “Fırat Sayfa:193-198 ...

Sevgiyi temel alarak gerçekleştirilen eğitim, zevkli, yaratıcı, güven veren, ilgi ... güçlükle derste kalmaya çalışan öğrenciyi o gün izinli saymak; belirli aralarda.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi “Fırat Sayfa:193-198 ...- İlgili Belgeler

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi “Fırat Sayfa:193-198 ...

http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt9/sayi1/193-198.pdf

Sevgiyi temel alarak gerçekleştirilen eğitim, zevkli, yaratıcı, güven veren, ilgi ... güçlükle derste kalmaya çalışan öğrenciyi o gün izinli saymak; belirli aralarda.

bingöl üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi - Fırat Üniversitesi

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/20902/2019_Ozdemir_Murat_Tepe%27de%20Ele%20Gecen%20Urartu%20Metal%20Eserleri.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Dr. Ahmet Gürbüz. Prof. Dr. Ali Abouzeid. Prof. Dr. Ali Ahmed İbrahim Al-Tayiş ... Mustafa Kemal Üniversitesi ... Dr. Öğr. Üyesi Konur Alp DEMİR (Namık Kemal.

TC FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ... - Fırat Üniversitesi

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15379/447551.pdf?sequence=1&isAllowed=y

69 Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası Celali İsyanları”, YKY, (2. Baskı), İstanbul,. 2013, s. 66-67. 70Yunus Koç, “XVI. Yüzyıl Ortalarında ...

Fırat Kalkanı - Sosyal Bilimler Dergisi

https://sosyalbilimlerdergisi.com/uploads/files/0d810151eb3d5d740d3b4e28c49b3247.pdf

ve ideoloji bağlamında değerlendirildiğinde her iki ajansın da Fırat Kalkanı. Harekâtı ... anlatının belirli bir çeşidi olduğu sonucuna varılabilir.7. Haberi bir söylem ...

tc fırat ünġversġtesġ sosyal bġlġmler enstġtüsü ... - Fırat Üniversitesi

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/14951/303648.pdf?sequence=1&isAllowed=y

1932 yılında kurulan “Halk Evleri Derneği”, folklor ürünlerinin toplanması için yurt çapında düzenli ... içerisinde halk tarafından oluĢturulmuĢ olan değer yargılarının korunması, pekiĢtirilmesi ve yeniden ... Kılıbıklar da üç türlüdür. Birincisi tintin ...

Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu ... - Fırat Tıp Dergisi

http://www.firattipdergisi.com/pdf.php3?id=682

20 Ara 2010 ... Key Words: Students of High School of Health Sciences, development of health, healthy life style behaviours. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ( ...

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ Fırat ...

http://tip.fusabil.org/pdf.php3?id=1075

Ayşenur BAHADIR. 131. Nevin KOCAMAN. 103. Burak GÜLCEN. 01. Nilgün KURUCU. 131. Burak TURGUT. 95-113. Nur ŞAHİNKAYA. 19. Burcu GÜNDOĞAN.

T.C. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler ve ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/12396/452041.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Zihin Haritaları, İşbirlikli Öğrenme ... Zihin haritalarının ortaya çıkışına yönelik diğer bir görüş ise, Tony Buzan'ın. 1960 'lı ...

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü eğitim programları ve ...

https://acikerisim.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/16558/263636.pdf?sequence=1&isAllowed=y

VIII. 4.1.3. E-portfolyo Kullanımı Öğrencilerin Öz Değerlendirmelerini Nasıl. Etkilemektedir? ... (Rubrik) yardımıyla yapılır (MEB, 2006). Dereceli puanlama ...

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı 19 ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/14719/364696.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anahtar Kelimeler: Harput Sancağı köy, Osmanlı, Tahrir, Nüfus sayımı ... Yüzyılda Elazığ Vilayetinde Teba-i Şahanenin Dini ve Sosyal Yapısı” (Fırat Ünv. ... Hedi. 125. Malatacık Abdal. 100. Helezür. 126. Malato. 101. Helindir. 127. Mesti ...

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü islam tarihi ve sanatları ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15093/354907.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Leona Caetani'nin İslam Tarihi Adlı Eserinde: Hz. Muhammed. (Risalete Kadar) ... M. Asım Köksal, Caetani'nin Bedir'de katledilen müşriklerin esamisi başlıklı 88.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ana ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/14681/314271.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Caferoğlu'nun bu eseri yedi bölümden oluşmaktadır. İnceleme ... idmān (Van Yerli 20-132), lėre 'lira' < İt. lira (Van Küresinli 8-161), lėra (Bitlis 2-67), ... 5), zatan < 'zaten' < Ar. ẕāten (Erciş 15-130), fasılya 'fasulye' (Ahlat 3-4), avara 'avare' ... 101), oḫiyaḫ 'okuyalım' (Van Küresinli 3-36), biçuḫ 'buçuk' (Erciş 10-87), ḳoyini.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü batı dilleri ve edebiyatları ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/14996/314277.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Türkçe'de kelimelere işlerlik kazandıran birçok çekim eki varken İngilizce'de sadece sekiz tane çekim ... to dress. “ Arasıra, Bekir Çavus'la, onun gezip gördüğü yerlerden bahsederiz. Bekir. Çavus, çok yer ... dolap, kabin. “What other marvels ...

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/16566/263643.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu çalışmamızda Halit Ziya Uşaklıgil'in romanlarında anne ve mekan algısını ... HALİT ZİYA UŞAKLIGİL'İN HAYATI-EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ. 1.1.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü ilköğretim anabilim dalı ...

https://acikerisim.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/16578/263657.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ben Ten'i izliyorum . ... Canavar hayvanlardan saklanmak için kabuklarının içine giriyorlar. Kolları ... civcivimi de götürüyorum, onlarda iyi gol atıyorlar benden.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ı ...

http://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/14761/428282.pdf?sequence=1&isAllowed=y

çıkarılması, netleştirilmesi ve devamının sağlanması sürecinde, her zaman olumlu, yapıcı, cesaret ... plansız ve programsız, buradaki etnik yapının yeterince analiz edilmeden, tarafsızlık ... Kentin her yanı Wilson fotoğrafları ve “Wilson Barışı,.

fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü çağdaş türk lehçeleri ve ...

http://sosbe.firat.edu.tr/sites/sosbe.firat.edu.tr/files/%C3%87A%C4%9EDA%C5%9E%20T%C3%9CRK%20LEH%C3%87ELER%C4%B0%20VE%20EDEB%C4%B0YATLARI-Ba%C5%9Fl%C4%B1ks%C4%B1z.pdf

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANA BİLİM DALI ... Türk Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi, Cilt:1-9, AKM Yay., Ankara, 2003. Ali EROL ...

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü iletişim bilimleri anabilim ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/14921/289576.pdf?sequence=1&isAllowed=y

28 Ağu 2009 ... bizleriz” sözü bir efendilik bilincine (2005: 10) örnek olarak ... Hugo'nun şiirlerinde, Marks'ın çözümlemelerinde, Sacy, Renan ve Lane'in dil ... hücredeki mahkûmun her hareketinin bir silüetini izleme olanağını ... (Cloverfield).

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı van ve ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15125/360031.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ait bulguların, belgelerin yetersiz oluşu da bu uygarlık hakkında yeterli bilgiye sahip ... Urartuların hangi dili konuştuğu ile ilgili bilgiye gelince; Urartu dili üzerine ... olan ''Menua Kanalı'' (bugün Şamran Suyu) inşa edilmiştir ki, bu kanal 51 km.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü müzik anabilim dalı ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15371/443020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anahtar Kelimeler: Kabak Kemane, Azeri Kamançası, Kabak Kamança,. Müzik, Müzik ... 2 Salih Urhan, Kabak Kemane Metodu, Meta Basımevi İzmir, 2008, s. 3.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15079/344624.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cihan tarihinin umumi hatları adlı eserde 17, 18. ve 19. yy kapsayan dönemin ... Bu dünya tarihinden Türkiye'de ilk söz eden Gazi Mustafa Kemal'di. ... Cromwel “Fena bir köy terzisi tarafından biçilmiş elbise giyen” basit bir adam olarak ... teşekkül eden siyâsî cem'iyet bu kasarlar 1900 senesinde şiddetli hareketlere kıyam.

sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı - Fırat Üniversitesi

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15559/512631.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Parça kedi kürk. 1 rubʻ 3 para ... Şemmâme eğer. 2 guruş ... gibi pek çok iktisadî faaliyette bulunarak toplumda belirleyici bir rol oynadığı görülmektedir.

tc fırat üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü türkçe ve sosyal bilimler ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/12455/508970.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4.1.1.8. ''Yüksek Evde Oturanın Türküsü'' Metninin Bulguları ve Yorumu ...... 125 ... düzeydedir gibi soruların sorulması ve bu soruların cevapları dikkate alınarak.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyoloji anabilim dalı

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15114/354932.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mintaxla canım Mintaxla (Mintax). • Bana bir şey olmaz deme, ... Örneğin, bulaşık makinesinin tek başına değil de beyaz eşya olarak toplu bir nesneler kümesi ... Ev hanımı evine gerekli olan deterjan ve besin maddelerinin müşterisi alacaktır.

1 onay tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü eğitim bilimleri ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/16230/204622.pdf?sequence=1

Anahtar kelimeler: Erken Çocukluk Eğitimi, Oyun, Psikomotor Beceriler, Beceri ... Tablo 2: Deney grubunun öntest ve sontest top tutma becerileri bulguları88 ... pek çok psikologa rehberlik etmesi, çocuklarda akıl yürütme ile bilimsel sezgi.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü müzik anabilim dalı türk ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15009/323536.pdf?sequence=1&isAllowed=y

görüşü, inançları, dini, teknolojisi (deriyi işleme, saydamlaştırma ve boyama), yazılı ... gölge oyununun tasvirlerinin biçim ve çiziminin o ülkenin resim sanatı ... Allah'a sığınırım” kelime karşılığına anlam bakımından bir benzerlik gösterir.9.

Yayın Listesi 23.05.20 Fırat Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Sayfa: 1

http://kutuphane.db.firat.edu.tr/sites/kutuphane.db.firat.edu.tr/files/2017%20Sat%C4%B1n%20al%C4%B1nan%20kitap%20listesi.pdf

Masalcı : şovalyeler, kutsal emanetler ve bilinmeyen. İstanbul. 813.4220/A478M. 2017. Erhan Altunay. 704. 0114999. Masonluk ve Katoliklik. 366/H355M. 2017.

uzaktan eğġtġmde fırat ünġversġtesġnġn yerġ ... - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/icits2011/papers/27852.pdf

ÖZET: Bu çalıĢmada Türk üniversitelerinde kullanılan çeĢitli uzaktan eğitim ... Ġstanbul Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi).

fırat suşu bilim dünyasında… - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/firathaber/sayilar/196/2.pdf

üzerinde çalışmalarımız devam ediyor'' dedi. Prof. Dr. Mustafa SARIEYYÜPOĞLU kimdir? ... Dr. Orhan Özbey, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

FIRAT HABER MAYIS 2011_FıratHaber.qxd - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/firathaber/sayilar/231/2.pdf

Şiire ben sadece sanat olarak bakıyorum. Şair sadece şiirle uğraşmalı, bence şiiri ... üştüm kaldırımlar şiiri beni çok etkilemişti ... için kafiye ve redif gerekli midir?

FIRAT HABER HAZİRAN 2011_FıratHaber.qxd - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/firathaber/sayilar/232/8.pdf

8 Haz 2011 ... Güven Hastanesi Yönetim Ku- rulu Başkanı Nüket Küçükel ise, böylesine hayırlı bir işe vesile ol- dukları için çok mutlu olduğunu söyledi. İlahiyat ...

EKİM 2017 - Fırat Haber_FıratHaber.qxd - Fırat Üniversitesi

http://www2.firat.edu.tr/sites/default/files/EK%C4%B0M%202017%20-%20F%C4%B1rat%20Haber_F%C4%B1ratHaber.pdf

8 Eki 2017 ... tesi Hastanesinde 2016 yılı itiba- riyle bu ameliyatın ... Kahraman Tazeoğlu, Prof. Dr. Mehmet Çelik ... söyleşiler ve imza günleri düzen- lendi.

TC FIRAT Ü N İ VERS İ TES İ SENATO ... - Fırat Üniversitesi

http://www.firat.edu.tr/documents/2018-2019-senato-13.pdf

26 Tem 2019 ... Fırat Üniversitesi bünyesinde Fırat Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. kurulması konusu görüşüldü: Fırat Üniversitesinin ... Dr. Gıyasettin ARSLAN.

RADYO FIRAT, 89.2'de Yayında - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/firathaber/sayilar/205/5.pdf

İlk Yayın: İlk Yayın: 1920 İstanbul Sirkeci İstasyonun da, spiker violonselist Muhittin Sadak. İlk Spiker: İlk Spiker: Gazi Sadullah Evrenoz Eşref Şefik ve Mesut ...

TC FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ... - Fırat Üniversitesi

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/16994/259269.pdf?sequence=1&isAllowed=y

MATLAB GÖRÜNTÜ ĠġLEME ARACI KULLANARAK ENDOMETRĠOZĠS. HASTALIĞININ ... Standart atlas rehberliğinde yaklaşımı bölütlemeyi bir kaydetme ... ses modelleme, yüzey modelleme ve yüz hatlarının ortaya çıkması gibi alanlarda.