atatürk üniversitesi - DergiPark

Makalede, bilimin tanımı yapılıp önemi irdelenmiş, felsefi temeli kısaca açıkladıktan ... Bilimi tarihsel gelişimini inceleyerek de ... kazanan bilim tarihinin yapmak istediği budur. ... (Yıldırım, 1998 : 11-12). II. Bilim Nedir? ... Yıldırım, Cemal. Bilim ...

atatürk üniversitesi - DergiPark- İlgili Belgeler

Atatürk Üniversitesi Vet - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/33832

zamanda da zoonoz bir hastalıktır. Etken papağan ve muhabbet kuşu gibi psittasin kuşlarında, hindi, tavuk ve ördek gibi ticari amaçla yetiştirilen kanatlılarda ...

atatürk üniversitesi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/31907

Makalede, bilimin tanımı yapılıp önemi irdelenmiş, felsefi temeli kısaca açıkladıktan ... Bilimi tarihsel gelişimini inceleyerek de ... kazanan bilim tarihinin yapmak istediği budur. ... (Yıldırım, 1998 : 11-12). II. Bilim Nedir? ... Yıldırım, Cemal. Bilim ...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/46921

6 May 2019 ... Grek Sanatında Deniz Yaratıkları. I: Skylla. Sanat Dergisi, 16, 1-8. ... comedian, Fehmi Dalsaldı, appears in public spaces as 'Azize' and ...

I TC ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/12164

Dr. Ahmet Uğur NALCIOĞLU (Atatürk Ü.) Prof.Dr. Zeki KODAY (Atatürk Ü.) Prof. ... IU AUZEF. Buket KARATOP, Alper CİHAN, Metin SÖYÜK. 19. Erwartungen der.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/19806

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık ... Kurumunun güncel Yazım Kılavuzu esas alınmalıdır. III. ... yeterlilik tezi ifadeleri kullanılır.

Kuruluşunun 55. Yıldönümünde Atatürk Üniversitesi'nde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/26990

Aradan geçen bu süre içinde, her yönüyle Türkiye'nin en büyük ... Fizik, kimya, Türk dili, tarih, felsefe, yabancı dil, sosyal bilgiler, fen bilgisi, ... Dr.Meral AVCI ... Projeksiyonlar ve 2: Harita Bilgisi gibi iki önemli teknik programı okutacak, bu alanda ... Doğal Kaynaklar (Ekonomik Coğrafya 1, 2002); Kaynakların Sınıflandırılması,.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/612

Vahşi Yaşam Filmleri Tarihi Bağlamında Blue-Chip Yapımlar - Haldun NARMANLIOĞLU. 25. *Arş. Gör. Dr. ... Filmleri. Korku sinemasının unutulmaz kla- ... reklamlarında kadınların bir seks ob- ... ğunluğu için ise, bugün bir mücadele, gelecek ...

Atatürk Sonrası Türkiye - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve ...

http://www.ait.hacettepe.edu.tr/egitim/ait203204/II11.pdf

İsmet İnönü, Atatürk kadar karizmatik özellikler taşımasa da Kurtuluş Savaşı yıllarındaki askeri başarıları ve CHP içindeki etkinliğiyle 1950 yılına değin ülkeyi tek ...

Mustafa Kemal Atatürk and Türk Ocakları - Atatürk Üniversitesi ...

http://www.turkiyatjournal.com/Makaleler/1558587045_14.pdf

Türk Ocakları ve ocaklılar arasındaki sıcak ilişkilerin bir diğer örneği de Konya Türk. Ocağı'nda yapmış olduğu konuşmada karşımıza çıkmaktadır. Mustafa Kemal ...

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM - Atatürk University - Atatürk Üniversitesi

http://fbe.atauni.edu.tr/BilimEtik/2007_2008_Bahar/2007-8%20Bahar%206.%20Hafta%20Bilimsel%20Bilgiye%20Eri%C5%9Fim%20%28A%20DASTAN%29.pdf

http://scholar.google.com.tr/ ... Web of Science, Science Citation Index (SCI) (Bilim Atıf. Dizini)'nin ... yayın yılı, adres vb parametreler ile tarama yapılarak bilgi.

Atatürk Üniversitesi sites,inin yerleşim, alt - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/34721

1 - Atatürk Üniversitesi sitesi yerleşim planı estetik ve fonksiyon yönünden ... sürekli olanık devam eden alt yapı çalışmaları peyzaj planla- ... düşmektedir. Ortalama kada örtülü gün sayısı ... lokali, stadyum, kapalı spor salonu, voleybol, has- ... Stadyum. 13. Kapalı Spor salonu. 14. Garaj ve atelyder. 15. Veteriner Fa.kültesi. 16.

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Yerleşkesinde Odunsu ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/278048

1Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, 25240- Erzurum ([email protected]; ... altında tutmaya yardımcı olduğunu, anormal klimatik.

atatürk üniversitesi tarım işletmesi koşullarında ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/34142

Kalıtımın kaynağı olarak çekirdek ve stoplazmik yapıdan söz ... mtDNA maternal olarak kalıtım sergiler. Bir ... paternal olarak da kalıtım sergilediğini bildirmiş ve.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-full-file/47367

27 May 2019 ... erkekler, Kadı Beg düştüğünde hemen başına toplanır ve ağlıyormuş gibi yaparlar. Oradaki ... (Ar.) ikizler burcu. ceza bk. ... Yıldızname. (Çev.

Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/956983

31 Oca 2020 ... iç içe geçen bir birlikteliğin dökümünü sunan malzemeleriyle açıklanmaktadır. ... Çev. R. Özbay. Ankara: Bilgesu Yayıncılık. Çoruhlu, Yaşar.

atatürk üniversitesi ziraat fakültesi dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/48805

Dr. Mert EKŞİ, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, İstanbul. Doç. Dr. Nalan DEMİRCİOĞLU YILDIZ; ... Dybala, M., 2008. Specific binding sites for.

Atatürk Bilinci ile Atatürk'ü Anlamak - Çukurova Üniversitesi

http://turkoloji.cu.edu.tr/ATATURK/arastirmalar/akdeniz_03.pdf

vurgulamıştır. * Mustafa Kemal Atatürk 1929 da “ Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve.

Atatürk ve Dış Siyaseti - İstanbul Üniversitesi |Atatürk İlkeleri ve ...

http://ataturkilkeleri.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2014/11/ydta-22-guler.pdf

Söz konusu konferansa dair Muğla Üniversitesi Bülteni'nde yer alan haber şöyledir: «. Rektörlük Şâhidî ... ve 1928'de Briand-Kellog Paktı'na bağlanmaktadır.

atatürk ve türkçe - Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları ...

http://www.turkiyatjournal.com/Makaleler/1165875421_2.%20ATAT%C3%9CRK%20%E2%80%93%20D%C4%B0L%20VE%20K%C3%9CLT%C3%9CR.pdf

Türk kültürü”nü bunun için Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli olarak belirlemiştir. Dilin ... Bu çalışmada Atatürk'ün dil ve kültür politikalarını yönlendiren ... arihe yön veren kişilerin kültürle ilgileri ya da ilgisizlikleri, o kültürün ... ayrıntıyı öne çıkarır.

Atatürk Üniversitesi kampüs tabanlı dersler modeli ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/465583

derslerin video kayıtları ve ders notları sunulmaktadır. İnternet üzerinden sunulan ders notlarıyla 11 (%39,29) öğrencinin derslere hazırlandığı, 6 (%10,71) ...

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/263880

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi. Öğretim Üyesi ... Sanatçıları kendi tasarımlarını çizimle betimlemeleri için görevlendiren ... alan Erté 'ye ait illüstrasyon örneklerinde, öncelikle tema olarak Mısır.

Atatürk Üniversitesi llahivat Fııkülksi Dergisi İNSAN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/30783

ve bu ayette geçen "halife" kelimesinin insanın Aııah'ın halifesi olduğunu açıkça ortaya koyduğu ... İnsanın Allah'ın halifesi oldu~u görüşünü benimsıeyaı ve bu tabiri Islami bir deyim olarak tıkdim eden Seyyid ... bir kısmıdır...116. Adern'den ...

atatürk üniversitesi iktisadi ve idari bilimler dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-full-file/38242

4 Tem 2018 ... E-posta: [email protected]. Telefon: 0 442 231 15 86 / 231 27 41. Belgegeçer: 0 442 231 19 07. Adres: Atatürk Üniversitesi İİBF 25240 / ...

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/26246

Uzun gün bitkilerinde ise gün uzunlu¤unun eflit veya kritik süreden nis- peten daha fazla oldu¤u durumlarda, çiçek oluflu- mu meydana gelebilmektedir. Nötr gün ...

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/501940

Tablo 1. Geleneksel Kuşak Güreşi ve Judo Sporunun Benzer Tekniklerinin Analizi. No Judo Teknik İsmi. Kuşak Güreşi Teknik İsmi. 1. Tai-otoshi. Ayak Salmak. 2.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/26238

e-mail: [email protected]. Ayflegül ÇARBAfi ... Effect of Dietary Thyme (Thymus vulgaris) Supplementation on Triglyceride and. Cholesterol Rates of Egg Yolk ...

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/34204

(NOT: '.< işaretli elemanlar Amerika Birleşik Devletlerinde veya Almanyada eğitim ... de tutularak, mer'a ıslahı ve yem bit- ... Ders kısmı: Tarla Bitkileri Yetiş.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/30506

verilmesi veya aylık bağlanması, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık. Bağlanması Hakkında Kanun (RG, Tarih: 11.06.1980, Sayı: 17152) kapsamında.

Dr. Atatürk Üniversitesi, ATA-TÖMER Dr. Atatürk University, ATA ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/956951

31 Oca 2020 ... (s. 13) şeklinde devam eden “Beşbeşe” olumsuz bir şeylerin olduğu ... Alfa Romeo 147 GTA, Cercle d'Orient, stiletto pabuçlar, Kınık, Sarıkız,.

ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARI İnci ÇAĞLAYAN* Ataturk's ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/369781

Manevi evlatlarını kendi öz çocukları gibi korumuş eğitimlerine önem vermiş, ülkeye yararlı bireyler olmalarını sağlamıştır. Atatürk'ün çocuklarla kurduğu iletişimin ...

Atatürk'ün Sofrası1 Table of Atatürk - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/885517

Atatürk'ün sofranın özelliği şudur, sofrada sadece yemek yenmez ... inancı veya öngörüsü de ilerleyen yıllarda vatanın bağımsızlığa kavuşmasıyla tecelli etmiştir.

atatürk ilkeleri ı - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap ...

http://www.ait.hacettepe.edu.tr/egitim/ait203204/II9.pdf

Atatürkçü düşünce sisteminde, bu iki ilke birbirinden ayrılamaz. Böylece milli egemenlik ilkesiyle bütünleşen Türk Milliyetçiliği çağdaş bir özellik kazanmıştır.

IX. ATATÜRK İLKELERİ I - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve ...

http://www.ait.hacettepe.edu.tr/egitim/ait203204/II9.pdf

Devlet yönetimini Cumhuriyetten söz etmeksizin, ulusal egemenlik esasları içinde ... hukukta değil, iç kamu hukukuyla anayasa hukukuyla ilgili bir sorundur. ... Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, Gelişmesi ve Atatürk'ün Millet ve Milliyetçilik Anlayışı.

atatürk üniversitesi - Erzurum Teknik Üniversitesi

https://www.erzurum.edu.tr/Content/menu_dosyalar/d3a5346b-0750-4fe8-901f-0fd482cf8ea9.pdf

g) İmalat ve İhrazat iş programlarının hazırlanması, h) Şantiye laboratuvarlarında deney yapılması. 9. Şantiye Stajı kapsamında yapılabilecek işler genel olarak ...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11499/25945/TURK%20ANAYASA%20HUKUKUNDA%20ANAYASA%20TERIMI....pdf?sequence=1&isAllowed=y

KUBALI, Hüseyin Nail, Anayasa Hukuku Dersleri Genel Esaslar ve Siyasi Rejimler, ... 12 GÖZLER, Kemal, Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Bursa 2010, 1.

ataturk - İstanbul Üniversitesi

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/son%20posta/son%20posta_1937/son%20posta_1937_ikincitesrin_/son%20posta_1937_ikincitesrin_20_.pdf

yor. Cebinde parası, denizdeki gemisi, memleketinde fabrikası olan İngiltere, b.ı ... det eden Menemenciojlu ile Suriye ha - Sancak meb'uslarını, geçende Sancal.