Olgu Sunumu - Türk Pediatri Arşivi

Çocuklarda kalp-solunum durmasında altta yatan en sık neden solunum yetmezliği ve ... PLEVA'nın tanısı klinik ve histopatolojik özelliklerin uyumuyla koyulur.

Olgu Sunumu - Türk Pediatri Arşivi- İlgili Belgeler

Olgu Sunumu - Türk Pediatri Arşivi

http://www.turkpediatriarsivi.com/ozel_sayilar/Poster_bildiriler.pdf

Çocuklarda kalp-solunum durmasında altta yatan en sık neden solunum yetmezliği ve ... PLEVA'nın tanısı klinik ve histopatolojik özelliklerin uyumuyla koyulur.

poster presentatıons - Türk Pediatri Arşivi

http://www.turkpediatriarsivi.com/ozel_sayilar/supp_poster_bildirler_2016.pdf

Hastaların kusmuğunda, mide yıkama sıvısında, nefesinde tipik ... 35 günlük yuva bebeği olan kız bebek, 2 gündür olan ateş ve döküntü ... ciltten kabarık olmayan 1*1cm boyutunda pembe renkli leke olan ... Yaklaşık 4-5 adet sarı-beyaz.

Poster Bildiriler - Türk Pediatri Arşivi

http://www.turkpediatriarsivi.com/ozel_sayilar/supp_poster_bildiriler_2014.pdf

mid-epigastriyumun palpasyonunda ele 'olive' gelmesi ile tanı konulur. Kusma ... Olgu 2: Yedi yaşında kız hasta ilk defa kabak çekirdeği yedikten. 15-20 dakika ...

119 olgu sunumu case report olgu sunumu: tek taraflı ... - JournalAgent

http://www.journalagent.com/tbdhd/pdfs/TBDHD-81300-CASE_REPORT-KUS_SOYDER.pdf

2 Eyl 2014 ... Olgunun sağ gözkapağında pupil orta hattına kadar olan pitoz dışında diğer göz hareketleri ve pupil olağandı. Resim 2. Aksiyal diffüzyon ağırlıklı ...

POEMS Sendromu: Olgu Sunumu OLGU SUNUMU

http://tip.fusabil.org/pdf.php3?id=534

bulgular çomak parmak, kilo kaybı, trombositoz, polisitemi ve hiperhidrozdan oluşurken. POEMS'e eşlik edebilen bulgular pulmoner hipertansiyon, restrüktif ...

Dizigotik İkiz Myelomeningosel: Olgu Sunumu - Türk Nöroşirürji ...

http://norosirurji.dergisi.org/pdf.php?id=1107

12 Mar 2015 ... nesinde Chiari Tip 1 malformasyonu saptandı. Her iki bebek postnatal 48. saatte ... Folik asit eksikliği birçok çalışma sonucu NTD etiyolojisinde.

Dev Optik Gliom: Olgu Sunumu - Türk Nöroşirürji Dergisi

http://norosirurji.dergisi.org/pdf.php?id=417

Pupiller izokorik, direkt ve indirekt isik reaksiyonlari iki yanli pozitifti. Hastanin bilinç düzeyi ve yasi nedeniyle görme keskinligi tam olarak degerlendirilemedi.

Serebral Amip Absesi: Olgu Sunumu - Türk Nöroşirürji Dergisi

http://norosirurji.dergisi.org/pdf.php?id=573

Serebral Amip Absesi: ... Abse kültürlerinde üreme olmayan hastanın patoloji tarafından yapılan ... Şekil 1: Birden fazla beyin absesi kranial BT görüntüleme.

OLGU Yüzükoyun pozisyonda uyuyan hasta: Olgu sunumu Önder ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/195942

5 Oca 2011 ... 101. Yüzükoyun pozisyonda uyuyan hasta: Olgu sunumu. Önder Öztürk* ... Anahtar kelimeler: KOAH, OUAS, vücut pozisyonları, solunum fonksiyonları. Abstract ... A.Ş. Tıp kitapları ve Bilimsel Yayınları;. Ankara: 2001; 29: 9-33.

BARYUM ASPİRASYONU: OLGU SUNUMU Bu olgu, TÜSAD 34 ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/183588

Bu olgu, TÜSAD 34. Ulusal Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur (EP-179, 6-10. Ekim 2012, Çeşme/İzmir). Özet. Baryumlu grafilerin çekimi sırasında baryum ...

OLGU SUNUMU

http://febrilnotropeni.net/pdf/5_msek/ns.pdf

oksalozis izlenmediğinden, aspergilloma histopatolojik tanısı kesinleştirilememekle birlikte, bu hif morfolojisi Aspergillus'da da izlenebilmektedir. ▫ Bu durumda ...

Olgu Sunumu - TTB

http://www.ttb.org.tr/STED/sted0302/olgu.pdf

... sağlayacak şekilde. * Asis.; Kocaeli Ü. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar AD, Kocaeli. ** Prof.; Kocaeli Ü. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Kocaeli ...

Olgu Sunumu - CausaPedia

http://causapedia.com/manuscript_print/355/makale/kulak-burun-bogaz-hastaliklari/supraglottik-larinks-kanserini-taklit-eden-larinks-tuberkulozu-olgu-sunumu.htm

14 Mar 2013 ... 2 Medilife Beylikdüzü Cerrahi Tıp Merkezi ... Yakuplu Mahallesi 67 Sokak No: 1 Beylikdüzü / İstanbul ... Int J Infect Dis 2003; 2:129-31. 8.

PLAZMOSİTOM: OLGU SUNUMU

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_5930/2006-2-6.pdf

Prekordiyum muayenesinde mitral odakta belirgin olmak üzere tüm odaklarda 2/6 şiddetinde pansistolik üfürüm duyuluyordu. Solunum sistemi muayenesinde bir ...

İto Hipomelanozu: Olgu Sunumu

https://doi.org/10.4274/tdd.2313

15 Eki 2014 ... nörokutanöz sendrom olarak “İnkontinensiya Pigmenti Akromians” adıyla ... patolojiler nedeniyle vitiligo, tüberoskleroz, inkontinensia pigmenti ...

Olgu sunumu - JournalAgent

https://www.journalagent.com/phd/pdfs/PHD_10_1_82_87.pdf

5 Kas 2018 ... hemşirelik bakımı: Olgu sunumu ... olan ruhsal bir bozukluktur. ... sosyal etkileşimde bozulma ve konstipasyon riski” tanılarına yönelik hemşirelik bakım planı ... rincil amacı, hastanın beslenme durumunu ve beden ağırlığını.

Olgu Sunumu - klimud

https://www.klimud.org/public/uploads/dosya/1352735028.pdf

hangi klinik örnekler alınmalıdır ? ▫ I.Kan II. Bronskopik biyopsi III.Balgam. IV.BAL(Bronkoalveoler lavaj sıvısı) a) I, II,. II, III,. IV.BAL(Bronkoalveoler lavaj sıvısı).

Olgu Sunumu - Psikofarmakoloji

http://www.psikofarmakoloji.org/pdf/8_1_8.pdf

bağlı duygu durum bozukluğu (manik belirtilerle ... hastaya kısa psikotik bozukluk ön tanısı ile halope ridol 10 ... neyimlerimiz sülpirid kullanırken şizoaffektif bo.

Olgu Sunumu - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Sedat_Batmaz/publication/264457318_Unipolar_depresyon_mu_bipolar_depresyon_mu/links/53dfe16d0cf27a7b8307265f/Unipolar-depresyon-mu-bipolar-depresyon-mu.pdf

Unipolar Depresyon mu,. Bipolar Depresyon mu? Dr. Sedat Batmaz. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı. Mersin Devlet Hastanesi, Psikiyatri Kliniği. Diplomate ...

olgu sunumu - HATAM

http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/aids_2011_smp_foto/ozlem_altuntas_aydin.pdf

16 Nov 2011 ... Distal sural sinir kullanılır. Miyelinli ve miyelinsiz aksonlarda dejenarasyon izlenir. • Deri biyopsisi (punch biopsy). İntraepidermal sinir liflerini ...

Olgu Sunumu: Hirschsprung - TTB

http://www.ttb.org.tr/STED/sted0604/olgu.pdf

Olgu Sunumu: Hirschsprung Hastalığı. (Doğumsal ... Gazi Ü. Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Ankara ... obstruksiyonun en sık nedeni olan hastalık.

sendromu: olgu sunumu

http://igh.dergisi.org/pdf.php3?id=46

Anahtar sözcükler: Chiliaditi sendromu, diyafragma, kolon, MRI. Key words: Chilaiditi syndrome, diaphragm, colon, MRI. SUMMARY. A 65 years old man with ...

Olgu Sunumu - Klimik

https://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2012/02/21102011101324-6--Konusma--Dr--Nail-Ozgunes.pdf

13 Sep 2011 ... Kullandığı ilaçlar. • Norvasc 5 mg tb 1x1. • Pantpas 40 mg tb 1x1. • Coraspirin 100 mg tb 1x1. • Lantus 1x14 IU. • Humolog 3x8 IU ...

Olgu Sunumu - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/438738

Ödipal çatışma 3-6 yaşları arasında yaşanır ve daha sonraki ... aynı cins anne veya babasının cinsel kimliğini benimseyip özdeşim kurarak ödipal çatışmasını.

37. Pediatri Günleri - Türkiye Milli Pediatri Derneği

https://www.millipediatri.org.tr/Custom/Upload/files/37_PG1.pdf

15 Mar 2015 ... Dr Mine ÇALIŞKAN. Prof. Dr Nermin GÜLER. Prof. Dr.Emin ÜNÜVAR. Prof..Dr. Ayper SOMER. Prof. Dr. Özlem DURMAZ. Prof. Dr. Ayşe KILIÇ.

xıv. akdeniz pediatri günleri - Milli Pediatri Derneği

https://www.millipediatri.org.tr/Custom/Upload/files/XIV-Akdeniz-Pediatri-11022020.pdf

29 Şub 2020 ... AKDENİZ PEDİATRİ GÜNLERİ. 29 Şubat-1 Mart 2020 ... Uzm. Dr. Gülseren Taşkıran ... Psikiatri gözüyle; Dr. Öğretim Üyesi Arif Önder. Akdeniz ...

Elastofibroma dorsi: Olgu sunumu

http://www.ftrdergisi.com/pdf.php?id=3943

Anahtar sözcükler: Elastofibroma dorsi; omuz ağrısı; yumuşak doku lezyonu. ABSTRACT ... skapulanın ve serratus anterior kasının inferomedia- linde yer alır.

Dev epidermoid kist: Olgu sunumu

http://www.manuscriptmodule.com/zz01/download_fulltext.asp?pdir=kbbu&plng=tur&un=KBBU-18480

5 Ağu 2016 ... büyük boyutlara ulaşmış epidermoid kist nedeniyle ameliyat edilen bir erkek olgu ... disontogenetik, travmatik ya da tiroglossal anomalilere.

Trizomi 18 Sendromu: Olgu Sunumu

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_23752/BTD-8-44.pdf

RDS tedavisi için vankomisin HCI, meropenem, aminokardol ve deksame- tazon başlandı. Olgu Sunumları / Case Reports. ÖZET. Trizomi 18 sendromu: Olgu ...

Holoprozensefali: Olgu Sunumu - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Vildan_Ertekin/publication/291219139_Holoprozensefali_Bir_Olgu_Sunumu/links/56a6737708ae6c437c1af11d/Holoprozensefali-Bir-Olgu-Sunumu.pdf

Holoprosensefali, embriyonik dönemde ön beynin (prosensefalon) nadir görülen gelişimsel bir anomalisidir. Serebral hemisferlerde lateral planda; telensefalon ...

Olgu Sunumu - Fırat Tıp Dergisi

http://www.firattipdergisi.com/pdf.php3?id=992

Epidermoid kistler çok katlı yassı epitel ile döşeli kistik malformasyonlardır. Histolojik olarak ... sonucu malignite yönünden negatif, keratinöz kist içeriği ile ...

Melanozis koli; Olgu Sunumu

http://guncelpatoloji.org/pdf.php?id=1435

Giriş: Melanozis koli, antrakinon içeren laksatiflerin uzun süreli kullanımı sonrası ratlanılan kolonik mukozanın koyu pigmentasyonu ile karakterize benign bir ...

OLGU SUNUMU Vaka-8 - HATAM

http://www.hatam.hacettepe.edu.tr/aids_2011_smp_foto/mustafa_kemal_celen.pdf

KAPOSİ SARKOMU MU!?! ... (ART). • Genelde HAART tedavisi ile KS yanıt sağlanmaktadır ... Kaposi sarkomunun seyri tedavinin kaçıncı haftasında tekrar ...

Renal Leiomyosarkom (Olgu Sunumu)

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_20726/IMJ-5-38-En.pdf

Olgumuz 7 y›ld›r bilateral nefrolitiazis tan›s› ile takip edilirken; son 3 y›l ara ara a¤r›lar› olup, tan›dan. 1,5 ay önce sol lomber bölgedeki yan a¤r›s›n›n fliddetlen-.

Laringeal fibrosarkom: Olgu sunumu

https://www.turkarchotolaryngol.net/sayilar/6/buyuk/35-37.pdf

incelemesinde: Larenks solunda vallekula ve sinüs pri- formisten gelişmiş IV gadolinyum enjeksiyonu sonra- sında belirgin tarzda heterojen kontrast tutan ...

İNTRAVENÖZ LEİOMYOMATOZİS (İKİ OLGU SUNUMU)

http://guncelpatoloji.org/pdf.php?id=34

Anormal uterin kanama şikayetiyle polikliniğe başvurmuştur. Ultrasonograsinde fundusta ileri derecede kistik, dejenere görünümlü 5,5x4,5 cm ölçülerinde myom ...