Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Organik Kimya-I III 4 0 4 ...

Bu ders ikinci yıl kimya öğrencilerine organik kimyanın temel kavramları hakkında ... T. W. Graham Solomons, Organic Chemistry, Sixth Edition. Uyar, T., (1998) ...

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Organik Kimya-I III 4 0 4 ...- İlgili Belgeler

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Organik Kimya-I III 4 0 4 ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/60/files/organik-kimya-i-05122018.pdf

Bu ders ikinci yıl kimya öğrencilerine organik kimyanın temel kavramları hakkında ... T. W. Graham Solomons, Organic Chemistry, Sixth Edition. Uyar, T., (1998) ...

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Anorganik Kimya-II IV 4 ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/60/files/anorganik-kimya-ii-06122018.pdf

Substitüsyon Tepkimeleri, Tedrahedral Bilesiklerde Substitüsyon Tepkimeleri,. 14. Kare Düzlem Bilesiklerde Substitüsyon Tepkimeleri, Oktahedral Bilesiklerde.

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Genel Kimya I I 5 0 5 8 ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/60/files/genel-kimya-i-06122018.pdf

Kimyanın alt dallarındaki dersleri temel seviyede öğrenmiş olacaklar. 2. Kimyanın alt anabilim dallarını öğrenmekle birlikte kimyanın hangi konularla ilgilendiği ...

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Kimya Tarihi IV 2 0 2 3 ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/60/files/kimya-tarihi-06122018.pdf

Temel Bilimlerin en önemli yapı taşlarından biri olan kimyanın antik çağlardan başlayarak günümüze kadar olan tarihsel bakışını incelemek Kimyanın.

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS 0821419 IV 2 0 2 4 Ön ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/arkeoloji/files/Bologna/0821419_M.%C3%96._5._Y%C3%BCzy%C4%B1l_Heykel_Sanat%C4%B1.pdf

12. Zengin Stil; Nereidler Abidesi, Gölbaşı Heroon'u. 13. Zengin Stil; Satrap Lahdi, Likya Lahdi, Eleusis Demeteri, Leptis Magna Kadın. Heykeli, Anlaşma Stelleri ...

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Matematik I I 4 0 4 5 Ön ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/60/files/matematik-i-05122018.pdf

2. Doğrunun analitik incelenmesi,. 3. Fonksiyon ve fonksiyon türleri, grafikleri. 4. Genişletilmiş reel sayılarda ... Analiz-I, Prof. Dr. Mustafa Balcı. Çözümlü Genel ...

Dersin Adı D. Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Biyonanoteknoloji VI ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/60/files/biyonanoteknoloji-05122018.pdf

Biyonanoteknoloji. VI. 2 0. 2. 2. Ön Koşul Dersler. Dersin Dili. Türkçe. Dersin Türü. Zorunlu. Dersin Koordinatörleri. Dersi Veren. Dersin Yardımcıları.

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U L Kredisi AKTS Mikroişlemciler ve ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/elektronik/files/Mikroi%C5%9Flemciler_ve_Tasar%C4%B1m_Lab..pdf

Mikroişlemciler ve. Tasarım Lab. 0507604. 6. 0 0 2. 1. 2. Ön koşul Dersler. Yok. Dersin Dili. Türkçe. Dersin Türü. Zorunlu. Dersin Koordinatörü. Dersi Veren.

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Türkçe Kompozisyon ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/makina/files/T%C3%BCrk%C3%A7e_Kompozisyon.pdf

1. Türkçenin yazım kurallarını, noktalama işaretlerini bilir. 2. Anlatım bozukluklarını kavrama, metin okumaları ve yorumlamaları yapar. 3. İyi kompozisyon yazar.

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Tüketici Davranışları ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/81/files/vi-yy-0623641-tuketici-davranislari-05112018.pdf

Tüketici Davranışları. 0623641. VI. 2 0. 2. 3. Ön Koşul Dersler. Dersin Dili. Türkçe. Dersin Türü. Seçmeli. Dersin Koordinatörü. Dersi Veren. Dersin Yardımcıları.

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Assembly Dili ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/makina/files/Assembly_Dili_Programlama.pdf

Assembly Dili Programlama. 0502424. IV. 3 0. 3. 4. Ön Koşul Dersler. Dersin Dili. Türkçe. Dersin Türü. Mesleki Seçmeli. Dersin Koordinatörü. Dersi Veren.

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Kur'an Okuma ve Tecvit ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/ilahiyat/files/Kur%27an_Okuma_ve_Tecvit_Bilgisi_VI%281%29.pdf

Vasl ve kaideleri; Ankebut suresi 36–69 ayetlerini yüzüne okuma. 7. Ara sınav. 8. Rahman suresi 1–40 ayetlerini yüzüne ve ezber okuma; Rum suresini yüzüne ...

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Bilimsel Araştırma ...

http://ilahiyat.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/ilahiyat/files/Bilimsel_Ara%C5%9Ft%C4%B1rma_Y%C3%B6ntemleri.pdf

Dersin İçeriği. Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri, bilgi kuramları, epistemolojik yaklaşımlar, nitel ve nicel araştırma yöntemleri. Haftalar. Konular. 1. Bilim ...

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Biyocoğrafya I 5104127 ...

http://fenbilens.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/33/files/biyocografya-i-27112018.pdf

Canlıların yeryüzüne dağılımını etkileyen faktörlerin sonuçlarını öğrenir. Dersin İçeriği. Biyocoğrafyanın genel tanımı, canlıların coğrafik göçüne ve dağılımına etki eden ... Biyomlar. 14. Genel tekrar. Genel Yeterlilikler. Canlıların yeryüzündeki ...

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Din Sosyolojisi I 203322 ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/ilahiyat/files/Din_Sosyolojisi.pdf

Genel sosyoloji teorileri ve kavramları hakkında bilgi sahibi olur. 2. Din ... Bu ders, sosyolojinin temel kavram ve konularını, din sosyolojisinin doğuşu ve.

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Rekreasyon Yönetimi ...

http://halfeti.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/halfeti/files/Rekreasyon_Y%C3%B6netimi.pdf

Kredisi. AKTS. Rekreasyon Yönetimi. 3102303. III. 3 0. 3. 4. Ön koşul Dersler. Yok. Dersin Dili. Türkçe. Dersin Türü. Zorunlu. Dersin Koordinatörü. Dersi Veren.

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Ekonometriye Giriş-I ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/134/files/ekonometriye-giris-i-08112018.pdf

Ekonometrik bir model kurmak için takip edilen süreç hakkında bilgi sahibi olur. 3. Basit ve ... Ekonometri nedir? Ne işe yarar? Ekonometrik model nedir? ... Olgular arasında ilişki kurarken somut gerçeklere dayandıracak tespitler yapar. 4.

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Optimizasyon Teknikleri ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/136/files/optimizasyon-teknikleri-04112018.pdf

Kredisi AKTS. Optimizasyon Teknikleri. 0516725 VII. 3 0. 3. 4. Ön koşul Dersler. Dersin Dili. Türkçe. Dersin Türü. Seçmeli. Dersin Koordinatörü. Dersi Veren.

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Ayak Hastalıkları ...

http://veteriner.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/53/files/ayak-hastaliklari-18102018.pdf

18 Eki 2018 ... Dersin İçeriği. Veteriner Ayak Hastalıkları. Haftalar. Konular. 1. Atlarda ayağın anatomisi ve tırnağın uzaması, aşınması, mihanikiyeti, muayenesi.

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Yol Bilgisi Uygulaması ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/harita/files/Yol_Bilgisi_Uygulamas%C4%B1.pdf

proje üzerinde göstermek, karayolu projelerindeki mühendislik problemlerin ... Boykesit ve enkesit çizimi, düşey kurb hesapları, dever hesapları, Alan ve hacim ...

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Makine Elemanları II ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/makina/files/Makine_Elemanlar%C4%B1_II.pdf

Dişli çark ve dişli çark mekanizmaları. Sürtünmeli çark mekanizması. Kayış-kasnak mekanizmaları. Zincir mekanizmaları. Dersin Öğrenme Çıktıları. 1. Kavrama ...

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Uluslararası Pazarlama ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/132/files/uluslararasi-pazarlama-01112018.pdf

Bu dersin genel amacı; Uluslararası pazarlama çevresinin tanıtılması, öğrencilerin ... Fakültesi Yayın No:224. Değerlendirme Sistemi. Ara Sınav: %40. Final:%60 ...

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Günümüz Tasavvuf ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/ilahiyat/files/G%C3%BCn%C3%BCm%C3%BCz_Tasavvuf_Ak%C4%B1mlar%C4%B1.pdf

Bu dersin Genel Amacı; Tasavvufun esasları , Tasavvufun günümüzdeki konumu ... Dersin Öğrenme Çıktıları ... Çağdaş Tasavvuf Zümreleri: Nakşibendi Halidilik.

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Ticari Matematik ...

http://sosbilmyo.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/34/files/ticari-matematik-06112018.pdf

Page 1. Dersin Adı. Kodu. Yarıyılı. T U. Kredisi. AKTS. Ticari Matematik. 2209116. I. 2 0 ... 1.Oran-orantı hesaplamaları yapabilir. 2.Yüzde hesapları yapabilir. 3.

Dersin Adı: Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Enzimoloji 0508507 V 2 ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/80/files/enzimoloji-31102018.pdf

Enzimoloji. 0508507. V. 2 0. 2. 3. Ön Koşul Dersler. Dersin Dili. Türkçe. Dersin Türü. Seçmeli. Dersin Koordinatörü. Dersi Veren. Dersin Yardımcıları.

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Dinamik 0502303 III 3 0 ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/makina/files/Dinamik.pdf

Dinamik. 0502303. III. 3 0. 3. 4. Ön Koşul Dersler. Dersin Dili. Türkçe ... dinamik etkilerin göz önüne alınmasını zorunlu kılmaktadır. ... Dinamik Ders Notu.

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Diferansiyel Geometri I ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/68/files/diferansiyel-geometri-i-22102018.pdf

22 Eki 2018 ... Diferansiyel Geometri I. 0802506. V. 4 0. 4. 6. Ön koşul Dersler. Dersin Dili. Türkçe. Dersin Türü. Zorunlu. Dersin Koordinatörü. Dersi Veren.

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Sosyal Değişme ve Din ...

http://ilahiyat.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/ilahiyat/files/sosyal_deg%CC%86is%CC%A7me_ve_din.pdf

Sosyal değişme ile ilgili ve din ile temel kavramları anlayabilecek ve açıklayabilecek düzeye gelir. 2. Sosyal değişme hakkında bilgi sahibi olur,. 3. Sosyal ...

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Yerleşme coğrafyası ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/cografya/files/III._Yar%C4%B1y%C4%B1l_Yerle%C5%9Fme_co%C4%9Frafyas%C4%B1%281%29.pdf

yapıların çevredeki yapı malzemesi ile ilişkisi, Kırsal kalkınma, Kırsal yerleşmelerin planlama sorunları, Şehir yerleşmesi nedir? Şehir Coğrafyası : kavramlar ...

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Armoni ve Eşlikleme 2 ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/206/files/4-10-27112018.pdf

7li ve 9lu akor bağlanışlarını kullanabilme becerisi geliştirebilecek. Dersin İçeriği. Temel durumda D7'li ve D92lu akor bağlanışları. ... Ara sınav: % 40. Final: % ...

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Davranış Fizyolojisi ...

http://veteriner.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/53/files/davranis-fizyolojisi-19102018.pdf

19 Eki 2018 ... Canlılarda davranış şekilleri ve nedenlerini öğrenme. Dersin Öğrenme Çıktıları. Bu dersin sonunda öğrenci;. 1. Davranış biliminin önemini ...

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U L Kredisi AKTS İşaretler ve Sistemler ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/elektronik/files/0507406_Isaretler_ve_Sistemler.pdf

analizi, örnekleme, Laplace Dönüşümü, z-dönüşümü ve uygulamaları ... Ayrık-zaman Fourier dönüşümü, Ayrık-zaman Fourier dönüşümünün özellikleri. Hafta 10.

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Sac Metal Kalıpçılığı ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/makina/files/Sac_Metal_Kal%C4%B1p%C3%A7%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf

hazırlanması, Kesme kalıpları, Bükme kalıpları, Çekme kalıpları, Diğer kalıp çeşitleri, Standart kalıp elemanları (Kalıp setleri, kılavuz burçları, kılavuz sütunları ve ...

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Pazarlama Araştırması ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/132/files/pazarlama-arastirmasi-01112018.pdf

Bu ders iyi bir pazarlama araştırması için gerekli yetenekleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Pazarlama alanındaki çalışmalarda doğru soruları sorabilme, doğru yöntemleri ... Ki-kare testi. Genel Yeterlilikler. 1. ... Ara Sınav: %40. Final: %60 ...

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Atletizm 2101203 II 2 2 3 ...

http://besyo.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/91/files/atletizm-22112018.pdf

Tanım, tarihçe, sınıflandırma, koşular, atmalar, atlamalar ve kurallar ile Atletizmin ... Sprint Ve Bayrak Koşuları Antrenman Metodları Değerlendirmesi. 5.

Dersin Adı Kodu Yarıyılı T U Kredisi AKTS Girişimcilik ve Küçük ...

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/132/files/girisimcilik-ve-kucuk-isletmeler-iii-05112018.pdf

Dersin İçeriği. Girişimcilik ile ilgili temel kavramlar, girişimcilerin sahip olması gereken kişisel özellikler, küçük işletmelerin sorunları ve çözüm önerileri. Haftalar.