Araştırma Makalesi Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değer ...

Araştırma Makalesi. Hemşirelik ... Amaç: Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değer algılarını ve etkileyen faktörleri ... Örnek bir kişi olması. Diğer.

Araştırma Makalesi Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değer ...- İlgili Belgeler

Araştırma Makalesi Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değer ...

http://acikerisim.gelisim.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11363/1265/13.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Araştırma Makalesi. Hemşirelik ... Amaç: Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinin profesyonel değer algılarını ve etkileyen faktörleri ... Örnek bir kişi olması. Diğer.

ARAŞTIRMA HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/611523

ARAŞTIRMA. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK ALGILARININ. DEĞERLENDİRİLMESİ*. Aslıhan ÖZTÜRK** Ayfer TEZEL*** Cemal ...

araştırma hemşirelik öğrencilerinin intramüsküler ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29661

Parenteral ilaç uygulama bölgelerinden biri olan intramüsküler (IM) enjeksiyon, ilaçların büyük kas kitlelerine verilmesinde kullanılan bir yöntemdir. IM ...

araştırma hemşirelik öğrencilerinin ilaç dozu hesaplama ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29660

Bulgular: Öğrencilerin ilaç hesaplama ile ilgili görüşlerinde ilaç dozlarının nasıl hesaplanacağını bildiğini ifade ... anlatılıp örnek doz hesaplama problemleri.

Araştırma/Research Hemşirelik Öğrencilerinin Cerrahi Dren Takibi ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/651059

15 Şub 2019 ... Hasta bakımında karşılaştığı dren tipleri. Penrose dren. 6. 2.6. Kapalı suction dren. 25. 10.7. Sump dren. 11. 4.7. Kapalı suction penrose dren. 2.

Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık-Değer

https://pdfs.semanticscholar.org/9053/c710ddbf41cd10f563f6c63189a346e70e3e.pdf

Dr., Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi, Turkey. E-mail: ... meydan okumayı; hazcılık, kendisi için haz duymayı ve duyumsal doyum sağlamayı; başarı ... Tablo 3'te de görüldüğü üzere yurt içinde yapılan benzeri çalışmalarda ...

Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarına ...

http://www.hacettepehemsirelikdergisi.org/pdf.php3?id=234

Kanıta Dayalı Hemşirelik. Uygulamalarına İlişkin. Farkındalıklarının Belirlenmesi. Determination of Nursing Students'. Awareness of Evidence-Based Nursing.

araştırma makalesi

http://eurasianjvetsci.org/pdf.php3?id=1014

Anahtar kelimeler: Gebe koyun, ikizlik, ultrason, büyüme, besleme seviyesi ... le çoğul doğan kuzularda) artırmaktadır (Langlands ve ark. 1984, Smeaton ve ark ...

Araştırma Makalesi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/705473

kültür kesişiminde sadece iyi kokan bir ürün olmaktan daha fazlasını ifade eden ... Erkek. Tablo 2: Parfüm Reklamlarının İçeriği. 1991 ve 2018 yılları arasında ...

dosya / araştırma makalesi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/66940

DOSYA / ARAŞTIRMA MAKALESİ. DİABETES ... Amaç: Bu araştırma, diabetes mellituslu kadınların hijyenik ... ön uygulamaya alınmayan kadınlar örnek-.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MUTLAK DEĞER ... - Pegem.net

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/124636-20110824121311-7.pdf

Anahtar Kelimeler: Mutlak değer, ilköğretim, matematik öğretimi. Abstract. The main ... oluşan bir kavramsal test ile bir işlemsel testten elde edilmiştir. Araştırma.

Üniversite öğrencilerinin değer yönelimleri ve farkındalıklarının ...

https://www.journalofhappiness.net/article/getpdf/203

Mutluluk Puanlarının Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları. Model. Değişken. R. R2 ... Sosyoloji nedir. (N. Çelebi, Çev.). Ankara: Attila. Heine ...

Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışıları İle Değer Tercihlerinin ...

https://ded.dem.org.tr/gorsel/pdf/ded-18-makale-1.pdf

ded. Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışları ile Değer Tercihlerinin İncelenmesi ölçüt-bağıntılı geçerliğinde ise, ÖZAN ile benlik saygısı arasında r=.62; yaşam.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MUTLAK DEĞER KONUSUNDA ...

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/124636-20110824121311-7.pdf

mutlak değer ile ilgili soruları yapabilme becerilerini yoklayan 10 tane açık ... ilköğretim 7. ve 8. sınıf matematik dersi öğretim programlarında ise önceki ... olduğunu, ayrıca mutlak değerle karekök arasındaki ilişkinin bilinmemesinden ... Sınıflar İçin), Ankara, Pegem A. Yayıncılık. Goldenberg, E.P., Cuoco, A.A. ve Mark, ...

GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER ...

http://tekedergisi.com/Makaleler/2017599792_13safiye%20bulut.pdf

Schwartz Değerler Listesi, kişisel bilgi ve değer ifade formları kullanılmıştır. Tarama modelinin esas alındığı bu araştırmada nitel ve nicel veri toplama.

107 Araştırma Makalesi İKİ DÜZEYLİ OLASILIK MODELLERİNDE ...

https://www.ticaret.edu.tr/uploads/yayin/fen30/30_Fen_6_Iki_Duzeyli_Olasilik_Modellerinde_Klasik_Meta_Sezgisel_Optimizasyon.pdf

Ö. Akkuş, E. Demir / İki Düzeyli Olasılık Modellerinde Klasik ve Meta Sezgisel Optimizasyon. Tekniklerinin Performansı Üzerine Bir Çalışma. 108. 1. GİRİŞ.

ARAŞTIRMA MAKALESİ Turner Sendromlu ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/522412

klasik Turner fenotipi bulguları beklenmemektedir. Hastaların ... kromozom analizi endikasyonları genişletilmiş fenotip listesiyle birlikte ortaya konmuştur (7). Bu.

Research Article / Araştırma Makalesi THEORETICAL AND ...

http://eds.yildiz.edu.tr/AjaxTool/GetArticleByPublishedArticleId?PublishedArticleId=2220

Bu çalışmada, hareketli yüke maruz bir kren kirişinin dinamik davranışları ... Anahtar Sözcükler: Hareketli yük problemi, kren kirişleri, sonlu elemanlar yöntemi, ...

ARAŞTIRMA MAKALESİ Kamuya Ait Bir Eğitim ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/107887

Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi hastalarına ayaktan ve yatarak ... Rıfkı Ö ve ark. Ankara Üniversitesi İbn–İ Sina Hastanesi'nde yatan hasta memnuniyeti.

araştırma makalesi /research artıcle - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/35749

“Dünya” model alındığında, Dünya'nın ve dolayısıyla Güneş Sistemi'nin, galakside bulunduğu konum ... görülen yüzey şekillerini açıklamak için öneril- miştir. Titan, Güneş ... gezegensel uydu üzerinde H2O buzları ve Triton ve Plüton üzerinde ...

Araştırma Makalesi Sugammadeks uygulamalarımızın ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/785476

22 Eyl 2018 ... ... Kışla Mah. 4522 Sok. No:1 Yu reğ ir/ Adana. Tlf: 0322. 4559090, 0536 6845024, Fax: 0322 3440305, e posta: [email protected]ğmail.com ...

Research Article / Araştırma Makalesi GENOTYPING AND ...

http://eds.yildiz.edu.tr/AjaxTool/GetArticleByPublishedArticleId?PublishedArticleId=2203

Keywords: Intracranial aneurysm, single nucleotide polymorphism (SNP), SNP ... tek nükleotid polimorfizmi intrakranial anevrizma ile ilişkilendirilmiştir. Bilgimiz ...

104 RESEARCH ARTICLE / ARAŞTIRMA MAKALESİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/733699

Corrresponding Author: Esra Akın Korhan. Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. E-posta: [email protected]

Araştırma Makalesi (Research Article) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/912903

30 Ara 2019 ... örnek olarak This War of Mine (11 Bit Stuidos, 2014), Minecraft (Mojang, 2009), State of. Decay (Undead Labs, 2013), Subnautica (Unknown ...

129 Araştırma Makalesi / Research Article DESIGN OF ...

http://eds.yildiz.edu.tr/AjaxTool/GetArticleByPublishedArticleId?PublishedArticleId=1659

PROGRAMMING. Umut UYSAL*, Mualla ÖNER ... ters akışa göre teorik raf sayısını, kademelere giren ve çıkan akım bileşimlerini ve ağırlıklarını hesaplayabilen.

Research Article / Araştırma Makalesi EXPERIMENTAL ...

http://eds.yildiz.edu.tr/AjaxTool/GetArticleByPublishedArticleId?PublishedArticleId=2399

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF EVAPORATION FROM A. HORIZONTAL FREE WATER SURFACE. Mehmet İNAN*, Şevket ÖZGÜR ATAYILMAZ.

Research Article / Araştırma Makalesi APPROACHES FOR ...

http://eds.yildiz.edu.tr/AjaxTool/GetArticleByPublishedArticleId?PublishedArticleId=2214

Maslak kampüsünde taşıt yolları bulunmadığı için, kampüs içi ulaşım yaya olarak yapılmaktadır. Her üç kampüs alanı kent içi kampüs niteliğinde olup, kentsel ...

55 Araştırma Makalesi MOBİL CİHAZLARDA GÜVENLİK ...

https://ticaret.edu.tr/uploads/yayin/fen30/30_Fen_3_Mobil_Cihazlarda_Guvenlik_Tehditler_Temel_Stratejiler.pdf

Anahtar Kelimeler: Mobil güvenlik, mobil testler, Android, iOS, saldırı yöntemleri. ... Kötücül Yazılımlar: Virüs, solucan, Truva atı ve casus yazılımlardır. Ünlü.

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE BAL ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/405302

15 Kas 2016 ... bir hastalık olup, diğer yavru arı hastalıkları içinde en tehlikeli olanıdır. ... bulaşıcı bir hastalıktır ve tedavi edilmezse ciddi koloni kayıplarına ...

araştırma makalesi / research artıcle - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/35644

EKG SİNYALLERİNİN KABA KÜMELER TEORİSİ ... The application of the proposed method to a data set containing EKG ... <http://www.acilci.net/> Accessed.

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE Two ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/52695

3 Şub 2020 ... Nur Aydınlı, Zerrin Önal, Zeynep Yürük Yıldırım, Kemal Nişli, Rukiye Eker Ömeroğlu,. Aygün Dindar, Zeynep İnce, Demet Demirkol, Mine Çalışkan, Zeynep Karakaş ... NEAA) medyum kullanılarak 48 kuyulu plaka içine.

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/402785

tahtalardan çakılmış kovanlar kullanılmıştır. Styrofoam-Polystren (köpük) kovan olarak TKV tarafından 1990'lı yıllarda “Tecritli Kovan” ticari ismi ile üretilerek.

Research Article / Araştırma Makalesi ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Yakup_Coruhlu2/publication/308961674_GEOGRAPHIC_DATA_MODEL_OF_FOUNDATION_IMMOVABLE/links/580b0c9608ae74852b5309ce/GEOGRAPHIC-DATA-MODEL-OF-FOUNDATION-IMMOVABLE.pdf

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi (TUCBS) metaverisi olacak olan tapu ve ... Müdürlüğü'nün kontrolü altındaki özel harita kadastro büroları ve TKGM ...

Research Article / Araştırma Makalesi SYNTHESIS AND ...

http://eds.yildiz.edu.tr/AjaxTool/GetArticleByPublishedArticleId?PublishedArticleId=2217

Zinc borate is one of the example for inorganic filler that can ... Çinko boratın polimer matriksi ... Bu problem sadece çinko borat için değil, düşük molekül ağırlıklı ...

96 araştırma makalesi / research artıcle - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/779171

19 Eyl 2018 ... Aynı zamanda matematiksel oyunların matematik derslerinde ... ve oyunlar dışında simülasyonlardan ya da Eba, Morpa kampüs gibi.

Araştırma Makalesi Bir üniversitenin 4. sınıf ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/683179

Verilerin değerlendirilmesi SPSS 23.0 programı kullanılarak yapılmış, verilerin özetlenmesinde ... BKİ'leri beyan ettikleri vücut ağırlığı ve boy uzunluğuna göre ...