tc dokuz eylül üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü felsefe ve din ...

Her batıl inanç ve uygulamada olduğu gibi, konulan bu son noktada da ... emniyet, sigorta vb. kurumlara sahip olan gelişmiş ülkelerde de bu ve benzeri ... ifade ederek onlardan farklı olarak özel bir isim almalarını daha ziyade, dışarıdan bir.

tc dokuz eylül üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü felsefe ve din ...- İlgili Belgeler

tc dokuz eylül üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü felsefe ve din ...

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/Mustafa%20Do%C4%9Fan,%20Halk%20aras%C4%B1nda%20bat%C4%B1l%20olarak%20nitelendirilen%20ve%20.pdf

Her batıl inanç ve uygulamada olduğu gibi, konulan bu son noktada da ... emniyet, sigorta vb. kurumlara sahip olan gelişmiş ülkelerde de bu ve benzeri ... ifade ederek onlardan farklı olarak özel bir isim almalarını daha ziyade, dışarıdan bir.

tc dokuz eylül üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü felsefe anabilim ...

https://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/13812/511333?sequence=1&isAllowed=y

12 Tem 2018 ... Değerlendirme. 53. 1.4. THOMAS KUHN VE BULMACA ÇÖZME ... Popper, sözde bilimlerin öne çıkan özelliklerini yukarıda adı geçen üç kuram ... Bilimsel kuramlarda eşölçülemezlik kavramı, ilk olarak Kuhn'un eski bilimsel ... sisteminde ilk sırada yer alan Merkür'ün yörüngesinde yaşanan düzensizlikleri.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/public/document/kayitYenileme/yataygecisesaslari.pdf

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ. YÖNETİM KURULU YATAY GEÇİŞ ESASLARI. Yatay Geçiş. Lisansüstü programlara ...

Tez - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.sbe.deu.edu.tr/public/document/tezYazimKurallari/tezOrnekGosterim.pdf

DOKTORA TEZİ / YÜKSEK LİSANS TEZİ/TEZSİZ YÜKSEK. LİSANS DÖNEM ... EK 2: İngilizce Doktora Programları İçin Dış ve İç Kapak Örneği. (Tüm bilgiler ...

233 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/525398

17 Ağu 2018 ... DOĞAN AVCIOĞLU VE ORTA ASYA TÜRKLERİ1 ... Doğan Avcıoğlu gerek Yön Dergisi'ndeki yazıları gerekse de kitapları aracılığıyla.

Untitled - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt14.say%C4%B14/14.4%20icindekiler.pdf

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda en az dört defa ... Dergi alanında disiplinlerarası ulusal ve ... İÇİNDEKİLER/CONTENT. SAYFA/ ...

787 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/811162

25 Eyl 2019 ... Araştırma Makalesi. KAM SPİKER TÜRLERİ AÇISINDAN GENEL KANALLAR İLE HABER. KANALLARI KARŞILAŞTIRMASI. Gökmen Hakan ...

227 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/224738

12 Tem 2016 ... HOLLANDA TİPİ AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ İLE BİR İNTERNET. TABANLI ... ilişkin, oyun kuramı kaynaklı çeşitli modellerin gelişmesini sağlamıştır. ... Fluvià, M., Garriga, A., Torrent, R. R. ve Carámbula, E. R. (2012). Buyer.

397 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/572213

12 Kas 2018 ... TSSF, 2007, Yaşar, 2011) dalışta ön plana çıkan unsurlara ve ... Tablo 1: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na Bağlı Dalış Merkezleri ve Dalıcı Sayıları. STATÜ. KAYIT SAYISI. Dalış Merkezi. 264. 1 Yıldız Dalıcı ... Araştırma alanı olarak Eskişehir ve Çanakkale Dalış Eğitim ... film izler ve kitap okurum. Dalış ...

12, Sayı - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt12.sayi4/yaral%C4%B1o%C4%9Flu%20ve%20umarusman.pdf

Çalışmada yer verilen örnek beklendiği gibi her amaç için farklı sonuç seti vermiştir. 5. UZLAŞIK PROGRAMLAMA. Örneğin çözümünden Tablo 2'den de ...

Sayın Yrd - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.sbe.deu.edu.tr/public/document/duyuru/2016/intihal/Turnitin_Kullanim_kilavuzu.pdf

Sayfa sayısı ve tarih bilgileri bu makbuzdakiyle aynı olacak şekilde Raporda uygun yerlere yazılır. Eşleşmeler. Beykent Üniversitesi veritabanındaki bir ödev ile %3 ...

Are You suprised - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt3.say%C4%B13/3.3%20cereci.pdf

Medya bireylere; yaşam, onun içindekiler, durumlar, kişiler konusunda ... Gündem oluşturma konusunda medyanın materyal sıkıntısı yoktur. ... İstanbul: Pars.

84 abstract - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt6.say%C4%B14/6.4%20tabak-tanyeri.pdf

Anahtar Kelimeler: İhracat, SWOT Analizi, Değişik ölçekli firmalar. ABSTRACT ... olan KOBİ'lerin az sermaye ile yaşayabilmeleri ve iş hayatına yönelik kişisel.

253 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/529872

17 Ağu 2018 ... ikiyüzlülük, kıskançlık, mertlik, namertlik, namussuzluk, tasarrufluluk, ... kişiliklerin bulmaca gibi kapalı şekilde ifade edildiği atasözleri de ...

105 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt11.say%C4%B14/Yurdabakan%20cihanoglu%2011.4.pdf

değerlendirmenin öğrencilerin akademik başarıları, derse yönelik tutumları ve strateji ... testi, İngilizce dersine yönelik tutum ölçeği ve dil öğrenme stratejileri ... öğrenme, öğrenci-öğrenci ve öğrenci-öğretmen işbirliğini gerekli kıldığı için; ... değerlendirme etkinlikleri yardımıyla öğrenme sürecine etkin katılımını sağlayan.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 7 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt7.say%C4%B12/7.2%20s%C3%B6zer.pdf

onlardan ayrı ve onlara yabancı bir ulus olduğumuzu sopa ile içlerinden ... Oktay SİNANOĞLU, Bir Nev-York Rüyası, “Bye-Bye Türkçe, 2002, İstanbul, 211.

Dante Alighieri - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt3.say%C4%B12/3.2%20korkmaz.pdf

Aşk'ın, sanatın ve tutkunun en şiddetlisinden en sefiline, en yükseğinden en ... İtalyan halkının, günümüzde İtalyanca diye tanınan Toscana lehçesini -Dante.

127 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt ...

http://journaldatabase.info/download/pdf/talep_analz_ve_talep_ongorusu_br_ozel

5 Ara 2012 ... UYGULAMA. Özlem ÖZER*. Merve ERKİLET**. Özet. Çalışmanın amacı ... Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık İdaresi.

397 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/744175

Yayına Kabul Tarihi: 31.10.2018. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Online Yayın Tarihi: 26.06.2019. Cilt: 21, Sayı: 2, Yıl: 2019, Sayfa: 397-407.

533 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/744312

26 Jun 2019 ... Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (2), 533-553. * Dr., Sakarya University, Faculty of Political Science, Department of International. Relations, ORCID: ...

21 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 12 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt12.sayi3/alt%C4%B1n%20karabay%C4%B1r%20s%C3%BCsl%C3%BC.pdf

31 Mar 2011 ... Anahtar Kelimeler: Hayatta kalma kabiliyeti, finansal kaldıraç, finansal kararlar,. Veri Zarflama Analizi. JEL: G14-G32. SURVIVAL ABILITY OF ...

11 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 17 ...

http://kisi.deu.edu.tr/userweb/hakan.ay/%C3%9C%C3%A7%20K%C3%BCresel%20Ekonomik%20Krizin%20Analizi.pdf

31 Ağu 2015 ... Petrol krizinin, küresel mali krize dönüşmesinin bir diğer nedeni finans ... Petrol krizi siyasi nitelikte olup, Ekim 1973 de başlayan Arap-İsrail Savaşında ... http://www.alevalatli.com.tr/makale.asp?s=detay&ID=240, (02.08.2014).

108 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 7 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt7.say%C4%B12/7.2%20simsek.pdf

2 SİNANOĞLU, Oktay: Bir New-York Rüyası, „Bye-Bye“ Türkçe, 4. Basım, İstanbul. 2002, s.40; SERİN, Vildan: Yabancı Dil Eğitiminde Çifte Ölçüler (Anadilinde ...

gülperi sert - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt9.say%C4%B14/9.4%20sert.pdf

STEFAN ZWEİG VE ESERİ DÜNÜN DÜNYASI. ÜZERİNE. Doç.Dr.Gülperi Sert ... sürükleyici olan Dünün Dünyası, Bir Avrupalının Anıları adlı eseri tanıtılacak ve ...

49 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ... - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423876185.pdf

Bu bağlamda başlangıçta hesaplanan OEE değerleri gelecekteki. Page 3. Toplam Ekipman Etkinliği ve… DEU Journal of GSSS, Vol: 12, Issue: 4. 51. OEE ...

50 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 7 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt7.say%C4%B12/7.2%20gencel.pdf

öğrenciler düzenli olarak iki yıl bu hizmetlerden yararlanıp kursu tamamladıkları zaman hedefledikleri düzeyde yabancı dil (genellikle İngilizce) öğrenemezler.

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt8.say%C4%B13/8.3%20akyildiz-gungor.pdf

KARAYALÇIN, İlhami (1983), “Panelde Sunulan Tebliğ”, İş. Değerlendirme Ve Metal Sanayii İş Gruplandırması Sistemi, MESS Yayını,. Erkmen Matbaası. 17.

43 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 13 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt13.%20say%C4%B12/COSKUNSEKERCIOGLU.pdf

http://www.memurum.biz/2007/06/mahalli-idarelere-memur-almnadantaydan.html. 30.01.2011. Milli Eğitim Bakanlığı, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi ...

54 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt8.say%C4%B13/8.3%20bilginer-gonen-kayabasi.pdf

Anahtar Kavramlar: Kişisel Satış, İtirazlar, Satışın Kapatılması, Satışın ... kullanılabilecek performans kriterlerine ilişkin bazı örnekler verilmektedir. Bunlar;.

139 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt14.say%C4%B11/15%20KILIC.pdf

25 Nis 2012 ... söylemektedirler (Mesela http://www.tr.muslimlife.eu/; http://www.ecift.com; ... www.zevac.merihnet.com; www.islamievlilik.com). Yani, sadece ...

280 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 7 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt7.say%C4%B13/7.3%20yavas.pdf

Afet eğitimi: Doğal afetler ile ilgili konularda yurttaşların eğitimi son derece önemli bir konudur. Eğitim bir yönüyle doğal afetlerden korunma yollarını öğretmesi, ...

31 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 14 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt14.say%C4%B14/08%20EYNULLAYEVOZLER.pdf

27 Şub 2013 ... MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ VE YÖNETİLMESİ. Celal EYNULLAYEV* ... Veri Analizi,İç ve Dış Müşteri Memnuniyeti. USE OF ...

313 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt15.say%C4%B12/14%20UGURELKESGINKARAHAN.pdf

3 Eki 2013 ... alternatif bir öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme aracı niteliğindeki 'kavram ... kalem ve 1 silginin bir düzine olacağını belirtmiştir.

200 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 7 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt7.say%C4%B13/7.3%20esmer-yilmazel-firuzan.pdf

as fixed costs, some variables as part of the running cost do not feature to be fixed costs. Effect of ... tutarlılığı konusunda sıkıntılara neden olabilir. Bu nedenle ...

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9 ...

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt9.say%C4%B13/9.3%20gencel.pdf

Yatırım Kararları Üzerinde Kurumlar Vergisinin Etkisi: Bir Alan Araştırması" ... 5 Niyazi KARASAR, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,.

Gençliðin Dili - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/cilt3.say%C4%B12/3.2%20asutay.pdf

Dolayısıyla “Eroin Güncesi” bir ergenlik romanıdır. Anlatı zamanı, roman figürünün kendi zamanında geçer(gençlik çağı). Bu da ön erinlik döneminden geç ...