Geçmişten Bugüne Safranbolu'da Batıl İnançlar - Uluslararası Uygur ...

Batıl inanç ve benzeri inanışlar farklı isim ve tanımlar ile adlandırılsalar da bunlar her ... Hatta birçok ülkede eğitim, ekonomik, sosyal ve siyasal bakımdan.

Geçmişten Bugüne Safranbolu'da Batıl İnançlar - Uluslararası Uygur ...- İlgili Belgeler

Geçmişten Bugüne Safranbolu'da Batıl İnançlar - Uluslararası Uygur ...

http://www.uygurarastirmalari.com/arsiv/2019-14/2019_01.pdf

Batıl inanç ve benzeri inanışlar farklı isim ve tanımlar ile adlandırılsalar da bunlar her ... Hatta birçok ülkede eğitim, ekonomik, sosyal ve siyasal bakımdan.

XIX. Yüzyıl Nasturilerinde Hastalık, Büyü ve Batıl İnançlar

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423902516.pdf

Ayrıca batıl inanç olarak kulak çınlaması ve tiklerden olumlu-olumsuz çeşitli anlamlar ... etmekte ve bu konuda eserinde “…çok insan nazara karşı korunmak için ... bakmak için başka yollar da vardır; kaş yolmak, kulak kaşımak gibi huylar ...

Isaac Barrow'un Kaleminden Türklerde Batıl İnançlar - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/835566

Bu batıl inançların çoğunun temelinde ise Türk gelenek ve inanışları vardır. ... likesinden çekinmesi ayrıca parası ve kaynakları da tükenmesi sebebiyle ülke- ... bazıları yanlış, bazıları israiliyât, bazıları ise İslam'ın farklı yorumlarından kay-.

hüseyin rahmi gürpınar'ın romanlarındaki kadınların bâtıl inançlar ...

http://www.yyusbedergisi.com/dergi/huseyin-rahmi-gurpinarin-romanlarindaki-kadinlarin-batil-inanclar-karsisindaki-tutumu20171226123249.pdf

26 Ara 2017 ... Hüseyin Rahmi Gürpınar, romanlarında bâtıl inançlar konusuna geniş yer ... “Bu resim meşalelerin alevlerinde nasıl kavruluyorsa Dilâver de ...

Hüseyin Rahimi Gürpinarin Romanlarında Batil inanclar - Turuz

https://turuz.com/storage/Turkologi/Mofolojia/2012/83-Huseyin_Rahimi_Gurpinarin_Romanlarinda_Batil_Inanclar_%28Emel_Qoshar%29_%28Istanbul-2005%29.pdf

Hüseyin Rahmi GürpınarГın bâtıl inanç konusunu ele aldığı romanları Isır romanları" ... yazılmış resimli ve resimsiz kitaplara Ifalnâme" denilir. Falnâmelerin ...

beslenme konusunda yanlış ve batıl inançlar ve yarattığı sorunlar

https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/download/989/895/

BESLENME KONUSUNDA YANLIŞ VE BATIL İNANÇLAR. VE YARATTIĞI ... Ülkemizdeki toplam nüfusun büyük bir çoğunluğu doğru ve yeterli bir beslenme ...

Prof. Dr. Erhan Aydın, Uygur Yazıtları, İstanbul - Uluslararası Uygur ...

http://www.uygurarastirmalari.com/arsiv/2018-11/2018_12.pdf

Tes, Tariat, Şine Usu ve I. Karabalgasun yazıtlarının dışında sayılanların Uygur dönemi yazıtları olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu düşüncenin ...

Orta Asya Sınırlarına Uygur Göçü - Uluslararası Uygur Araştırmaları ...

http://www.uygurarastirmalari.com/arsiv/2017-9/2017_12.pdf

Şincang'dan göç eden Uygurlar, Sovyet Uygurlarının sosyal ... şehrinden yarım milyon nüfuslu ve yükselen ağır sanayisi ile bölgenin endüstri başkenti.

Günümüz Uygur Yazarı Halide İsrail ve Eserleri - Uluslararası Uygur ...

http://www.uygurarastirmalari.com/arsiv/2018-11/2018_01.pdf

Onun ışığıyla aydınlandım, kim olduğumu fark ettim. ... Yaghqan Qar” (Baharda Yağan Kar), “Mehtumsula”, “Orbita” (Orbit) gibi povestleri ve ... Yazarın “Ah Hayat” adlı hikâyesi ilk eseri olmasına rağmen başkarakterin kaplıcadaki geçici hayatını ...

Uygur Basın Tarihi - Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

http://www.uygurarastirmalari.com/arsiv/2018-11/2018_06.pdf

Kadim Türk tarihinin önemli parçalarından biri olan Uygurlar, şehir hayatına ... Bunlardan en göze çarpanları ise, İli BaiHua (1910-1911), Yeni Gazete (1912),.

Uygur Halk Oyunlarında Senem Dansı - Uluslararası Uygur ...

http://www.uygurarastirmalari.com/arsiv/2015-6/2015_05.pdf

2015/6. UYGUR HALK OYUNLARINDA SENEM DANSI. Senem Dance in Uyghur Folk Dances ... Uygur 12 makamının nağmelerinde değil, düğün dernek, bayram ve meşrep ... Senemi'nin giriş müziği, insanları cenk meydanına çağırmaktadır.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE MALİ İDARE

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-gecmisten-bugune-mali-idare-381

kurulması12 ile birlikte Osmanlı Devleti'nde mali yapıda tek hazine ve tek defterdar düzeni sona ermiştir. Adı geçen hazinenin ardından III. Selim zamanında ...

GEÇMİŞTEN BUGÜNE KLARNET ALBÜMLERİNDEKİ GÖRSEL ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/768741

sanatçısı tarafından ileri düzeyde icra edilmiş ve popüler bir enstrüman haline gelmiştir. ... çağındaki Şükrü, eline geçen bir teneke düdük ile şarkılar, türküler çalmaya ... takımında klarnet çalan bir asker gördükten sonra klarnete heves etti. On.

APARTMAN TİPOLOJİSİNDE GEÇMİŞTEN BUGÜNE; KİRA ...

http://tubaked.tuba.gov.tr/index.php/tubaked/article/download/217/226

Dolayısıyla apartman ve sıra ev türünden yapı örnekleri gayrimüslim mahallelerinde ortaya çıkmıştır. Sütlüce, Kasımpaşa, Tatavla, Elmadağ, Fener,. Balat ...

Geçmişten Bugüne Yunanlılar - Herkül Millas

http://www.herkulmillas.com/pdf/gecmisten-bugune-yunanlilar.pdf

Yunanca'nın Tarihi. 1. Antik ve Çağdaş Yunanca. 2.1 Antik Yunanca ... Antik Yunan'dan Hristiyanlık'a (M.Ö. 200 - M.S. 200 Yılları). 1. Roma Devleti ve Etkileri.

Yücel Dursun-GEÇMİŞTEN BUGÜNE TÜRKİYE'NİN BİLİM ve ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/yucel_dursun_turkiye_bilim.pdf

Bir ülkenin bilim ve teknolojide geçirmiş olduğu serüveni anlamak ise, bu bakımdan her şeyden önce onun fikri ve beşeri hayatını anlamayı ve bu hayata tarihsel ...

Geçmişten Bugüne Kimlik Göstergesi Olarak Sanat

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi42_pdf/3sanattarihi_arkeoloji_cografya/tepeyilmaz_suzan.pdf

bağlantı kurduğumuzda İspanyol ressam Goya gelir akla ve “Aklın Uykusu Canavarlar Yaratır”. O halde ötekileştirilenlere bir sesleniş midir? Quinn'in bu sergisi.

Geçmişten Bugüne İran İslam Devrimi: Genel Değerlendirme - ORSAM

https://orsam.org.tr/d_hbanaliz/8unal.pdf

Ak Devrim temeli itibariyle toprak re- formu çerçevesinde bir modernleştirme progra- mıdır. Doğal olarak, bu dönemde büyük ölçüde toprağa bağlı bir yaşam ...

1923 YILINDAN BUGÜNE TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI GÖÇ ...

http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/246/537666.pdf?sequence=1&isAllowed=y

24 Oca 2019 ... Göç hareketleri hem göç alan hem de göç veren ülkeleri olumlu ve olumsuz etkilemektedir. Özellikle bireysel göç hareketlerine ek olarak ...

karabük üniversitesi öğrencilerinin, safranbolu ve safranbolu esnafı ...

http://www.safranbolutso.org.tr/wp-content/uploads/2019/04/SAFRANBOLU-ESNAFI-ANKET-%C3%87ALI%C5%9EMASI-%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TE.pdf

2007 yılında kurulan Karabük Üniversitesi (KBÜ) 2016/2017 ... Ayrıca öğrenci bu süreç boyunca Safranbolu'nun yerlisi sayılırken okulu bitirip geldikleri şehirlere ...

Dünden Bugüne Bosna Hersek ve Aliya İzzetbegoviç Uluslararası ...

https://www.gaziosmanpasa.bel.tr/images/dosyalar/ktp.pdf

Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Güvenli Bölge Srebrenica ... silahsız ve savunmasız Boşnakların katliam, tecavüz, sürgün ve imha sürecinde BM'in ... O, her çiçekten bal alan hercai bir kelebek değil, kendi kaderiyle toplumunun kaderinin.

Kıl - Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

http://www.uygurarastirmalari.com/arsiv/2018-11/2018_07.pdf

Öyge kelsem, ayalim tamaq qiliş orniġa xoşnimiz bilen ġevet qilip oltiriptu ... “Bir muradım var, lâkin demeye haya ediyorum, dedi hatun” (Öztürk 1994:80).

1/2 2013, Seh - Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

http://uygurarastirmalari.com/arsiv/2013-2/2013_1.pdf

yemek masamın üzerinde de bir tabak çilek bulundururdum… (APH, 31) ... “Hayır, Rukiye başka biriyle evleniyorken, sen onun için ölmeyi reva görüyorsun. ... MUSA Enseridin, Hazirḳi Zaman Uyġur Tili, Şincañ Maarip Neşriyati,. Şincan 1985.

1/1 2013, S - Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

http://uygurarastirmalari.com/arsiv/2013-1/2013_5.pdf

25 yıllık faaliyeti sürecinde matbaa hem dini hem de ... Şahmat. Chess. Xeste. Ağriq. Illness/Disease. The following are some words which carry the phonetic ...

ULUSLARARASI UYGUR ARAŞTIRMALARI ... - Gazi Üniversitesi

http://gazi.edu.tr/posts/download?id=145665

18 Ara 2015 ... Söz konusu etkinlikte Kazakistan, Çin, Almanya, İsveç gibi ülkeler ... Sabahattin Ali, bestesi Zülfü Livaneli'ye ait olan Leylim Ley ve Mehmet ...

Uyan - Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

http://uygurarastirmalari.com/arsiv/2013-1/2013_8.pdf

Biz makalemizde bu geniş coğrafyada “uyan” metaforuyla şiirler veren şairlerin şiirlerini ve bu şiirleri meydana getiren ortak duyguyu ele alacağız. Anahtar ...

13. Yüzyıllarda Uygurlarda Eğitim Ss, 151-159 - Uluslararası Uygur ...

http://uygurarastirmalari.com/arsiv/2014-4/2014_13.pdf

Uygurlar şimdi Çin'e bağlı olan Kansu eyaletinden Aral. Gölü'ne kadar olan geniş bölgelere yayıldı ve buralarda Kansu Uygur devleti, Koçu Uygur devleti.

Jenerik - Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

http://uygurarastirmalari.com/arsiv/2014-3/2014_3_jenerik.pdf

Dr. Erkin EKREM - Hacettepe Ünviversitesi – TÜRKİYE. Doç. Dr. Erkin EMET - Ankara Üniversitesi - TÜRKİYE. Yrd. Doç. Dr. Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU ...

1/2 2013, Se - Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

http://uygurarastirmalari.com/arsiv/2013-2/2013_6.pdf

denir. Cenaze yıkamaya genellikle yaşlı, deneyimli kişilerden dört kişi katılır. ... eldiven gözlere sürülür.15 Cenaze sahipleri cenazeyi yıkayanlara belirli hediye.

Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu

http://www.tasavvufakademi.com/indir.php?tur=1&no=3503

Bunun bir sonucu olaraN Hz. Ali'ye ve Ehl-i Beyt'e de muhabbet beslemektedir.5 Mevlâna, Mesnevî'nin özelliNle birinci cildinde Hz. Ali'den övgüyle bahseder.

Çağatayca Yazılmış Bir Kerbela Mersiyesi - Uluslararası Uygur ...

http://www.uygurarastirmalari.com/arsiv/2018-12/2018_11.pdf

18 Ara 2018 ... Kerbela hadisesi, İslam tarihinin en önemli olaylarından biridir. Müslümanların dinî, siyasi ve sosyal yaşamlarında geniş çaplı ve derin tesirleri ...

HAYALİ ÜZERİNE - Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

http://www.uygurarastirmalari.com/arsiv/2019-14/2019_05.pdf

bilinen “anka” sayıldığını açıkça göstermekte; dinî, içtimaî ve siyasî hayattaki önemini vurgulamaktadır ... “Tûtî-i mucize-gûyem ne desem lâf degil. Çarh ile ...

ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE SAYGI BİLDİREN - Uluslararası ...

http://www.tekedergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=4046

7 Ara 2017 ... Eski Uygur Türkçesi Dönemi eserlerinde kullanılan tasvirî fiiller ve bu ... için Türkçe dil bilgisi kaynaklarında tasvir fiili, tasvirî fiil adlandırması da ...

İlk Matbaanın Mucidi - Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

http://www.uygurarastirmalari.com/arsiv/2018-12/2018_10.pdf

iletişim araçlarından biri olan matbaanın, ilk olarak Uygurlar tarafından icat ... Darkness to birght was printing press too. waht the printing technology doing ... Dünya literatüründe kâğıt, matbaa, barut ve pusula Çinlilerin “Dört Büyük ... kitabında ise “Hareketli harfler ile sağlanan basım tekniği 1041-1048 yılları arasında Çinli.

Kırlangıç ve Güvercin - Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

http://uygurarastirmalari.com/arsiv/2014-3/2014_13.pdf

UYGUR KÜLTÜRÜNDE TUFAN'IN KUŞLARI: KIRLANGIÇ VE GÜVERCİN ... kırlangıç öldürülmez ve yakalanmaz. ... Hasta, bu durumun nasıl olduğunu anlattıktan ... fazla yabani güvercin varmış ve bunlar daima insanlara yol gösterirmiş.

Yusufcan YASİN - Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

http://www.uygurarastirmalari.com/arsiv/2015-5/2015_07.pdf

zengindir. Bilhassa bunlar 9-13. yüzyıllardaki Budist Uygur devleti ile ... altında dile getirir. Kansu'da hüküm süren Uygur devletinin inkırazı ile ilgili edebi.