doğu karadeniz bölgesinde yaşayan laz topluluklarının ... - DergiPark

21 Oca 2019 ... Borçka ilçelerinde ve Türkiye- Gürcistan sınırı olan Sarp'ta kalabalık ... gelen konuklara pilav, kavurma, Laz böreği ve karalahana çorbası gibi ...

doğu karadeniz bölgesinde yaşayan laz topluluklarının ... - DergiPark- İlgili Belgeler

doğu karadeniz bölgesinde yaşayan laz topluluklarının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/969737

21 Oca 2019 ... Borçka ilçelerinde ve Türkiye- Gürcistan sınırı olan Sarp'ta kalabalık ... gelen konuklara pilav, kavurma, Laz böreği ve karalahana çorbası gibi ...

Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay Tarımı Yapılan ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/199960

Meriç BALCI1. Mahmut Reşat SOBA2 ... M.B. Taşkın, M. Balcı, M.R Soba, E.C. Kaya, P. Özer, G. Tanyel, A. Kabaoğlu, M.A. Turan, S. Taban. Çay bitkisi (Camellia ...

doğu karadeniz bölgesinde balık kafes ünitelerinin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/447392

saatlik ortalama rüzgar verileri hem de sinoptik yer haritalardan elde edilen geostrofik rüzgar verileri kullanılarak dalga tahminleri yapılmıştır. 1985 ve 1994.

DOGU KARADENiZ BOLGESiNDE DOGU LADiNi (Picea orientalis ...

https://yayin.ogm.gov.tr/yaydepo/495.pdf

kenan yerl~im alanlanmn bulunll§u nedenleriyle, ladin orman alanlannda yapacak: ve yakacak: odun faydalarulmalan ile hayvan otlatmalan en iist seviyelerdedir.

1 1. GİRİŞ Günümüzde, Karadeniz Bölgesinde yaşayan halkın ...

https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/12645/1/415051017.pdf

örnek gösterilebilirken aynı zamanda bölgede gerek yerleşik, gerek göçebe ... bazı kaynaklarda Batı Hemşin şivesi ve Doğu Hemşin şivesi olarak iki grupta.

2-2-Doğu Karadeniz Bölgesinde Heyelan Nedenleri - DSİ

http://www.dsi.gov.tr/docs/sempozyumlar/2-2-do%C4%9Fu-karadeniz-b%C3%B6lgesinde-heyelan-nedenleri---dr-turgay-turna.pdf?sfvrsn=2

yerlerinden koparak yer değiştirmesine heyelan denir.. Doğu Karadeniz Bölgesinde görülen dar anlamda toprak kaymalarının geniş anlamda ... Heyelanların Önlenmesi Ġçin Yapılması Gereken Çalışmalar. • Yamaç altı kenarına taş duvar ...

Doğu Karadeniz Bölgesinde Dağınık Yerleşim Sorunlarının Mülkiyet ...

https://web.itu.edu.tr/~tahsin/tahsin/Yaynlar_Ulusal_files/B34.pdf

14 Eki 2005 ... Esasen toplu yerleşmeye uygun arazinin olmaması, bölge insanını dağınık yerleşme tipine yöneltmiştir. Bölgede arazilerin parçalılığı o kadar ...

Doğu Karadeniz Bölgesinde Sel ve Heyelan Felaketine Neden Olan ...

http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/3896.pdf

i) Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili sağanak yağışlara ve heyelana neden olan sinoptik modellerin belirlenmesi, ii) Bu modellerin tahmin tekniği açısından ...

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kükürtdioksit - Doğal Afetler ve Çevre ...

http://dacd.artvin.edu.tr/tr/download/article-file/224689

Bu durum da bölgedeki hava kirliliği dağılımlarında etkili olmaktadır. Ortalama rüzgâr hızlarının en fazla olduğu il 9,79 km/saat ile Trabzon'dur. Bunun yanında ...

Kuzeydoğu Akdeniz Bölgesinde Yaşayan Adi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/302900

BaĢlıca besinlerini kemikli balıklar, sefalopodlar mollusklar ve krustaseler. oluĢturur. ÇalıĢma konusunu oluĢturan M. mustelus'un beslenme rejimi ile ilgili ...

Mersin Bölgesinde yaşayan polisitemia vera ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/599626

Sonuç: Polistemia veralı hastalarda tromboembolik komplikasyonların JAK2V617F mutasyonu ile ilişkisi bilinmektedir. Arteryal veya venöz trombotik olay bazında ...

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BÖLGESİNDE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/30367

ülkelerin ortak sınıra sahip olmaları ve aynı dili konuşmaları ticaret akımlarını pozitif olarak ... Ülkeleri Paktı (AP), Orta Amerika Ortak Pazarı (CACM), Latin Amerika. Bütünleşme Birliği ... to the Border Puzzle", NBER Working Paper No. 8079.

KARADENIZ BOLGESINDE 1LGINC BtR DOKUMA gE§IDi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/152205

Koyun yiinii veya keci yiinii «oro» denilen, uc koseli, tahta bir dey- nek ile «ig»in ... Dasdar dokuma, «çatma» adi verilen, iiç ayak sistemine bagh basit bir aletle ...

KARADENİZ BÖLGESİNDE ZARARLI KUŞLARIN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/41223

Ümit TUNÇDEMİR 3. Şükran BOZKURT 4. M. Ayhan YÜZBAŞ 5 ... Üveyk (Streptopelia turtur L,), Karmen renkli şak rak kuşu (Carpodacus erythrînus Pallas) ve ...

Doğu Akdeniz Bölgesinde Üzerlik (Peganum Harmala L ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/643896

üzerlik olarak bilinen P. harmala bitkisi tohumu, kökü ve yağı tıp alanında kullanılmaktadır4. ... alınır. Alınan parça yediye bölünür ”raspan” denilen üzerlik otunun siyah ... Kara M. Üzerlik (Peganum harmala L.) bitki ekstraktının buğday (Triticum ...

Doğu Makedonya'da Yaşayan Müslüman Türklerin Halk ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/513871

boyun eğdirebilmek için, batıl inançların artmasını bütün kötülükleriyle devam ettirip nüfuzlarını ... İlk olarak dua etmek konusu ele alındı, bu bölgede duaya nasıl bakılıyor? dua etme denilince ... onu korumak için yanına bıçak ve süpürge bırakılır. Bu hurafeler ... Parmakları çıtlatmak uğursuzluk alameti sayılır ve parmaklar ...

DOĞU KARADENİZ KEMENÇECİLİK GELENEĞİNDE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/595111

başlığıyla, 28-30 Mart 2018 tarihinde Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından ... yırtılırcasına bağırarak tiz sesleri kullandığını, bölge insanının seçici olduğunu ... Tulum kalabalık ortamlarda icra edilirken kemençe kişilerin.

Geleneksel Doğu Karadeniz Evleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/670776

Bu tür konstrüksüyonda kalas veya kütük boylarının yapılan yapı ünitelerinin kenar uzunluklarının birebir aynı ölçüde olmasına çalışılır (Res.14). Taş. Bölgede ...

orta ve doğu karadeniz'de balıkçılık - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/26652

fazla, süratli manevra kabiliyeti yüksek tekneler kullanılmaktadır. Bu şekilde ... ağları, tarata, ığrıp, voli ve direç gibi çeşitli av araçları ile yapılmaktadır45.

birinci dünya savaşı'nda doğu anadolu ve doğu karadeniz rus işgal ...

http://ataturkilkeleri.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/08/Birinci-D%C3%BCnya-Sava%C5%9F%C4%B1%E2%80%99nda-Do%C4%9Fu-Anadolu-ve-Do%C4%9Fu-Karadeniz-Rus-%C4%B0%C5%9Fgal-B%C3%B6lgelerinden-Yap%C4%B1lan-G%C3%B6%C3%A7ler.p

XVI/32 (2016-Bahar/Spring), ss. 43-65. ... Kabul Tarihi: 18.07.2016. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA ... Karadeniz üzerinden göç edenler ise Rus donanmasının ... Sivas (Merkez ve Karahisar-ı Şarki Sancakları), Ma'mûretü'l-'azîz (Merkez ve.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ 19. YÜZYIL ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/560432

Dönemin başkenti İstanbul'da yer alan 19. yüzyıl Rum Ortodoks kiliselerinde ... Farsça'da nakus ve zeng kelimeleri ile ifade edilen çanın ilk defa nerede ve ne ...

Antioksidan Analiz Yöntemleri ve Doğu Karadeniz ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/159524

tarafından. 1985 yılında kullanılmış ve Ghiselli ve arkadaşları ... arkadaşları kullanmış olup (Winston ve ark., ... http://tr.wikipedia.org/wiki/Barut_a%C4%9Fac%.

doğu karadeniz'in tarihi coğrafyası üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/32007

çok bölge ve farklı coğrafi özellikleri ile daima dikkat çekici olmuştur. Tarihin hemen hemen her döneminde çeşitli kültürel özelliklere sahip yörelere ayrılmıştır.

Astrahan Bölgesinde Yaşayan Karakalpaklar - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/10/2004_17_22_S_Yilmas.pdf

teryallerinde bulunmaktadır. Orneğin, Kalmuk Hani Ayukî (ö.1724) zamanına ... de yazı ve kitap kültürünün gelişmemesine neden olmuştur. Bütün Doğu ve Ku-.

Kuzeydoğu Akdeniz Bölgesinde Yaşayan Adi Köpekbalığı, Mustelus ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/302900

Anahtar Kelimeler: Kuzeydoğu Akdeniz, Adi köpekbalığı, Mustelus mustelus, Mide içeriği. Digestive System Contents of the Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758).

Kayseri bölgesinde yaşayan çocuklarda hepatit A seroprevalansı

http://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/9678/makaleler/48/3/arastirmax-kayseri-bolgesinde-yasayan-cocuklarda-hepatit-seroprevalansi.pdf

Feyzullah Öztürk (***), Erdal Gökçay (*). Giriş. Hepatit A virüsü (HAV) fekal-oral yol ile bulaşan bir enterovirustur. HAV enfeksiyonu, geri kalmış ve ge- lişmekte ...

Doğu Karadeniz Bölgesinin en önemli ticaret, turizm ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/28995

Oyun Havası (laz oyun havası)', 'Sazla Laz Oyun ... düşmüştür: “Kol bastı havası, kız oynatma esnasın- ... sıra numarasıyla ( Yaylanın çimenine kuzu yayılır.

Ortaçağ'da Doğu Karadeniz'de Oğuz ve Kıpçak Yerleşimi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/265524

ile ilgili olduğunu ve "Apsarus" adının da Oğuzların Afşar/Avşar" boyu ... 1071'den sonra, 24 Oğuz boyundan en az 23'ü ve öteki Türk boy, soy, kabile ve.

Doğu Karadeniz Bölümü Sahil Yöresindeki Kırsal ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/455981

10 Mar 2018 ... mevcut kırsal yerleşmeler ve dağılışlarına etki eden unsurlar arasında; yeryüzü şekilleri, su kaynakları, tarım alanlarının varlığı ve dağılışı, ...

doğu karadeniz havzası hidroelektrik enerji durumunun ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/773266

DOĞU KARADENİZ HAVZASI HİDROELEKTRİK ENERJİ. DURUMUNUN ... İşletmedeki HES'lerde üretilen enerji, 2017 yılı Türkiye toplam ... Melet Çayı. İşletme.

Doğu Karadeniz Bölümünde Gelişmekte Olan Yayla ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/26827

Son yıllarda Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan yaylalar, gerek iç gerekse dış turizme hizmet ... Giresun Valiliği, 1999,Gezi Rehberi. Giresun. İnceoğlu, N.

Gecekondu Bölgesinde Yaşayan Evli Kadınlarda Şişmanlık Sıklığı ...

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=vtd&plng=tur&un=VTD-40469

21 Ağu 2015 ... kadınlarda şişmanlık sıklığı ve etki eden faktörlerin belirlenmesi ... İndeksi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu ... Eş eğitim durumu.

Azerbaycan'ın Şeki ve Zagatala Bölgesinde Yaşayan ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=29-30&Sayfa=100

dan derlediğimiz düğün adetleridir. birisi anmışsa) "çöreği kes" sözünü söy- lemez ve ... 88/10 Y. Ayrancı/ANKARA • BALIKESİR AKADEMİ-Anafarta- lar Cad.

Orta ve Doğu Karadeniz'deki (Türkiye) Yengeç Türleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/206973

Holthuis (1961), Karadeniz'in Türkiye sahillerinde yapılmış ilk çalışmada 7 farklı yengeç türü tespit etmiştir. Yengeç faunasının belirlenmesi üzerine daha sonra ...