federal bölgelere göre rusya'nın nüfus ve etnocoğrafya ... - DergiPark

Rus nüfus oranı federal statüye sahip Moskova kentinde gözlenmektedir. Ülkenin en büyük ... a) NATO, İskandinav ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri ile ortak kara.

federal bölgelere göre rusya'nın nüfus ve etnocoğrafya ... - DergiPark- İlgili Belgeler

federal bölgelere göre rusya'nın nüfus ve etnocoğrafya ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/214383

Rus nüfus oranı federal statüye sahip Moskova kentinde gözlenmektedir. Ülkenin en büyük ... a) NATO, İskandinav ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri ile ortak kara.

federal bölgelere göre rusya'nın nüfus ve etnocoğrafya özellikleri

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/214383

federal bölgenin coğrafi, nüfus ve etnik özellikleri yedi farklı bölümde ele alınarak ... Tayga ormanları ile kaplı bölge topraklarının büyük bir bölümü tarım ...

türkiye¶de coğrafi bölgelere göre illerin sosyoekonomik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/194960

DİE 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre en yüksek kent- leşme (%90,7), yıllık net göç (Ċ99) ve nüfus yoğunluğu (1.886) oranlarına sahiptir. Nüfusun ...

Coğrafi Bölgelere Göre Kırsal Yerleşmelerin Yüzölçümü, Parsel ...

http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/280/2015/08/cadcae3-4_6.pdf

Bu durumu ile ülkemiz, ekonomik faaliyetleri içinde tarımsal baskının büyük olduğu kırsal bir toplum olma özelliğini koruyan, gelişmekte olan bir ülke ...

NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE 19. YÜZYILIN İLK ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/503720

Yüzyılın Ġlk Yarısında Erdemli ve Çevresi Yörüklerinin. Ġdarî Ve ... nahiyelerden KeĢli ve Bolacalı, isimlerini bölgede yaĢayan Yörük aĢiretlerinden almaktaydı.

9 NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE 19. YÜZYILIN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/106475

Osmanlı Devleti'nde modern anlamda ilk genel nüfus sayımı hem. Rumeli'de ... Giresun'un Nüfus Yapısı” Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Bahar 2011, S: 10, s. ... Kahveci. 2. Temurcu. 5. Kalemtraşcı. 1. Tütüncü. 3. Kantarcı. 1. Usta. 1. Kasap. 1.

Türkiye'de Bölgelere Göre Isı Pompası Seçim Kriterleri Özlem Temel ...

http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11684/1240/10106024.pdf?sequence=1&isAllowed=y

14 Oca 2016 ... Isıtma/Soğutma Yüklerinin Hesaplanması … ... Hava kaynaklı ısı pompası elektrik tüketimi karşılaştırması………....... 5.1.2.Hava kaynaklı ... radyatörler) sıcaklığı ne kadar düşük olursa, ısı pompasının verimi o kadar yüksek olur.

TEKHARF 2014 taraması ve Türkiye'de coğrafi bölgelere göre ölüm ...

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tkd&plng=eng&un=TKDA-80468

6 Oca 2015 ... ... the overall and coro- nary mortality in the 2014 Turkish Adult Risk Factor Study sur- ... tarihe kadar olan süre ... Koroner kalp hastalığı ölümleri.

Türkiye'nin Nüfus Değişimine Göre İl Bazında ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/351418

Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Türkiye'de; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, ...

Türkiye'de sağlıklı genç erkeklerde coğrafik bölgelere göre penis boyu

https://www.turkishjournalofurology.com/sayilar/2/buyuk/43-481.pdf

Amaç: Penis boyu tarih boyunca erkeklerde ilgi ve ... ülkemizdeki coğrafi bölgelere göre erkeklerin penis boyunda ... Urol Clin North. Am 1995;22:887-902. 13.

1927 nüfus sayımına göre cebelibereket vilayetinin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/383304

Ancak nüfus sayımı yapılmadan önce Sivas, Ankara, Mersin, Tekirdağ ve Ödemiş'te tecrübe sayımları yapılmıştır. Bu sayımların sorunsuz bir şekilde ...

türkiye cumhuriyeti'nin ilk genel nüfus sayımına göre ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/157372

ÖZET. 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla aslında adı konmamış yeni bir devlet olarak kurulan Türkiye. Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'te resmen kurulmuş ve ...

1841 Yılına Ait Nüfus Defterlerine Göre Balat Kazası'nda ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/453778

Gayrimüslimlerden Alınan Şer'î Bir Vergi: Cizye. Cizye, İslam hukukuna göre Müslümanlar tarafından fethedilen topraklarda bulunan gayrimüslimlerin İslam ...

1893 sayımına göre mamüratül-aziz vilayetinin nüfus ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/324075

1893 yılı nüfus sayımı Osmanlı ülkesinin genelini kapsa- yan oldukça önemli sayımıdır. Özellikle 1881-1882 yıllarında yapılan sayımlardaki ha- talar ve eksikler bu ...

ETNOCOĞRAFYA PERSPEKT F NDEN BULGAR STAN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/26942

Bu çalışmada komşumuz Bulgaristan'da yer alan Roman (Çingene) etnosunun ulusal sınırlar içindeki coğrafi dağılışı, sosyo-kültürel özellikleri, demografik ...

Gizli Rusya Rusya'nın İhtilal Tarihinden ve En Ateşli ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/745051

altmış sayfadan oluşan birinci bölümü, Rusya'nın ihtilaller tarihini ve ... vermek üzere dokuzuncu asrın sonlarına doğru Varyagların en nüfûzlu üç reisi olan ... edeceklerine yemin ederek hiç olmaz ise bu sûretle Ruslara hoş ... kitablarında o hükümdâr Rus kuvve-i dâime-i askeriyesinin müessisi ... eşkıyâ çeteleri dolaşıyordu.

rusya'da modernleşme hareketleri, rusya müslümanları ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/809103

ise Gaspıralı'nın ablası Pembe Hanım Bolatukova 1893'te Bahçesaray'da açmıştır (Kırımlı ... bir yönetim kurmuştur (Ortaylı, 2008: 374). IV. İvan Rusya için ... 1906 yılında kızı Şefika Hanım Tercüman gazetesine ek ... ORTAYLI, İlber (2003).

Rusya İmparatorluğu Devlet Bankasından Rusya ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/207745

27 Ağu 2009 ... Tarama 1: Ġlk Rusya Ġmparatorluğu kâğıt parası, 1769 ... Ülkede emisyon (karşılıksız kağıt para) 127 kat artmış, 1921 başında rublenin ... çekildiyse de SSCB alametli 10 ila 1000 ruble arası kupürler 1992'de tedavüle ...

1935 Nüfus Sayımı ve Bingöl'ün Nüfus Potansiyeli - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/313229

6 Şub 2017 ... yerleşim merkezi olarak Çapakçur adı geçmekte olup Ermeni kaynakları da ... günü uyulması gereken kuralların haber olarak vatandaşlara ...

Türkiye'de göç etkinliği, nüfus devinimi ve nüfus değişimi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/369645

göçün çıkarılmasıyla tespit edilen net göç, kolay hesaplanabilen ... hem pozitif net göç hızı hem de negatif net göç hızı yüksek olan ... mesine neden olmuştur.

CUMHURIYET'IN ILK NÜFUS SAyiMiNA GÖRE ANTALYA'NIN ...

http://ataturkilkeleri.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2013/03/ydta-12-dinc.pdf

sayiminda Antalya'da elde edilen veriler tarihi ve demografik açidan irdelenmektedir. ... nüfus olup, 4.192 dogum, 1.981 evlenme, 288 bosanma olayi gerçeklesmistir.36. Antalya ... Türkiye Cumhuriyeti'nin modernizasyonu Mostafa Kemal'in.

NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE 19. YÜZYILIN İLK YARISINDA ...

http://www.tekedergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=4239

1 Bu kaza adını Varsak Beylerinden Elvan Bey'den almıĢtır. Elvan Bey, Kusun Bey'in kardeĢidir ki Kusun Bey de. Kusun Boyuna ve Tarsus'un bir diğer kazası ...

CUMHURİYETİN İLK NÜFUS SAYIMINA GÖRE DENİZLİ'NİN ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=61

döneminde yapılan ilk nüfus sayımına göre, Denizli'nin nüfusu 245.048'dir. ... Bunun için, eğitim-öğretim alanında yeni yatırımlara ve alt yapı hizmetlerine ... mensuplarına konuk severlik ve konma sağladığı süresiz olarak yürürlükte kalan bir ...

NÜFUS DEFTERLERİ'NE GÖRE BOYNUİNCELÜ AŞİRETİ (1830 ...

http://www.ttk.gov.tr/Dergiler/Belleten/295-Belleten/05-NecmettinAYGUN.pdf

Bkz. Mehmet Öz, “Tahrir Defterlerinin Osmanlı Tarihi Araştırmalarında ... kalkması ile Alpavut, Çakirli, Karamanlı, Sa'dli gibi cemaatler Akkoyunlu boy-.

2.2.1.2. Nüfusun Yafl Gruplar›na Göre Da¤›l›m› Nüfus projeksiyonlar ...

https://iav.org.tr/yonetim/dosya/seminer/erzincan4.pdf

Erzincan Merkez İlçe Nüfus Projeksiyonu Nüfus Piramitleri ... Özellikle 65 yafl grubunun nüfusu dinamik büyüme senaryosuna göre il ... can_Madenler.pdf ...

bingöl ili'nde nüfus ve yerleşmelerin yükselti basamaklarına göre ...

http://busbed.bingol.edu.tr/download/article-file/299726

Bu amaçla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanından 2016 yılına ... 3 Türkiye'nin ortalama yükseltisi Tanoğlu'na (1947) göre 1.132 metre, Elibüyük ve ...

Osmanlı'da Modern Anlamda Yapılan İlk Nüfus Sayımına Göre ...

http://www.hips.hacettepe.edu.tr/nbd_cilt28_29/yuksel.pdf

yapılmaya başlanan sayımda, Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk kez kadınların da sayımı yapıldığı ve sicile yazılan ... kaydedilmiştir. Burada, İmparatorlukta modern anlamda yapılan bu ilk nüfus sayımında yer alan ... 1308/1893 82*. 60*. 1288/ ...

(1927) GÖRE MUŞ İLİNİN NÜFUS ÖZELİKLERİ Arş ... - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423868148.pdf

gücüne güvenen Halit Bey, dışarıdan da destek göreceğini umarak isyan etmek için yöre ... bu düzenlemeyle Bitlis il haline getirilerek, Muş, Bulanık, Ahlat, Mutki, ...

Mübahat S. Kütükoğlu, 1830 Nüfus Sayımına Göre Menteşe ... - ISAM

http://english.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/osmanli_arastirmalari_dergisi/osmanl%C4%B1_sy23/2003_23_KUTUKOGLUMS.pdf

Enver Ziya Karal, Osmanlı İmparatorluğunda İlk Nüfos Sayımı' 1831,. Ankara 1943, s. 8 ve Mahir Aydın, "Sultan n. Mahmud Döneminde Yapılan Nüfus. · Tahrirleri"; ...

1841 Yılına Ait Nüfus Defterlerine Göre Balat Kazası'nda Yaşayan ...

http://sobbiad.mu.edu.tr/index.php/asd/article/download/576/581

Gayrimüslimlerden Alınan Şer'î Bir Vergi: Cizye. Cizye, İslam hukukuna göre Müslümanlar tarafından fethedilen topraklarda bulunan gayrimüslimlerin İslam ...

nüfus defterleri'ne göre boynuincelü aşireti - Türk Tarih Kurumu

http://www.ttk.gov.tr/Dergiler/Belleten/295-Belleten/05-NecmettinAYGUN.pdf

tırmada Boynuinceli Aşireti'nin tarihi süreçteki tekâmülü, aşiret yapısı ve idaresi, ... valileri ve Aksaray mutasarrıflarının imdâd-ı hazeriyyelerinden mu'âf olmak ...

İsmine Göre Düzenlenmiş Lise Diploması Yerine Güncel Nüfus ...

https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/%C3%84%C2%B0smine%20G%C3%83%C2%B6re%20D%C3%83%C2%BCzenlenmi%C3%85%C5%B8%20Lise%20Diplomas%C3%84%C2%B1%20Yerine%20G%C3%83%C2%BCncel%20N%C3%83%C2%BCfus%20Bilgilerine%20G%C3%83%C2

24 Ağu 2016 ... Mahkeme kararıyla cinsiyetini ve ismini değiştiren ve buna göre nüfus kayıtlarında gerekli düzeltmeler ... İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurarak, daha önce mezun ... 2016 tarihli ve ….. sayılı yazı ile konuyla ilgili gerekli bilgi.

Türkiye Coğrafi Bölgelerine Göre Şehir Yerleşmeleri ve Şehirli Nüfus

http://tucaum.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/280/2015/08/cadcae7_4.pdf

kaynak olan Genel Nüfus sayımı (1970) verilerinden geniş ölçüde yarar ... daha fazla nüfuslu 264 yerleşme yeri saptanmıştır (1970). ... Alibeyköy (İstanbul).

1893 sayımına göre mamüratül-aziz vilayetinin nüfus ve etnik yapısı

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/324075

1893 sayımı ve bu sayıma göre vilayetin nüfus ve etnik yapısı ortaya konulmuştur. ... Erhan Afyoncu, “Türkiye'de Tahrir Defterlerine Dayalı Olarak Hazırlanmış.

Harran, Urfa ve Trablusşarn gibi geniş bölgelere kadar ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/33343

Voyvodalığuıa tabi olan :tv1illi Aşireti , Erzurum-Urfa arasında mutemekkin olup, 11.000 ... İbrahim Paşanın Karakeçi, Tayy ve Berazi aşiretleri üzerine yOrümesi.