10. ve 11. SINIF ÖGRENCiLERiNiN TEMEL GEOMETRi ...

ANAHTAR. SÖZCÜKLER: Geometri, hata analizi, kav- ram yanılgısı, cinsiyet farklılıkları. ABSTRACT: The purpose of this research is to investi- gate students' ...

10. ve 11. SINIF ÖGRENCiLERiNiN TEMEL GEOMETRi ...- İlgili Belgeler

10. ve 11. SINIF ÖGRENCiLERiNiN TEMEL GEOMETRi ...

http://efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1108-published.pdf

ANAHTAR. SÖZCÜKLER: Geometri, hata analizi, kav- ram yanılgısı, cinsiyet farklılıkları. ABSTRACT: The purpose of this research is to investi- gate students' ...

İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Öz ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/181349

26 Nis 2013 ... Verilerin çözümlenmesinde t-testi, Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ... geometri öz-yeterlikleri ile akademik başarı not ortalamaları arasındaki ...

LisE 1. SINIF ÖGRENCiLERiNiN TEMEL KiMYA KAVRAMLARıNı ...

http://efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1103-published.pdf

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16-17 : 89 - 94 [1999]. LisE 1. SINIF ÖGRENCiLERiNiN. TEMEL KiMYA KAVRAMLARıNı. ANLAMA ...

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAZI TEMEL ... - Pegem.net

http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/138188-20131220114541-18.pdf

dayanan bir sayı sisteminde “basamak” kavramının yer ile ve “basamak ... http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic654907.files/Knowing_CogSci.pdf.

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAZI TEMEL MATEMATİK ...

http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/138188-20131220114541-18.pdf

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin bazı temel matematik ... Anahtar Sözcükler: kavram öğrenme, ilköğretim, matematik öğretimi. Abstract ... sorusunun cevabı insanların matematiğe başvurmadaki amaçlarına, belli bir.

8.sınıf öğrencilerinin temel eğitimdeki astronomi konuları hakkındaki ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/39.a..sevilay_karamustafaoglu.pdf

Ülkemizde temel eğitim seviyesinde astronomi konuları fen bilimleri dersi içerisinde yer almaktadır. 2004 ... Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay. Bilmecesi ... NVivo yazılı dökümanların, video kayıtlarının, ses kayıtlarının, görsellerin analizinde kullanılan ... sorulara verilen cevaplar sonucu yapılan analizin çıktıları aşağıdaki gibidir.

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAZI TEMEL ... - Pegem Akademi

http://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/138188-20131220114541-18.pdf

simetri ve basamak değer kavramları ele alınmış ve bu temel kavramların anlaşılma ... öğrenmeyi engellemek için çeşitli öğretim etkinlikleri kullanılarak konunun ...

8. Sınıf Öğrencilerinin Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG ...

http://kalemacademy.com/Cms_Data/Contents/KalemAcademyDB/Folders/SayiMakaleleri/~contents/ZU72AU6VMJZ2EEMF/2017_yazsayisiv2_makale_004.pdf

30 May 2016 ... Bu araştırmanın temel amacı 8. sınıf öğrencilerinin TEOG sınavına yönelik algılarının metaforlar ... Anahtar Kelimeler: TEOG; Metafor; 8. sınıf öğrencileri; Genel sınavlar. Analysing the ... Bunlar; İngilizce, ikinci yabancı dil ...

Lise Öğrencilerinin Geometri Hakkında Oluşturdukları ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/264210

15 Ara 2016 ... Örneğin; “Geometri zor görünen ama dersin içine girince kolaydır. ... Çünkü başta bir geometri sorusu karmakarışık gibi görünse de taktiği.

ortaöğretim geometri dersi 11. sınıf öğretim programı

http://gef-matematikfen-matematik.gazi.edu.tr/posts/download?id=54868

cebirsel yapı olarak vektörel yapı; geometrik ispatlarda da sentetik, analitik ve vektörel yaklaşımlar esas alınmıştır. Bu yaklaşımlarla 11. Sınıf Geometri Dersi ...

8. Sınıf Geometri Öğretiminde Kullanılan Cabri 3D'nin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/201351

An exam including seven open-ended questions measuring the conceptual learning according ... olduğu gibi matematik öğretimi alanında da etkisini göstermiştir. ... geometri öğretiminin 8. sınıf geometrik cisimler ve hacim hesabı öğretiminde.

ortaöğretim geometri dersi 12. sınıf öğretim programı

http://gef-matematikfen-matematik.gazi.edu.tr/posts/download?id=54869

analitik geometri konuları yer almıştır. 1987–1991 yılları arasında uygulanan Lise Matematik Dersi Öğretim Programı 1976–1977 yılından beri uygulanmakta ...

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometri Hazırbulunuşlukları, Düşünme ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=585

19 ) 27 tane üçgen prizmada kaç tane dikdörtgen yüzey vardır? A) 81 ... 31) Aşağıdakilerden hangisi dikdörtgenler prizmasının açınımı olamaz? A). B). C). D).

Bilgisayar Destekli Geometri Öğretiminin 7. Sınıf ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/208839

deney grubu, 27'si kontrol grubu olmak üzere toplam 54 yedinci sınıf öğrencisi ... hem de öğretmenlerin konuyu öğrencilerine aktarabilmelerinin sağlanması ... 5. 9,33. 3,903. 19. 2. Geometri. Özyeterlik. Ölçeği. Öntest. 61,59 %. 11. 14,805. 91.

8. Sınıf Geometri Öğretiminde Kullanılan Cabri 3D ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/publication/307845993_Effect_of_Teaching_Geometry_with_Use_Cabri_3D_in_Eighth_Grade_on_Conceptual_Learning/fulltext/57d0b1a808ae601b39a0624d/Effect-of-Teaching-Geometry-with-Use-Cabri-3D-in-E

3D etkinlikleri tasarlanmış, yazılım ile uyumlu çalışma yaprakları hazırlanmış ve ... eğitime olan ihtiyaç, teknolojik olanakların eğitimde araç olarak kullanılmasını ... geometri öğretiminin 8. sınıf geometrik cisimler ve hacim hesabı öğretiminde.

Dinamik Geometri Yazılımı ile Öğretimin İlköğretim 6. Sınıf ...

http://kefad2.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt15Sayi1/JKEF_15_1_2014_65-80.pdf

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) ... Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 6.sınıf matematik dersi prizmalar bölümünün, geometri.

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ SINIF GEOMETRİ DERSİNDE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/185987

Çarpışan arabaların içinde çocuk olanlarına ... işaret ederek) Şu arabalar içinde çocuk olanları göster bakayım bana. ... Ayşegül: Mandalina”. “Öğretmen: Peki ...

9.SINIF ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİN GEOMETRİ PROBLEM ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/07.mustafa_zeki_aydogdu.pdf

“Karşılaştığınız bir geometri sorusunu çözerken aklınızdan birkaç çözüm yolu düşündükten sonra içinden en uygulanabilir ve pratik olanını seçip soruyu ...

İlköğretim 8. Sınıf Geometri Testi Sorularında Şekillerin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/65944

Test geliştirme esnasında İlköğretim Matematik Programından faydalanılmıştır. Geliştirilen bu testler üçgende açı-kenar bağıntıları, üçgende kenar bağıntıları, ...

8. Sınıf Matematik Ders Kitaplarındaki Geometri, Veri ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/398915

Türk öğrenciler. 1999, 2007 ve 2011 TIMSS matematik konuları arasında en yüksek puanı (sırasıyla 446, 445 ve. 467 puan) veri ve olasılık alanında almışlardır.

6.-8. Sınıf Matematik Ders Kitaplarındaki Geometri, Veri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/398915

Page 1. 6.-8. Sınıf Matematik Ders Kitaplarındaki Geometri, Veri ve Olasılık ... Anahtar Sözcükler: İlköğretim matematik kitapları, geometri soruları, veri ve olasılık soruları, TIMSS bilişsel düzeyleri . ... Pamukkale University Journal of Education, Number 37 (January 2015/I). 78 ... 1999, 2007 ve 2011 TIMSS matematik konuları.

6.-8. Sınıf Matematik Ders Kitaplarındaki Geometri, Veri ve Olasılık ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=710

8. Sınıf Matematik Ders Kitaplarındaki Geometri, Veri ve Olasılık. Sorularının TIMSS Bilişsel ... Anahtar Sözcükler: İlköğretim matematik kitapları, geometri soruları, veri ve olasılık soruları, TIMSS bilişsel ... plymouth.ac.uk/journal/olkuntoluk.pdf.

Dinamik Geometri Yazılımı Cabri'nin 11.Sınıf ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/d4a0/b22414d0267d2ec93728e7df0c0fc408efbd.pdf

Bu çalışma ile dinamik geometri yazılımı Cabri'nin 11. Sınıf ... Sınıf trigonometri ünitesinde yer alan “Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri,. Toplam-Fark ... Öğrenilmesi istenen özelliğin keşfetmeye yönelik açık uçlu sorular yardımıyla.

Yeni İlköğretim 6. Sınıf Matematik Programındaki Geometri ve Ölçme ...

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423935546.pdf

8. sınıflar taslak programının 6. sınıflar Ölçme ile Geometri öğrenme alanlarına ait içerik, ... b) Sosyal Yapılandırmacılık (Social Constructivism) c) Radikal ... Birey yeni bir bilgiyi aldığında bunu kafasında bulunan şemalarla karşı- laştırır ve ...

Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Güven Algılarının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/197982

Bu araştırmanın temel amacı, lise birinci sınıf öğrencilerinin sınıf içi güven algılarını bilgisayar oyunu oynama durumlarına göre incelemektir. Bu amaçla.

birinci sınıf öğrencilerinin sosyal gelişimlerinde sınıf rehberliği ...

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c14s26/makale/145-176.pdf

okula verdikleri önem az; zorunlu eğitimden sonra kızlar 13–14 yaşlarında nişanlan- ... hazırlıklı gelmenin sorumluluk sahibi bir öğrencinin davranış-.

sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin coğrafya algılarının metafor ...

http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/2605/654-1267-1-SM.pdf?sequence=1

yaklaşık %75'ini temsil etmektedir: 1.Yönlendirici ve yol ... Anahtar Kelimeler: Coğrafya, metafor, sınıf öğretmenliği öğrencileri, algı. ... gözlük(1), pusula(1), kutup.

Temel Sorunları ve Açılımları ile Sınıf Teorisi, Sınıf ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423907867.pdf

Marksist yaklaşım sınıf teorisini üretim ilişkileri üzerine inşa ederken, Weberci ... Marksist yaklaşımda sınıf olgusu iki açıdan ele alınıp tanımlanmaya çalışılır.

Sınıf Öğretmenlerinin ve 5. Sınıf Öğrencilerinin El Yazısı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/317292

Sevil Filiz*, Canan Ece Büyükkaya**, Tuba Turan Özçelik***. Makale Geliş Tarihi: ... Küçüktepe ve Gürültü, 2014; Tortop, 2013; Zembat, Tunçeli ve Akşin, 2015).

SINIF ÖGRETMENLiGi 1. SINIF ÖGRENCiLERiNiN FEN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/87934

Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri ve Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik Tutwnları. 2. YÖNTEM ... kasaba konumundaki yerleşim yerlerinde yaşa- yan öğrencilerin fen ...

Görme Engelliler için Bir Geometri Öğretim Materyali: Geometri ...

http://www.fizikli.com/wp-content/uploads/2017/12/G%C3%B6rme-Engelliler-i%C3%A7in-Bir-Geometri-%C3%96%C4%9Fretim-Materyali.pdf%20?ID=1

beşgen, altıgen, çember; geometrik cisimlerden üçgen prizma, kare prizma, dikdörtgen ... Şekil 2 ile sunulan geometrik cisimlere ilişkin somut modeller aracılığıyla ayrıt, ... düzlemsel geometrik şekiller ile o geometrik şeklin oluşturma sürecini ...

Dinamik Geometri Yazılımı Cabrı ile Geometri Öğrenme - tojet

http://tojet.net/articles/v2i2/2210.pdf

reform hareketlerinin konu edildiği hemen her ortamda temel eleman olarak ele alınmakta ve reform ... da çalışma yapraklarını dolduruyoruz bulmaca çözer gibi.

GeoGebra Yazılımı ile Geometri Öğretiminin Geometri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/317473

12 Haz 2017 ... GeoGebra yazılımının kullanıldığı bilgisayar destekli ortamın, geometri başarısına ve geometri öz-yeterliğine etkisi nedir?” şeklindedir. Yöntem.

Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımının Geometri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/201409

Anahtar Kelimeler: Dinamik geometri yazılımları, geometri başarısı, meta-analiz ... GeoGebra matematik yazılımının ilköğretim 8. sınıf matematik dersi.

ortaokul öğrencilerinin düzlemdeki temel geometrik ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/496/598

geometrik kavramları tanımlama ve bu kavramlarla ilgili işlem becerisi ... parametrik ve parametrik olmayan testler(t-testi, F-testi ve Kruskalwallis testi) ...

Yükseköğretim Öğrencilerinin Temel Astronomi ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/517c/df261cd47351a30e566c6281441940e9842b.pdf

Bilal GÜNEŞ. *. * G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Mat. Alanlar Eğit. Böl. İsmet ERGİN. **. ,. ** Balıkesir Çok Programlı. Ast. Hz. Okulu Komutanlığı.