Analitik Geometri Öğretiminde GeoGebra ... - Semantic Scholar

Öz: Bu çalışmada, analitik geometri kavramlarının öğretiminde GeoGebra' nın ... adayları seçilirken, araştırmacılardan birinin öğretmeni olduğu sınıfta, kendini ... Sınıflar)dersi öğretim programı & Ortaöğretim seçmeli matematik (10, 11 ve 12.

Analitik Geometri Öğretiminde GeoGebra ... - Semantic Scholar- İlgili Belgeler

Analitik Geometri Öğretiminde GeoGebra ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/0da8/ed06ca4e3173f5ea5ce45e61bcf67949694b.pdf

Öz: Bu çalışmada, analitik geometri kavramlarının öğretiminde GeoGebra' nın ... adayları seçilirken, araştırmacılardan birinin öğretmeni olduğu sınıfta, kendini ... Sınıflar)dersi öğretim programı & Ortaöğretim seçmeli matematik (10, 11 ve 12.

Analitik Geometri Öğretiminde GeoGebra Yazılımının Potansiyeli ...

http://asosindex.com.tr/TBTKK/turkbilmat/201406.pdf

Anahtar Kelimeler: Analitik geometri, dinamik matematik yazılımı, GeoGebra, ilköğretim ... bilgisayarları daha çok slayt gösterisi şeklinde gösteri aracı olarak ... Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 8(1), 153-.

GeoGebra Yazılımı ile Geometri Öğretiminin Geometri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/317473

12 Haz 2017 ... GeoGebra yazılımının kullanıldığı bilgisayar destekli ortamın, geometri başarısına ve geometri öz-yeterliğine etkisi nedir?” şeklindedir. Yöntem.

83 GEOMETRİ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜM ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/eec8/8ce10ad4e61c0fa42051d366ff35a3e00ffd.pdf

İlgili alan yazının ışığında en genel araştırma sorusu “Ortaöğretim öğrencilerinin, geometri problemlerini çözme sürecindeki görselleme becerilerinin incelenmesi” ...

cabri geometri'yle tanıştırılan öğretmen ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/4207/b6e667e1a180d675b610f7179a859284a516.pdf

Word ve Logo'yu belirtmişlerdir. Bu programlardan ... Bu cevaplar uyguladığımız Cabri öğretim programının ilk dersindeki gözlemlerimizle de örtüşmektedir.

Elektronik Tablolama ve Dinamik Geometri ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/812d/bfdc3dd42c22dbb16bbd168bbf3ee2ca3ede.pdf

ise matematik dersi için geliştirilmiş geometri, grafik çizimi, koordinat sistemi, istatistik ve olasılık gibi konularda ... bir okulda 7. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır.

Dinamik Geometri Yazılımı Cabri İle Oluşturmacı ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/a59e/8b0c1ccb15603e2e61246875b4228d39eba9.pdf

dinamik geometri yazılımı olan Cabri Geometri kullanılarak Piaget'in adaptasyon ... ispatları ezberlemeye yönelmektedirler. ... yalnızca teorem ispatı değildir.

Dinamik Geometri Yazılımı Cabri'nin 11.Sınıf ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/d4a0/b22414d0267d2ec93728e7df0c0fc408efbd.pdf

Bu çalışma ile dinamik geometri yazılımı Cabri'nin 11. Sınıf ... Sınıf trigonometri ünitesinde yer alan “Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri,. Toplam-Fark ... Öğrenilmesi istenen özelliğin keşfetmeye yönelik açık uçlu sorular yardımıyla.

türev uygulamaları konusunun öğretiminde geogebra ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/209909

1 Eyl 2014 ... değer, Fermat ve Rolle Teoremlerinin görselleştirilmesine ve ... mum problemleriyle ilgili materyalin bir görüntüsü örnek olarak verilmiştir (Şekil ...

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE GEOGEBRA KULLANIMI ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423939821.pdf

GeoGebra Nedir? Markus. Hohenwarter tarafından. 2001 yılında. Salzburg. Üniversitesi'nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanıp, daha ...

analitik geometri

http://www.gilona.com/files/analitik%20geometri.pdf

MAT104 ANALİTİK GEOMETRİ (3 Kredi). Dersin Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Gülay İlona Telsiz Kayaoğlu. Öğretim Üyesinin İnternet Adresi: www. gilona.com.

Analitik Geometri I

http://mat.fef.omu.edu.tr/tr/degisken/odevler-quizler-calisma-sorulari-cevap-anahtarlari-2/analitik%201%20vize%20cevap%20anahtar%C4%B1.pdf

19 Kas 2018 ... tasının x 2y-1 = ( doğrusuna göre simetriği olan noktayı bulunuz. ... y=-t x=1 t olup, de tote. = bulunur. de dogan sunun dogultimore Or= (1-11).

Geometri Analitik

http://www.gilona.com/files/unite01.pdf

Bir Noktanın Bir Doğruya Göre Simetriği. 15. • Paralel ... Y-eksenine çizilen paralelin X-sayı doğrusunu kestiği noktaya karşılık getirilen ger-. DÜZLEM VE ...

Analitik Geometri II

http://mat.fef.omu.edu.tr/tr/degisken/odevler-quizler-calisma-sorulari-cevap-anahtarlari-2/Analitik%20Goe.%20II%20Final%20s%C4%B1nav%C4%B1%20cevap%20anahtar%C4%B1.pdf

24 May 2019 ... 3. y = 2x 1 doğrusu üzerinde A(0,1), B(1,3) ve C(2,5) noktaları veriliyor. C nin AB ye göre harmonik eşi olan noktayı bulunuz. 4. P(0,0) ...

Analitik Geometri - Pegem.net

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1032018153517analitik%20geometri-BASKI%20ONAY%20%281%29.pdf

sekizinci ve son bölümde Projektif düzlem ve uzay tanıtılarak, Projektif düzlem ve uzayda Analitik Geometri bilgileri yeniden ele alınmıştır. Ayrıca, Analitik ...

Analitik Geometri - Pegem

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1032018153517analitik%20geometri-BASKI%20ONAY%20%281%29.pdf

Bir Noktası ve Doğrultman Vektörü Verilen Doğrunun Denklemi ..... 106. 3.3. Uzayda Bir Doğrunun Koordinat Eksenleri ile Yaptığı Açılar. Cinsinden Denklemi .

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE YÖNTEM ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/fea4/abb7bbddef9de10d6f87e83404206a02ed86.pdf

ihtiyaçların, farklı yaklaşım ve yöntemlerin ortaya çıkmasına neden olduğu ... Yöntemle (Audio-Lingual Method) ezber ve tekrar ağırlıklı uygulamalara geçilmiştir.

pengantar geometri analitik - Unimal

http://repository.unimal.ac.id/4193/1/%5BMutia%20Fonna,%20Mursalin%5D%20Pengantar%20Geometri%20Analitik%202018.pdf

Geometri Analitik Bidang Berbantuan Wingeom Software . Buku ini merupakan referensi yang dapat digunakan dalam perkuliahan mata kuliah Geometri ...

analitik geometri konusunda - Ulakbilge

http://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1501154068.pdf

Analitik Geometri Konusunda Bir Biçim Ustası Zekai Ormancı, ulakbilge, ... sorgulamalar dinamik, çoğu kez de çekişmeli bir sanat ortamının oluşmasına neden.

Geometri Analitik Bidang (Lingkaran) - UNY

http://staffnew.uny.ac.id/upload/132240454/pendidikan/Geometri Analitik Bidang _Lingkaran_.pdf

Geometri Analitik Bidang (Lingkaran). Ali Mahmudi (Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY). KOMPETENSI. Kompetensi yang diharapkan dikuasai ...

Geometri Analitik - Direktori File UPI

http://file.upi.edu/Direktori/FPMIPA/JUR._PEND._MATEMATIKA/198205102005011-AL_JUPRI/Praktikum_Geometri_Analitik_Al_Jupri.pdf

1. Mata Kuliah: Geometri Analitik (3 SKS). PRAKTIKUM GEOMETRI ANALITIK. Tujuan Umum: Mahasiswa dapat menggunakan program CABRI. GEOMETRI II ...

osmanlılar'da analitik geometri - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Semiha_Takicak/publication/338209543_Osmanlilarda_analitik_Geometri_Hendese-i_Halliyye_ve_Hendese-i_Tahliliyye/links/5e07209a92851c83649fdd20/Osmanlilarda-analitik-Geometri-Hendese-i-

Hendese-i Tahlîliyye yani “Analitik Geometri” adını taşıyan dokuz kitabı tespit edilerek ... 55,56). Kerecî (10.-11. yy.), Kitâb el-Fahrî adlı cebir kitabında, ikinci derece denklem ... sınıf hutût-u mevcûddur ki bunlar birtakım havâss-ı garibe (tuhaf.

Analitik Geometri - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/52841ANALiT%C4%B1K%20GEOMETR%C4%B1.pdf

Geometri Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Prof. Dr. Salim Yüce'nin akademik etkinlikleri kapsamında 3 adet kitap yazar- lığı, 4 adet ulusal ...

Analitik Geometri-II - Harran Üniversitesi

http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/68/files/analitik-geometri-ii-20102018.pdf

20 Eki 2018 ... hiperbol ve parabol denklemleri, Konik denklemleri, eğri ve yüzeyler konuları detaylı olarak ... Uzayda düzlem denklemi. 3 ... Elips denklemi. 6.

türkçe öğretiminde çok uyaranlı bir öğrenme ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/ccbe/f2f915d52ae907144c7ff6a22ac30e5bc7bc.pdf

öğretme sürecine öğrencilerin etkin katılımını sağlamak ve temel dil bece- rileriyle ilgili hedeflere ... Tekerlemeler, bilmeceler, fıkralar, masallar vb. dilin sunduğu seç- kin edebî ürünlerdir. Bu edebî ... Bazılarımızda bu, tembellik- ten ve ihmalden ...

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/deb5/33e1faec8257c2a7781e299a65e9444415ce.pdf

Türkçe öğretiminde kullanılacak olan yöntem ve teknikler içe- riği, beceriye ve yerleşik alışkanlıklara ... Çalışmamızda drama yönteminin dil(Türkçe) öğretiminde kulla- nımının gerekçeleri ve ... Burada çocuklara “oynarken neler düşündünüz?

Öğr. Gör. Aytül DOĞAN ANALİTİK GEOMETRİ DOĞRUNUN ...

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=55453

3 ise t neye eşittir? Çözüm: İki noktası bilinen (A ve B noktalarından geçen) doğrunun eğimi: 2 ... 1)Eğimi ve Bir Noktası Bilinen Doğru Denklemi. Eğimi m olan ve.

Analitik Geometri (MAT ) Final Sınavı Çözümleri

http://mat.msgsu.edu.tr/~dpierce/Dersler/Analitik-Geometri/2014/2014-mat-104-final-sinavi-coz.pdf

Analitik Geometri (MAT ). Final Sınavı Çözümleri. David Pierce. Mayıs. Problem . Bir A noktasının kutupsal koordinatları (a, α) olsun,.

OSMANLILAR'DA ANALİTİK GEOMETRİ: HENDESE-İ HALLİYYE VE ...

https://www.researchgate.net/profile/Semiha_Takicak/publication/338209543_Osmanlilarda_analitik_Geometri_Hendese-i_Halliyye_ve_Hendese-i_Tahliliyye/links/5e07209a92851c83649fdd20/Osmanlilarda-analitik-Geometri-Hendese-i-

Hendese-i Tahlîliyye yani “Analitik Geometri” adını taşıyan dokuz kitabı tespit edilerek ... Ayrıca, orta orantılı çoklukları (mean proportional) ve benzer üçgenleri.

ANALİTİK GEOMETRİ ÇALIŞMA SORULARI 1) ile düzlemlerinin ...

http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/matematik_f25b6.pdf

mesafe nedir? Her iki doğruyu da dik kesen doğrunun denklemi nedir? 4) ve ... konik denklemini basitleştirerek, şeklini çiziniz. 8) ... olan silindirin denklemini ...

Geometri Analitik - UNMUL - Universitas Mulawarman

http://math.fmipa.unmul.ac.id/nanda/ag.pdf

xcosα y sinα − p = 0,. (2.9) yang merupakan bentuk normal dari persamaan garis lurus l. Segmen garis OQ. Geometri Analitik. 10. Nanda Arista Rizki, M.Si. Page ...

Analitik Geometri II - Matematik-Bilgisayar Bölümü

https://matbil.ogu.edu.tr/Storage/MatematikBilgisayarBolumu/Uploads/Analitik-Geometri-II-TR.pdf

Uzayda doğru ve düzlem, Uzayda diğer koordinat sistemleri, Yüzeyler. DERSİN AMAÇLARI ... Çözümlü Analitik Geometri Problemleri , Rüstem Kaya. DERSTE ...

Analitik Geometri - Kafa Dengi Yayınları

https://www.kafadengiyayinlari.com/wp/wp-content/uploads/2019/11/AYT-Geometri-SB-Uc-Asamali.pdf

eserin adı. AYT Geometri Soru Bankası / Üç Aşamalı akıllı tahta uygulaması akillitahta.kafadengiyayinlari.com / Öğretmenlerimiz ücretsiz olarak indirebilir. yazar.

Dramatization Sosyal Bilgiler Öğretiminde Etkili ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/bdba/eee09d12a75a29d724df4c5c9b50f861f306.pdf

H. Kukla ve Bebek Oynatma: Yapılış ve oynatılış biçimlerine göre pek çok kukla çeşidi vardır. Evde ve ... En çok kullanılan kukla çeşitleri şunlardır: • El kuklaları.

Fizik Öğretiminde Çizgi-Roman Tekniği ile ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/46dd/4bfc7789344c6f850b01710f675c1c2c859a.pdf

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 31(4): ... Çizgi romanda, metin ve resim çizgi romanın birbirini tamamlayan ve ...

İlk Okuma Yazma Öğretiminde Oyunla Öğretim ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/fe4a/6a2ecbb0bd4bb799e3682d0187194178b2bd.pdf

21 Şub 2019 ... birinci sınıfta, ilk okuma yazma öğretimi ile kazandırılmaktadır. ... Oyun ve etkinlikler öğrencilerin kelime okuma becerilerini geliştirmektedir (Johnson,. 2008, s. 49). ... çocukların hoşuna gidecek, eğlenceli etkinliklere sıklıkla yer vermelidir. ... sınıfı deney grubu, 1/E sınıfı kontrol grubu olarak belirlenmiştir.