Tez Yazım Kılavuzu - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Muş Alparslan ...

ortamında oluşturulması mümkün olmayan tablo, şekil ve grafiklerin teknik resim kurallarına göre ... Konut ve Hizmetler Sektörü Enerji Fiyatları (Yıllık Ortalama) [¨] ............. 125. Tablo ... Kullanım. Kutsal Kitabın Adı, Surenin Adı, Ayet No. Örnek.

Tez Yazım Kılavuzu - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Muş Alparslan ...- İlgili Belgeler

Tez Yazım Kılavuzu - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Muş Alparslan ...

http://sbe.alparslan.edu.tr/files/tez-yazim-kilavuzu.pdf

ortamında oluşturulması mümkün olmayan tablo, şekil ve grafiklerin teknik resim kurallarına göre ... Konut ve Hizmetler Sektörü Enerji Fiyatları (Yıllık Ortalama) [¨] ............. 125. Tablo ... Kullanım. Kutsal Kitabın Adı, Surenin Adı, Ayet No. Örnek.

tez yazım kılavuzu - Sosyal Bilimler Enstitüsü - OMÜ

http://sosbilens.omu.edu.tr/en/oegrenci-isleri/tez-yazim-islemleri/SBE%20Tez%20Yaz%C4%B1m%20Kilavuzu-Eyl%C3%BCl%202018%20%28Yeni%29.docx.pdf

Tek Yazarlı veya Editörlü Kitap . ... Derleme/Editörlü Kitapta Bir Bölüm .. ... kullanılan font ve bunun boyutu metinde kullanılanla aynı olmalıdır. ... Boş Sayfa. Tez ciltlenirken dış kapaktan sonra, iç kapaktan önce yer alan numarasız sayfadır.

Tez Yazım Kılavuzu - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ankara Sosyal ...

https://sbe.asbu.edu.tr/sites/enstituler/sbe.asbu.edu.tr/files/inline-files/SBE_Tez_Yazim_Kilavuzu.pdf

Daha alt iç başlıklar a, b, … ayrımı ile italik veya normal olarak yazılır. • Alt başlıklarda ... Üçüncü ve dördüncü derece başlıklardan önce ve sonra sıra dışı aralık.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Proje Yazım Kılavuzu 1

https://rumeli.edu.tr/uploads/files/duyuru/Sosyal_Bilimler_Enstitusu_Tez_Proje_Yaz%C4%B1m_Kilavuzu.pdf

Bu kılavuzda açıklanan ilke ve kurallara uygun biçimde yazılan tezler, jüri üye sayısı ... Edebiyat Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Edirne, 2004, s.

Tez Yazım Kılavuzu - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

http://sosbilen.ege.edu.tr/files/sosbilen/icerik/OgrenciIsleriFormlar/TezYazimKilavizu.pdf

Tez danışmanının ve öğrencinin seçeceği yazım formatı ne olursa olsun tezin içinde aşağıdaki ... 7. basımında (2013) belirlenen format, ikincisi Amerika Psikoloji Derneği (APA) formatı ... 2004abd42/$FILE/duyuruno104.pdf, (30.08.2007), s.1.

LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU - Sosyal Bilimler Enstitüsü

http://sbe.alparslan.edu.tr/files/tez-yazim-kilavuzu.pdf

Ömer Akat, “Çokuluslu İşletmeler ve Faaliyet Sebepleri”, Uludağ. Üniversitesi ... Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU”.

TEZ YAZIM KILAVUZU - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Harran Üniversitesi

http://sosyalbilens.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/43/files/lisansustu-tez-yazim-kilavuzu-10042019.pdf

yazıların tümü 1.2 Sayfa Düzeni başlığı altında açıklanan ayarlar dahilinde; düşey, ... [Kendime Yazılar]. http://www.mahfiegilmez.com/2018/04/grafiklerle-.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu (PDF) - Mehmet Akif ...

https://www.mehmetakif.edu.tr/upload/makuv5/0-form-18-45085904-sos-bil-ens-tez-yazim-klavuzu-2015.pdf

Kapak Sayfası . ... sonra tezin son halinin karton kapaklı cilt yapılarak 4 cilt Enstitüye ve tez ... Etik beyan metni örneği Ek 3'teki örneğe uygun olmalıdır. 2.3.4.

Tez Yazım Kılavuzu - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Afyon Kocatepe ...

https://sosbil.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/25/2019/08/tezyaz%C4%B1mk%C4%B1lavuzu1.pdf

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü‟nde hazırlanacak yüksek ... ODTÜ,. Ankara: YayınlanmamıĢ yüksek lisans tezi. Featherstone, M. (Ed.).

Tez Yazım Kılavuzu - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Uşak Üniversitesi

https://sosbil.usak.edu.tr/menu/677

9 Ağu 2018 ... açıklamaları, alıntılar, dipnotlar ve kaynaklar dizininin yazımında 1 satır aralığı kullanılmalıdır. Paragraflar arasrnda 1.5 satır aralığı boşluk ...

TEZ YAZIM KILAVUZU - Sosyal Bilimler Enstitüsü | Siirt Üniversitesi

http://sbe.siirt.edu.tr/dosya/personel/tez-yazim-klavuzu-siirt-201912810105947.pdf

Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu'nda belirtilen kriterlere uygunluğu açısından ... Açık Erişim” [Bildiri], Akademik Bilişim '06, (Şubat 2006), Gaziantep. Poster ...

İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

https://www.istinye.edu.tr/sites/istinye.edu.tr/files/docs/2018-09/isu-sosyal-bilimler-tez-yazim.pdf

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. TEZ YAZIM KILAVUZU. SENATO KABUL BİLGİLERİ. TOPLANTI TARİHİ. OTURUM NO. 15/08/2018. 16. 2018 ...

TEZ YAZIM KILAVUZU - Sosyal Bilimler Enstitüsü - recep tayyip ...

http://sbe.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/sbe-erdogan-edu-tr/SBE_Tez_Yazim_Kilavuzu_2018.pdf

Hayırlı olması dileğiyle. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü. Page 5. Tez Yazım Kılavuzu. | 5.

tez yazım kılavuzu - Sosyal Bilimler Enstitüsü - recep tayyip erdoğan ...

http://sbe.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/sbe-erdogan-edu-tr/SBE_Tez_Yazim_Kilavuzu_2018.pdf

Ek-3: Tez Dışındaki Çalışmalar İçin Dış ve İç Kapak Örneği .......................... 32 ... Kaynakça, Kitaplar, Makaleler veya Yazmalar gibi başlıklara bölünme- den tek ...

Dönem Projesi Yazım Kılavuzu - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ankara ...

https://sbe.asbu.edu.tr/sites/enstituler/sbe.asbu.edu.tr/files/inline-files/Donem-Projesi-Yazim-Kilavuzu_1.pdf

Dönem projesinin tamamında, dış kapak dahil tüm yazılarda “Times New Roman” ... fotoğraf ile birlikte, Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfası / Faydalı Linkler / ...

tc ordu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tez yazım kılavuzu - kaysis

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/60079

Sayfa numaraları, yazı alanı sağ kenar çizgisinde bitecek şekilde, ön bölüm ... Joseph A. Lauwers, Fatma Varış ve Kenneth Neff, Mukayeseli Eğitim (Ankara:.

tc muş alparslan üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islam ...

http://akademikarsiv.alparslan.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/170/Kur%27%C3%A2n%27%C4%B1n%20Kur%27%C3%A2n%20ile%20Tefsiri%20Ba%C4%9Flam%C4%B1nda%20%27%27Kur%27%C3%A2n%27%C4%B1%20Ker%C3%AEm%20Meal%20ve%20Tef

kaldığını, tefsirinin ilk sayfasından son sayfasına kadar bu yöntemi başat bir yöntem ... 36; Muhsin Demirci, Tefsir Tarihi, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat. Fakültesi ... Kadınların suçlarını itiraf etmeleri esnasında onlarla Kral arasında bir.

Tez Yazım Kılavuzu - Adli Bilimler Enstitüsü - Ankara Üniversitesi

http://adlibilimler.ankara.edu.tr/files/2013/03/2017-Tez-Yaz%C4%B1m-K%C4%B1lavuzu.pdf

Kılavuzun sonunda ise, Tez Kuramsal ve. Kurumsal Bakımdan Kontrol Formu bulunmaktadır. Page 8. 7. 1. YAZIM KURALLARI. 1.1. Kullanılacak Kâğıdın ...

Sosyal Bilimler Bitirme Çalışması Yazım Kılavuzu - KTÜ

http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/denizulastirma_8385d.pdf

Not: Bu kılavuz, KTÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsüne ait “Yüksek Lisans / Doktora ... İmkanları, Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 1993.

TEZ YAZIM KILAVUZU (Sosyal Bilimler için) - İstanbul Üniversitesi

http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=sosyal-bilimler-icin-tez-yazim-kilavuzu--en-son.pdf

ANKARA ÖRNEKLEMİ. • Tezin adından sonra altı satır aralık bırakılarak, sıradaki ilk satıra ANABİLİM DALI, ikinci satıra DOKTORA TEZİ ya da YÜKSEK LİSANS ...

Tez Yazım Klavuzu - KOÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kocaeli ...

http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/akadamik-yazim-klavuzu.pdf

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. AKADEMİK ... anket formu gibi yazı, döküm, form ve çizimleri içermelidir. Ekler, çalışmada iç.

sanatta yeterlik eser çalışması yazım kılavuzu - ytü sosyal bilimler ...

http://www.sbe.yildiz.edu.tr/images/files/yazim.pdf

24 May 2007 ... Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans, ... Yüksek Lisans Tez ve Proje çalışmaları ile Doktora Tezi ve Sanatta ...

osmaniye korkut ata üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tez yazım ...

http://depo.osmaniye.edu.tr/dosyalar/duzicimyo/Dosyalar/SBE%20Tez%20Yaz%C4%B1m%20Kurallar%C4%B1.pdf

içindeki tablo ve şekillerin isim ve açıklamaları ve dipnotlar tek aralıklı yazılır. İç kapaktan sonra ... MADDE 11- Giriş, tezin metin kısmının ilk öğesidir. ... sorularının listeleri, kolay bulunamayacak belgelerin kopyaları vb. bu bölümde verilebilir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Yönergesi - Mardin Artuklu ...

http://www.artuklu.edu.tr/dosyalar/felsefe/belgeler/Yeni_TEZ_YAZIM_KLAVUZU_Taslak.pdf

TEZ. YAZIM VE BASIM YÖNERGESĠ. 1. AMAÇ VE KAPSAM. Madde 1: Bu yönerge, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Sosyal ... Kılavuz) bulunmaktadır. Türkçe ...

tc amasya üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü lisansüstü tez yazım ...

http://sbe.amasya.edu.tr/mevzuat/tez-yazim-kilavuzu-ve-seminer-yazim-yonergesi/tez-yazim-kilavuzu

26 Şub 2018 ... Tez Yazım Kılavuzu'nda, kurallar açık bir şekilde ... Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi ve Karadeniz Teknik.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez ve Dönem Projesi Yazım ve Basım ...

https://www.alanya.edu.tr/dokuman/mevzuat/kilavuzlar/sosyal-bilimler-enstitusu-tez-ve-donem-projesi-yazim-ve-basim-kilavuzu.pdf

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Lisansüstü ... Tez konusu önerisinde bulunma örnek formu Ek 1'deki gibidir. ... yayınlar için a.g.m., kitaplar için a.g.e. ifadeleri de kullanılabilir. Dipnotlarda yer ...

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yazım ve ...

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c13s23/c13s23yyk.pdf

ile kitap tanıtım ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir. 3. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi hakemli bir dergidir. Dergiye.

üsküdar üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tez yazım yönergesi ...

https://enstitu.uskudar.edu.tr/wp-content/uploads/%C3%9C%C3%9C-SBE-tez-yaz%C4%B1m-y%C3%B6nergesi1.pdf

İç kapaktan sonra bütün sayfalar numaralandırılır. Giriş'e kadarki sayfalar (önsöz, kısaltmalar, içindekiler gibi…) küçük harf Romen rakamlarıyla (i, ii, iii, iv, vii ...

tez yazma kılavuzu - Sosyal Bilimler Enstitüsü

https://sosyalbilimler.ebyu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/11/ERZINCAN-UNIV_-TEZ-YAZIM-KILAVUZU-1.pdf

Metinde ve dipnotlarda paragraf öncesi ve sonrasında 6 punto boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlarda satır başları için özel ayarlama yapılmaksızın dipnot metni sol ...

tez önerisi hazırlama kılavuzu - Sosyal Bilimler Enstitüsü

http://sosbilens.omu.edu.tr/tr/oegrenci-isleri/tez-yazim-islemleri/SBE%20Tez%20Onerisi%20Hazirlama%20Kilavuzu%281%29.pdf

Tez önerisinin kapak sayfası, tezin kapak sayfasıyla aynı biçimde (Ekteki örneğe uygun olarak) hazırlanır. Tez başlığının altına tezin türüne göre “Yüksek Lisans ...

tez yazım kılavuzu - Fen Bilimleri Enstitüsü

http://fenbilens.omu.edu.tr/tr/ogrenci-isleri/tez-yazim-i%C5%9Flemleri/OMU_FBE_TEZ_YAZIM_KILAVUZU-2018-Ekim.pdf

ÖNSÖZ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yürütülen yüksek lisans ve doktora tezlerinin ... İç kapak, tez onay ve etik beyan sayfalarına numara verilmemelidir. GİRİŞ'ten önceki diğer tüm ... Doğu Marmara. 144466.7. 20.6.

Tez Yazım Kılavuzu - ytü fen bilimleri enstitüsü

http://www.fbe.yildiz.edu.tr/media/files/TEZ%20YAZIM%20KILAVUZU%205%20MAYIS%202011.pdf

1 Tezin ingilizce yazılması durumunda özet ile abstract yer değiştirir. Page 4. 4. DİKKAT: BU TEZ YAZIM KILAVUZU BİLGİ AMAÇLI HAZIRLANMIŞ OLUP TEZ.

bitirme çalışması yazım kılavuzu - Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

https://ubyo.beykent.edu.tr/docs/librariesprovider15/default-document-library/bitirme.pdf?sfvrsn=c6010bc6_2

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin, Beykent Üniversitesi Ölçme Faaliyetleri ve Sınav ... faktörleri dikkate alındığında bitirme çalışması hacim olarak; iç kapak, özet, ...

sosyal bilimler dergisi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - recep tayyip ...

http://sbe.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/sbe-erdogan-edu-tr/RTEUSBD_3_2016%20-%20Copy%201.pdf

İSYAN/BAŞKALDIRI AHLÂKI ... Başkaldıran İnsan ve Veba adlı eserlerinde ise isyan'dan hareketle saçma dünyada ... Bilmece, bulmaca, tekerleme, 11. Yazma ...

SBE - Tez Yazım Kılavuzu - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ege ...

http://sbe.ege.edu.tr/files/sbe/icerik/EGESBE-TYK2018.pdf

EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU v2.0. 1. Önsöz. Enstitümüzde tez hazırlayan lisansüstü öğrencilere rehberlik eden ...