AZERBAYCAN TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞININ TÜRKİYE ... - Turuz

a result, it is concluded that Turkey Turkish and Azerbaijani Turkish which are placed in Oguz branch have many common words to no less a degree. Key Words: ...

AZERBAYCAN TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞININ TÜRKİYE ... - Turuz- İlgili Belgeler

AZERBAYCAN TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞININ TÜRKİYE ... - Turuz

https://turuz.com/storage/Dictionary/2018/0954-Azerbaycan_Turkcesinin_Soz_Varlighinin_Turkiye_Turkcesi_Ile_Qarshilashdirilmasi-Gunel_Barish-2016-378s.pdf

a result, it is concluded that Turkey Turkish and Azerbaijani Turkish which are placed in Oguz branch have many common words to no less a degree. Key Words: ...

Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinin Ortak Diyalektizmleri

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi3/sayi3_pdf/haciyeva_galibe.pdf

Ümumtürk diyalekt ve şivelerinin araştırılması çeşitli Türk boylarının ayrı. – ayrı devletlerin terkibinde yaşamasına rağmen, Türk halklarının bir çoğuna ait ortak dil ...

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN CÜMLE ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/601327

The research comparatively analyses “Azeri Turkish and Turkish in terms of parts of ... Cümlede özneyi bulmak için fiil olan yükleme kim?, ne?vs.soruları ... “Cömert insan, almaktan çok vermesini sever. ... “Sen usul usul beni kandırıyorsun.

Azerbaycan'ın Türkleşmesi ve Azerbaycan Türkçesinin Teşekkülü

http://mtad.humanity.ankara.edu.tr/I-1_Kasim2004/02_CTAD_I-1_CHeyet.pdf

1 Kas 2004 ... Azerbaycan Türkçesinin teşekkül tarihi veya genel halk dili şeklini alması. Azerbaycan'ın Türkleşmesiyle ilgilidir; fakat, onunla çağdaş değildir. Bu ...

kazak türkçesi ile türkiye türkçesinin sentaksının ... - Turuz

https://turuz.com/storage/Language/2011/0506-Qazaq_Turkcesi_Ile_Turkiye_Turkcesinin_Sentaksinin_Qarshilashdirilmasi_%28Salih_Sevim%29_%28Denizli-2003%29.pdf

9 Tem 2003 ... Giriş bölümünde; dil kavramı, Kazak Türkleri ve edebiyatı hakkında bilgi verilmiş, Kazak Türkçesinin grameri kısaca tanıtılmıştır. nceleme ...

azerbaycan şiirinde türkiye - Turuz

https://turuz.com/storage/shiir-2018/2236-1-Azerbaycan_Shiirinde_Turkiye-Erdal_Qaraman-9s.pdf

Ömründe sadece on saat benim kim olduğumu gösteren vesika ise ilk defa kendi ... öğrettiği, o dönemki Türk askerlerinin söylediği marşı, sonuna kadar ... Ahmet Cevat, “Çırpınırdın Karadeniz” şiirinde, bayrağa, Türk milletine olan içten ve.

Erdem Konur-Azerbaycan Türkçesinin Fonetik Özellikleri

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/erdem_konur_azerbaycan_turkcesi_fonetik_ozellikler.pdf

Azerbaycan Türkçesi veya Azerice,Türkçenin çağdaş lehçelerinden biri olup,Azerbaycan'ın resmî dili konumundadır.Tarihî seyir içersinde de Türkiye Türkçesine ...

Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesindeki Eş Sesli ... - Turuz

https://turuz.com/storage/Language/2018/2265-8-Turkiye_Turkcesi_Ile_Azerbaycan_Turkcesindeki_Esh_Sesli_Sozler_Uzerine-Suzan_Tokatli-16s.pdf

lılığıyla doğru orantılı olduğu için eş sesli (homonym) ve çok anlamlı (polysem) ... lezzet.” T.T. kay- “Sütün yüzünde zar durumunda toplanan açık sarı renkli, koyu.

azerbaycan'daki latin alfabesi tartışmalarına türkiye'deki azerbaycan ...

http://www.turkiyatjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=1015

Key Words: Azerbaijan, Soviet Russia, Latin alphabet, the Journal of Yeni Kafkasya and Azeri. Türk, Cultural imperialism. Azerbaycan'da Alfabe Meselesi.

salar türkçesinin çekim morfolojisi - Turuz

https://turuz.com/storage/Language/2011/0355-Salar_Turkcesinin_Chekim_Morfolojisi_%28Gulsun_Mehmet%29_%28Ankara_2007%29.pdf

2.3.4.1 Yönelme Hali İşaretleyicisinin İlgi Hali İşaretleyicisi Yerine. Kullanılması ... 3.2.1.2.1 Geniş / Sürekli Şimdiki Zamanın Olumsuz Görünümü………….136 ... Su Sisisan'ın önderliğinde ayaklanır ve Hoço'yu ele geçirir. ... Salar Türkleri arasında yaygın olan deve oyununda (Döye Oyna) da göç ... Me: ava:ma kumuş-alton.

Gülzura Cumakunova: Genel Türk Dilinin Söz Varlığının ... - Turuz

https://turuz.com/storage/Language/2018/2390-2-Turkceyi_Turkceyle_Anlatmaq-Turkce_Qirqizca_Sozlukun_Yayimindan_Sonra-Gulzura_Cumakunova-14s.pdf

Kırgız Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Söz varlığı, Sözlükçülük, Türkçe-Kırgızca Sözlük. ABSTRACT. Historical events and conditions, which occurred during the end ...

Türkiye Türkçesinde ve Azerbaycan Türkçesinde “Su” - Turuz

https://turuz.com/storage/Language/2018/2301-6-Turkiye_Turkcesinde_Ve_Azerbaycan_Turkcesinde-Su-Unsurlu_Atasozlerinin_Qramer_Ozellikleri-Ahmed_Oksuz-14s.pdf

Türkiye Türkçesinde ve Azerbaycan Türkçesinde “Su” Unsurlu. Atasözlerinin Gramer Özellikleri. Ahmet Öksüz1. Öz. Ġnsanın yaĢam tarzı, tarihi, kültürü, hayata ...

zeynep korkmaz'ıntürkiye türkçesinin temeli oğuz türkçesinin

http://www.turkiyatjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=35

bölümünde kullanılan Oğuz Türkçesine, Türk dilinin tarihî macerasının ... ‚Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi‛ (2013)1, bu ihtiyaca cevap.

Kazak Türkçesinin Merkezî, Kuzey ve Doğu (Orta Jüz) Ağızları I - Turuz

https://turuz.com/storage/Language/2011/0396-Qazaq_Turkcesinin_Merkezi,_Quzey_Ve_Doghu_%28Orta_Juz%29_Aghizlari_%28Farida_Sakhipova%29_%28Ankara_2007%29.pdf

1.2.1.2.2. “Kazak”lar: Boy Oluşumu ve Sosyal Örgütlenmesi Üzerine … ... 1957-1958 yıllarında Pavlodar vilâyetinin hafif topraklı bölgelerinde toz yükselmeye başlamış ... pancarı, konservecilik), giyim (pamuklu, yünlü) ve deri endüstrisi, orman ürünleri ... *tamğak 'boğaz, gırtlak; yemek' ED 505a → [tA2mA2q] 'boğaz, gırtlak'.

TÜRKİYE TÜRKÇESİ SÖZ VARLIĞININ YENİ RENKLERİ AD ...

http://dedekorkutdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=80

Bu renklerin bugün özellikle boya, tekstil ve kozmetik vs. ... romantik, rüya, şehvetli siyah, şeker mavi, şirin pembe, tatlı şampanya, taze düşler, turkuaz coşkusu ...

Türkiye Türkçesi Ağızlar Sözlüğü, ağızlarımızdaki söz varlığının ...

http://www.avrasyad.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=375

u ġayı āḳan unuñ içine atārız. burū burū ġokar. ġaynadı mı ipini alıverirsin. ○ combur combur samak: Çok ... Su akan musluksuz boru. 3. Tüfek ya da çiftenin ...

Türkiye Türkçesinin Yinelemeli Alıntıları - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/564605

gırnata (< İt. clarinetto):. Klarnet. klima (< Fr. climat ~ Ar. iklim): Soğuk veya sıcak hava vererek kapalı bir yerin havasını değiştiren elektrikli araç, iklimleme cihazı.

ölçünlü türkiye türkçesinin dizemsel yapısı

https://slidex.tips/download/lnl-trkye-trkesnn-dzemsel-yapisi

Bir notadan ya da sustan sonra konulan tek nokta onun süresini yarısı, iki nokta ... zemzem, zembil, zecren, zavzav, zahmet, zangoç, zakkum, zambak, zambur,.

orhun yazıtlarındaki söz varlığının türkiye türkçesi ağızlarındaki izleri

http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/%C3%96ZEK-Fatih-AYTA%C3%87-Asl%C4%B1han-ORHUN-YAZITLARINDAK%C4%B0-S%C3%96Z-VARLI%C4%9EININ-T%C3%9CRK%C4%B0YE-T%C3%9CRK%C3%87ES%C4%B0-A%C4%9EIZLARINDAK%C4%B0-%C4%B0ZLER%C4%

Şekil olarak aynı, anlam olarak farklı olanlar başlıkları altında tespit edilmeye çalışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Orhun Abideleri, Türkiye Türkçesi ağızları, söz varlığı ...

Türkiye türkçesinin söz varlığında yer alan kalıplaşmış sözlerin ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1431/b246069d-1ba6-4bbc-97d6-2d3046202add.pdf?sequence=1

etkilemek ve onları kendilerinin ait olduğu siyasi partiye oy vermeye ikna etmek ... Bu çalışmadaki varsayımımız, farklı ideolojilere ve dünya görüşüne ... Yalancının mumu yatsıya kadar yanar: söylenen söz yalansa durum çok geçmeden.

Türkiye Türkçesinin Eşdizim Sözlüğü - Çukurova Üniversitesi

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/bulent_ozkan_esdizim_sozlugu.pdf

30 Nis 2013 ... COLLOCATION DICTIONARY OF TURKEY TURKISH ... Anahtar Kelimeler: Söz varlığı, derlem dilbilim, eşdizim sözlüğü, Türkiye Türkçesi, ...

Türkiye Türkçesinin Geri Dönen Alıntıları - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/564621

2 bakma, gözetleme, bakış, erkete. dragoman (< Fr. dragoman < T. tercüman < Ar. tercime):. Çevirmen. düşman (< Far. duşmān < Moğ. tustagsan, tus): 1. Birinin.

eskişehir ağızlarından türkiye türkçesinin söz varlığına ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/255328

Mihalıççık İlçesi ve Yöresi Ağızları'ndan Türkiye Türkçesi Söz Varlığına. Sözcük Katkıları. A ... AmÀn... bi ilâzım. º olur le! Allaó. ºAllÀ. ... Beni sulu yerde yidi, çeşme başında.” 4.125 ... Neler oldu canım, satmıynan başºolmaz.” 4.26. · “… diye ...

türkiye türkçesinin bazı dil karakteristik ölçütlerini kullanarak ... - emo

http://www.emo.org.tr/ekler/1da609c519d77b2_ek.pdf

Bu değer,. İngiliz alfabesindeki harflerin olasılıklarının kullanılması ile hesaplanmıştır [4]. 4. TÜRK ALFABESİ KULLANILARAK. OLUŞTURULMUŞ VİGENERE TAB ...

türkiye türkçesi ile yeni uygur türkçesinin söz dizimi karşılaştırması ...

https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/79201/makaleler/24/1/arastirmax-turkiye-turkcesi-ile-yeni-uygur-turkcesinin-soz-dizimi-karsilastirmasi-uzerine.pdf

Çalışmada iki lehçedeki söz dizimi yapıları ve söz dizimi anlayışları ... zamirleri üçün, bilen edatlarıyla birleşirken ilgi eki alır, men, sen, biz, siz zamirleri ilgi.

Türkiye Türkçesinin Ağız Atlası İçin Bir Ön Çalışma: 'ALA' Sıfatı ile ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/turkiye_turkcesinin_agiz_atlasi_icin_bir.pdf

30 Mar 2008 ... XVIII. yüzyılda ala kelimesinin "yarı, yarım" anlamını kazandığı görülüyor. Burhân-ı Kâtı'da ... Yan yaş, yarı kuru toprak, az tavlı yer: Çavdara ...

türkiye türkçesinin söz varlığında hayvan adlarının organ adlarıyla ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/oergene/Publications_016.pdf

21 culuò: “Hindi.” (TDK 1993, 1013). 22 cüce (I): ... 37 guli: “Hindi.” (TDK 1993, 2191). 38 hüthüt: ... tavus: tavuskuyruğu “Sarhoş kusmuğu.” (TDK 2011, 2290).

altay türkçesi ile türkiye türkçesinin karşılaştırmalı ses ve şekil bilgisi

http://openaccess.ardahan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12427/747/Elcan,%20Abdullah-Doktora.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ÇalıĢma klasik bir Altay Türkçesi Dil Bilgisi veya Altayca ile Türkçenin ... katmaktadır: ekşimtrak, mavimtrak, sarımtrak, acımtrak, yeşilimtrak vb. n: Eski ... içki ikram etmek‖ (çöçöylö-: içki ikram etmek), soguş- ―dövüĢmek, vuruĢmak,.

türkiye türkçesinin ölçünlü dilinde özgün yazımlarını koruyan batı ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/oergene/Publications_009.pdf

17 Eki 2015 ... özgün yazım bilgileri için Türkçe Sözlük (TDK, 2011) ile Türk Dil Kurumunun genel ağda çevrim içi ... borina, borsa, branda, bravo, dama, dimi-.

Azerbaycan Dilinin Morfonologiyası - Turuz

http://turuz.com/storage/Language/2011/0333-Azerbaycan-Turkiye_Turkcesinin_Morfonologiya_Karshilashtirilmasi_%28Ayfer_Aytach%29%28_chanaqqale-2007%29.pdf

2 Bugün de hem Azerbaycan Türkleri için (Azer Halkı, Azeri, Azerbaycan Türkü vb.) ... Çünkü halkın konuşması gereken tek bir dili bulunmuyor. ... dialo “diyalog” ... şiveler arasında, ayrıca diyalektle edebi dil kuralları arasında kendini gösteren ...

AZERBAYCAN TEKERLEMELERø (SANAMALARI) - Turuz

https://media.turuz.com/users/kesli-2017/Bolum_3_Files_1000-1499/1213-Azerbaycan_Tekerlemeleri_%28Sanamalari%29_Uzerine_Muqayiseli_Bir_Degherlendirme_%28Ali_Duymaz%29.pdf

A Comparative Analysis on Azerbaijan “Tekerleme (Sanama)”s. Ali DUYMAZ*. Özet ... Anahtar Kelimeler: Folklor, halk edebiyatÕ, Azerbaycan, tekerleme, sanama. Abstract ... “Ay nenem, gÕzÕl goyun,. Arhaca düzül ... “Garavellilerin Janr Özünemehsuslu÷u”, Dede Gorgud Elmi-Edebi Toplu, I(6), 2003/1, 80-88,. BakÕ.

AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE “GÖZ” KELİMESİ İLE ... - Turuz

http://turuz.com/storage/users/kesli-2017/Bolum_1_Files_0-499/0164-Az_turklerinde-goz_sozu_%2817%29.pdf

parıldamak” deyimi de öncekilerle eş anlamlı olarak insanın içindeki sevinç ve mutluluğun ... Gözlüler olsun, görmesin (çok kötü bir olayın anlatımında muhatap.

Azerbaycan Kültüründe Ad Koyma Name Giving in Azeri ... - Turuz

https://turuz.com/storage/Language/2017/1268-Azerbaycan_Kulturunde_Ad_Duzeltme-Ilhame_Ceferov-Acta_Turcica-43s.pdf

Anlama göre ad koyma geleneği: Erkek çocuklarına bilgelik, kahramanlık, mertlik ... İsmi. İsmican. İsmixan. İsrafil. İsrail. İsrayıl. İzzəddin. İzzət. İzzətəli. İzzətulla. K ... Elmina. Elminaz. Elmira. Elnamə. Elnarə. Elnaz. Elnurə. Elşanə. Elsurə. Eltac.

azerbaycan türk kültür derg s üzer ne br nceleme - Turuz

https://turuz.com/storage/Poem-Literature/Other/2013/351-Azerbaycan_Turk_Kultur_Dergisi_Uzerine_Bir_Inceleme_Sayilar_Yuksek_Lisans_Tezi_Hazirlayan_Devrim_Shenel.pdf

Bir halife kalmış o da geliyor. ... nsanı, değer ölçülerinin mihrakı, merkezi sayamayan, maddi ve manevi ... Onların Kars'ta ve anayurdun dört köşesindeki çocukları - ahfadı da, ezeli ... cumhuriyetlerde idari sistemde ikinci adam niçin Rus'tur?