Genelleştirilmiş Yetkinlik Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve ...

(Johnson ve Marakas, 2000); fobik davranışlar (Biran ve Wilson,1981); iyi olma hali ... İngilizce öğretmenliği son sınıf öğrencisinden ve test-tekrar test güvenirlik ...

Genelleştirilmiş Yetkinlik Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve ...- İlgili Belgeler

Genelleştirilmiş Yetkinlik Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50472

(Johnson ve Marakas, 2000); fobik davranışlar (Biran ve Wilson,1981); iyi olma hali ... İngilizce öğretmenliği son sınıf öğrencisinden ve test-tekrar test güvenirlik ...

Mutluluk Korkusu Ölçeği'nin Türkçe Formunun Geçerlik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/323825

1 Eyl 2016 ... Birçok felsefi ve psikolojik yaklaşım mutlulu- ... ve hoşnutluk (Begum, Jabeen ve Awan, 2014) ile eş anlamlı kullanıldığı ve öznel iyi ... meye neden olacağına (Minami, 1971); Hindu kültüründe mutluluğun ham/olgunlaş-.

Mutluluk korkusu ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlik - Kastamonu ...

https://kefdergi.kastamonu.edu.tr/index.php/Kefdergi/article/download/827/433

1 Eyl 2016 ... Bunun yanı sıra Braun (2000) kültür, yaş, eğitimsel durum ... açacağı, ondan kaçınılması gerektiği, mutlu olmanın kişiyi kötü bir insan yapacağı,.

Çocukluk Otizmi Derecelendirme Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ...

http://www.turkpsikiyatri.com/PDF/C27S4/06.pdf

Objective: The purpose of this study is to expand validity and reliability analysis of Turkish Version of Childhood Autism Rating Scale (CARS), whose internal ...

Siber Flört İstismarı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/831323

Anahtar Kelimeler: Siber flört istismarı, siber flört şiddeti, flört şiddeti, geçerlik, güvenirlik ... uygulayan şeklinde ikiye ayrılan ölçeğin Doğrudan Saldırganlık ve İz- ... Ölçeğin kararlılığını sınamak içinse Spearman korelasyon tekniği ile test-tekrar.

dsm-5 düzey 2 dikkatsizlik ölçeği türkçe formunun güvenilirliği ve ...

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_27557/cogepderg-23-227.pdf

Discussion: It was concluded that Turkish version of DSM-5 level 2 inattention scale- ... da kitap okurken ya da oyun oynarken dikka- tini toplayamama ile ilgili ...

Suçluluk Ölçeği'nin Türkçe formunun psikometrik ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/kpd/pdfs/KPD-52523-RESEARCH_ARTICLE-AKIN.pdf

Eğer hayatıma yeniden başlayabilseydim, ya hiç ya da çok az şeyi değiştirirdim. .51. 32. Yaptığım şeylerle ilgili asla endişelenmem; çünkü hayat zaten bir şek ...

DSM-5 Agorafobi Ölçeği Türkçe Formunun geçerliliği ve güvenilirliği ...

http://www.anadolupsikiyatri.net/fulltext/apd_18_12_04.pdf

Amaç: Bu çalışmada DSM-5 ölçütlerine göre agorafobinin şiddetini ölçmek amacıyla ... dışında herhangi bir ruhsal veya bedensel hastalığı olan hastalar ... dörder hastada agorafobi ve obsesif-kompulsif bozukluk, bir hastada travma ... bakıldığında, panik bozukluğu tanısı konan ... Sayımsal Elkitabı, Beşinci Baskı (DSM-5).

Psikolojik Acı Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve ... - TOAD

http://toad.edam.com.tr/sites/default/files/pdf/psikolojik-aci-olcegi-toad.pdf

5 Mar 2018 ... Mehmet Emin DEMİRKOL,1 Hüseyin GÜLEÇ,2 Soner ÇAKMAK,3. Zeynep NAMLI,4 Medine GÜLEÇ,2 Nazmiye GÜÇLÜ,5 Lut TAMAM6 ...

DSM-5 Psikoz Ölçeği Türkçe Formunun geçerliliği ve güvenilirliliği ...

https://www.anadolupsikiyatri.net/fulltext/apd_18_12_11.pdf

şizoaffektif bozukluk biçimindedir. Herhangi bir ruhsal veya bedensel hastalığı bulunmayan 101 gönüllü de sağlıklı kontrol grubunu oluşturmuştur. Güvenilirlik ...

DSM-5 Uyku Bozukluğu Ölçeği Türkçe Formunun geçerliliği ve ...

http://www.anadolupsikiyatri.net/fulltext/apd_18_12_13.pdf

5 Uyku Bozukluğu Ölçeğinin Türkçe Formunun güvenilirlik ve geçerlilik çalışmasını yapmaktır. Yöntem: ... HI Kaplan, BJ Sadock (Eds.), Comprehensive.

Duygusal Emek Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik Ve ... - TOAD

https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/duygusal-emek-olcegi-toad_0.pdf

Bu çalışma, Bursa ili sınırları içinde hizmet sektöründe çalışan 301 kişi ile yürütülmüştür. Duygusal emek ölçeğinin geçerliliği, kapsam ve yapı geçerliliği olmak ...

Beş boyutlu iyi oluş modeli: PERMA Ölçeği Türkçe Formunun ...

https://www.journalofhappiness.net/article/getpdf/189

The Journal of Happiness & Well-Being, 2017, 5(1), 60-77. 60. Beş boyutlu iyi oluş modeli: PERMA Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği.

Alkol Bağımlılığı Şiddeti Ölçeği: Türkçe Formunun ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Betuel_Akyel/publication/320491433_ALKOL_BAGIMLILIGI_SIDDETI_OLCEGI_TURKCE_FORMUNUN_GECERLIK_VE_GUVENIRLIGI/links/5b1915a0aca272021ceed585/ALKOL-BAGIMLILIGI-SIDDETI-OeLCEGI-TUeRKCE-FO

Ölçeğin Michigan Alkolizm Tarama Testi (MATT) ile karşı- laştırılması yapılmıştır. Güvenirlik ölçümleri, iç tutarlılık hesaplanması ve test tekrar test ölçümleri ile ...

Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği'nin Türkçe Formunun ... - TOAD

http://toad.edam.com.tr/sites/default/files/pdf/buss-perry-saldirganlik-olcegi-toad.pdf

Key Words: Aggression, Buss-Perry Aggression Questionnaire, Turkish version, validity, reliability. Page 2. 2. GİRİŞ. Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği (BPSÖ) ...

Abdel-Khalek Ölüm Anksiyetesi Ölçeği Türkçe Formunun Üniversite ...

https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/abdel-khalek-olum-anksiyetesi-olcegi-toad.pdf

Sosyodemografik veri formu: Araştırmacılar tarafından hazırlanan bu formda katılımcıların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, dinle ilgili tutumları, geçirilen ...

Çocuklar İçin Maddi Değerler Ölçeği Türkçe Formunun ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/43590

Dr. Ayşe Derya IŞIK. Yrd. Doç. Dr. Cemal ... Dr. Derya ÇELİK. Karadeniz Teknik ... Pol, Bolaño, & Mariño, 2010; Roberts & Clement, 2007). Ergenler arasında ...

Öznel Zindelik Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri - TOAD

https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/oznel-zindelik-olcegi-toad_0.pdf

Ölçüt geçerliği çalışmasında öznel zindelik ile öznel mutluluk arasında pozitif ilişki görülmüştür. Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .84; test-tekrar test ...

SAHTEKÂRLIK ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/383064

Ahmet AKIN. ∗. Abdullah YALNIZ. ∗∗. , Ümran AKIN. ∗∗∗ ... studies on impostorism in English and other languages but there are few studies in Turkish. In.

Uzamış Yas Bozukluğu Ölçeği Türkçe Formu'nun Geçerlik ve Güv

https://endoflife.weill.cornell.edu/sites/default/files/file_uploads/uzamis-yas-bozuklugu-olcegi-toad.pdf

Yas, “kayıp algısı karşısında verilen psikolojik, sosyal ve so- ... UYB-H10 Hastalığınızı öğrendiğinizden bu yana duygusal olarak hissizleşmiş gibi hissediyor ...

Sürekli Umut Ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve ...

https://www.journalofhappiness.net/article/getpdf/145

UCLA Yalnızlık Ölçeği, Sürekli Kaygı Envanteri ve Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizinde toplam varyansın % 61'inin açıklandığı ve ...

Okul Deneyimleri Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/398678

Ahmet AKIN**, Hakan SARIÇAM***. Özet. Bu araştırmanın ... içi sınavlar, ortaöğretime ve yüksek öğretime ... İngilizce form puanları ile Türkçe form puanları.

Yeni Cinsel Doyum Ölçeği'nin Türkçe versiyonu: Geçerlik ve ...

https://www.journalofhappiness.net/article/getpdf/183

Ölçeği (Tuğrul ve diğ., 1993), Cinsel Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kadın'dır (Tuğut ve Gölbaşı, 2014). ... Cinsel doyum cinsel ilişki sıklığı, cinsel istek sıklığı, orgazm ve ilişki ... Bu sayede hem ölçeğin daha geniş kitlelere ulaştırılması istenmiş hem de ...

Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği'nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve ...

https://www.journalofhappiness.net/article/getpdf/154

Ego Sağlamlığı Ölçeği (ESÖ): ESÖ, psikolojik sağlamlığı değerlendirmek amacıyla Block ve Kremen (1996) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçe uyarlaması ...

Anne Baba Stres Ölçeği'nin Türkçe' ye Uyarlaması: Geçerlik ... - TOAD

https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/anne-baba-stres-olcegi-toad.pdf

ABSÖ'nün Türkçe'ye uyarlama çalışmasından elde edilen değerler, ... Görevlisi, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. e-mail:[email protected]

Türkçe sesle ilişkili yaşam kalitesi ölçeği'nin geçerlik ve güvenirliği

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/725/e9ac2a35-a9fe-4b97-bec9-fd62d0e5c197.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bireylere SİYKÖ ile birlikte Ses Handikap Endeksi (SHE) ve algısal ses ... maddenin güvenirliği Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ve test-tekrar test güvenirlik ... yapılan çalışmalarda % 0,65 ile % 15 gibi geniş aralıkta değiştiği tespit ... hastalığı nasıl algıladıklarının anlaşılması, terapi/tedavi sonuçlarının hastanın psiko- ...

EVLİLİKTE YETKİNLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK ...

http://turkpdrdergisi.com/index.php/pdr/article/download/252/181

EVLİLİKTE YETKİNLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE. GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI*. Hüdayar CİHAN GÜNGÖR**, Yaşar ÖZBAY***. ÖZET.

bracken temel kavram ölçeği-gözden geçirilmiş formunun

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/590-published.pdf

Mesleki rehberlik (Vocational Guidance), kavramı. 1970'li yıllarda kariyer rehberliği ve psikolojik danışmanlığı (Career Guidance and Counseling) olarak.

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Geliştirilmiş Formunun ...

https://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpy1301996120150000m000066.pdf

Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R) is one of scales commonly used in ... mında WÇZÖ-R uygulanan 6-16 yaş arası (Ort. = 10.97,.

- 365 - DUA TUTUM ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt7/sayi34_pdf/4ilahiyat/albayrak_ahmet_vd.pdf

Çünkü dua ile o duadan gerçekleşmesi beklenen dilek arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi yoktur. Dine veya dua gibi ritüel pratiklere, doğanın yanlış ve ...

Dua Ölçeği'nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Gü- venirlik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/302363

3 Eyl 2015 ... Anahtar Kelimeler- Dua, Dua ölçeği, Yetişkin, Geçerlik, Güvenirlik. *Doç. ... ması olunca (Albayrak, 2013) duanın iletişim yönü ortaya çıkmaktadır. İşte bazı fikir adamları ise ... rey için anlamını kaybetmeye başlar.” sözü ile ...

YENİ ÇAĞ İNANIŞLARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/188391

Yeni Çağ New Age kavramı, zaman olarak herhangi bir dönemi ifade etmekten çok ... Ali Köse, Milenyum Tarikatları, Truva Yayınları, İstanbul 2006, s. 159. 8.

Dua Ölçeği'nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Gü- venirlik ... - TOAD

https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/dua-olcegi-toad.pdf

3 Eyl 2015 ... mak, merhametini celp etmek ve bunları harekete geçirmek için bireyin içinde bulunduğu hâle göre o anki seslenişidir. Buradan da duanın ...