ilkokul 1. 2. 3. 4. sınıf türkçe ders kitaplarındaki öyküleyici metinlerin ...

4 Ara 2019 ... Üç Elma, Dört Öğrenci Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde. 74 ... çiçekli dallarıyla bu coşkunun bir renk türküsü olmuş sanki.

ilkokul 1. 2. 3. 4. sınıf türkçe ders kitaplarındaki öyküleyici metinlerin ...- İlgili Belgeler

ilkokul 1. 2. 3. 4. sınıf türkçe ders kitaplarındaki öyküleyici metinlerin ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/lutfiuredi/Supervised_Master_Theses_004.pdf

4 Ara 2019 ... Üç Elma, Dört Öğrenci Başlıklı Metnin DAY'a Göre Değerlendirilmesi ile Elde. 74 ... çiçekli dallarıyla bu coşkunun bir renk türküsü olmuş sanki.

yabancılara türkçe öğretimi ders kitaplarındaki öyküleyici metinlerin ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/24.bicer.pdf

veri kaynaklarını “Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı 1, 2, 3”ten seçilen 14 öyküleyici metin ve. “Yabancılar İçin Türkçe A1, A2, B1, B2, C1”den seçilen ...

ilköğretim 1. ve 2. sınıf türkçe ders kitaplarındaki metinlerin kelime ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2780/278662.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kelime serveti zengin bireylerin bilgi edinme ve bilgiyi sunma yetenekleri daha fazladır. Türkçe ... Sözcük dağarcığı üzerine yapılan araştırmalar ('Kişisel Kelime Serveti ile. İlgili Türkiye'de Yapılan ... KARAGÖZ-HACİVAT. 22. 2. 1. 1. 2. 2. 30.

1-5. sınıf türkçe ders kitaplarındaki metinlerin içerik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/329312

Araştırmanın örneklemini ise, 1-5. sınıf Türkçe ders kitapları içerisinden seçilen 15 ders kitabında yer alan 492 metin oluşturmaktadır. Veri Toplama Araçları. Page ...

ilköğretim 4.sınıf türkçe ders kitaplarındaki hikâye edici metinlerin ...

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/280.pdf

9 Tem 2004 ... İlköğretim 4.sınıf Türkçe ders kitapları arasından rasgele seçilen 5 kitapta bulunan ... diğer unsurların ( Başlatıcı olay, İçsel Cevap, Girişim, Doğrudan ... veya birtakım kimselerin karakterlerini çizen, çoğu kez birkaç sayfa tutan kısa yazılar” olarak ... 40'lık oranda bulunmadığını göstermektedir ( Bkz. Tablo 4 ).

Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin İlettiği Değerler ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi5/sayi5pdf/sen_ulker.pdf

sınıfta okutulacak Türkçe ders kitabı olarak altı yayınevinin kitabı belirtilmiştir. ... (Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Özgün Matbaacılık, A Yayınları, Koza ... different publishing firms have been indicated for sixth grade course books. Through the ...

76 İlkokul 2. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Metinlerinin ...

http://efdergi.yyu.edu.tr/uploads/teabdyyuefd14042017y-1542285458.pdf

Ders kitabının içeriğindeki bilgiler, öğretmen ve öğrencilere araştırma ve ödev hazırlama konusunda yardımcı olur. ▫ Ders kitapları, öğretme-öğrenme sürecinin ...

76 İlkokul 2. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/587636

Değerlerimiz temasında “Atabarı'nın Öyküsü”, Oyun ve Spor temasında “Kutu Kutu Pense”,. Hayal Gücü temasında “Kalemin Dileği ve Büyülü Bir Atım Olsa” ve ...

TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ ÖYKÜLEYİCİ METİN ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/499139

özdeşim kurarsa çocuk-kitap arasındaki bağ da o kadar güçlenir (Sever, 2015). ... Gönen, Katrancı, Uygun ve Uçuş (2011) çalışmalarında ilköğretim birinci kademe ... vatan sevgisi, özgürlük, azim ve kararlılık, birlik-beraberlik ve dayanışma,.

ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN TÜR ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/591960

6 Ara 2018 ... arasında metin türü ve sayılarında farklılıklar da göze çarpmaktadır. Anahtar Kelimeler: Ortaokul, Türkçe Ders Kitabı, Metin Türü, Tema, İnceleme. Examining the Texts on ... sıklığı nedir? 2. Her kitapta toplam kaç metin türüne ...

ortaokul türkçe ders kitaplarındaki metinlerin tür ve tema ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/591960

6 Ara 2018 ... sınıflar için ders kitabı olarak kabul edilen ve “MEB, Eksen ve Dersdestek” yayınevlerince hazırlanan ... Anahtar Kelimeler: Ortaokul, Türkçe Ders Kitabı, Metin Türü, Tema, İnceleme. ... Secondary School 5th, 6th, 7th and 8th grades. ... Eksen Yayınevi ders kitabında serbest okuma metinleri arasında 1.

Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Değer ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/715403

yöntemle 2017-2018 eğitim öğretim yılında kullanılan 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ... Türkçe dersi 8. sınıf kitabındaki metinler aracılığıyla aktarılan değerler ... Yayınları. Demircan, C. (2006). Mektepli gazetesi'nde yer alan metinlerin ı̇çeriğinin ...

yabancılara türkçe öğretimi ders kitaplarındaki metinlerin ilişkisel ...

http://www.intjscs.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=350

Yayınları tarafından basılan Lale Türkçe Ders Kitabı 1,. 2- Fatma Bölükbaş, Enver Gedik, Gül Gönültaş, Funda Keskin, Fazilet Özenç, Hande. Tokgöz, Gizem ...

11. Sınıf Öğrencilerine Ait Öyküleyici Metinlerin ... - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/139024-20140131111031-8.pdf

ögeleri 13,24, gönderim 11,67, eksiltili anlatım 5,69 ve değiştirim 1,69'dur. Öğrencilerin tutarlılık puanı ortalaması 5 üzerinden 1,87 olarak bulunmuştur.

İlkokul İkinci Devrede Türkçe Ders Kitaplarındaki ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423935491.pdf

Türkçe ders kitaplarındaki “olaya dayalı” türlerden oluşan metinler moral değerler ... eğitim ilişkisini hem kitap, hem metin yazarının, hem de öğretmenin iyi bilip ... Hayal kırıklılığı. . . -. -. Azim ve dayanıklılık. -. -. . . Arkadaşlık-dostluk. -. -. ... c) 1936-1948 ilkokul programlarında ifade edilen evde okuma (serbest.

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin Okunabilirliği Üzerine Bir ...

https://acikerisim.siirt.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12604/757/5.%20SINIFT%C3%9CRK%C3%87E%20DERS%20K%20TABI%20okunabilir...pdf?sequence=1

Yayınları'na ait 5.sınıf Türkçe ders kitabında bulunan 13 öyküleyici ve 15 bilgilendirici ... A Study About Readability Of Texts İn Turkısh Course Book Grade 5.

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin Okunabilirlik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/161103

okutulan Doku Yayıncılık'a ait 2. sınıf Türkçe ders kitabında bulunan serbest okuma metinlerini de kapsayan 14 adet öyküleyici ve 14 adet bilgilendirici metin ...

5.Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerin Okunabilirliği ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/160443

Bu çalışmada amaç, Cem Web Ofset. Yayınları'na ait 5.sınıf Türkçe ders kitabında bulunan 13 öyküleyici ve 15 bilgilendirici metnin okunabilirlik ve nitelik ...

türkçe 7. sınıf ders kitabındaki metinlerin değerler ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/560461

Deneme de yazma ve anlamlandırma kolaylığı olan öznel bir türdür. Tablo 3. 7. Sınıf Ders Kitabındaki Metinlerin Temalara Göre Dağılımı ve Türleri. Tema. Metin ...

TÜRKÇE (6, 7, 8. SINIF) DERS KİTAPLARINDAKİ OKUMA VE ...

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423933992.pdf

yazma görevi metinleri arasında tür sınıfı ve metin türü farkı vardır. ... Ġncelenen kitaplardaki okuma ve dinleme/izleme metinlerinin sayısı tablo 1‟de Ģu Ģekilde.

İLKÖĞRETİM 4.SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ HİKÂYE ...

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/280.pdf

9 Tem 2004 ... ilköğretim 4.sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan hikâye edici türdeki ... çağından itibaren hikâyeler hakkında çok basit de olsa bir takım ...

3. ve 4. sınıf türkçe ders kitaplarındaki metinlerde söz ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/336892

Karahan (1995: 46-60) ise, cümle unsurlarını yüklem, özne, nesne, yer tamlayıcısı ve zarf olarak belirlemiştir. Son yıllarda cümlenin ögeleri ile ilgili terim ...

İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlatım ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/ahmet_kayasandik_turkce_ders_kitaplari_anlatim_bozukluklari.pdf

Anahtar Kelimeler: Türkçe, sağlam cümle, anlatım bozuklukları, dil yanlışları ... yanlışı vardır: İyelik eki veya çokluk eki alan isim yalın durumdan çıkmaz ... eki ve soru eki olmadığı için çoğul ekleri ve soru ekleri ifadeleri yanlıştır (Çokluk eki, soru ...

(5-8. Sınıf) Türkçe Ders Kitaplarındaki Atatürk Teması Üzerine Bir

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Aysun-ERO%C4%9ELU-ve-Alpaslan-OKUR-Ortaokul-5-8.-S%C4%B1n%C4%B1f-T%C3%BCrk%C3%A7e-Ders-Kitaplar%C4%B1ndaki-Atat%C3%BCrk-Temas%C4%B1-%C3%9Czerine-Bir-%C4%B0nceleme.pdf

önem, Atatürk'ün Türk diline verdiği önem, Atatürk'ün Türk tiyatrosuna verdiği önem'dir. 8. sınıflar için yer ... sevgisi ve evrensellik konularındaki görüşleri, Atatürk'ün akılcılık ve bilime ver- diği önem ... İletişimin hayatımızdaki önemi. Mustafa ...

İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Hikâyelerin Hikâye ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/abdullah_coban_gurkan_tabak_hikaye_haritalama_yontemi.pdf

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe 6. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan hikâye edici metinleri hikâye haritalama yöntemine göre inceleyerek metin ...

8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerin Şekil, Tema ve Tür ...

http://www.anadiliegitimi.com/tr/download/article-file/14842

Olaya ve bilgiye dayalı türlerden ayrılarak insanların duygularına seslenen şiir metinleri de en az diğer metin türleri kadar kitaplarda yer almalıdır. Böylelikle ...

125 ilköğretim 6-8. sınıf türkçe ders kitaplarındaki yazma ... - Pegem

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/139291-2014021414251-9.pdf

Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitapları ve Koza Yayınları İlköğretim. 6, 7, 8. ... nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda sorulan sorulara cevaplar verilmiştir.

6. 7. 8. sınıf türkçe ders kıtaplarındakı metınlerde mecâzlı ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/131/164

Edebî bir terim olan mecaz; edebiyatta bir sözcüğü gerçek, bilinen anlamının dışında kullanmak demektir. Söze anlam değeri ... sözlükle ilgili. 2. Mecâzî olmayıp hakiki bir anlama delâlet eden kelimeye ait olan. ... “Boş kafalı” diyerek bilgi.

Ortaokul 8.Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerde Yer ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/192374

Bu araştırmanın amacı ortaokul bünyesinde okutulan 2012-2013 yılı 8.sınıf Türkçe ders kitapların- daki şiir metinlerinin hangi değerlere sahip olduğunu ortaya koymaktır. ... Yüksek değerler: Sevgi, bilgi, doğruluk, masumluk, saflık, dürüstlük ...

ilköğretim 8. sınıf türkçe ders kitaplarındaki ... - Fırat Üniversitesi

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/16189/188409.pdf?sequence=1

İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlere Dayalı Olarak Hazırlanan ... basamakları, soruluş amaçları, cevap kaynakları ve hazırlanış şekillerine göre ... İlköğretim Türkçe 8 Ders Kitabı. İstanbul: ... Ankara: Dörtel Yayıncılık. 4. Ders ...

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabındaki Metinlerle Çalışma Kitaplarındaki ...

http://www.anadiliegitimi.com/tr/download/article-file/14916

varlığının geliştirilmesi hususu, İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-5. ... 4. İlkokul 2. Sınıf Türkçe Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı'nda hangi söz varlığı ...

Ortaokul 8.Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerde Yer Alan ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/192374

İnceleme neticesinde şiirlerde 18 adet değer başlığı bulunmuştur. ... Değerlerin birçok bilim alanıyla ilgili olması ve ... değerler: Sevgi, bilgi, doğruluk, masumluk, saflık ... Tablo 4. Refshauge Temel Değerler Sınıflandırması. Dürüstlük. Tutarlı bir ...

ilköğretim 7. sınıf türkçe ders kitaplarındaki atatürk ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/209986

1 Eki 2013 ... Mustafa Kemal'i Düşünüyorum/Ü.Y.Oğuzcan. (Ek). 4 ... daki Atatürk temasını oluşturan 6 metnin 1'i şiir, 2'si anı, 1'i tiyatro, 1'i sohbet, 1'i makale ...

altıncı sınıf türkçe ders kitaplarındaki metin türleri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/156771

Düz yazı adlı bir tür olmadığı için metnin türü incelenmiş ve söyleşi türünde bir metin olduğu tespit edilmiştir. "İşitmek ve Dinlemek" adlı metin, Doğan Cüceloğlu' ...

8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metne Dayalı Anlama Sorularının ...

http://www.anadiliegitimi.com/tr/download/article-file/705037

24 Nis 2019 ... Bu sorular, tek bir cevabı olan ve kapalı uçlu sorulardır. Diğer üç kategori (çıkarımsal anlama, değerlendirme ve takdir) ise öğrencinin kendi ...

İLKOKUL 2, 3 ve 4. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARI ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423933205.pdf

Sınıf Türkçe Ders Kitapları Bütüncesinin Kelime Hazinesini… ... testi sonuçlarında senede 6 milyon kelime civarında okuyan öğrenciler testlerde % 95 üzerinde.