masal araştırmaları ve korkak ali masalı üzerinde bir ... - Milli Folklor

Aarne'in bu sınıflandırması üç ana dal ve bu dalların ... ermiş muradına”, “Gökten üç elma düş tü” gibi kalıp ... fıkralar, türküler ve diğer halk edebiyatı ürünlerinin ...

masal araştırmaları ve korkak ali masalı üzerinde bir ... - Milli Folklor- İlgili Belgeler

masal araştırmaları ve korkak ali masalı üzerinde bir ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=52&Sayfa=30

Aarne'in bu sınıflandırması üç ana dal ve bu dalların ... ermiş muradına”, “Gökten üç elma düş tü” gibi kalıp ... fıkralar, türküler ve diğer halk edebiyatı ürünlerinin ...

masal araştırmaları - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=45&Sayfa=87

"Masal Nedir?” başlığı altında Ahmet Ve fik Paşa'dan günümüze kadar uzanan devre de yapılan masal tanımlar' ve bu tanımlarla birlikte Türk dünyasında masala ...

MS/U, MASAL ARAŞTIRMASI ve MASAL DERLEMESİ ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=6&Sayfa=1

dünyadan uzaklaşıp, masalda bulduğu sadelik ve derinliği seviyor. Ursula EWÎG ... Kongresi masal konusuna dünya ça ... manlarının öteki dünyadan, başka dün.

masal masal - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=67&Sayfa=26

Zülfü Livaneli'nin fiahmaran: Bir ‹s- tanbul Masal› (1993) adl› filmi, günümüz insan›n›n serüvenlerini anlatan bir “ma- sal”d›r. Film, Binbir Gece Masallar›'nda-.

aziz ve azize masalı - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=41&Sayfa=35

biri bir mesaj taşıyan bazı eşyalarla geri dönmüş. ... kızın ona zarar vermeyi nasıl düşündü ğüne bir anlam ... tanımadığı yaşlı bir kadının, oğlundan ... içine atmış.

sanat ve pedagoji arasında peri masalı uyarlamaları - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=92&Sayfa=149

Halkına Masallar) müteakip baskılarını ... Feminist Peri Masalları. 1970 sonrası ... makalesi ise otuz yılı aşmıştır. Feminist peri masalı teorisi çeşitli açılardan Se-.

masalı ile gündeşlioğlu halk hikâyesinin arketipsel tahlili - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=96&Sayfa=55

____. Keşfedilmemiş Benlik. İstanbul: İlhan Ya- yınları, 1992. Moran, Berna. Edebiyat Eleştirileri ve Kuramla- rı, İstanbul: İletişim Yayınları ...

almanya'da masal - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=35&Sayfa=87

rinde durulmamıştır. (Bu sözcüklerin Alman olmayan araştırıcılar da kendi yalan ve anlamsız gözler anlamında kul- masalları için Almancâ marchen sözcü-.

MALATYALI B‹R MASAL ANASI: SUZAN GEN‹fi - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=56&Sayfa=105

ediyler. Senesine de Allah bi çift o¤lan ve- riyi. Biri Gülcemal'in ... s›z hiçbir yeme¤i düflünemeyen bir kifli- dir. Onun için ... “Galbinden de affetti diye kibirleni- yi.

türkiye'de mit ve masal çalışmaları veya bir ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=85&Sayfa=33

Millî Folklor, 2010, Y›l 22, Say› 85. 40 http://www.millifolklor.com mitoloji vardı. Ziya Gökalp'ın ilk ... Tatlı Cadı, Acemi Cadı, Hayalet Fısıltı- sı, Selena ve Kayıp ...

masal analarından anadolu masalları - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=105&Sayfa=144

MASAL ANALARINDAN ANADOLU MASALLARI. Anatolian Tales from ... rından Anadolu Masalları” adlı masal anlatma ... çevrelerce bilinen Batı kaynaklı masal-.

masal tipi katalogunda ikilem masalları - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=40&Sayfa=70

Orjinal masal tipleri böylece, Orta ve. Kuzey Avrupa'da varolduğu gibi halk masalı geleneğine göre tanımlandı. 1928'de Stith. Thompson, pekçok Aarne tiplerinin ...

denizli yöresinde masal anlatma geleneği - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=86&Sayfa=47

birer “form” (şekil) içinde kendini devam ettirmesini ... Masal, Gelenek, İcra, Denizli Yöresi, Somut olmayan kültürel miras. ABSTRACT ... Demin ebenin dedi-.

gölgesizler'de masal, efsane ve büyülü gerçekçilik - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=91&Sayfa=218

Gölgesizler, written by Hasan Ali Toptas who is one of the well-known authors of the Turkish fiction following 1990s, is accepted as a postmodern novel by critics.

yazının izinde masal haritalarını okuma denemesi ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=91&Sayfa=57

Grimm Kardeşler, Masal, Yazılı Masal, Sahte Folklor, Uygulamalı Halkbilimi. ABST RACT. Folk and fairy tales are like cultural gene maps for human communities ...

Türk Masal Anlatıcısının Kimliği Pervin Ergun - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=104&Sayfa=30

Millî Folklor, 2014, Yıl 26, Sayı 104. 34 ... için dünyevî, metafizik, ilahî, sihirli- efsunlu-büyülü ve mitolojik bir ... annem Penbe Horasan, her akşam gün batımından ...

türk masal tipleri kataloğu taslağı üzerine - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=86&Sayfa=40

1968 yılında masal araştırmaları alanına girdiğim zaman karşılaşacağım sorunların boyutları hakkında yeterince bilgi sahibi değildim. Bir sorun yumağı ile karşı ...

İki Hunza Masalı ile Bazı Keloğlan Masal ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/630202

10 Ara 2018 ... Urdu Dili ve Edebiyatları Bölümü ... masalı, Anadolu'daki bazı Keloğlan masallarının benzer metinleri referans verilerek ele ... ardından yengelerini de evden kovan haylaz, artık babasının tüm malının mülkünün sahibi olur.

İki Hunza Masalı ile Bazı Keloğlan Masal Varyantlarındaki Benzer ...

http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/download/945/746

10 Ara 2018 ... Kandırdığı çobanın sürüsüne el koyar (Sakaoğlu, 1973: 654-656). Keloğlan'ın koyun sürüsünü sudan çıkardığını duyan köylüler, suya atlayıp ...

eski türk edebiyatı araştırmaları - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=66&Sayfa=135

Yunus Emre, Yazıcıoğlu Mehmed, Ah- med-i Bican gibi şahsiyetler Tasavvufî. Türk Halk Edebiyatı başlığı altında bir bütünlük içinde toplanabilirdi. Ayrıca.

prof. dr. şukru elçin ve turk çocuk oyunu araştırmaları - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=52&Sayfa=14

Bu makalede, Türk halkbiliminin seçkin bilim adamlarından biri olan Prof. Dr. Şükrü ELÇİN'iıı çocuk oyunları alanındaki çalışmaları tanıtılmakta ve bu sahadaki ...

türk halk kültürü araştırmaları için önemli bir kaynak ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=100&Sayfa=222

Bu bağlamda makale; Türk halk kültürü unsurlarının hem yaşayan nesle hizmeti, hem de gelecek nesillere intikali konusunda büyük önem taşıyan Halk Kültürü ...

masal mı, yeni hayat mı? yeni hayat romanını masalın ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=100&Sayfa=151

yazarı olarak tanımladığı Orhan Pamuk'un Yeni Hayat romanındaki “arayış ve yolculuk” imgelerinden ... dığı huzurla gazetesini okuyor[dur]”. (Pamuk 2006: 192).

Millî Folklor Dergisi'nin Bibliyometrik Profili - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=85&Sayfa=202

En çok atıf yapılan dergi Milli Fol- lklor Dergisi olup (81 atıf) bunu Türk. Folklor Araştırmaları Dergisi (19), Türk. Kültürü Dergisi (10), Cogito ve Hece. Dergileri (7'şer ...

şEHRİYAR'IN BİN BİR MASAL GECESİ ... - folklor/edebiyat

https://www.folkloredebiyat.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=64

Şehriyar bu süre içinde kendi kimliğinin tek olmadığının farkına varır. Şehriyar için masalların anlatıldığı gece ölümün, yokluğun bir şeklidir. Masallar anlatılırken ...

TÜRK DÜNYASI MASAL ARAŞTIRMALARI - Türkbilig

http://www.turkbilig.com/pdf/201632-502.pdf

Türk Dünyası masalları özelinde de benzer şekilde, masalların metin yapısı, kahramanları ... sunmuştur. Bu yazının akabinde kitabı yayına hazırlayan ve editörlüğünü yapan ... bildirisinde Tıva masallarıyla ilgili derleme, yayın ve inceleme çalışmalarını ... olarak Uygur Türklerinin halk edebiyatı örnekleri içinde yayımlayan kişi.

yapısal folklor kuramı bağlamında bir masal incelemesi örneği

http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1379787474.pdf

Yöntem" olarak da bilinen Propp Metodu'nun bir Anadolu halk masalına uygulanacağı bu çalışmada, öncelikle masal türünün genel hatlarıyla özellikleri,.

Bir Peri Masalı Örneği: Ludwig Tieck'in Elfler Adlı Masalı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/818659

Kız, Uyuyan Güzel, Külkedisi, Pamuk Prenses v.b) ilk kez yayımlandığı yıldan ... ahlaksız hırsız, nadiren doktor, avukat, rahip, vaiz gibi aşina olunan dünyanın karakterleri yer alır. ... diyarında geçirdiği saatler, nasıl olur da yedi yıla eş değerdir?

folklor ürünlerinin tarih araştırmalarında kaynak olarak ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=77&Sayfa=47

Halk müziği ve isimler bile araştırıcılara yardımcı ... Karadeniz'in kuzey ve güney kıyıla- rında Türklerden önce ... yutup vokali uzatıyorlar.(kendîyi, babâ- yı).

süleyman sûdî'nin türk folklor tarihindeki yeri - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=123&Sayfa=126

5 Eyl 2019 ... halk hikâyesi başta olmak üzere halk bilimi çalışmaları fıkra, masal ve ... Kanber” adlı halk hikâyesinin H. 1332 ... Derdiyok ile Zülfüsiyah: 1332.

kazak türklerinin folklor kaynaklarına göre efsanevi ve ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=117&Sayfa=57

Uçan halılar, cadıların süpürgeleri, kanatlı ejderha dünya halklarında ... olmuştur ve bu sembolü yansıtan görüntülere Yedisu ile Doğu Kazakistan'da yapılan arkeolojik ka- ... as flying carpets, brooms of witches, a winged dragon are the property of the ... Töstük'e “Şimdi ikimizin canı bir, başımıza nasıl bir bela gelirse beraber ...

folklor kaynaklarında er esim han dönemi kazak hanlığı - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=119&Sayfa=60

15 Eyl 2018 ... rıları aralıksız devam eden Kazak halkının huzurunu kaçıran Kalmuklar (Cungar, Oyrat) ve sonunda. Sırderya kıyılarında yağmalayıcı siyasetini ...

Folklor ve Halk Terimleri Üzerine Türker Eroğlu - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=5&Sayfa=31

Türker EROĞLU. Dergimizin üçüncü sayısında folk lor terimi ve tarifi ile ilgili olarak. Prof. Dr. Dursun Yıldırım'm bir maka lesini' yayınlayarak konuyu ilim adam.

Türkiye'de Folklor Araştırmalarının Gelişme Devreleri ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=21&Sayfa=1

Özeğe Kitapları Kataloğu ile Millî Kütüp- hane'nin hazırladığı geçici Eski Harfli. Türkçe Basma eserler kataloguna alınmış tır. ilgilenenler, bu eserlerden istifade ...

remil aliyev: mif ve folklor genezisi ve poetikası - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=80&Sayfa=82

Bölümü uzmanlardan Remil Eliyev'in,. Mif ve Folklor Genezisi ve Poetikası adlı eseri tanıtılacaktır. Hüseyin İsmailov esere yazdığı tak- dim yazısında, folklor ...

Folklor-Reklam İlişkisi Bağlamında Yerellik ve ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=71&Sayfa=55

FOLKLOR-REKLAM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA YERELLİK ... Reklam sektörü sürekli kendim yenileyen ve ulaşabileceği bütün kodları kullanan bir ... Nefm Dinç.