Türk Halk Kültüründe Elma

elmanın inançlar, masallar, halk hikayeleri, türküler, ... memleketiyle Amasyalı, Niğdeli, Gümüşhaneli olan elma ... Herkes muradına ererken gökten üç elma.

Türk Halk Kültüründe Elma- İlgili Belgeler

Türk Halk Kültüründe Elma

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/isil_altun_turk_halk_kulturu_elma.pdf

elmanın inançlar, masallar, halk hikayeleri, türküler, ... memleketiyle Amasyalı, Niğdeli, Gümüşhaneli olan elma ... Herkes muradına ererken gökten üç elma.

Türk Halk Hekimliğinde Elma - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/59682

Biz bu makalemizde sadece “elma” üzerine yoğunlaşarak; Türk halk ... ması, elma kabuğunun yastık altına konulmak suretiyle rüyada evleneceği kişinin ... başlık altında toplamış olduğumuz uygulamalarda elma; içeriği, yapısı barındır- ... rimiş, 2015; 164) Adana ve Gaziantep'te Kabızlık problemi olanlara armut, elma,.

TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE “TÖ R /BA ŞK Ö ŞE” KAVRAMI ve ...

http://www.turkbilig.com/pdf/200407-373.pdf

ortaya koymaktır. Anahtar kelimeler: Türk ev döşeme geleneğinin hiyerarşik yapısı, geleneksel semboller. ... artın bilm egen, törnii bilmez. “Kapı arkasını ... yanısıra kılık, kıyafet gibi özelikle de kirletici mahiyetteki dış giyim-kuşam özellikleri de ...

Türk Halk Kültüründe Hıdrellez

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/erman_artun_turk_halk_kulturunde_hidrellez.pdf

Hıdrellez için bir gün önceden hazırlanan yiyecekler genellikle hamur işleridir. ... -Hıdrellez'in uğuruna inananlar mutlaka rüya görürlermiş, sabah bu rüyaları yaşlılar ... Mayasız sütün yoğurda dönüşmesi“Hızır'ın gelmesi”, “elini değdirmesi” ...

Türk Halk Kültüründe Nevruz

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/erman_artun_turk_halk_kulturunde_nevruz.pdf

uğraşan topluluklar için kışın bitip baharın gelmesi yapısal, işlevsel ve yeniden ... grubun toprakla ilgili baharı, hasadı ve kışa girişi törenlerle kutladığı şenlikler vardır. ... Nevruz Osmanlı devrinde, sayılı günlerden biri olarak kutlanmış, güneş koç burcuna ... hayvancılık ve tarıma dayalı toplumlarda üreme ve üretme işlevlidir.

TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE DÜĞME İLE İLGİLİ İNANIŞLAR ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/364572

“kefen dikme” ile bağlantılı olarak anlamlandırılmıştır. Ölen kişinin ... K.44, K.45). Dinsel ve büyüsel içerikli işlemler içinde yer alan fal, kehanet, rüya yorumları,.

AMERİKA YERLİ KIZILDERİLİ VE TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/495349

rinde Pueblo Kızılderili Kültür Merkezinin tam orta yerine dikilen düz bir “direk” ... bir tek kelime bile bizleri bir anda kaybolmuş gibi görünen ana kaynağa bağlar.

TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE BOLLUK VE BEREKETLE İLGİLİ ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/255345

kesin olmayan bir şeyi doğru sayma akıl yoluyla genel geçer bir doğrulama yapmadan ... Bolluk-Bereketle İlgili İnanç ve Uygulamalarda Ev. 4. ... kaçırır (K.40).

TÜRK MİSTİK KÜLTÜRÜNDE “ER” VEYA HALK KÜLTÜRÜMÜZDE ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/kalafat_mistik.pdf

Hak aşkıyla Kırklar seması'na girenler, üryan püryan dönerler. Yeniçeri Gülbank'ında;. “Allah! Allah! Allah! Baş üryan, sine püryan, kılıç alkan,. Olmaz ki soran!

Bu çalışmanın konusunu Türk halk kültüründe dua, beddua ve ...

http://www.avrasyad.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=202

Eski Türkçe'de dua karşılığı “alkış” sözü kullanılmaktaydı. Alkış. “alkamak” ... kalıplaşmış sözün sihirli bir gücü olduğu ve bu sözlerini söylenilip tekrarlanmasının.

kosova - mamuşa türk halk kültüründe geçiş dönemleri

http://dedekorkutdergisi.com/Makaleler/753451427_MALTA-MUHAXHER%C4%B0,%20Nuran.pdf

davranışlardan kaçınması veya bazı şeyleri mutlaka yapması gerektiği ... düğüne davet, düğün hazırlıkları, kına gecesi, düğün, saçı, kısmet açma, nikâh ve ... Bir takım tabiat olaylarının, rüyaların, hayvanların hareketlerinin ölüm alâmeti olarak.

665 Kültürel Süreklilik Bağlamında Türk Halk Kültüründe ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/760548

olan ve Batılılar tarafından Türklerin rengi olduğu kabul edilen turkuaz renginin ... ötesinden geldiği kesindi: Boya, yarı değerli bir taş olan lapis lazuliden ...

Türk Halk Kültüründe El Sanatlarının Önemi: Kıbrıs Örneği

https://pdfs.semanticscholar.org/4766/1d16cedc891b2ba1170b8d4c8c6704522b49.pdf

Düz iğne (iğne ardı), ve çapraz işleme teknikleri özellikle bu nakış ... yapımında yaygın olarak kullanılmakta olup, yıldız, çiçek, geometrik desenlerin olduğu ...

türk halk kültüründe ve mitolojik bağlamda üzümün yeri

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/ebru_senocak_turk_halk_kulturu_ve_mitolojik_baglam_uzum.pdf

“tevek türküsü” halk arasında çok sevi- lerek söylenmektedir. Türküdeki “üzüm kara” kelimesiyle cinas yapılmış ve hem tevekteki kara üzüm salkımları, hem de.

amerika yerli kızılderili ve türk halk kültüründe - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/495349

Amerika Yerli Kızılderili kabileleri ile bugün Orta Asya'da, Kuzeydoğu Sibirya, Saha. Sire (Yakutlar) ve Dolganlar, Güneydoğu Sibirya Türk boylarından Tuba, ...

korkunun temelleri ve türk halk kültüründe korku miti

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi60_pdf/1dil_edebiyat/abdurrezzak_aliosman.pdf

Congolos, Enkebit, Çarşamba karısı gibi bölgelere göre farklı adlar ile de anılan kötü ruhlar insanı psikolojik olarak rahatsızlık veren ve ölümüne neden olabilen ...

Türk Halk Kültüründe Mani Söyleme Geleneği, Manilerin İletişim ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/artun_mani.pdf

Neşeli manilerde darbuka çalınır, kaşık çıtırdatılır (çalınır). Maniciler ellerinde ayrılık manileri söylerken mendil, kavuşma isteği olan manileri söylerken yüzük ...

türk halk kültüründe bolluk ve bereketle ilgili inanç ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/255345

Nazar değmesin, ürün bereketli olsun diye tarla kenarına eski süpürge konur, tarlaya ... Evde çörek otu bulundurmak bereketi artırır (K.34). - Ufak bir beze çörek ...

Bulgaristan İslimye İli Kazan İlçesi Türk Halk Kültüründe “Kırklama ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/selma_ergin_kirklama.pdf

Tebliğimize konu olan bu motif değil; kaynağı tamamen islam inancına dayalı olarak anne ve bebeğin doğumdan sonraki kırkıncı günde yapılan kırklanması ...

Kıbrıs türk halk kültüründe gölge tiyatrosu bağlamında icra ve seyirci

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1434/9b27c1c9-b725-4afa-8f8e-cad13c509dfc.pdf?sequence=1&isAllowed=y

perdeye yansımasıyla oynatılan Karagöz uzunca bir süre Kıbrıs insanının ... Karagözcüler'le beraber çalıp söylediler; hatta seyirciler ayağa kalkıp coşup göbek ... nitelikleri kasabanın halkı ile çevre köylerden kahve veya rakı içmeğe ve destan.

eski türk inançlarının rize ve yöresi halk kültüründe izleri - Turuz

https://turuz.com/storage/mifoloji/455-Eski_Turk_Inanclarinin_Rize_Ve_Yoresi_Xalq_Kulturunde_Izleri-39s.pdf

Rize yöresindeki gelinin ayağının koca evine girdiği ilk gün eltisi veya halası ... beyaz bir yılanın varlığına da inanılırdı. Rize ... kullanılır. bubirdak, Godi Godi veya Çömçe Gelin bir dönem mutlak olana verilen isim mi ... anadoluГda bunun diğer adı Ikefen parası" veya IDefin ... Üç gün üç gece içinde kör ederim, harap ederim".

Mizah ve Halk Şiiri Mizahın Türk Halk Şiirindeki ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/05/19_Okan-Alay-_-M%C4%B0ZAH-VE-HALK-%C5%9E%C4%B0%C4%B0R%C4%B0-_9-1.pdf

Bu bağlamda dinî-tasavvufi halk şiiri, saz (âşık) şii- ri ve anonim şiir örneklerinde pek çok mizahi ögeye rastlanır. Mizahın Türk Halk Şiirindeki Yansımasına Dair ...

N ĞDE HALK MÜZ Ğ KÜLTÜRÜNDE AL ERCAN VE ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423931433.pdf

Ali Ercan'ın müziğindeki söz ve form değişimleri, geleneksel söyleyişten ve âşık şiirinden(saz şiiri) ... eden Ercan'ın, ilahi tarzda eserleri de albümleştirilerek piyasaya sunulmuştur. Dinî konular içeren ... Medine'ye varamadım,. Gül kokusu ...

TÜRKMEN HALK KÜLTÜRÜNDE VE EDEBİYATINDA BALIK G ...

http://www.tekedergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=4454

Hazar‟ın bir göl mü ... Esasen Hazar Denizi yaklaşık 371 bin km karelik bir alanı ... Tuzlu suya sahip olması sayesinde Hazar Denizinde balıkçılık, önemli bir ...

Adana Halk Kültüründe Albasması - Alkarası

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/ayse_bascetincelik_adana_halk_kulturu_albasmasi.pdf

Çocuğun göbeğinin kesildiği bıçak veya makas yastığının altına konur. ... Adana Halk Kültüründe Doğum-Evlenme-Ölüm, Altın Koza Yayınları:50, Ulusoy Ofset, Aralık ... bulundurmak adettir.12 Çukurova'da bir alkarısı efsanesine göre; hanımı yeni ... Rüyada kedi, it şekline girmiş, loğusayı yemeye çalışmış, bağırıp çağırmış,.

RUS HALK KüLTüRüNDE KOLYADA BAYRAMI - folklor/edebiyat

https://www.folkloredebiyat.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=470

Tanrılar insanlara toprağı işlemeyi, evler inşa etmeyi ve şarkılar bestelemeyi ... günümüzde kolyada, batı ülkelerinde noel ilahisi söyleyen şarkıcıların geçit ... yiyebilmeleri için bayram masasını toplamazlar, kutsal günler boyunca yeryüzüne inen ... kötü şans getiren eylemlere yorulmakta, bu sözlerle ev sahibinin evinin ne ...

Halk Kültüründe Değişimin Topluma Etkisi ve Sonuçları

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/artun_halk_degisim.pdf

bir çok kültür ve dinin etkisi altında kalarak farklı uygarlıklar yaşamışlardır. ... Anadolu'ya akıp gelen insan dalgaları, dokuz yüzyıl önce kendilerine özgü inanışlarını, ... Güvenç, Bozkurt; 1993, Türk Kimliği-Kültür Tarihinin Kaynakları, Ankara.

Eda Tanyıldızı- Elazığ Halk Kültüründe Doğum Âdetleri

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/eda_tanyildizi_elazig_dogum_adetleri.pdf

Eda TANYILDIZI** ... ziyafet ver, dilek dile olur ki bir ağzı dualının duası ile Tanrı bize bir topaç gibi ... Bebeğin göbeği nereye gömülürse oraya eğilimi olur.

9, January 2017 ADANA HALK KÜLTÜRÜNDE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/273093

Tanrı, güneş, ay, yıldızlar, gök olayları ve meteoroloji ilgili inanışlar biçiminde görülmektedir. Anahtar ... Adana Halk Kültüründe Gökyüzü İle İlgili Halk İnanışları Üzerine Karşılaştırmalı Bir. İnceleme / İsmail ... Geceleri, vakti öğrenmede yıldız ...

Halk Kültüründe Kısırlığı Giderme - Çukurova Üniversitesi

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/ayse_bascetincelik_kisirlik.pdf

türbe-ziyaret adlarıyla anılmış çevresindeki ağaçlar kutsal sayılmış, buralar zaman ... eşi üzerine donsuz oturursa, yeni doğan bebeğin bezini çalarak adetliyken.

Adana Halk Kültüründe Albasması - Alkarası - Turuz

https://turuz.com/storage/Folklore/2011/074-Adana_Xalq_Kulturu_%28Ayshe_Bashchetinchelik-Erman-Artun%29.pdf

4 Mukaddes BİÇER, Eskişehir İlinde Doğumla İlgili Adet ve İnançlar, Türk Halk ... Gürültü yapmak, silah atmak gibi hareketlerle doğacak çocuğu ve anayı ... Ebe bebeği doğurtur, göbeğinin keser, eline yumuşak tuzu alır, koltuk ... Yaman mı aman yaman (K.16) ... Köylerde avluda masa üzerinde, şehirde mezarlıkta yıkanır.

Adana Halk Kültüründe Aydaş Aşı ve Köstek Kesme - Çukurova ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/ayse_bascetincelik_aydas_cocuk.pdf

götürülür, mezar etrafında elinden tutularak yürütülür ve dua edilir, adak adanır. Çocuk ekşi ... Bir kalburun üstüne kıldan örtülmüş şerit konur, dualar okunur.

ŞANLIURFA HALK KÜLTÜRÜNDE ÖLÜM Yusuf Ziya KESKiN ...

http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D01392/2006_16/2006_16_KESKINYZ.pdf

üzere dua yazılı kağıt, ölmeden önce hazırlanan malzemeler arasındadır. ... Yasin sılresi okunur; ölüm gerçekleşince de Kuran okuma ışı bırakıhr.1. Adedi ve lahusa ... 1 Ölmekte olan hasta üzerine Yasin suresuun okunınası faydalıclıı: ve Hz. Peygamber ... makas, bıçak, taş gibi a~ 'bir cisim konur.1 'Ölünün yatağı değiştirilir ...

ġANLIURFA HALK KÜLTÜRÜNDE ÖLÜM Yusuf Ziya ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/257526

Ölmek üzere olan hastanın bazı davranışları ve istekleri de ölüme işaret ... üzere dua yazılı kağıt, ölmeden önce hazırlanan malzemeler arasındadır. ... Yâsîn sûresi okunur; ölüm gerçekleşince de Kurân okuma işi bırakılır.1 ... makas, bıçak, taş gibi ağır bir cisim konur.1 Ölünün yatağı ... üzere camilerde ölü salası okunur.

gagauz halk kültüründe geleneksel eleneksel kadın ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/406606

mada Gagauz Türklerinin geleneksel giyim- kuşam şekilleri, ... her çeşit geleneksel malzeme ve bu malzemelerden yapılan ürünler tarihin tozlu sayfaların- ... elbise modelleri incelendiğinde, zamanla kemer dikişinin doğal bel çizgisine kadar ...

Halk Kültüründe Değişimin Topluma Etkisi ve Sonuçları - Çukurova ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/artun_halk_degisim.pdf

varlık olarak geçmişten geleceğe sürekliliktir (Güvenç,1993:231). Her kültür olgusu ... Anadolu'da Türkler kültürel etkileşim içinde yeni bir kültürel kimlik ... Güvenç, Bozkurt; 1993, Türk Kimliği-Kültür Tarihinin Kaynakları, Ankara. Kongar, Emre ...