640 Öğrencilerin Hata ve Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Ġnceleme ...

25 May 2017 ... üzere toplam 21 sorudan oluşan ölçekten elde edilen bulgular ışığında, ... Çünkü bir bilinmeyenli denklem ve denklem çözümü soyut yapısı ...

640 Öğrencilerin Hata ve Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Ġnceleme ...- İlgili Belgeler

640 Öğrencilerin Hata ve Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Ġnceleme ...

http://efdergi.yyu.edu.tr/uploads/meabdyyuefd15112016y-1542266221.pdf

25 May 2017 ... üzere toplam 21 sorudan oluşan ölçekten elde edilen bulgular ışığında, ... Çünkü bir bilinmeyenli denklem ve denklem çözümü soyut yapısı ...

Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları Students ...

http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/download/833/186&sa=U&ei=489GU5y

Model, kesir sayısı ve sözlü ifade (okunuş) arasındaki ilişki Şekil 1'deki gibi ifade edilebilir (Reys,. Suydam, Lindquist, ve Smith, 1998, 178-183). Kesirlerle ilgili ...

Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları ... - Eğitim ve Bilim

http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/download/833/186&sa=U&ei=489GU5y

Kesrin modeli, sembolü ve sözlü ifadesi (okunuşu) arasındaki ilişkinin anlaşılmasında, öğrencilerin kavram yanılgıları 3. sınıf öğrencileri üzerinde teşhis testi ...

kavram öğrenme-öğretme ve kavram yanılgıları - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/58/72

KAVRAM ÖĞRENME-ÖĞRETME VE KAVRAM YANILGILARI: FEN. BİLGİSİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ. TEACHING & LEARNING CONCEPTS AND ...

Kavram Yanılgıları

https://www.ogrenmen.com/wp-content/uploads/2015/04/kavram_yanilgisi.pdf

Doğal sayılarla çıkartma işlemi yapılırken her zaman en büyük sayının üste, daha ... kareköklü sayılarla ilgili öğrencilerin toplama ve çıkarma işlemi yapabilme ...

Isı ve Sıcaklık Konusunda Kavram Yanılgıları The Misconceptions ...

http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/77372

Bu amaç doğrultusunda ısı ve sıcaklık kavram testi geliştirilmiştir. Bu test, 2001-2002 ve 2002-2003 eğitim-öğretim yılında, ısı ve sıcaklık konusunu almış.

Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları - Pegem Akademi

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/9112019143003pages%20fen.pdf

Dr. Canan LAÇİN ŞİMŞEK. FEN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI TESPİTİ VE GİDERİLMESİ. ISBN 978-605-037-016-4. DOI 10.14527/9786050370164.

Y Fen Bilimleri Öğretiminde Kavram Yanılgıları - AVESİS

https://avesis.yildiz.edu.tr/resume/downloadfile/bcostu?key=49a66397-f17f-4473-9a78-213b9ea39499

4 Mar 2020 ... Örneğin, sıcaklık kavramı termometrenin gösterdiği derece diye ... kabarcıklar. İçerisindeki nedir?; ... Yapılandırılmış Grid Puanlama Örneği.

1 Kavram Analizi Stratejisinin Öğrencilerin Kavram ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423868199.pdf

Bu amaçla İlköğretim üçüncü sınıf Hayat Bilgisi dersi Dün, Bugün ve ... 3. Kavram Analizi Stratejisine göre öğretim yapılan deney grubu öğrencileri ile ... 756, p< .05), Cansız Varlık (r = 0,772, p< .05), Karşılıklı Bağımlılık (r = 0, 870, p< .05),.

İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Yanılgıları ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/446195

Bu makalede yedinci sınıf öğrencilerinin çokgenler ve özel dörtgenlerde, muhtemel yapabilecekleri ... (Ö6) ”, “zaten bu soruda bir eşkenar dörtgen oluşturulması.

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İş Konusundaki Kavram Yanılgıları ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/1049632349_D.%20Erduran%20Avc%C4%B1,%20%C4%B0.%20Kara,%20D.%20Karaca.pdf

geçerli ve güvenilir bir şekilde tespit etmek için üç aşamalı 5 soru kullanılmıştır. Sorulara verilen yanıtlar ... olmalarının nedenleri arasında günlük hayattaki iş ile fiziksel anlamdaki iş'i ayırt edememeleri ve iş ile güç ... Misconceptions of Science Teacher Candidates About Work ... (hız, sürat, enerji), elektrik, Newton kanunları,.

İlköğretim Öğrencilerinin Geometrideki Kavram Yanılgıları Eğitim ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153350

doğru parçası, ışın” konularındaki kavram yanılgılarını tespit etmek ve bu yanılgıların cinsiyet, matematik karne notu, geometri ilgi düzeyi, ayda okunan kitap ...

Elektrik Konusunda Kavram Yanılgıları ve Kavramsal ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/223389

Her bir metinde konulara giriş sorularla yapılmıştır ve bu soruların muhtemel cevapları bilimsel olarak metinlere yerleştirilmiştir. Bu şekilde öğrencilerin şimdiki.

Konularındaki Kavram Yanılgıları - Elementary Education Online

http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/viewFile/1784/1620

Nokta, doğru, doğru parçası, ışın ve düzlem konularındaki kavram yanılgılarının tespitine yönelik ilköğretim ... birleştirilerek bir doğru sembolü olamazlar. %80.

ilköğretim öğrencilerinde kalıtımla ilgili kavram yanılgıları

https://acikerisim.konya.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/764/10068224.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anahtar Kelimeler: Kalıtım, DNA, Kavram yanılgıları, Biyoloji eğitimi ... Mitoz bölünme sonucunda bir hücrenin iki yeni hücreye bölünmesi ve eşit miktarda DNA ...

İlkokul Matematik Dersinde Kavram Yanılgıları ve ... - EKUAD Dergisi

http://ekuad.com/articles/ilkokul-matematik-dersinde-kavram-yanilgilari-ve-hata-ornekleri.pdf

7 Kas 2018 ... İlkokul Matematik Dersinde Kavram Yanılgıları ve Hata Örnekleri1. Halil ÖNAL2, Oktay AYDIN3. Öz. Anahtar Kelimeler. İlkokulun temel amacı ...

Fonksiyonlarla İlgili Bazı Kavram Yanılgıları Merve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/254150

Soyut boyutu oldukça ağır (Dreyfus, 1990) ve anlaşılması oldukça karmaşık bir süreç ... Birinci soru doğrusal bir fonksiyonun tanım ve görüntü kümesini bulmaya ...

karmaşık sayılar konusundaki kavram yanılgıları ve ortak ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/87135

Anahtar sözcükler: Karmaşık sayılar, kavram yanılgısı, ortak hatalar. ABSTRACT: The study ... Kutupsal gösterimde açı belirleme hatası bk. Reel sayılardaki gibi ...

6. sınıf oran orantı konusundaki kavram yanılgıları the ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/817410

1 Eyl 2011 ... Anahtar Kelimeler: Oran orantı, Kavram yanılgısı ... leri, kavram haritaları, kavram karikatürleri, çalışma yaprakları, analoji, drama veya.

9. sınıf öğrencđlerđnđn doğal sayılar konusundakđ kavram yanılgıları

http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11607/1380/459478.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu çalışmada 9. sınıf öğrencilerinin doğal sayılar konusundaki hata ve kavram yanılgıları ile ... Matematik dersleri kavramsal ağırlıklı işlenmediği için konular öğrenme yerine ... Birey yeni şeylerle karşılaştığında eğer mevcut kategorilerden birine dâhil ... Çarpanlara Ayırma: Bir sayıyı veya cebirsel anlatımı, iki veya daha çok.

karmaşık sayılar konusundaki kavram yanılgıları ve ortak hatalar ...

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/142-published.pdf

OFMAB-MEABD ve FF-MB'lerinde Karmaşık Analiz dersini almış olan öğrencilerin karmaşık sayılarda kavram yanılgıları ile ilgili soruları boş bırakma sayıları ...

Çokgenlerle İlgili Kavram Yanılgıları ve Olası Nedenler1 ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/324785

13 Eki 2016 ... ikinci aşamada da bu cevabın bütün yönlerini içeren doğru bir açıklamanın ... zaman açıortay değildir” şeklinde olurken, Ö 70, Ö 75, Ö 93 ve Ö ...

Fonksiyonlarla İlgili Bazı Kavram Yanılgıları Merve ÖZKAYA1 Tevfik ...

https://dergipark.org.tr/download/article-file/254150

“Bu yaklaşım, fonksiyonu tanım ve değer kümelerinden bağımsız tek bir matematiksel varlık olarak algılamakla birlikte tanım ve değer kümelerini fonksiyonun ...

Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Ağırlık Örne

http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/download/2015/1851

kendilerine has özel isimler alırlar. Türetilmiş birimlere örnek olarak, Joule (enerji birimi) ve. Newton (kuvvet birimi) verilebilir (Bueche and Jerde, 2000, 4-5) ...

Çağdaş Türk Hukuk Düşüncesnn Kavram Dünyası - Hata

http://cdn.istanbul.edu.tr/FileHandler2.ashx?f=cagdas-turk-hukuk-dusuncesinin-kavram-dunyasi_sozlukbilimi-acisindan-bir-degerlendirme---sercan-gurler.pdf

Hukuk sözlüklernn daha gen ş ktlelere seslenmesnde özellkle. ABD'nn en ... vermektedr. Hüseyn Dan ş'n hazırladığı k dll Fransızca–Türkçe hukuk sözlüğü-.

Geometride Öğrencilerin Şekil ve Kavram Bilgisi Kullanımı1

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/201367

öğrenim gören 9 ve 11.sınıf öğrencilerinden 120 kişiye, ilk önce şekilsiz sorular ... Anahtar Kelimeler: Şekilsel kavram kuramı, geometrik muhakeme, geometri.

Coğrafya Öğretiminde Kavram Haritalarının Öğrencilerin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/181387

deney, 44'ü ise kontrol grubunda olmak üzere toplam 82 öğrenci oluşturmuştur. yerkürenin şekli ve hareketleri konusunda, 2 ders saatinde gerçekleştirilen ...

Coğrafya Öğretiminde Kavram Haritalarının Öğrencilerin Başarısına ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/181387

Kavram haritaları, öğrenme sürecinde kavramların anlamlarını ve kavramlar arasındaki ilişkilere yönelik olarak oluşan anlamı pekiştirir ve öğreneni etkin kılarlar ( ...

88 Öğrencilerin Limit Kavramına Yönelik Kavram İm - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/17593

ilişkin kavram imajlarında hem de kavram tanımlarında sağ-sol limit eşitliği ... fonksiyondaki görüntülerinin nereye yaklaştığını araştırma ya da fonksiyonun ...

öğrencilerin fotosentez ve bitkilerde solunum konularındaki kavram ...

http://efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/872-published.pdf

nucunda enerji üretildiği, bitkinin besinini topraktan ald›ğ›, bitkilerin sadece ... yayg›n olan bu görüş, bitkilerin kendi besinini kendisinin üret- ... mi olarak alg›lamaktad›r. Öğrencilerin ... Altm›şüç li- se 1 öğrencisinden sadece onüçü mantar›n bir.

kavram haritası yönteminin öğrencilerin periyodik tablo konusunu ...

http://acikerisim.pau.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11499/1204/Hacer%20Kaymak.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Genel olarak metallerin iyonlaşma enerjisi düşük ametallerin elektron ilgisi büyüktür. C. Atomik yarıçap elementlerin periyodik tabloda yerleştirilmesi ile periyodik.

kavram ve zihin haritası kullanımının öğrencilerin kavramları anlama ...

http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/download/14/28

Çalışmada fen ve teknoloji öğretiminde kavram haritaları ve zihin haritalarının kullanımının ... S. Ö. ve Gür, H. (2008). Açılar ve üçgenler konusunun anlamlı.

türkiye'deki suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik okul ... - Hata

https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/364C25B5C97D40A7A7195D0388B7286A?doi=

Faruk LEVENT*, Semih ÇAYAK **. ÖZ. Bu araştırmanın amacı ... Bu bulgu; Topsakal,. Merey ve Keçe (2013), Duruel (2016), Emin (2016), Türk (2016),. Balkar ...

Adların Kavram Alanı Uzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/608132

sunu oluşturan kimi dil öğeleri gizli ve açık adıllar, adlar, ad öbekleri ve ad görevi yapan kimi sözcük öbekleri olabilmektedirler ve metindeki konuyu (konuları) ...

Matematik Eğitiminde Kavram Yanlışlıkları Üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/184037

sembolik mantık, lise 1 matematik ders konularının başında yer alır; ancak çoğu ... olanı yapabilmeye alıştırabilmek için en uygun antrenman olduğu da daha iyi ... Sayfa sınırlaması nedeniyle, hemen tüm kitap boyunca süren, yanlış sorular, ...

Türkçe Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması Üzerine ...

https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/25770/makaleler/2/7/arastirmax-turkce-ogretiminde-kavram-haritalarinin-kullanilmasi-uzerine-kuramsal-bir-calisma.pdf

Sonuç olarak; kavram haritalarının kavram öğretiminde,. Page 2. Yıl, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(7), 13-34. Year, Journal of Language and Literature ...