TC Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı ...

Ancak, Külek Boğazı'na sahip olması ve Tarsus'un Anadolu-Suriye ticaret ve kervan, posta ve hac yollarının üzerinde olması onun, ayrıca kara ticaretinde de ...

TC Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı ...- İlgili Belgeler

TC Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/songululutas/Theses_001.pdf

Ancak, Külek Boğazı'na sahip olması ve Tarsus'un Anadolu-Suriye ticaret ve kervan, posta ve hac yollarının üzerinde olması onun, ayrıca kara ticaretinde de ...

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12597/1253/%C3%87a%C4%9Flar%20%C3%9CNAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Belli başlı kabile reislerinin kendi yanlarına çekmeye ... Yemen ile başlayan seyahatname Hindistan, Çinhindi, Çin, Singapur,. Cahor ve Japonya ... Hudeyde'nin Hacur kazasında yaşanan ağır mağlubiyet ve sonrasındaki askeri girişimlerin ...

tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2670/279086.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tablo 65. Darülmuallimin ve Darülmuallimat'ın Muallim ve Muallimelerine ... yerlerine konulmak üzere evsaf-ı matlube-i câmi diğer muallimler tedariki dahi ... okulun karşısındaki bir evin hizmetçisi kız ile( sınıf penceresinden diğer pencere ile) ... Müfettiş : “Nevzat Bey'in okula sarhoş gelip, cam kırdığı tarihte bir belirsizlik var,.

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı a ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2800/Tu%C4%9Fba_G%C3%B6k%C3%A7urak.pdf?sequence=1&isAllowed=y

sicilleri, tereke defterleri ve terekelerin ekonomik açılardan incelenmesi hakkındaki bilgilere yer verilmiştir. Birinci bölümde ise Bursa şehri hakkında genel ...

tc kafkas üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/Cumhuriyet%20devri%20tarih%20ders%20kitaplar%C4%B1nda%20Rusya.pdf

Ders kitaplarında Rusya İmgesinin Belirleyicisi Olarak Türk Siyasal Hayatı. 65-71. 4- Tarih Ders ... Süleyman Nafiz Rus Kimdir, Moskof Nedir? Adlı eserinde ...

tc ordu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/485/3/10110695.pdf

kimselerin iyi ve doğru erkekler, hür doğmuş, ergin yaşta ve sır saklayabilir olmaları, ... Tarık Zafer Tuna'ya da hürriyetin ilanında Selanik Mason Localarının ve ...

tc kırklareli üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11857/757/354963.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anahtar Kelimeler: Basîret Gazetesi, Ali Efendi, İstanbul, Osmanlı Devleti, ... Efendi, Namık Kemal, Ali Suavi, Tevfik Bey, İsmail Bey, Esat Bey ve Süleyman Asaf ... dönemin en çok satan gazetesi olmuştur (T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, 1989: ... Courierd'Orientve, Liberte gibi gazetelerden de tercüme ve iktibaslar yaparak haber ...

tc hitit üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı 15 ...

http://cdn.hitit.edu.tr/sbe/files/73676_1811061441692.pdf

Salyanesiz eyaletler: Anadolu, Rumeli, Karaman,. Diyarbekir, Erzurum, Dulkadriye, Şam, Budin, Van, Temeşvar vs. eyaletler idi. Merkezi idareye yakın ve bağlı ...

sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı - Fırat Üniversitesi

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15559/512631.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Parça kedi kürk. 1 rubʻ 3 para ... Şemmâme eğer. 2 guruş ... gibi pek çok iktisadî faaliyette bulunarak toplumda belirleyici bir rol oynadığı görülmektedir.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15079/344624.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cihan tarihinin umumi hatları adlı eserde 17, 18. ve 19. yy kapsayan dönemin ... Bu dünya tarihinden Türkiye'de ilk söz eden Gazi Mustafa Kemal'di. ... Cromwel “Fena bir köy terzisi tarafından biçilmiş elbise giyen” basit bir adam olarak ... teşekkül eden siyâsî cem'iyet bu kasarlar 1900 senesinde şiddetli hareketlere kıyam.

batman üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://earsiv.batman.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12402/1654/1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

28 Oca 2016 ... Çalıştığımız sicil Hicri 1315tarihi, Miladi olarak 1898-1900 yıllarını ... ve mezkur denklerin kıymeti kaç guruş olduğu malumumuzdur müddei-i.

tc batman üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://earsiv.batman.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12402/1869/1970.pdf?sequence=1&isAllowed=y

13 Nis 2018 ... Necmioğlu, Nuran Aksoy, Hakkı Haktan, Ali Seyhan, Güngör Denizaşan'dan oluşmaktadır.262 O dönemde TPAO Özel Kalem Müdürü olarak ...

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ıı ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2799/Demirhan_%C3%96z%C3%BCdo%C4%9Fru.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ĠĢte bu sözler Almanya‟nın savaĢa Müttefik Devletlere nazaran daha ... bir toplantıda, Askeri Ġstihbarat Servisi‟nin baĢını temsil eden Albay Erwin von. Lahousen, Amiral ... 2 Nisan: Almanlar Rommel‟in komutasında saldırıya geçti.

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3342/Esin_%C3%96zg%C3%BCl.pdf?sequence=1&isAllowed=y

yılında Filistin'de kurulan İsrail Devleti'nin temellerini oluşturan en önemli etken olmuştur. Anahtar Kelimeler: Filistin, Balfour Deklarasyonu, Siyonizm, Yahudi ...

tc ordu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı xvı ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/480/3/438441.pdf

8 Haz 2016 ... Yörükleri arasında bulunan Menteşe Yörükleri de XVI. ... “Horzum Yörükleri” Menteşe sancağının oluşumunda önemli topluluklardan biridir.

tc harran üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://acikerisim.harran.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11513/737/262279.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Emeviler dönemindeki Harici isyanları münasebeti ile Nusaybin'in adı zaman zaman ... ve Kuran'ı da bilmeyen Şemsilerin katledilmesine emir verdiği, Jakobit.

tc ordu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı 571 ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/639/1/10147722.pdf

TD 571 numaralı Aydın evkaf defteri incelendiğinde Aydın'daki vakıf kurumlarının genel olarak camii ve mescitler üzerine yoğunlaştığı görülür. Osmanlı Devleti ...

tc aksaray üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://acikerisim.aksaray.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12451/1876/doganay-p%C4%B1nar-2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

süreci ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Ordusu'nda görev alan Alman ... talebinden vazgeçerek eyaletlerdeki komutan paşalara danışmanlık edecek üç ...

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/4180/433867.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Orhun yazıtları, Göktürk Kağanlığı zamanında, ünlü Türk hükümdarı Bilge ... Yesevi‟nin türbesinin bulunduğu Türkistan(Yesi) şehrinde oturan Kazak Han‟ı İşim‟e ... prenseslerinin bulunduğu “Orduğ” yerleşim birimleri çevresinde geçtiği ...

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı 19 ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/14719/364696.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anahtar Kelimeler: Harput Sancağı köy, Osmanlı, Tahrir, Nüfus sayımı ... Yüzyılda Elazığ Vilayetinde Teba-i Şahanenin Dini ve Sosyal Yapısı” (Fırat Ünv. ... Hedi. 125. Malatacık Abdal. 100. Helezür. 126. Malato. 101. Helindir. 127. Mesti ...

tc giresun üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://acikerisim.giresun.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/526/Ebru%20Bayram.pdf?sequence=1&isAllowed=y

29 Ara 2014 ... XIX. yüzyılda Giresun'da halk bakırcılık ve kuyumculuk sanatları ile de ... rehberlik etmek, gerektiğinde konferanslar düzenlemek, halkın ...

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı van ve ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15125/360031.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ait bulguların, belgelerin yetersiz oluşu da bu uygarlık hakkında yeterli bilgiye sahip ... Urartuların hangi dili konuştuğu ile ilgili bilgiye gelince; Urartu dili üzerine ... olan ''Menua Kanalı'' (bugün Şamran Suyu) inşa edilmiştir ki, bu kanal 51 km.

1 tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9754/217483.pdf?sequence=1&isAllowed=y

dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan ... ve Seyyid Mehmed ve Yorgancıoğlu ve Seyyid Mustafa mülkleri ve tarik-i hâs ile ...

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ı ...

http://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/14761/428282.pdf?sequence=1&isAllowed=y

çıkarılması, netleştirilmesi ve devamının sağlanması sürecinde, her zaman olumlu, yapıcı, cesaret ... plansız ve programsız, buradaki etnik yapının yeterince analiz edilmeden, tarafsızlık ... Kentin her yanı Wilson fotoğrafları ve “Wilson Barışı,.

tc ordu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı 1831 ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/1134/1/Muhammed_Agir_Tez.pdf

gayrimüslim cemaatlerin kendi nüfuslarını çok göstermeye çalışmaları ve dini ... Garipoğlu, Hatiboğlu, ... Orta boylu kara sakallı Hayyam oğlu çiftçi Ali b. Mustafa ...

Tarih Anabilim Dalı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

http://sbe.klu.edu.tr/dosyalar/birimler/sbe/dosyalar/dosya_ve_belgeler/2018-2019/bahar_donemi/tarih_anabilim_dali_bahar_ders_programi.pdf

TARIK ÖZÇELİK. Seminer Dersliği. OSMANLI. İKTİSAT ... DR. ÖĞR. ÜYESİ. TARIK ÖZÇELİK. Seminer Dersliği ... PINAR KAYA. TAN. Seminer Dersliği. BİZANS ...

ASÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH ANABİLİM DALI ...

https://tarih.aksaray.edu.tr/indir/86186625-fd42-4ddc-806c-cc46748eb3e5.pdf

TAR 501 TARİH ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE KAYNAK BİLGİSİ I (T.C.İNKILAP). 3 0 ... Akif- Ortaylı, İlber- Özcan, Abdülkadir- Yediyıldız, Bahaeddin- Kütükoğlu, Mübahat (1994) Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, ... (1981), Tarihte Usul, ... -İnalcık, Halil, (2010), Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak-Kuruluş, hayy kitap,.

tc ordu üniversitesi sosyal bilimleri enstitüsü tarih anabilim dalı xvı ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/472/1/10121138.pdf

20 Tem 2016 ... Kale hâkimi Mihal Mastori Sultan. Süleyman'a ... tacirler ve hacılar bulunan Bostancı Başı barçasının tecavüze uğraması harbe sebep olmuş,.

tc çağ üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü psikoloji anabilim dalı ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/713/P%C4%B1nar%20Kaya.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Yaşamım boyunca varlıklarını hep yanımda hissettiğim, sabır ve hoşgörü ile beni destekleyen canım Annem, Babam ve Kardeşlerime çok teşekkür ederim.

T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Bilim Dalı ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/ketenci/Supervised_Master_Theses_001.pdf

İsteme, evrenin bütünsel kavranmasına yönelik Schopenhauer metafiziğinin ... Sonuç olarak diyebiliriz ki; Schopenhauer için aşk, akıllı insanın araçlaştırıcı.

tc ordu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sinema-tv anabilim dalı ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/1151/1/R%C4%B1za%20G%C3%BCnayd%C4%B1n.pdf

bir de yerli bazı sahneler ve şarkılar eklenerek Türk filmi diye piyasaya sürüldüğü ... yılında çektiği “Takva” filmi İslam'ı terör ve şiddet olgusuyla işleyen, ... ve Kraliçe Herodias'ın sevişme sahneleri ve Herodias'ın zindanda kalan sevgilisi.

tc marmara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü iktisat anabilim dalı ...

https://katalog.marmara.edu.tr/veriler/yordambt/cokluortam/5C9F5F04-1973-E842-ACB3-D07F44743923/%C3%9Cmit%20Kon%20YL%20TEz.pdf

Bu isyan, Baba İlyas ve Baba İshak-ı Kefersudi'nin , Anadolu Selçuklu ... tanımladığı yöneten kesime ve yerleşik unsurlara mamul eşya, araç, silah vs. kısaca.

tc hitit üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü iktisat anabilim dalı ...

http://cdn.hitit.edu.tr/sbe/files/38766_1809101108952.pdf

TÜRKİYE'DE İTHAL İKAMECİ VE İHRACATA YÖNELİK SANAYİLEŞME. SRATEJİSİNİN UYGULAMASI. 2.1.TÜRKİYE'NİN 1923-1980 YILLARI ARASINDA ...

mef üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü özel hukuk anabilim dalı

https://openaccess.mef.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.11779/1239/%C4%B0pek%20Yarar_Bitirme%20%C3%96devi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

KULLANMA ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ (ARİYET AKDİ). A. TANIMI. Eski dilden gelme bir terim olan “ariyet”, yasada tanımlanan durumla uyuşmadığından Yeni ...

tc maltepe üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü iletişim anabilim dalı ...

http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/2874/10007090.pdf?sequence=1

(Kıvanç Tatlıtuğ & Barbara Palvin) -2013 ... markalama ihtiyacı, bir yandan tüketicinin ürünün ayırıcı özellikleriyle ... profil erkek iken Anima ise düşük profillidir.

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü maliye anabilim dalı ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2103/Murat_%C3%87a%C4%9Flar.pdf?sequence=1&isAllowed=y

e-Haciz,e-Fatura). 110 ... AVDB. BDTM. Amerika Birleşik Devletleri. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ... Veri Ambarı'na aktarılmış olmaktadır (AVDB, 2009:4,5).