pnömoniler - ATUDER

Tipik pnömoni. 2. Atipik pnömoni. •Ampirik tedavi yaklaşımına göre. 1. Toplumda gelişmiş pnömoniler. 2. Hastanede gelişmiş pnömoniler (Sağlık bakımıyla ilişkili ...

pnömoniler - ATUDER- İlgili Belgeler

pnömoniler - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=kdv3IkqtfA3eec9NfUIN

Tipik pnömoni. 2. Atipik pnömoni. •Ampirik tedavi yaklaşımına göre. 1. Toplumda gelişmiş pnömoniler. 2. Hastanede gelişmiş pnömoniler (Sağlık bakımıyla ilişkili ...

viral pnömoniler - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=xSr3E27IZtyMYJdaAnlw

buzlu cam dansitesi ve konsolidasyon. Miller W T , Shah R M ... Bilateral buzlu cam görünümü, ... 14 gün içerisinde seyahat etmiş ve/veya vaka görülen ülkelere ...

Çocuklarda Viral ve Bakteriyel Pnömoniler - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=SHRbXBLiWrqCj8jDNvxz

20 Jan 2010 ... Bakteri pnömonisi paternleri. ▫ 1. Lober pnömoni. ▫ 2. Bronkopnömoni. ▫ 3. Nekrotizan pnömoni. ▫ 4. Kazeoz granuloma (tuberkuloz pnömoni).

İDİYOPATİK İNTERSTİSYEL PNÖMONİLER

https://www.toraks.org.tr/Download.aspx?book=2317

İdiyopatik interstisyel pnömoni (İİP) inflamasyonla birlikte ilerleyici interstisyel fibrozis ile karakterize, nispeten nadir, etyolojisi bilinmeyen bir gruptur. İİP diffüz ve ...

idyopatik interstisyel pnömoniler - LookUs

http://file.lookus.net/TGHYK/tghyk.18.pdf

AIP. NSIP. LIP. (-). UIP: Usual interstisyel pnömoni, DIP:Deskuamatif İnterstisyel Pnömoni, RBILD: Respiratuar Bronşiolit. İnterstisyel Pnömoni, BOIP: Bronşiolitis ...

Toplum Kökenli Pnömoniler - JournalAgent

http://www.journalagent.com/medeniyet/pdfs/MEDJ_16_1_34_37.pdf

patients (79 men and 49 women) with mean age of 42.6 years ... Pnömoni s›k görülen bir hastal›kt›r. ABD'de ölüm ... Grup halinde Gram-pozitif koklar görülen ve.

pnömoniler - Türk Toraks Derneği

https://file.toraks.org.tr/TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH/kisokulu3-ppt-pdf/Oguz_Kilinc.pdf

pnömonilerdir. Başlıca atipik pnömoni etkenleri Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae,. Legionella pneumophila ve viruslardır. TANI YÖNTEMLERİ:.

pediatride atipik pnömoniler - ANKEM

https://www.ankemdernegi.org.tr/ANKEMJOURNALPDF/ANKEM_26_Ek2_234_240.pdf

29 Nis 2012 ... Atipik pnömoni deyimi pnömoninin beklenenden farklı prezentasyonlarını ifade etmektedir. ... IgM'den oluşan tipik immün yanıt gelişir ve.

çocukluk çağında bakteriyel pnömoniler - ANKEM

http://www.ankemdernegi.org.tr/ANKEMJOURNALPDF/ANKEM_26_Ek2_241_251.pdf

29 Nis 2012 ... Çocukluk çağı pnömonilerinin nedenleri ... na (takipne), akut öksürük ya da solunum güç- ... ğı çocuklarda yorgunluk nedeni ile takipnenin.

hastanede gelişen pnömoniler - Türk Toraks Derneği

http://file.toraks.org.tr/TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH/mesleki-gelisim-kursu-6-ppt-pdf/pnomoni_MGK_0109.pdf

hastalar. • Balgamı pürülan olan tip 2 hastalar. • Mekanik ventilasyon ... Balgam kültürü sonrasında penisilin duyarlı S.pneumoniae veya beta laktamaz.

ENFEKSİYONLAR Toplum kökenli pnömoniler ve Bağışıklığı ... - Klimik

https://www.klimik.org.tr/wp-content/uploads/2014/07/PN%C3%96MON%C4%B0-RADYOLOJ%C4%B0K-BULGULARI.pdf

-PA akciğer grafisi / lateral grafi ... pnömoniler. - Bağışıklığı baskılanmış hastalarda akciğer enfeksiyonları ... Buzlu cam şeklinde yamalı veya diffüz infiltrasyon ...

TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİLER: TANI ... - Türk Toraks Derneği

https://file.toraks.org.tr/TORAKSFD23NJKL4NJ4H3BG3JH/mesleki-kurslar-2-ppt-pdf/Tevfik_Ozlu.pdf

Atipik pnömonilerde ise başlangıç ani ve gürültülü değil, sinsidir. Bir prodromal dönemin ardından klinik belirginleşir. Ateş mutattır, ama üşüme-titreme ile ...

CPR CPR CPR CPR - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=icpdqU9OxUqkAO9Vj4dx

Amiodarone IV/IO dose: First dose: 300 mg bolus. Second dose: 150 mg. Advanced ... Yoğun bakım yönetimi. Olası kardiyak. Neden ? Hastanın yoğun bakıma.

LSD - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=emguxxl2lgvchTaiUegT

Genellikle istismar edilen halüsinojenler: • Liserjik asit dietilamid (LSD). • Psilosibin. • Meskalin. • Metilendioksimet-amfetamin (MDMA, “Ekstazi”). • Fensiklidin ...

µ ;- Í - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/Download.aspx?data=G3GQQZ51S9HESAVB46286BD2B

bir süreç değildi ama 6 yıllık bir çabadan sonra 2012 yılı bizim artık ülkeye sığmayan, taşan çalışmalarımızın vitrin ... Amaç: Renal kolik (RK) karın ağrısı sebepleri içinde acil servis ... Pulmoner ödem düşünülen hastalarda altta yatan nedenler arasın- ... leştirildiğinde hastanın 1 haftadır günde 30 mekik çektiği öğrenildi.

AHA - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/atuderData/Uploads/files/aha-kilavuzu.pdf

solunum için balon valf maske cihazini getirmek veya birleştirmek zaman alirken, ... yaklaşik 220 vuru eksi hastanin yil olarak yaşi şeklinde hesaplanir) ve belirgin bir sinus ... únsanlardaki fizyolojik veriler, uzun süreli hipokapninin (düşük Pco.

AC Grf - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=EvDffWAKnaLegZpVOdtB

PA AC grafisi çekim tekniği. • Teknik değerlendirme. • Radyolojik anatomi ... PA Akciğer Grafisi. • Lateral Grafi. • Apikolordotik Grafi. • Lateral Dekubitus Grafisi.

ST - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=Ubj6zD6ApBZgxy6pOCjW

anormalliğinin görüntülemede gösterilmesi gerekmektedir. • Tip 4b MI: Stent trombozu ilişkili MI. – Miyokard iskemi durumunda stent trombozu ilişkili MI Koroner.

EKG - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=9uKRW52cWEWPIp24EdPk

Sinoatrial nodal reentran taĢikardi. Atriyal. taĢikardi. AVRT. DeğiĢken bloklu. At. flatter ... 4-) Atriyal Erken Vurular ... Hız genellikle 100 – 150 vuru/dakikadır.

Hemoptizi - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=b6AgYxSoN8zGQSwS1bDN

20 Oca 2010 ... Kanama üç mekanizma ile olabilir: 1.Pulmoner hipertansiyon. 2.Damar erozyonu. 3.Kanama diyatezi. Hemoptizinin Nedenleri-1. Enfeksiyoz ...

Gastroenterit - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=Qubc6mTfDf36Iy3AVngK

21 Nis 2018 ... Akut gastroenteritin en sık nedenidir. – İkinci en yaygın hastaneye yatış nedenidir. – Kirlenmiş yiyecek ve su tüketiminden kaynaklanan.

Baş Ağrıları - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=4JNls2WXc8A2r9gnQb7U

Hemikrania kontinüa (sürekli). 4. Kısa süreli tek taraflı nörolojikal başağrısı atağı ile beraber konjonktival semptom(SUNCT). 5. Kısa süreli otonomik belirtili tek ...

bradiaritmiler - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=K2fag4eFYNUDFRhhPjjT

GENEL BİR BAKIŞ. • Uyarı sinüs kaynaklı. • Hız 60-100 atım/dk arası. • Hız<60 atım/dk→ Bradikardi. • Bazı sağlıklı bireylerde hız <60 atım/dk olabilir ...

Adrenalin - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=fte8IheEt1tjT4grAixS

Anaphylaxis: Guidelines from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology. The European ... terleme, solukluk, siyanoz, kardiyak arest. (vakaların ...

dka tedavisi - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=wtrhfe5ZqKPuoU3MoGzR

Diabetik Ketoasidoz Tanı. Ve Tedavi ... Tip 2 diyabetikler yavaş başlangıçlı ketoasidoza ve hiperozmolar ... Yalnız başına sıvı ve insülin tedavisi serum K 'unu.

pnömoni - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=Bap8L5h7X3ZtaUfeZZCt

Klinik tablo ve olası etkenler açısından iki farklı kategoride: Tipik ve atipik. ® Tipik pnömoni : en sık etken Streptococcus pneumoniadır. Lober konsolidasyon. ® ...

EKG Değerlendirme 2 - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=MkgvOlcjOHZa6OllA4eC

PR aralığı : 0.12 – 0.20 sn. Page 13. Sinüs Bradikardisi Nedenleri. 1. Normal varyant. Atletler (uyku anında ...

GÖRH - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=DfTeaqU3PREI7cSLCToi

GÖRH Nedir? Mide içeriğinin özofagusa geçişi ile oluşan,hastanın yaşam kalitesini ... Mide fıtığı veya reflü hastalığında ameliyat; sürekli ilaç içmek zorunda.

Reçete - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=GTCjPcuVO38eeIFQVQXF

göre, reçete yazma yetkisine sahip ... Reçete. • Hastaya yazılmış ve verilmiş olsa da reçetenin muhatabı eczacıdır. • Reçetenin ... faranjit vakası için antibiyotik.

Anaflaktik ŞOK - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=2Ro8TwrVenjx46zciVAi

Histamin (H1,H2, H3 Res. Aktivasyonu). ➢ Heparin ve benzerleri. ➢ Enzimler ... BETA BLOKER KULLANAN DİRENÇLİ. HİPOTANSİYONU OLAN HASTALARDA.

Kan gazı pH - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=vDpcOSMaphGGmf8TB8Ov

Asit-baz bozukluğunun varlığından şüphelenmek genellikle. • Klinik yargıya ... Bikarbonat kaybına mı bağlı olduğunu (normal anyon gap, hiperkloremik ...

Göz acilleri - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=Imp5ht2YfNzOrVulGjxY

Tedavi: Ço÷u kendili÷inden iyileúir. Oral kortikosteroid Atak süresini. Nöro-oftalmolojik araútÕrma. GÖZ HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU. 1.Görme kaybι ...

Feokromasitoma - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=mfEqVVIwfrFMkRdSjbzU

Vanilmandelik asit. -Plazma Katekolamin düzeyleri. ▫. Plazma NE seviyesi >1500 pg/ml ve E seviyesi >300 pg/ml olması feo için tanısaldır. -Plazma Metanefrin ...

morfin - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=MD9uFH93jbBASgxLYAyh

Opioid (Narkotik) analjezikler. ▫ Morfin. ▫ Meperidin. ▫ Fentanil. ▫ Tramadol. ▫ Non-opioid analjezikler. ▫ Aspirin, Asetaminofen (Parasetamol),. NSAİD.

senkop - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=jQbe5cxvrhKmxTNtMNgr

Öncesinde başdönmesi,terleme,göz ... Çalışmada senkop nedenleri: vazovagal (%21), kardiyak (%10) ... Ailede ani ölüm, konjenital, aritmojenik kalp hastalığı ...

Bilier USG - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=fbcNrU23rPj5TurJ6DLK

Safra kesesi. • Boyu yaklaşık 10 cm ... Safra kesesini incelerken,. 1.Tüm açılardan sistematik ... görüntülemek zor. • Kontrakte kesede taşlar görüntülenemeyebilir ...