pnömoni ve acil yaklaşım - ATUDER

Tipik pnömoni. 2. Atipik pnömoni. •Ampirik tedavi yaklaşımına göre. 1. Toplumda gelişmiş pnömoniler. 2. Hastanede gelişmiş pnömoniler (Sağlık bakımıyla ilişkili ...

pnömoni ve acil yaklaşım - ATUDER- İlgili Belgeler

pnömoni ve acil yaklaşım - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=g9mlRxi7yjim3OHaJnHI

Tipik pnömoni. 2. Atipik pnömoni. •Ampirik tedavi yaklaşımına göre. 1. Toplumda gelişmiş pnömoniler. 2. Hastanede gelişmiş pnömoniler (Sağlık bakımıyla ilişkili ...

Pnomoni güncel yaklaşım - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=OmmleQTnM7V8xixFjMmv

Nozokomiyal pnömoniler içinde olan 'Sağlık Hizmeti İlişkili Pnömoni' IDSA. (Infectious Disease ... Yabancı cisim, boğulma, lipoid pnömoni. Toplum kökenli ...

Akut Bronşit ve Pnömoni Hastasına Yaklaşım - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=m2HnnZeBoPiqk7IMjPy7

Akciğerlerin oskültasyonunda ral ve ronküs duyulabilir. • Tipik ve basit olgularda laboratuvar incelemesine gerek yoktur. • Tam kan sayımı: normal veya hafif ...

inme ve acil yaklaşım - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=RJ8ojGrWAYfhi3eSRZ8O

5 Feb 2009 ... Homonim hemianopsi. • Afazi. Klinik Sendromlar. ACA enfarktı. • Oldukça nadir görülür (% 3'den az). • Frontal lob disfonksiyonları y.

inme-acil yaklaşım - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=HwDAqdjJaEBlvny2AiWd

Büyük damar oklüzyonlarını gösterebilir. Yeni BT Yöntemleri: BT anjiyografi, BT perfüzyon, BT beyin-kan volüm görüntüleme ...

acil serviste baş ağrısına yaklaşım - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=XCsTObawfzOQf3VgP1Jx

(İmigran amp/tb /nazal sp). (Ketrodol amp/tb). (Largactil amp/tb). (Metpamid amp/tb /sol). (Zyprexa flk/tb). (Prednol amp/tb). (Dekort amp/tb). (Migranal amp/nazal ...

Astım ve KOAH Hastasına Acil Yaklaşım - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=GRQRlrKIc4XPljqJa63E

Ancak farklı yaklaşım gerektiren yönleri vardır ... Astım – KOAH overlap sendromu. •. KOAH – OSAS ... KOAH alevlenmelerini doğrulamada diğerlerine göre.

Acil Serviste Hipertansif Hastaya Yaklaşım - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=UwkdSw7tPvG3CnOsvdjR

-Bolus: 10-20 mg iv 2 dk.'da, 15 dk aralarla 40-80 mg. -Sürekli infüzyon: 2mg/dk. (300 mg'a kadar titre edilir). • Kalp bloğu, ortostatik hipotansiyon, kalp yet ...

Acil Serviste Ağrılı Hastaya Yaklaşım - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=SYQkl8ruOFrFn6zlYO73

23 Mar 2014 ... Ağrı ısı duyusu spinotalamik yol ile taşınır. • Spinotalamik yolağın birinci nöronları cilt ve kaslarda gerilmeye duyarlı reseptörlerden başlar.

Acil Serviste Bilinci Kapalı Hastaya Yaklaşım - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=HmFDWLPPjjFGBPJuqOif

22 Mar 2014 ... GÖZ AÇMA. SÖZEL CEVAP. MOTOR CEVAP. Kendiliğinden açık. 4 Mantıklı ve normal yanıt. 5 Emirlere uyuyor. 6. Sesli uyaranla açık 3 ...

Acil Serviste Karın Ağrılı hastaya Yaklaşım - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=dlt46y55zIy8MuIVOqb4

Toksik. □ Kurşun/ağır metal zehir. □ Narkotik yoksunluğu. □ Örümcek sokması. ▫ Jinekolojik Nedenler. □ Dismenore. □ Mittelschmert. □ Salpenjit. □ PID ...

acil serviste astım ve koah hastasına yaklaşım - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=xpAjPfX1Ge9CeEq2yOvT

Acil serviste atak tedavisi. Alternatif tedaviler. Yatış ve Taburculuk. KOAH. Tanım , Epidemiyoloji ... altında ve hastane koşullarında tedavi edilmelidirler.

Üriner Sistem Enfeksiyonları Acil Yaklaşım ve Yenilikler - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=3PfHlNu9VcC8WIva8q2A

... ve Yenilikler. Dr. Başak Bayram. Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp AD ... Vajinal akıntı olmaksızın dizüri ve pollaküri varsa. ✓ Olasılık %90*. Kadın kendisi tanı ...

acil serviste göğüs ağrılı hastaya yaklaşım - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=wJOIC1LBaZVa9Fa4d38C

Boerhaave Sendromu olarakta bilinir. • Nadir fakat hayatı tehdit edici bir durumudur. • Güçlü bir kusma eforunu takiben aniden oluşan substernal alandaki keskin ...

pnömoni - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=Bap8L5h7X3ZtaUfeZZCt

Klinik tablo ve olası etkenler açısından iki farklı kategoride: Tipik ve atipik. ® Tipik pnömoni : en sık etken Streptococcus pneumoniadır. Lober konsolidasyon. ® ...

Acil tıbbın saygıdeğer üyeleri, Acil servisin çok ciddi ... - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/atuderData/Uploads/files/7_%20Acil%20T%C4%B1p%20Okulu%20%28ATOK%29%20Acilde%20%C4%B0nfeksiyon%20Hastal%C4%B1klar%C4%B1na%20Yakla%C5%9F%C4%B1m%201_%20Duyuru.pdf

DR. CANDEĞER YILMAZ. Ege Üniversitesi Rektörü. UZM. DR. BEDİHA TÜRKYILMAZ. İzmir İl Sağlık Müdürü. PROF. DR. Behzat ÖZKAN. İzmir Güney Kamu ...

Acil Serviste Yanık ve Sıvı Tedavisi - ATUDER | Acil Tıp Uzmanları ...

http://file.atuder.org.tr/_atuder.org/fileUpload/rNUYRk3oSBK1.pdf

azalmış hastalarda, inhalasyon yanıklı ve yanık yüzdesi. %40 üzeri olanda kullanılması özellikle önerilir. Page 29. Yanıkta Sıvı Resüsitasyonu. • Sıvı miktarını ...

acilde pnömoni ve koah alevlenme yönetimi - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=RRuix01U2s

Prodüktif öksürük - Pürülan balgam. – Takipne, dispne. – Konfüzyon. – Plevra tutulumu. – Lober infiltrat. – Lökositoz. – Başağrısı, bulantı-kusma, karınağrısı, ...

Acil Kan Transfüzyonu - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=YxIgTzdQLf1oAEqyV9cZ

Kan ve plazmanın kaybı sonucu intravasküler sıvı hacminin azalması durumunda önce kristalloid sıvılar kullanılır. Hacım kaybının önemli kısmı kristalloid sıvılarla ...

ACiL TIP KONGRESi - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/atuderData/Document/262016114113-12--Ulusal-Acil-Tip-Kongresi-Bilimsel-Program.pdf

21 May 2016 ... Farklı Bir İş Kazası: Sıcak Çarpması. Bahri Atli, Murat ... The Water Pipe Danger. Ahmet Özbek ... Çiğdem Katırcı Ekşi, Celal Katı, Hızır Ufuk Akdemir, Latif Duran. PS-0636 ... Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: Olgu sunumu:.

Acil Göz Hastalıkları - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=BkKrRgfFYtjWDhfeE6Iw

mevcut kontakt lens, lens kabı, temizleme solüsyonu bir daha kullanılmaz, topikal Ab tedavisi ve mutlaka göz kons. Santral Retinal Arter. Tıkanıklığı. ▫ Gözün en acil ...

Acil Yaklaşım/İlkyardım - TTB

http://www.ttb.org.tr/STED/sted0802/acil.pdf

Torasik aort ve major dallarının travmatik rüptüründen sorumlu ... hipertansif ise yalancı anevrizma genişleme ... aort topuzu düzeyinden ölçülmelidir. Mediasten ...

acil tıpta kardiyak usg - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=kptPwvQfRzfVaHp9ONE1

Hipokinetik. • Diskinetik: kasılma olmuyor veya sistol ... Birincil endikasyon: Kardiyak Arrest. Kalp hareketleri olmayan hastaların tümü acilden morga gitmiştir.

acil psikiyatrik durumlar - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=MGh3E1WBMgyMVr8hGZuD

(Nalokson, Naltrekson) VERİLMEZ!!!!!!!! ○ Semptomatik tedavi. ○ Diazepam (ve/veya Ketiapin). ○ IV sıvı. ○ Analjezik,. ○ miyorelaksan,. ○ antiemetik,.

Acil Tıp-Yoğun Bakım - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=c9DiVxKV2FGhOgYNQcOA

... Tıp Fakültesi. Acil Tıp AD. Acil Kritik Bakım Üniteleri ... Kritik Hasta Kimdir ? “Fizyolojik olarak stabil ... Uzamış hasta bakımı hele kritik hasta için çoğu acil ...

Acil Doğum ! Hazırmıyız - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=eaugj4ouM39S3pegLmF5

olmalıdır. ▫ “Acil Doğum Çantası hazırlanmalı” ... Hem doğuma çok yakın olunması hem de infeksiyon ve ... Normal doğuma oranla 3-4 kat fazla fetal mortaliteyle.

Acil Serviste Şok Yönetimi - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=TOqQxFugc4nKcvmBCSkF

16 Şub 2019 ... Eğer öyleyse spesifik patofizyolojisi nedir? • Şokun farklı tiplerini tanısal testlerle ayırt ... Distribütif. • Kardiyojenik. • Obstrüktif. Kesin tedavi.

Acil Serviste Triyaj - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=SYu73FZDZu9RgYuFeSHW

tanımlamak ve yaşam riski en fazla olanların belirlenmesini sağlamak için kullanılan dinamik ve sürekli bir süreçtir. (AKYOLCU2007). Page 5. Hasta acil birime ...

Uzm .Dr. Yunus Karaca KTÜ Acil Tıp AD Öğr. Gör. - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=XP8SeF9U8TyTcxqc3FtY

diğer gözde de konjonktivit başlangıcına ait bulgular bulunur). G Palpebral ... Bakteriyel Konjonktivit. G Staf. aureus, Strep. ... steroidler reçete edilmemelidir.

acil serviste baş ağrısı - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=a1e9TeI2omaaDEyknMvf

5 Feb 2009 ... muayenesi. • Göz muayenesi, fundoskopi (glokom,iritis, görme defektleri, papil ödemi). • Nörolojik muayene*. • Meninks irritasyon bulguları.

Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Acil Tıp AD - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=W7h166bDi9bpi6TiUjnJ

Çocuklar yetişkinlerin küçülmüş hali değildir ? ATOK ... bulanıklığının diğer belirtileri veya palpabl kafa kırığı ... Fokal nörolojik defisit. ◦. Boyun ağrısı, tortikolis.

ULUSAL ACiL TIP KONGRESi - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/atuderData/Uploads/files/13_%20Ulusal%20Acil%20T%C4%B1p%20Kongresi%201_%20duyuru.PDF

27 Oca 2017 ... KONGRE VE ORGANİZASYON. İcadiye Cad. No: 3 Kuzguncuk 34674, İstanbul. T: 90 216 310 11 00 F: 90 216 310 06 00 [email protected] ...

Pnömotoraksta Acil Yaklaşım - Umke.Org

https://www.umke.org/images/dosyalarim/UMKE_E_T_M_SUNUMLARI/Pnoemotoraks_kursus.pdf

Pnömotoraks ve. Acil Yaklaşım. Doç. ... Pnömotoraksta acil girişim amacı nedir? • Acil girişim teknikleri ... Toraks kateteri ve kapalı su altı drenaj www.umke.org ...

Acil Olguya Yaklaşım ve Triaj

http://aciltip.medicine.ankara.edu.tr/files/2019/05/OP_Acil_Vakaya_Yaklasim_ve_Triaj.pdf

Acil servis içi triyaj 1960'lı yıllarda başlamıştır. Sistem günümüzde de yaşama savaşı veren ciddi ve acil durumu olan hastanın bakımını belirlemede ...

Acil serviste trombolitik kullanımı - ATUDER

http://www.atuder.org.tr/FileOut.aspx?url=gQCh2M6HaloAzQrPPm1l

o Alteplaz (plazminojen aktivatörü); 50 mg 2 flakon o Fibrine bağlandıktan sonra aktive olur ve plazminojenin plazmine dönüşümünü uyararak, fibrin pıhtının ...

BENZODIAZEPIN KULLANıM ALANLARı - ATUDER | Acil Tıp ...

http://file.atuder.org.tr/_atuder.org/fileUpload/5TcijId6B21g.pdf

BDZ Antagonisti Flumazenil. ○ Klinik dozlarda saf kompetetif. BDZ antagonistidir. Reversibl bağlanır. ○ iv uygulamayı takiben 5-8 dk'da beyinde max ...