Matematik Bölümü Ders İçerikleri - Süleyman Demirel Üniversitesi

MAT103 Soyut Matematik I ... ve kümeler cebiri, küme aileleri ve özellikleri, kümelerin kartezyen çarpımı ve çarpımın sağladığı ... tanımları ve örnekler, en büyük- en küçük eleman, en küçük üst sınır(supremum), en büyük alt sınır( ... Lagrange ve Clairant Diferansiyel denklemler, Singülar (Aykırı) çözümler ve onun bulunması.

Matematik Bölümü Ders İçerikleri - Süleyman Demirel Üniversitesi- İlgili Belgeler

Matematik Bölümü Ders İçerikleri - Süleyman Demirel Üniversitesi

http://fef.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/84/files/matematik-ders-icerikleri-07052012.pdf

MAT103 Soyut Matematik I ... ve kümeler cebiri, küme aileleri ve özellikleri, kümelerin kartezyen çarpımı ve çarpımın sağladığı ... tanımları ve örnekler, en büyük- en küçük eleman, en küçük üst sınır(supremum), en büyük alt sınır( ... Lagrange ve Clairant Diferansiyel denklemler, Singülar (Aykırı) çözümler ve onun bulunması.

kimya bölümü ders içerikleri - Süleyman Demirel Üniversitesi

http://fef.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/84/files/kimya-ders-icerikleri-07052012.pdf

KİM 210-Kimyasal Kinetik Teori=2 Pratik,Lab=0 Kredi=2 Haftalık Ders Saati=2 (TUK=202) AKTS=4. REAKSİYON KİNETİĞİ, Reaksiyonun Hızı ve Hız Sabiti, ...

İşletme Bölümü Ders İçerikleri - Süleyman Demirel Üniversitesi

http://iibf.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/271/files/isletme-bolumu-ders-icerikleri-2012-mufredati-01082019.pdf

Değerlendirme Yöntemi: Bir vize (%40) ve bir final (%60) sınavı sonucuna göre değerlendirme ... Makro iktisadi analize giriş, temel kavramlar, tüketim, tasarruf, yatırım ... bilanço –gelir tablosu ve ilkeleri, hesap kavramı ve planı, muhasebede kayıt yöntemleri, varlık, ... korelasyon, ki – kare testleri, zaman serileri ve indeksler.

Biyoloji Bölümü Ders İçerikleri - Süleyman Demirel Üniversitesi

http://fef.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/84/files/biyoloji-ders-icerikleri-07052012.pdf

... metabolizması (enerji ve ATP, glikoliz, fermentasyon, krebs döngüsü, ... bilgi, sıklık zarfları ile rutin eylemlerin anlatımı, iyelik sıfatları ve şahıs zamirleri, ...

Ders İçerikleri - Süleyman Demirel Üniversitesi

https://hukuk.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/65/files/ders-icerikleri-12112015.pdf

Teorik Pratik. HUK-. 107. Roma Hukuku. 3. 0. 3. 4. Zorunlu. Roma Hukukunun günümüzdeki önemi ve Roma Hukukunun sınıflandırılması, Genel hükümler,.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 ...

http://mat.fen.firat.edu.tr/sites/mat.fen.firat.edu.tr/files/Ders%20i%C3%A7erikleri%20last%20%281%29.pdf

dönüşümler, Bir lineer dönüşümün determinantı ve soru çözümü, Vektör ... ilgili problemler, Taylor polinomları, Taylor serileri ve ilgili problemler, ... programı yardımıyla çözülmesi, Enterpolasyon ve polinom yaklaşımları, Maclaurin ve Taylor.

tc erciyes üniversitesi fen fakültesi matematik bölümü ders içerikleri

http://fen.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/2012%20Sonras%C4%B1%20Ders%20%C4%B0%C3%A7erikleri.pdf

FEN FAKÜLTESİ. MATEMATİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ. 1. YARIYIL. Dersin Kodu Dersin Adı. Teorik . Uygulama. Yerel. Kredi. AKTS. MAT101. Analiz I.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ders içerikleri - Süleyman Demirel ...

http://iibf.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/271/files/siyaset-bilimi-ve-kamu-yonetimi-ders-icerikleri-02082017.pdf

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yeni Ders Programı wwww. Türü. Zorunlu.

Matematik Bölümü Ders İçerikleri

https://www.agri.edu.tr/upload/fenedebiyatfakultesidetay256/Ders%20Icerikleri/fe-matematik-dersicerik.pdf

Ders Kitabı/Diğer Materyal. Ders notları ... Geometrik Problemleri Cebirsel Probleme Dönüştürme Yöntemleri Kazandırmak ... DİFERANSİYEL GEOMETRİ I.

Matematik Bölümü Ders İçerikleri - SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi

http://fef.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/84/files/matematik_icerik_1-2-pdf-03062014.pdf

Dil nedir? Dillerin Doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, Dil Kültür Bağlantısı, Dil Toplum Bağlantısı, Dünya Dilleri ve ... Birinci mertebeden diferansiyel denklemler: Diferansiyel denklem kavramı, Ayrılabilir denklemler, ... çarpanı, Riccati denklemi.

k.s.ü. fen edebiyat fakültesi matematik bölümü ders içerikleri

http://matematik.ksu.edu.tr/depo/duyuru_belge/2017%20Ders%20i%C3%A7erikleri-Bologna_1706221449245686.pdf

Yarıyıl. Haftalık Saat Kredisi. AKTS. Soyut Matematik I. MT107. 1. Sınıf 1. Dönem 4 Teo. ... ilgili soruların çözümü, Peano aksiyomları ve Rasyonel sayılar ve konu ile ilgili soruların çözümü,. Reel sayılar ve ... ve Antrenman Bilgisi. Antrenmanın ...

Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

http://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/276/files/sdugeo-2-1-28062012.pdf

28 Haz 2012 ... hayatını kaybetmesine ve büyük maddi hasara yol açan deprem kaynaklı tsunamiler Maldiv ... Dolayısıyla bir pembe elmasın değeri sıradan bir elmasın binlerce katıdır. ... Dünyanın en büyük elmaslarından Kaşıkcı Elması ...

tekstil mühendisliği bölümü süleyman demirel üniversitesi ...

http://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/278/files/bolum-tanitim-sunumu-09072014.pdf

Şule. SULTAN UĞUR ve Arş. Gör. Mevlüde BİLGİÇ. UTIB VI. Ar-Ge proje pazarı. İnşaat tekstilleri kategorisi. Üçüncülük ödülü. Ev ...

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERS ...

https://hukuk.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/65/files/ders-icerikleri-12112015.pdf

Tipi. Teorik Pratik. HUK-. 105. Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler. Hukuku. 4. 0. 4. 5 ... Eşya hukukunun tanımı ve konusu; Ayni hak kavramı ve çeşitleri; Ayni haklara ...

Elektromanyetik Teori Ders Planı - Süleyman Demirel Üniversitesi

https://muhendislik.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/152/files/ehb-201-elektromanyetik-teori-ders-plani-27092018.pdf

27 Eyl 2018 ... David K. Cheng, Mühendislik Elektromanyetiğinin Temelleri, İkinci Baskı, ... Elektrostatiğin temel postülatları, Coulomb yasası, Gauss yasası. 5.

Ders İçerikleri - Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim ...

http://iletisim.erciyes.edu.tr/files/syllabus/gzt/dersic_no_gzt2019.pdf

GAZ 117 İletişim Bilimine Giriş: Temel iletişim kuramı irdelenerek başlayan derste, ... İletişim, Kitle İletişimi ve Kitleler arası İletişim konuları genel hatlarıyla elen ...

Süleyman Demirel Üniversitesi Suleyman Demirel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/195513

Cilt / Volume : 4 2016 Sayı / Number: 1. SDÜ Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi / SDU Journal of Engineering Sciences and Design – e-ISSN: 1308-6693.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1 ...

https://cdn.bartin.edu.tr/iktisat/ca4b4fd4-bfbb-4e7c-bcbd-8f07a1b45414/iktisat-bolumu-ders-icerikleri_CrRv7yR.pdf

siyasal dönüştürücü işlevi de ele alınacaktır. IKT307 Uluslararası İktisat-I. Uluslararası iktisat nedir?, Ticaret kazançları, Hükümet politikalarının ticarete etkisi, ...

sosyoloji bölümü ders içerikleri - Bartın Üniversitesi

https://cdn.bartin.edu.tr/sosyoloji1/e0ae5dd782f46c41027ddf3e449fe7c8/lisans-programi-ders-icerikleri.pdf

Psikoloji biliminin temel kavramları, bilimsel araştırma yöntemleri, fizyoloji ve ... ve itaat konuları işlenmekte, sosyal psikolojinin temel kavramlarının kavranışı ...

Biyoloji Bölümü Ders İçerikleri - Batman Üniversitesi

https://www.batman.edu.tr/Files/Documents/278c6167-691d-41a0-898b-14274818ade5.pdf

bitkilerin herbaryum teknikleri. Ders kitabı: •. Sporlu Bitkiler Kitabı I-II Ġzmir–1991 (Ayten AYDIN). Yardımcı ...

Sosyoloji Bölümü Ders İçerikleri - Batman Üniversitesi

https://www.batman.edu.tr/Files/Documents/02675a8f-cb0f-47df-a731-c202efaf503e.pdf

21 Mar 2017 ... Bu derste kırsal toplumsal yapı, köy topluluklarında sosyal ilişkilerin değişimi, ... Bu ders şehirlerin farklı sosyo-kültürel ve tarihsel yapılardaki rollerini inceler ve ... mikro ölçekte nasıl işlediğini ve güncel dönüşüm dinamiklerini ...

Makine Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri - Bartın Üniversitesi

https://cdn.bartin.edu.tr/makine/b9d8b3ac-1aa9-4f72-afb0-2d03e77f9ef1/rev2makine-muhendisligi-bolumu-ders-icerikleri-2018-sonrasi_xCjpUaz.pdf

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2018 ve Sonrası Girişliler) ... MAK1004 – BİLGİSAYAR SİSTEMLERİNE GİRİŞ VE PROGRAMLAMA (1-2) 2 ... kanunları ve faz diyagramları, Faz dönüşümleri, Fe-C sistemi, Metallere ... Deneysel Bulguların Analizi/Makro ve Mikro Geometri Ölçümleri / Boyut, Açı ve Alan ...

Kimya Bölümü Lisans Ders İçerikleri - Erciyes Üniversitesi Fen ...

http://fen.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/kimya%20ders%20i%C3%A7eri%C4%9Fi.pdf

KİM101. GENEL KİMYA I. 6 6 0 6. Dersin İçeriği: Atomun Yapısı ve Aydınlatılması, Kimyasal Bağlar, Atom-, Hibrit- ve Molekül-Orbitalleri, Anorganik Bileşiklerin.

a ders içerikleri - Çevre Mühendisliği Bölümü - Anadolu Üniversitesi

http://www.cevre.anadolu.edu.tr/Documents/EK-I-A_Ders%20Tan%C4%B1mlama%20formlar%C4%B1.pdf

25 Şub 2013 ... KIM 117 General Chemistry (Genel Kimya). Yarıyıl. I. Ders ... Ralph H. Petrucci, William S Harwood, Geoff E Herring, and Jeffry Madura (2006). Chemistry: ... Takip edilen kitap ve ders notları da İngilizce olduğundan mesleki.

cumhuriyet üniversitesi inşaat mühendisliği bölümü ders içerikleri

http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/file/muhendislik/insaat/insaat_Lisans_Ders_icerikleri.pdf

hakkında bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows 7) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel,. PowerPoint) temel seviyede kullanım becerilerini ...

Psikoloji Bölümü Ders İçerikleri - Demiroğlu Bilim Üniversitesi

https://demiroglu.bilim.edu.tr/pdf/fen/ders2-1.pdf

Psikolojinin kurucusu Wunt ile başlayarak sırasıyla ... Fiziksel, motor, algı, bilişsel, dil, zekâ, duygusal, ahlaki gelişim ile cinsiyet rollerinin gelişimi, ebeveyn.

Biyoloji Bölümü Lisans Ders İçerikleri - Erciyes Üniversitesi Fen ...

http://fen.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/Biyoloji%281%29.pdf

POWERPOINT I Bir sunum hazırlama. Sunumu etkileyen önemli faktörler. POWERPOINT II Sunumun organizasyonu. Animasyon ve video ekleme Arka plan ...

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Ders İçerikleri - Kastamonu Üniversitesi

https://mmf.kastamonu.edu.tr/images/2018/bolumler/10/PeyzajMimarligi_DersIcerikleri.pdf

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR ... Yardımcı Ders Kitabı No:D-19, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi,. Adana, 60 sy.

Sağlık Yönetimi Bölümü Ders İçerikleri - Dicle Üniversitesi

http://www.dicle.edu.tr/Dosya/2019-11/saglik-yonetimi-bolumu-ders-icerikleri_5178.PDF

conditions, relate personal experience, simple past tense konuları ele alınacaktır. ... hizmet maliyeti, kullanımı ve sağlık üzerine etkileri, Sağlık sigortacılığı.

Fizik Bölümü Lisans Ders İçerikleri - Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi

http://fen.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/2018%20F%C4%B0Z%C4%B0K%20-L%C4%B0SANS%20DERS%20%C4%B0%C3%87ER%C4%B0%C4%9E%C4%B0.pdf

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ ... politikası konuları anlatılmaktadır. ... Hızlandırıcılar, Detektörler, Feynman hesaplamalarına giriş,.

Kimya Bölümü Ders İçerikleri - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

https://www.agri.edu.tr/upload/fenedebiyatfakultesidetay256/Ders%20Icerikleri/fe-kimya-dersicerikpdf.pdf

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KİMYA BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA OKUTULACAK OLAN ... şekilleneceği için bu alanda sadece “ders notları” olarak belirtilmiştir.) ... Organik kimyaya giriş ve temel kavramlarının verilmesi.

Tarih Bölümü Ders İçerikleri - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

https://eskisite.agri.edu.tr/UserFiles/CKUpload/Upload/Tarih%20B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC%202016-2017%20Ders%20%C4%B0%C3%A7erikleri.pdf

Ders notları. T222. Seçmeli IV (Sömürgecilik Tarihi II). 2. 2. Dersin İçeriği: Avrupa'da sanayi inkılabının gerçekleşmesi, sömürgeciliğin ortaya çıkışı, ilk sömürgeler ...

İlköğretim Ders Kitaplarında Bilişim Teknolojisi - Süleyman Demirel ...

http://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2017-cilt-22-sayi-kayfor15-yazi08-30122017.pdf

30 Ara 2017 ... 1. GİRİŞ. Ders kitaplarında teknolojinin, özellikle de ... ampul, televizyon, müzik seti, bilgisayar, faks ve telefon gibi ... Okuma Yazma Öğreniyorum, 1. Sınıf,. 1. Kitap, MEB Yayınları. 18. SİDEKLİ ... Sınıf, 2. Kitap, Koza Yayınları,.

karabük üniversitesi ilahiyat fakültesi ilahiyat bölümü ders içerikleri

http://ilahiyat.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/12682201854426.pdf

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vak (İFAV), 2011; Arapça. Dilbilgisine GirişSarf ... öğreneceklerdir, bunun yanında da selamlaşma, yolculuk ve ulaşımla ilgili ... sıklıkta yapıldığını sormak,ünlem ifadeleri,bunlarla ilgili me n çalışmaları ...

1 karabük üniversitesi ilahiyat fakültesi ilahiyat bölümü ders içerikleri ...

http://ilahiyat.karabuk.edu.tr/yuklenen/dosyalar/126992018121549.pdf

İstanbul, 1991; Eşârî, İlk Dönem İslam Mezhepleri, çev. Mehmet. Dalkılıç, Ömer Aydın ... slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler),.