2000-2016 YILLARI ARASINDA TÜRKÇE ÖĞRETİM ...

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 5/4 2016 s. ... Bu çalışma 2000-2016 yılları arasında Türkçe öğretim programı alanında ... Tablo 5'e bakıldığında, ilgili alanda yazılan makalelerin 16'sının (%64) nitel araştırma.

2000-2016 YILLARI ARASINDA TÜRKÇE ÖĞRETİM ...- İlgili Belgeler

2000-2016 YILLARI ARASINDA TÜRKÇE ÖĞRETİM ...

http://www.tekedergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=1743

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 5/4 2016 s. ... Bu çalışma 2000-2016 yılları arasında Türkçe öğretim programı alanında ... Tablo 5'e bakıldığında, ilgili alanda yazılan makalelerin 16'sının (%64) nitel araştırma.

1980-2000 yılları arasında türkiye'de uygulanan neo liberal ...

http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11499/2861/Hande%20%C3%87elik%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Türkiye'de ilk kez 24 Ocak 1980 kararlarında somut hale gelmiştir. Neo ... Anayasanın yine 129. maddesi, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın, bir.

TÜRKİYE'DE 1990-2000 YILLARI ARASINDA SOSYO - Selçuk ...

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/661/613

1990'lı yıllarda hem Türkiye hem de dünyada çok önemli gelişmeler ve değişimler olmuştur. ... 80'lerde yaşanan hız ve gelişmelerin çok daha ötesinde gerçekleşmiştir. Kanadalı ... haber ve tepki alınabilir hale gelinmiştir. Kapitalizmin ... tatil anlayışına cevap verecek bir modelin ortaya konması olmuştur. Bu model ise Jet-Pa ...

2000-2010 yılları arasında incelenen kedi ve köpeklerdeki baş ...

http://www.veteriner.org.tr/files/dergi/cilt86sayi2/5.pdf

Fibropapillom. Melanom. Papillom. Papillom. 9 Yaşlı. 10 Yaşlı. 6 Yaşlı. 6 Aylık. 6 Aylık. 15 Yaşlı. 9 Yaşlı ... Kafkas Kurdu. Terrier. Terrier ... Alman Kurdu. Labrador.

müzik bibliyografyası bağlamında 2000-2017 yılları arasında ...

http://konservatuvar.ege.edu.tr/files/konservatuvar/icerik/ALMI_LA%20TUNA.pdf

bağlamda müzik bibliyografyası özelinde 2000-2017 tarihleri arasında ... *Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Sanat Dalı, ... olayların, arşivlerin, günlüklerin ve literatürlerin bir araya getirilmesiyle ... Adından da anlaşıldığı gibi zaman kavramına göre sınıflandırmaktır. ... Alfabetik sıralama ile.

1995-2000 YILLARI ARASINDA İSTANBUL'DA SAPTANAN KÖPEK ...

https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/ADA0A1B203464A4D9CCFC06A1A789B71?doi=10.16988%2Fiuvfd.31120

Ahmet GÜLÇUBUK* Aydın GÜREL*. Dog tumors observed in Istanbul between the years of 1995 to 2000. Abstract: In this study, statistical analyses of tumors, ...

2000-2012 YILLARI ARASINDA KAVRAMSAL SANATIN TURKiYE ...

https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/160806/makaleler/2/5/arastrmx_160806_2_pp_102-116.pdf

Kavramsal sanat uzerine jok fazla tartijmalar yapilmij ve bu tartijmalar gunumuzde de devam etmektedir. Bu yeni akim alijilagelmij ya da klasik olarak nitelendirilen ...

2000–2009 Yılları Arasında Matematik Eğitimi Alanında ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/223392

Technology (TOJET), Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) ve. Eurasian Journal of Educational Research (EJER) dergilerinde yayınlanan makale.

1980-2000 yılları arasında türkiye'de gerçekleşen genel seçim ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/560665

5 Eki 2018 ... değinilerek mekânsal farklılıkların genel seçim sonuçları üzerindeki bağımlılık etkileri ölçülmüştür. ... sonuçları, ekonomik coğrafya, siyasi coğrafya ve mekânsal analiz gibi dört farklı alt disiplin ele ... Geçmiş Hükümetler.

2000-2011 yılları arasında eğitim fakülteleri dergilerinde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/215343

Lisesi Matematik Öğretmeni, Isparta-TÜRKİYE, [email protected] **. Yrd. Doç. Dr. SDÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Isparta-TÜRKİYE,.

Türkiye'de 2000-2005 Yılları Arasında Şiir Kuramı ... - Türkbilig

http://www.turkbilig.com/pdf/201223-170.pdf

Baki Ayhan T. ile Şiir Üzerine: Şiirimizde Modernizmin Başlatıcısı. Ahmet Haşim. Cumhuriyet Kitap, (656), 8-9. Batmankaya, M. (2000). lhan Berk ile Söyleşi.

2000 yılları arasında yapılan bir çalışmada Galata-Unkapanı hattı ile ...

http://dogadergi.ksu.edu.tr/tr/download/article-file/480632

Gökdaş (2006) ise Kadir. Has Üniversitesi önünden başlamak üzere Unkapanı köprüsü, Galata Köprüsü ve Sarayburnu'na doğru olta balıkçılarının değişik ...

türk televizyonlarında 2000-2005 yılları arasında yayınlanan ... - Turuz

https://turuz.com/storage/her_konu-2019-6/4684-Turk_Televizyonlarinda_2000-2005-Yayinlarin_Psiko-Sosyal_Achidan_Degherlendirilmesi-Ekmel_Gecher-2007-252s.pdf

zihinlerinde “çizgi film” ile başlayan televizyon ilgisi ileriki yaşlarda kendini farklı ... Bu kuşakta genellikle diziler, filmler, reality şovlar, eğlence ve maçlar yayınlanır. ... Show TV'de yayınlanmaya başlamış, ilk olarak Haluk Bilginer tarafından.

2010-2019 yılları arasında türkçe çevirileri yayınlanan ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/891578

and Ruhu'l-beyan were translated, and published. ... tam olarak ulaşmayan bu eser, Sülemî'nin Hakaiku't-tefsîr'indeki İbn. 5 ... Betül Gürer, Gönül Gözüyle Kur'ân, İbn Atâ Tefsiri, H Yayınları, İstanbul 2018. 8 ... Heyet, Erkam Yay., İstanbul 2014.

1990-2016 Yılları Arasında Türkiye'de Fizik Eğitimi Alanında ...

http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/393079

Anahtar Sözcükler: Fizik Eğitimi, İçerik Analizi, Lisansüstü Tezler, Araştırma ... diğerleri (2013), 2004-2011 yılları arasında Türk Fen Eğitimi Dergisi'nde ... örneklemlere uygulanmış mevcut standart testlerin (YGS, LYS, KPSS Alan testi vb.).

2006-2012 Yılları Arasında Yapılan ÖSS, YGS ve LYS ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/201401

kazanımlarının (Eroğlu ve Kuzu, 2014; Gezer, Şahin, Öner Sünkür ve Meral, 2014;. Kablan, Baran ... Tablo 1 incelendiğinde, ÖSS/MAT1 ve YGS/MAT bölümünde toplam 240 soru,. ÖSS/MAT2 ve ... Öncelikle soruların her birinin olası çözümleri yapılmıştır. Bu çözümler ... choice-exams-04-28-10_0.pdf adresinden erişilmiştir.

2006-2012 Yılları Arasında Yapılan ÖSS, YGS ve LYS Matematik ve ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/201401

Geometri Sorularının Bloom Taksonomisinin Bilişsel Süreç Boyutuna ... Şekil 3. 2010 YGS testinde analiz basamağında yer alan matematik sorusu. Bu sorunun ...

1960 yılları arasında abd'de aile sosyolojisi1 - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/704887

21 Oca 2019 ... Anahtar Kelimeler: Amerikan Sosyolojisi, Aile Sosyolojisi, Sembolik Etkileşimcilik, Yapısal. İşlevselcilik, Talcott Parsons. 1 Bu makale, Haziran ...

1919-1950 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE – YUNANİSTAN ...

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=27237

7 İlber Ortaylı, “Tanzimat Döneminde Yunanistan ve. Osmanlı İmparatorluğu”, Tarih Boyunca Türk Yunan. İlişkileri, ATASE Yay., Ankara, 1986, s.165. 8 Enver ...

1925-1945 YILLARI ARASINDA DOĞU VE GÜNEYDOĞU ...

http://www.johschool.com/files/tarih_okulu/583422638_14.%20ahmetilyas.323-336..pdf

Muş, Dersim, Diyarbakır, Mardin, Siverek, Urfa, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkâri illerinde, daha sonra ... Haziran 1927 tarihinde Birinci Umumi Müfettişliğini meydana getirdi ... açıklayacak en önemli ibare, bölgede yaşanan Ağrı İsyanı, Mutki ve Resul.

1960-1975 YILLARI ARASINDA SOL BASINDA TÜRK-ABD ...

http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11499/3071/Tulay%20Arpa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

TP'in programında, NATO ve ABD ile ikili anlaşmalara açıkça ve isim vererek karşı çıkılmamıştır. ... ikili anlaşmalar” diye ortaya çıkınca, solculara “Amerika gitsin de Rusya mı gelsin” karşılığı ... İkili Anlaşmaların İç Yüzü Tartışmaları kinci Dünya ...

1960-1980 YILLARI ARASINDA ULUSLARARASI ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/438371

(Rupert, 2016: 186). Çevre ülkeler ise merkeze ihraç edilecek hammadde ve iş gücüne ... Ayrıca devletlerin etkileşimini “Bilardo Topu” modeli ile açıklamaktadır.

1961-1987 yılları arasında gerçekleşt r len m llî e ğt m şûraları ve ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/8168/189408.pdf?sequence=1&isAllowed=y

alınan kararlar, bu kararların uygulamaları ve tartışılan konular yer alacaktır. Bu açı- ... (Kalaycı, 1988, 66, alındığı yer: MEB Yayınları, Tebliğler Dergisi, 21.1. 1958 ... Tutanak Dergisi'nde 5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı lköğretim ve Eğitim Kanu- ... 4- Atatürkçülük çizgisinde Milli bütünleşmeye dönük içerik ve etkinlik katego-.

2010- 2015 YILLARI ARASINDA ĠL MÜFTÜLÜĞÜNE SORULAN ...

https://acikerisim.erbakan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/1119/10129028.pdf?sequence=1&isAllowed=y

dini bir kurum olan ailenin kurumunun nikah, sadakat, bağlılık, vefa, empati, fedakarlık ... yaĢanan değiĢim neticesinde resmi nikâh ve imam nikâhı arasında mevcut kanuni sıkıntılar ... “Nişan bozulunca takılmış olan altınlar kime kalır?”78 ... Gerçekten bu nikâh, geçerli mi, ben kocama hakkımı helal etmiyorum…”92. “…

118-Oya ŞENYURT -1965-1975 YILLARI ARASINDA GAZETE ...

http://www.kocaelitarihisempozyumu.com/bildiriler2/118.pdf

44 “Belediye Plaj ve Gazinosu İhaleye Çıkarıldı”, Karamürsel Ekspres, 18 Mart 1968, s. 1. 45 Süleyman Çubuk, “O Zaman Başka Yere”, Karamürsel Ekspres, 28 ...

1980-2000 yılları arası Türk hikâyeciliğinde yapı ... - Dicle Üniversitesi

http://acikerisim.dicle.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11468/2200/1980-2000%20y%C4%B1llar%C4%B1%20aras%C4%B1%20T%C3%BCrk%20hik%C3%A2yecili%C4%9Finde%20yap%C4%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

30 May 2016 ... Tarık Buğra51 çoğu bir olaya ve tipe yaslanmayan hikâyelerinde kişisel psikoloji ... olurak görmezken köyde muhtarın ilk sorusu Sünni misin, Alevi mi olur. ... Ali Amca “sohbetine doyum olmayan, ağzından bal akan” (S. 11).

gaziantep'in 1923-1938 yılları arasında ekonomik ve bayındırlık ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi51_pdf/2tarih_siyaset_uluslararasiiliskiler/yildiz_zeynep.pdf

GAZİANTEP'İN 1923-1938 YILLARI ARASINDA EKONOMİK VE ... Antep pekmezinin köylerde temiz ve hilesiz yapılması için talimatname hazırlanması yanında.

1999-2003 yılları arasında Fiziksel Tıp ve Reh - Dokuz Eylül ...

http://acikerisim.deu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/2986/75-78.pdf?sequence=1&isAllowed=y

sıkışma sendromu, %39,4'ünde rotator kaf rüptürü, %1,5'inde bisipital tendinit, %6,5'inde akromioklavikuler eklem dejenerasyonu, %2,2'sinde kalsifik tendinit, ...

2012 yılları arasında kliniğimizde yapılan blefaroptozis cerrahisi ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/700/bb57f035-0c7d-4e2b-956f-697100550bdd.pdf?sequence=1&isAllowed=y

yüzeyine düzgün dağılmasını sağlamak olup göz kapağı düşüklüğü, göz kapaklarında ... Tek taraflı vakalarda, aşağı bakışta ptotik göz kapağı, normal.

Tunceli' de 2005-2015 Yılları Arasında Gerçekleşen ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/kpd/pdfs/KPD-86580-RESEARCH_ARTICLE-GUNDERCI.pdf

2 May 2017 ... Objective: The study aims to investigate the phenomena in suicides and attempted suicides that have occurred in. Tunceli during 2005-2015, ...

1923-1950 yılları arasında acılan sergiler - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/38313316.pdf

Sergi. İst. İsmail Hakkı Oygar Galerisi. İlk galerilerden; Beyoğlu Karlman Pasajı karşısında. 1945. Ank. Halkevi Güzel. Sanatlar şubesi 10. Ankara Halkevi. 1945.

1960-1990 YILLARI ARASINDA TOPLUMSAL ELEŞTİRİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/490746

geçtiği günlerde bir başka tuluat oyuncusu olan Dümbüllü tanınmaya başladı. ... “Vesikalı Yarim” (1968), Memduh Ün'ün yönettiği “Üç Arkadaş” (1958), Osman F ...

TÜRKİYE'DE 2006-2010 YILLARI ARASINDA ŞİİR ... - Türkbilig

http://www.turkbilig.com/pdf/201326-216.pdf

Cansever, Oktay Rifat, Ahmet Oktay gibi şairlerin şiir üzerine kitaplarının yeniden basımları ... Aydın Şimşek'le Adalar Kitabı Üzerine: Ada Şiirleri, İlk Sözcükten.

Doktora Tezi 1850-1900 YILLARI ARASINDA EDEBİYAT ...

http://repository.bilkent.edu.tr/bitstream/handle/11693/29047/10092245.pdf?sequence=1&isAllowed=y

14 Eki 2015 ... Edebiyat tarihlerinde Tanzimat edebiyatı olarak adlandırılan bu dönem, ... Sabit ve seyyar kitapçılar, müvezziler ve ilan yapıştırıcılar izin almak ...

1855 – 1857 Yılları Arasında Isparta'da Fiyatlar ve Mal ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/117991

Anahtar Kelimeler: Isparta, Fiyat, Tereke, Mal varlığı durumu. Costs and ... çeşitli eşyalarda “parça”; yorgan, döşek, çarşaf ve yastıktan oluşan yatak takımı ve.

1923-1939 Yılları Arasında Türkiye'de Telekomünikasyon ... - ilef

http://ilef.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/id_4_2_2.pdf

Çağla Kubilay • 1923-1939 Yılları Arasında Türkiye'de Telekomünikasyon ... 40 Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2002 (Ankara: İmge, 2003), 45.