1 tübitak türkiye adresli uluslararası bilimsel yayınları teşvik - Ulakbim

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, Türk veya yabancı uyruklu herhangi bir. Araştırmacıya UBYT programı kapsamında verilecek olan Araştırmacı Teşviği uygulamasına ve doktora, sanatta ... e) Danışman Teşviği: Öğrencinin doktora, sanatta yeterlilik ya da tıpta uzmanlık ... g) UBYT Programı Dergi Listesi hazırlama yöntemi,.

1 tübitak türkiye adresli uluslararası bilimsel yayınları teşvik - Ulakbim- İlgili Belgeler

1 tübitak türkiye adresli uluslararası bilimsel yayınları teşvik - Ulakbim

https://cabim.ulakbim.gov.tr/wp-content/uploads/sites/4/2017/09/267_bk_islenmis_hali.pdf

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, Türk veya yabancı uyruklu herhangi bir. Araştırmacıya UBYT programı kapsamında verilecek olan Araştırmacı Teşviği uygulamasına ve doktora, sanatta ... e) Danışman Teşviği: Öğrencinin doktora, sanatta yeterlilik ya da tıpta uzmanlık ... g) UBYT Programı Dergi Listesi hazırlama yöntemi,.

tübitak türkiye adresli uluslararası bilimsel yayınları teşvik (ubyt)

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/1844/242bk-ek10.pdf

değişiklikler ya da güncellemeler, ilgili yıl için TÜBİTAK tarafından hazırlanmış “UBYT. Programı Dergi Listesi”ni etkilemez. Dergi listesinin ve teşvik miktarlarının ...

1 TÜBİTAK TÜRKİYE ADRESLİ ULUSLARARASI BİLİMSEL ...

https://cabim.ulakbim.gov.tr/wp-content/uploads/sites/4/2019/05/2019_UBYT_Uygulama_Usul_ve_Esaslar%C4%B1.pdf

9 May 2019 ... uygulamasına ve doktora, sanatta yeterlilik, tıpta uzmanlık ya da diş hekimliği uzmanlık ... verilecek olan Danışman Teşviği uygulamasına yönelik olarak ... k) (Ek: 09/05/2019-9YK) AHCI dergileri için sabit dergi ücreti,.

V-2 TÜBİTAK ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ...

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/mevzuat/esaslar/ESASLAR_V_2.pdf

TÜBİTAK ULUSLARARASI BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK PROGRAMI. UYGULAMA ... b) B1 türü yayın: 2. grup dergi listesinde yer alan dergilerde yayımlanmış ...

türkiye adresli bilimsel yayınların dergi performans ... - Ulakbim

http://cabim.ulakbim.gov.tr/wp-content/uploads/sites/4/2017/09/Dergi-inceleme-2016_14-Eyl%C3%BCl-2017.pdf

ve Dergi Etki Değerine (JIF) göre performansları incelenmiştir (İlk 20 dergi). InCites veri tabanında 2016 yılı Türkiye adresli bilimsel yayın sayısı 31,453 adet olup ...

Sosyoloji Alanındaki Türkiye Adresli Bilimsel Yayınların İncelemesi ...

http://www.itobiad.com/download/article-file/340067

11 Eyl 2017 ... tabanlarında 1900-2016 arası yayınlanan sosyoloji alanındaki Türkiye adresli ... %98'inin dili İngilizce olan toplam 491 yayının %78,82'si makale, %16,50'si kitap ... www.bby.hacettepe.edu.tr/bilgibelge/file/105K088.pdf.

Uluslararası Bilimsel Nitelikte Dergi Yayınlamak için Ne ... - Ulakbim

https://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/metink1.pdf

6 Nis 2015 ... Derginin, ülkenin resmi dili üzerinden yayın yapması, ... Uluslararası hakemli dergi, bir editörü ya da editör kurulu ... 28. Dergi Formatı (elektronik dergi, e-dergi / e-journal) ... Gelişmiş ülkelerdeki üniversiteler bu tür programları.

tübitak türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu 2003 yılı ... - Tubitak

https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BIDEB/istatistikler/2204_tum_proje_2003.pdf

KARE BULMACA HAZIRLAMA ... YEŞİL CEVİZ KABUĞUNUN DOĞAL TEKSTİL BOYARMADDESİ OLARAK KULLANILABİLİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ. KİMYA.

projenin adı dalı tübitak türkiye bilimsel ve teknik araştırma ... - Tubitak

https://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/BIDEB/istatistikler/2204_tum_proje_2002.pdf

MUCİZE MADDE PROPOLİSİN TARIM, BAKTERİ VE FUNGUSLAR ... DÜZENLİ SARIMSAK TÜKETEN İNSANLARDAN TOPLANAN KANLARDA ELISA ... İSHALE SEBEP OLAN KOLİ BASİLİNİN LİMON TUZU (SİTRİK ASİT) İLE İLİŞKİSİ.

türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu (tübitak) - Tubitak

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2014kurumsalmalidurumbeklentilerraporu.pdf

2 Ağu 2014 ... Bilim ve Teknik dergisi Ocak - Haziran 2014 döneminde ortalama 27.500 adet satıldı. ▫ Bilim Çocuk dergisi Ocak - Haziran 2014 döneminde ...

TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel - Tubitak

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/mevzuat/esaslar/ESASLAR_V_2.pdf

A2 türü yayın: 1. grup dergi listesinde yer alan dergilerde yayımlanmış vaka takdimi, teknik not, tartışma ve araştırma sonuçlarının ön duyurusu, v.b., yayınlardır. b) ...

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA ... - Tubitak

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2014kurumsalmalidurumbeklentilerraporu.pdf

2 Ağu 2014 ... Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2013 yılı bütçe giderleri toplamı yılın ilk altı ayında ... 25 SAGEM. Periton Diyalizi ...

türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu bilim ve ... - Tubitak

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/yonetmelik_viii.pdf

1 Mar 2013 ... h) Proje yürütücüsü: Yapılacak olan sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, ...

türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu kurulması ... - Tubitak

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/mevzuat/yonetmelik/KANUN_278_temmuz-2012.pdf

4 Tem 2012 ... Kuruluş amacı. Madde 1 – (Değişik: 18/08/1993 - KHK - 498/1 md.) (Değişik birinci fıkra: 29/6/2005 – 5376/1 md., KHK-635/33 md.) Türkiye'nin ...

türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu bilim insanı ... - Tubitak

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/esaslar_iv_1-vers.4.pdf

3 Kas 2012 ... BİDEB: Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) 278 sayılı TÜBİTAK. Kanununun 2. maddesi gereği, planlanmış hedefler ve programlar ...

UBYT - Ulakbim - Tubitak

https://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/tonta_ubyt.pdf

7.1 Web of Science Türkiye Adresli Makale Sayılarıyla TÜBİTAK ... Teknik ya da Bilim ve Ütopya gibi popüler bilim dergilerinde ve diğer bilimsel dergilerde birçok ... http://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/turkiyeninbilimharitasi.pdf.

Editörlere Notlar - Ulakbim - Tubitak

http://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/ebru_aydin.pdf

26 Mar 2015 ... TR Dizin Nedir? ... SCI'daki TR adresli dergilere örnek: ... Dergi adı anlaşılır olmalı, derginin her bölümünde (dış kapak, iç kapak, running ... Örn. Eğitim yerine okul öncesi eğitim, stres yerine sınav stresi gibi geniş kavramlar ...

bilimsel açıdan marmara denizi - Türkiye Barolar Birliği Yayınları

http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/bilimsel-acidan-marmara.pdf

Hava-su-toprak kirliliği; denizlerin, göllerin, tatlı ... dığı "Marmara Denizi'nin Hukuksal Durumu ve Bu Çerçevedeki Temel Çözüm Önerileri" ile son bulmaktadır. ... Marmara Denizi güney şelfi üzerinde yer alan Marmara adası ile Avşa, Ekirıcik.

Kurumsal Sunum Şablonu - Ulakbim - Tubitak

https://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/stabalioglu.pdf

6 Nis 2015 ... Basılı ve/veya elektronik derginin ISSN/e-ISSN numarasını almak için: • Savcılıktan belge alınmalı: http://ekygm.gov.tr/BeyannameOrnegi.pdf.

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı - Ulakbim

https://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/eyes2_yazar_1.pdf

26 Mar 2015 ... Makalenizi göndereceğiniz derginin amaç ve ... İlk yazar ve yazar sıralaması makale yazılmadan hatta araştırma ... Yazar Beyan Örneği.

TÜBİTAK 2015 Yılı Faaliyet Raporu_preview-1 - Ulakbim

https://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/ulakbim_2015_faaliyet_raporu.pdf

31 Ara 2015 ... ve araştırma hastanesi ile TÜBİTAK ve bağlı enstitüler olmak üzere ... EKUAL çalışmaları kapsamında 2016 yılı abonelik yenileme ve olası yeni ... tanıtım, satış ve stok takibinin yapılmasını sağlayacak E-Satış sistemi ... Proje'nin Türkiye ayağında, TÜRKSAT tarafından www.turkiye.gov.tr üzerinden verilen e-.

Uluslararası Bilimsel Dergi İndeksleri, Önemleri ve Türkiye Kaynaklı ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/290495

23 Nis 2017 ... tr/” internet sitesinde ise [14], 02.04.2017 tarihi iti- bariyle Türkiye ... TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION.

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) Özgür ...

https://seminer.linux.org.tr/wp-content/uploads/UlakbimOzgurYazilimProjeleri.pdf

esas alan servis çalışmalarında eduroam ve güvenlik alanlarında çalışmaktadır. •. 44 ULAKNET ucu 04.05.2011 tarihi itibariyle eduroam'a dahildir.

tübitak popüler bilim yayınları istek formu - Tubitak

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/populer/kitaplistesi/kitapistekformu_guncel.pdf

290 Evrenin Zarafeti Brian Greene ……………………………………….....3. Basım 12 TL □. 290 Evrenin Zarafeti (Ciltli).................................................................... 4.

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı için İleri Teknikler - Ulakbim

https://ulakbim.tubitak.gov.tr/sites/images/Ulakbim/eyes2_yazar_2.pdf

26 Mar 2015 ... makale gerek duymamalıdır. ➢ Metinde ve diğer grafiklerde ... TÜBİTAK. Hakem Değerlendirmesinin Amaçları. Makalenin kalitesini artırır.

ULUSLARARASI ÇOCUK !ADES! - Türkiye Barolar Birliği Yayınları

http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/cocukiadesi.pdf

HUKUKTA lenmesine rağmen ve bazen velayet düzenlenmeden çocuk ... 6 Nomer'e göre bu sözleşme ile milletlerarası ortak maddi hukuk kuralları meydana getirilmiştir. ... linde Türkiye de kalırsa ne gibi avantaj ve dezavantajları olacağını.

Uluslararası SI birim sisteminin temel birimleri TÜBİTAK ... - Tubitak

http://www.ume.tubitak.gov.tr/sites/images/si-birimleri_posteri_tr.pdf

Newton'luk bir kuvvet oluşturan ve zamanla değişmez elektrik akımıdır. Amper'in yüksek doğrulukla tanımına uygun olarak gerçekleştirilmesi oldukça güç ve ...

tübitak uluslararası işbirliklerine katılımı özendirmeye ... - Tubitak

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/239bk-ek7.pdf

ğ) Baş Araştırmacı: ERC Programı kapsamında desteklenmiş proje yürütücüsü ... desteklerden faydalanan ve ikinci aşamada projeyi sunması için davet edilen.

Akademik Personel Bilimsel Etkinlik Teşvik Ödülleri Uygulama ...

http://www.bingol.edu.tr/documents/file/bu_RulesAndRegulations/Bingol-universitesi-Akademik-Personel-Bilimsel-Etkinlik-Tesvik-odulleri-Uygulama-Esaslari-rvzs-58d1837e-d263-4151-9f37-0b189447c602.pdf

Makale dalındaki ödüllerin değerlendirilmesi için her yıl TÜBİTAK tarafından hesaplanarak yayınlanan “Dergi Puanları” na göre puanlama yapılır. En yüksek ...

TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ile Kutup Çalışmaları ...

https://tubitak.gov.tr/sites/default/files/18842/2020_bilim_ozel_hizmet_tesvik_ve_kutup_calismalari_odulleri_duyurusu.pdf

Bilim Ödülü: Ülkemizde yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda ... uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına verilir. ... bulunmuş kişilere verilir. Hizmet Ödülü ...

Atıf Dizinlerindeki Türkiye Adresli Dergiler Üzerine Bir ...

http://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/13-29.pdf

yıllarda konuyla ilgili akademik çalışmaların ve popüler bilim yazılarının sayısının ... Bununla birlikte atıf dizinleri kapsamındaki Türkiye adresli dergilerin yayın kurullarında ağırlıklı ... org/ftp/arxiv/papers/0704/0704.1602.pdf adresinden erişildi.

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YAYINLARI TEŞVİK ...

https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/Akademik-Yayinlari-Tez-Yonergesi.pdf

Yayın Türleri. Madde 3- BVÜ Akademik Yayınları Destekleme Komisyonu tarafından ... 6000 x 4. 24.000. A2. 10 VE ÜZERİ. 6000 x 2. 12.000. B1. 5 İLE 10 ARASI.

Gıda Bilimi ve Teknolojisi Alanındaki Türkiye Adresli Yayınların Analizi

http://www.foodsektor.com/academicfoodjournal.com/archive/2015/issue4/OpinionPages360-363.SSaricay.pdf

Anahtar Kelimeler: WOS, InCites, Fen Bilimleri Atıf İndeksi (SCI), Gıda Bilim ve ... Türkiye adresli gıda bilimi ve teknolojisi alanında yayınların yer aldığı dergiler ...

Bilim-Sanat Projeleri, Yayınları ve Etkinlikleri Teşvik Yönergesi

https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/Page/17042019024150396-tesvik-yonergesi-19.pdf

10 Nis 2019 ... Maltepe Üniversitesi Rektörünü, i. TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisini, j. TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu, k.

derneği teşvik ödülü - Uluslararası İlişkiler Konseyi

http://www.uik.org.tr/source/U%C4%B0K%20Te%C5%9Fvik%20%C3%96d%C3%BCl%C3%BC%20-%20A%C3%A7%C4%B1klamalar%20-2020%20.pdf

Eğer aday kendi başvuruyorsa, 2 adet referans mektubu; eğer kurum veya kişi aday öneriyorsa, 1 adet referans mektubu ... Koç Üniversitesi. Özlem Tür, ODTÜ ...

bilimsel broß r yeni - Tubitak

http://journals.tubitak.gov.tr/genel/brosur.pdf

makale konusunda uzman en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra, bilimsel gelişmeye katkı yapacağına inanılanlar yayımlanıyor. Bütün dergilerde ...