APA 6 Kuralları - Türk Kütüphaneciliği

2 Oca 2017 ... Türk Kütüphaneciler Derneği. Turkish Librarian's Association. Türk Kütüphaneciliği Dergisi ... amacıyla hazırladığımız Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil ... Fuller'e (1982) göre bilgi günümüzde katlanarak artmaktadır ve her geçen ... Hacettepe Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı Programı.

APA 6 Kuralları - Türk Kütüphaneciliği- İlgili Belgeler

APA 6 Kuralları - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

2 Oca 2017 ... Türk Kütüphaneciler Derneği. Turkish Librarian's Association. Türk Kütüphaneciliği Dergisi ... amacıyla hazırladığımız Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil ... Fuller'e (1982) göre bilgi günümüzde katlanarak artmaktadır ve her geçen ... Hacettepe Üniversitesi Bilgi Okuryazarlığı Programı.

türk kütüphaneciler derneği bülteni - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/2110/2078

Edhem Bey'in değerli eseri hakkında da kısaca malûmat vererek bu bahsi sona erdiriyorum: ... Kursta neler okutulacağı, bu kurslara kimlerin ... mırslıri akşan saatlerine konulduğu takdiıeı Arşiv bilgisi, Paleografi, Yabancı Dil çalışmalarını.

TÜRK KÜTÜPHANECİLİĞİ

http://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/1173-2345-1-PB.pdf

lık bir grubu oluşturan özel kütüphaneler, toplumsal açıdan oldukça önemli kuruluşlar- ... Martha Bailey şirketi kütüphanelerinde görev yapan personelin 50'nin ...

PDF İndir - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/321/313

Böylece KKD, kadın kütüphanecileri, sadece mesleki değil sosyal, kültürel, ekonomik hatta politik alanlarda ... Bereket kültü ve mâbet fahişeliği. İstanbul: Kaynak.

TKD ve ÜNAK - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/263/256

mülkiyet hakları gibi konular kütüphanecilik alanının güncel tartışma başlıkları arasındadır. ... Çalışmanın konusu bağlamında TKD ve ÜNAK üzerinde.

Haberler_______ J - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/52/52

Arş.Gör Hüseyin Odabaş ve Arş.Gör. Hakan Anameriç'in ... Beyaz Türklerin Büyük Sırrı, 5. 2012: MardukTa ... Uzaktan Aşk,. 10. ... öyküsünü, yazar Fakir Baykurt,.

Translations - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/2742/2702

7 Ara 2016 ... (Şekil 1): Mart 2004 - Mart 2015 Tarihlerinde DOAJ'daki Dergi Sayıları1 ... okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, ...

dikkat - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/628/625

Thomas H. Davenport ve John C. Beck. Dikkat Ekonomisi (Çev. Sarper Diktaş). İstanbul: Optimist Yayınları, 2010, 240 s. ISBN. 978-605-5655-18-1. Book Review.

İşbirliğininKısa - Türk Kütüphaneciliği

http://tk.org.tr/index.php/TK/article/viewFile/327/319

tr/ adresinden erişildi. ULAKBİM. (2011b). Toplu Katalog. 1 Kasım 2011 tarihinde http://www. toplukatalog.gov.tr/ adresinden erişildi.

00 icindekiler.qxp - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/89/88

Timar sisteminin de daha eski Türk-İslam devletlerinde uygulanan bir ... Bu bilgiler, ikta sisteminin Büyük Selçuklulardan sonra bölgenin devlet ve beylikleri için ...

OSMANLI - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/2069/2037

Çorlülu Ali Paşa, Feyzullah Efendi, Hacı Beşir Ağa kütüp ... d — Kuyucu Murad Paşa (Medresesi içinde) ... Çorlulu Ali Paşa (Çarıpkapıdaki medresesi içinde).

nin (TKD) Rolü - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/2419/2375

E. Merrill Publishing Company. Konya, Ü. (2004). Kütüphanelerde mesleki gelişim programının önemi ve İstanbul'daki üniversite kütüphanelerinde uygulamalar.

Bibliyoterapi - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/2417/2373

uygulamalarda çok büyük katkı sağlar Yine bibliyoterapinin popüler olduğu bu ... kitabın kapağında yer alabilin Örneğin Üstün Dökmen (2006) Küçük Şeyler Serisi, ... Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Summary.

Değerlendirme - Türk Kütüphaneciliği

http://tk.org.tr/index.php/TK/article/download/261/254

teknolojisi sınıfı kurulmuş ve 22.854 kırsal kesim okulu için 45.000 bilgisayar, ... EBA, öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşları için ... Eğitimde FATİH Projesi Teknoloji ve Liderlik Forumu Kursu; uzaktan eğitim biçi.

Tanıtım - Değerlendirme - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/43/44

Ölüdeniz'in elyazmaları yeniden canlanır; Maya yazıtları konuşur. Ölüme direniş bu metinler, kitaplıklarımıza girerek, yeniden üretil erek, yeniden basılarak ...

Haberler / News - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/399/391

Halk Kütüphanelerinde KOHA. Otomasyon Sistemi başlıyor/. KOHA Automation System in the. Public Libraries. • İstanbul Üniversitesi Bilgi ve. Belge Yönetimi ...

02 Mesut K. - Fatih B..qxp - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/63/64

Açısından Karşılaştırılması (Devlet N=51) (Vakıf N=24). Yetkinlik Ölçütleri. Örgütün Statüsü. Sıklık. %. Tasarım kütüphane personeli tarafından yapılmıştır. Devlet.

Konuk Yazar - Türk Kütüphaneciliği

https://tk.org.tr/index.php/TK/article/download/511/504

PiVOLKA, 3(14), 18-19. http://www.elyadal.org/pivolka/14/etik.htm). ** Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak ABD., e-posta: [email protected]

Kitabın Tarihi - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/388/381

sayısı, sütun ve satır sayısı gibi bilgiler kaydediliyordu. Temelde Papirüs ... Parşömen Kitaba. Eski Yunan'da kitap başlarda papirüs rulosu olarak şekillenmiştir.

Okumanın Nörobiyolojisi* 1 - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/322/314

20 Oca 2012 ... yin-okuma ilişkisi üzerine odaklanan bu bilimsel alan, beynin okuma ... Görüntüleme tekniği kullanarak bu çocukların beyinlerini incelediler.

DERNEĞİ Bülteni - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/1752/1734

liselerde edebiyat öğretmenliği de yapmıştır. Fakültedeki bitirme tezi «Türk. Atasözleri» konusundadır. Bu çalış ma ona bütün İstanbul kütüphane lerini tanıma ...

Dijital Vatandaşlık - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/viewFile/2530/2534

Sanal ortamda sizi rahatsız ya da mutsuz eden şeyleri rapor edin. • Sanal ortamda yaşadığınız ... Hakaret içeren her türlü şeyden uzak durun. • Bazı web siteleri ...

aziz berker - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/1816/1796

çünkü Aziz abi namuslu, faziletli ve çalışkan bir mefkûre insanıydı. Makamında öğretmen maaşıyla yetiniyor, ek" görev bile almıyordu". Hele çıkarcılıkla hiçbir ilgisi ...

10 Tanıtım ve Değerlendirme 5-1.qxp - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/30/32

haber, röportaj, kariyer rehberi, aylık köşe yazıları ve editör yazıları ... erişime açılmıştır. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 4 ayda bir, Mart, Temmuz ve Kasım ...

Açılış Konuşması - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/418/410

Açılış Konuşması. J. 44. Kütüphane Haftası Açılış Konuşması*1*. Ali Fuat ... Bildiri'nin tam metni elinizde bulunmakta olup, öğleden sonra izleyeceğiniz. “Düşünce ... "2527 Sayılı Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu"'nun 10. maddesi;.

Katalolıama&ı Standartlaşma - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/1350/1342

Amaç ve içeriği bu şekilde belirlenen Ulusal Bibliyografik Denetimin ilk ... kurdu. 1966 yılından itibarende paylaşılmış katalog için 22 ülkenin ulusal.

Akgül, Medine (Yay. Haz.) - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/627/624

Ünver, Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt'dan tezhip öğrenen ve Kunt'tan icazet almaya hak kazanan Derman, hem bir tezhip ustası hem de bir akademiysen ...

02 hakemli yazılar 1.qxp - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/viewFile/8/7

Okumanın alışkanlık haline gelebilmesi için çocuğun okumayı bir zevk ve ... gilenme ve boş zamanları değerlendirme aracı olarak görülen kitap, gazete, dergi ... na daha uygun olduğu için okuma alışkanlığının çocuk için bireysel yararlarını ... Üst Kurulu'nun çocuklara yönelik televizyon yayınları ile ilgili yaptığı kamuoyu.

Bahar da Gelir - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/2459/2488

10 Eki 2014 ... sıra gelen geçmişe ait sorgulamanın yarattığı gelgit içinde Zafer için bir ... Sapanca, Kızılcahamam, Bala, Kapadokya, Işık dağı gezileri aklıma takılanlar, yine bu ... 12 Yazıyı dizgiye verdikten sonra Zafer'in sevgili eşi Gülsen ...

Tanıtım - Eleştiri J - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/1071/1068

Calouste Gulbenkian Vakfı bu ne denle, Binghamton Üniversitesi Fernand Braudel Merkezi Başkanı Imma nuel Wallerstein'in ortaya attığı, altısı sosyal bilimci, ikisi ...

Eleştiri Dozu - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/3001/2875

21 Haz 2019 ... Hüseyin Odabaş*. Öz. Tanıtım ve eleştiri ... Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doçent Doktor Zuhal Yonca Odabaş'ın (ilgili bölüm yazısının ...

Kirpikler Islanmasın - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/2929/2835

8 Haz 2018 ... sorduğumda: “Ahmetciğim, bu uygulama hakkında çok şikâyet alıyoruz. Dün bir okuyucumuz geldi ... iznimin nasıl gittiğini sordu. Pazartesi günü ... bu değişiklikle ilgili gerekli yerlere gerekli yazılar yazıldı. Tam da o zaman, ...

Dr. Yücel Dağlı - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/641/638

Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul. (2003). (1. cilt, 2. kitap). S. A. Kahraman ve Y. Dağlı. (Yay. Haz.) ...

nde Bulunan Hakkında - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/1061/1059

cek bir kültür varlığı bır akmıştır. Bu bağlamda vakıf eserleri ve kütüphane lerini anmak gerekir. Örneğin Makbul İbrahim Paşa'mn Hazergrad'daki ca- 2 ...

Atatürk'ün Kütüphanesi - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/884/877

Fakat O, nereye giderse gitsin, okumak istediği kitapları daima yanında taşımış, en zor koşullar da dahi okuma alışkanlığını sürdürmüştür. Atatürk, ancak vatanı ...

Editörden / Editorial - Türk Kütüphaneciliği

http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/download/2840/2766

13 Ara 2017 ... poster vd.) hangi dergiye ya da konferansa göndereceğine karar verirken düşünmeleri gereken ... Matematik Dünyası, IV, 15. Erişim adresi:.