gazetecilik dergi sayfası hazırlama - megep

Dergilerde en ideal sayfa formatı 3 sütundur. 4 ya da 5 sayfa formatları çok sayıda kelime bölünmesine neden olacağı için dergide okumayı zorlaştırır. 2 sütunluk ...

gazetecilik dergi sayfası hazırlama - megep- İlgili Belgeler

gazetecilik dergi sayfası hazırlama - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Dergi%20Sayfas%C4%B1%20Haz%C4%B1rlama.pdf

Dergilerde en ideal sayfa formatı 3 sütundur. 4 ya da 5 sayfa formatları çok sayıda kelime bölünmesine neden olacağı için dergide okumayı zorlaştırır. 2 sütunluk ...

gazetecilik dergi sayfası tasarlama - megep - MEB

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Dergi%20Sayfas%C4%B1%20Tasarlama.pdf

Dergi tasarımının genel özellikleri yanı sıra, dergi sayfası ve ... düzenleme programı, vektörel çizim programı, tarayıcı, yazıcı, Projeksiyon ... Bu anlamda Türk dergiciliği bilim dergiciliği ... Bankadan para çekmek, ödev hazırlamak, bilgileri sınırsız bir alanda ... Ücretsiz e dergiler, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı.

Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlama

http://kalehem.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/20/12/141380/dosyalar/2017_11/17160148_Grafik_ve_Animasyon_TabanlY_Web_Sayfa_HazYrlama.pdf

GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA ... Web tasarımı hizmeti veren veya web ortamında çalışan etkileşimli programlar hazırlayan ...

GAZETECİLİK HABERİN NİTELİKLERİ - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Haberin%20Nitelikleri.pdf

değerleri, haber-olay, haber-gerçek ilişkisi, haberde objektiflik, haber sosyolojisi, haber çeşitleri konularını öğrenirken aynı zamanda gazeteciliğin öznesini de ...

gazetecilik internet haberciliği - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0nternet%20Habercili%C4%9Fi.pdf

8 Kas 2006 ... Ters piramit tekniğiyle haber yazma çalışmalarını Haber Yazma Teknikleri modülünde öğrenmiştiniz. Gerekirse modülü gözden geçirerek tekrar ...

gazetecilik tv haber yazımı - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Tv%20Haber%20Yaz%C4%B1m%C4%B1.pdf

İngiliz aktrist Helen Mirren ise, hem Queen filmi, hem de CNBC-E'de yayınlanan. Elizabeth-1 ... Resim 5.2: Haber spikerleri, haberin vitrinidir. 5.1.1. Haber ...

gazetecilik radyo televizyon tarihi - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Radyo%20Televizyon%20Tarihi.pdf

Bunlar arasında elektrik, telgraf ve telefonun icadı ile radyo dalgalarının keşfini ... Günümüzde gelişmiş bazı ülkelerdeki radyoculuğun durumu kısaca şöyledir:.

gazetecilik basında fotoğraf kullanımı - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bas%C4%B1nda%20Foto%C4%9Fraf%20Kullan%C4%B1m%C4%B1.pdf

Dünyada ve Türkiye'de Yazılı Basının Fotoğraf Kullanımı Açısından Karşılaştırması ... fotoğrafı, habere özgü olan “Ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim?”.

gazetecilik basında meslek etiği - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bas%C4%B1nda%20Meslek%20Eti%C4%9Fi.pdf

YETERLİK. Basında meslek etiği gereklerine uymak. MODÜLÜN AMACI. Genel Amaç. Bu Modül ile Mesleğinizle ilgili kuruluşları tanıyabilecek ve meslek etiğine ...

gazetecilik bilgisayarda grafik düzenleme - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bilgisayarda%20Grafik%20D%C3%BCzenleme.pdf

Bu tip fotoğraflar panoramik olarak tanımlanır. Page 45. 41. Resim 3.17: Photomerge (Fotoğraf Birleştirici) aracıyla fotoğraf birleştirme.

gazetecilik iletişim süreci ve türleri - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0leti%C5%9Fim%20S%C3%BCreci%20ve%20T%C3%BCrleri.pdf

46. 2.4.5. İletişimin Psikolojik Engelleri . ... İletişim Engellerini Aşma Yolları . ... 48. 2.5.1. İletişimin Kişisel ve Çevresel Engellerini Aşmak .

gazetecilik iletişim süreci ve türleri - megep - Meb

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0leti%C5%9Fim%20S%C3%BCreci%20ve%20T%C3%BCrleri.pdf

Neden İletişim Kurarız . ... İLETİŞİM TÜRLERİ VE İLETİŞİMİ ENGELLEYEN UNSURLAR . ... söyleyince öğretmen biraz sinirli bir şekilde “çık, çık …” der.

gazetecilik basının doğuşu ve gelişimi - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bas%C4%B1n%C4%B1n%20Do%C4%9Fu%C5%9Fu%20Ve%20Geli%C5%9Fimi.pdf

Eski Roma'da bir yıllık olaylar rahipler tarafından beyaz levhalar üzerine yazılır, ... Bir süre sonra gayet çabuk bir gelişme olmuş, bu günkü resmi gazetelerin ilk şekli ... nevi saray bildirisi olan bu ilk gazete, rapor anlamına gelen Pao adını taşıyordu. ... Venedik'te özellikle Avvisi adı verilen haber mektupları bir ticaret konusu ...

gazetecilik temel resim işleme - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Temel%20Resim%20%C4%B0%C5%9Fleme.pdf

CCD dizisinde bulunan her hücre bir piksel ve her piksel için depolanan ... Çözünürlük. Ortalama bir kullanıcı için 300 dpi (dots per inch – inç başına düşen nokta) ... Ekranda kullanılacak bir görüntü için çözünürlük en az kaç olmalıdır? A) 72.

gazetecilik haber yazma teknikleri - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Haber%20Yazma%20Teknikleri.pdf

Haberin yazımı açısından günümüzde kullanılan en geçerli yöntem, haberi ... ya da süre de haber yazımında seçilen tekniği belirleyen unsurlardır. Haber yazma ...

gazetecilik alanı planlı ve etkili yazma - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Planl%C4%B1%20Ve%20Etkili%20Yazma.pdf

ANLATIM TÜRLERİ VE DÜŞÜNCE YAZILARI . ... Öyküleyici Anlatım . ... Olaylı yazı türlerinde temel anlatım biçimi öykülemedir. Özellikle, okuyucuyu belli bir olay.

gazetecilik türk basınının doğuşu ve gelişimi - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/T%C3%BCrk%20Bas%C4%B1n%C4%B1n%C4%B1n%20Do%C4%9Fu%C5%9Fu%20Ve%20Geli%C5%9Fimi.pdf

Türkiye'de Yabancı Dilde Basılan İlk Gazeteler ................................................... 7. 1.2.2. İlk Türkçe Gazeteler .............................................................................................. 7.

gazetecilik fotoğrafta özel alan çalışmaları - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Foto%C4%9Frafta%20%C3%96zel%20Alan%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1.pdf

fotoğraf yazıcısı, Projeksiyon cihazı, örnek dijital fotoğraflar. ÖLÇME VE ... Örneğin arka planı düz renkli bir nesnenin arka planı ... www.photoshop-tr.com. ➢.

gazetecilik fotoğrafta ışık ve kompozisyon 213gım011 - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Foto%C4%9Frafta%20I%C5%9F%C4%B1k%20Ve%20Kompozisyon.pdf

Fotoğrafta Kompozisyon Öğeleri. 2.2.1. Belirginlik. Fotoğraf için en önemli öğe belirginliktir. Çünkü fotoğraf ile verilmek istenen mesajın, izleyici tarafından ...

Proje Hazırlama - megep - MEB

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Proje%20Haz%C4%B1rlama.pdf

kullanıyorsak bu geriye ket vurmadır. Örneğin yeni telefon hattı alan birinin, eski numarası sorulduğunda hatırlayamaması ya da unutması gibi. 1.2.1.6. Dikkat.

Renk Hazırlama - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Renk%20Haz%C4%B1rlama%20%28%C4%B0n%C5%9Faat%29.pdf

AteĢin sarı-kırmızı rengi sıcak çağrıĢımını; buzun mavi-yeĢil rengi soğuk renk. çağrıĢımını oluĢturması, rengin sıcak ve soğuk renkler olarak ikiye ayrılmasına ...

Boya Hazırlama - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Boya%20Haz%C4%B1rlama.pdf

Bitki Toplama Teknikleri . ... Ana renklerle boyama yapılabildiği gibi ana renklerin karışımından ara ... Liflerin temizleme, yıkama, ağartma, tarama, boyama,.

Mikrobiyolojik Preparat Hazırlama - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Mikrobiyolojik%20Preparat%20Haz%C4%B1rlama.pdf

Gram boyama yöntemi, bakteriyoloji laboratuvarlarında en çok kullanılan yöntemdir. BileĢik boyama iĢleminde de basit boyamada olduğu gibi aynı yol izlenir.

mesleki gelişim proje hazırlama - megep - Meb

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Proje%20Haz%C4%B1rlama.pdf

Çoklu oylama tekniği, beyin fırtınası ile belirlenen fikirlerin en önemlilerini takımdaki herkesin eşit katılımına başvurarak tespit etmek için kullanılan bir tekniktir.

Web Ortamı İçin Animasyon Hazırlama - megep - Meb

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Web%20Ortam%C4%B1%20%C4%B0%C3%A7in%20Animasyon%20Haz%C4%B1rlama.pdf

WEB ORTAMI İÇİN ANİMASYON ... Bu modül, animasyon yazılımı kullanarak web sayfalarına ... XML ayrıştırıcı gibi hiçbir grafik içermeyen bir şey de olabilir.

mesleki gelişim proje hazırlama - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Proje%20Haz%C4%B1rlama.pdf

1.2.3.1. Algısal Ayırt Edilebilirlik. Algı; zihnin gelen bir uyaranı anlama, tanıma ve özümleme sürecidir. Algısal ayırt edilebilirlik öğrenme malzemesinin çevredeki ...

gıda teknolojisi ekmek hamuru hazırlama - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Ekmek%20Hamuru%20Haz%C4%B1rlama.pdf

Ekmek hamurunu yoğurmak. MODÜLÜN. AMACI. Genel Amaç. Bu modül ile gerekli bilgileri alıp uygun ortam sağlandığında Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve ...

el sanatları teknolojisi sanayi makinesini hazırlama - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Sanayi%20Makinesini%20Haz%C4%B1rlama.pdf

Terilen kumaş üstüne: İlmeklerin nakış süreci boyunca delinmesini önler. •. Küçük detaylı, karmaşık desenlerde: Dikkat çekici biçimde daha iyi nakış sonuçları ...

Boya Hazırlama - megep - Milli Eğitim Bakanlığı

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Boya%20Haz%C4%B1rlama.pdf

Bitki Toplama Teknikleri . ... Bu modül, bitkisel boya hazırlamayı ve ipleri boyamayı anlatan bir öğrenme ... estetik anlayışındaki gelişmelerle dokuma ve kumaş üzerindeki desen ve renk faktörleri de ... Kalınlık ve İnceliği ( iplik numarası).

gıda teknolojisi bısküvı hamuru hazırlama - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bisk%C3%BCvi%20Hamuru%20Haz%C4%B1rlama.pdf

kullanarak CO2 meydana getirir. Fermantasyonun ilk iki saatinde de CO2 gazının miktarı maya miktarına ve genel olarak fermantasyon ısısına bağlıdır. 30-38°C ...

tıbbġ laboratuvar hġstolojġk preparat hazırlama - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Histolojik%20Preparat%20Haz%C4%B1rlama.pdf

Neoplazma/tümörü kavrama, histolojik doku takibi, doku bloklama, kesit alma ve doku preparatını boyama tekniğiyle becerilerinin kazandırıldığı öğrenme ...

ŞİRKET ÜNVANI : Doğan Gazetecilik A - Demirören Gazetecilik A.Ş.

http://www.demirorengazetecilik.com.tr/media/DocumentFile/content/7b15cdef-a00e-4ce6-a49d-935f1584fe2e.pdf

sahibi olduğu POSTA gazetesi tirajda 2004 yılını da sektörün lideri olarak ... milliyet.com.tr çok başarılı son dakika haberciliğinin yanı sıra, finans, seri ilan, eğitim,.

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ AÇIK BÜFE HAZIRLAMA - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/A%C3%A7%C4%B1k%20B%C3%BCfe%20Haz%C4%B1rlama.pdf

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak açık büfe yiyeceklerini özelliğine ... Somon füme, belvü usulü bütün balıklar, bütün istakoz vb. kabuklular karides kokteyl.

yiyecek içecek hizmetleri sebzeleri pişirmeye hazırlama - megep - Meb

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Sebzeleri%20Pi%C5%9Firmeye%20Haz%C4%B1rlama.pdf

MODÜLÜN ADI. Sebzeleri Pişirmeye Hazırlama. MODÜLÜN SÜRESİ. 40/18. MODÜLÜN AMACI. Bireye/öğrenciye sebzeleri pişirmeye hazırlama ile ilgili bilgi ve ...

elektrik elektronik teknolojisi panoyu montaja hazırlama - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Panoyu%20Montaja%20Haz%C4%B1rlama.pdf

Tablo ve pano arka bağlantı şemaları, tablo ve panonun içerisinde bulunan elemanların birbirleri ile olan bağlantılarını gösterir. Bu bağlantılar çizilirken çok ...

gemi yapımı plastik boruları montaja hazırlama - megep - Meb

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Plastik%20Borular%C4%B1%20Montaja%20Haz%C4%B1rlama.pdf

Isıtma ve temiz su tesisatında en fazla kullanılan boru çeşidi poliproplen (PP) dir. ... Bu ekleme parçaları, isim ve çeşitleriyle aşağıdaki şekillerde verilmiştir. ... veya kullanılmayacak kısımlara bu malzeme bağlanarak (sıkılarak) iptal edilmesini ...