Marmara Bölgesinin ve İstanbul Kentinin Deprem Tehlikesi Üzerine ...

1999'dan bu yana Marmara bölgesindeki deprem tehlikesi için tanımsal ve olasılıksal yöntemlere ... Nüfusu ve ekonomideki yeri açısından ... şu anda geçerli olan resmi ve ulusal deprem tehlike haritası [1] (BİB, Afet İşleri Genel. Müdürlüğü ... güneyi arasında uzanan mikro-deprem faaliyeti tarihsel deprem faaliyeti ile uyum.

Marmara Bölgesinin ve İstanbul Kentinin Deprem Tehlikesi Üzerine ...- İlgili Belgeler

Marmara Bölgesinin ve İstanbul Kentinin Deprem Tehlikesi Üzerine ...

http://izmir.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/3886.pdf

1999'dan bu yana Marmara bölgesindeki deprem tehlikesi için tanımsal ve olasılıksal yöntemlere ... Nüfusu ve ekonomideki yeri açısından ... şu anda geçerli olan resmi ve ulusal deprem tehlike haritası [1] (BİB, Afet İşleri Genel. Müdürlüğü ... güneyi arasında uzanan mikro-deprem faaliyeti tarihsel deprem faaliyeti ile uyum.

2. Sismolojik Bulgular Açısından İstanbul'da Deprem Tehlikesi ...

http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/12140.pdf

d- Kişilerin deprem konusundaki bilinç düzeyi, e- Nüfus yoğunluğu. | Doç.Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik. Mühendisliği Bölümü ...

Denizli - Sarayköy - Buldan bölgesinin deprem faaliyeti hakkında not

http://asosindex.com.tr/TBTKK/tjb/770948.pdf

edilen bir vak'adır. Bu köyün evlerinin gevşek ve ince bir Neojen tabakası üzerinde bulunmasına rağmen, adı geçen köyde fazla hasar görmemiştir. Hasarların ...

istanbul'un ekolojik yapısı üzerine bir araştırma - Marmara Sosyal ...

http://www.marmarasosyaldergi.org/makale/6.pdf

Daha sonra ise bitki örtüsü, yüzey şekilleri, akarsuları, barajları ve gölleri hakkında istatistiki verilerin ışığında kısa bilgiler verilecektir. Son olarak da İstanbul‟un ...

Güney Marmara bölgesinin ilk borsası olması özelliğini ve ...

http://www.bantb.org.tr/dosyalar/2010.pdf

düzenlemeleri yapmak. • Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşsa iştirak etmek.

7–9 Eylül 2009 Tarihleri Arasında Marmara Bölgesinin ... - MGM

https://www.mgm.gov.tr/FILES/genel/makale/istanbulsel.pdf

9 Eyl 2009 ... 8 ve 9 Eylül günlerinde bölgedeki yoğun yağışlı dönemde, hava ... 24 saatlik yağışlar incelendiğinde İpsala'dan Sarıyer istasyonu kadar olan ...

Baybalık Kentinin Yeri, Yapılış Tarihi ve Amacı Üzerine ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/erhan_aydin_baybalik_kenti.pdf

satırında geçmekte olup, buradaki kısacık cümlede Selenge ırmağının kıyısında ... indicated that the town situated on the coast of the river Selenga was made to ...

Macaristan ihtilfil tehlikesi atlattı - İstanbul Üniversitesi

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/haber%28aksam%20postasi%29/haber%28aksam%20postasi%29_1937/haber_1937_mart_/haber_1937_mart_6_.pdf

teri ecnebl b:r memleketin malt yar· ... siyasi netice elde edilebileceği dü§Unüle dursun ortada bir hakikat var: l•'rankist irtlcaın on ... İrlandalı, Alman ve İtalyan gönilllü. ... S ala. varmış: Tolstoy'un romanları, a~:ırl:a. rında fransızca konu(an adanı ... idelerini kullanmamnk bugün hangi du. ... ferdasında ihdas edilen ve emlak kıy.

17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrası, deprem bölgelerinde ...

http://www.kiptas.istanbul/upload/files/Deprem%20ve%20%C4%B0n%C5%9Faat.pdf

oluşturulmadığı ve çiroz etriyelerin yerleştirilmediği görülüyor. ... Özel inşaat yapan mal sahipleri ve müteahhitler, inşaatları genellikle kaba inşaat olarak ... yapılması sonucunda demirci ve kalıpçı ustaları işsiz kalmamak için fiyat kırmaktadırlar.

İSTANBUL'UN İAŞESİNDE TRAKYA BÖLGESİNİN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/767887

yakın tarihlerde önemli değişikliklere uğramış şehrin içindeki arazi özellikleri tümüyle ... akarsu ağzı iken buzul çağı döneminde sular altında kalmasıyla oluşmuştur (Eyice,2006:233). ... zinciri üzerinde düzenlemeler yapılıyordu. ... ve kervanların bağlantı noktaları özelliklede Halep ve İzmir'di. ... alınacaktı (Ayar, 2010:21-28).

Kapadokya Bölgesinin Drenaj Özellikleri - İstanbul Üniversitesi

https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/591698D973D141CFA72B0AEE880A7779?doi=10.26650%2FJGEOG2019-0002

Elde edilen bu sonuçlar Göreme Milli Parkını içine havzalarda en yüksek akarsu yoğunluğunun milli park içerisindeki ignimbirit ve tüfler üzerinde olduğunu ...

deprem yükü azaltma katsayısı üzerine bir inceleme

http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/17385_56_15.pdf

ile azaltılaraN, Vd Azaltılmış Deprem YüNü (Taban Kesme Kuvveti) bulunmaNtadır ... Çeçenistan Cumhuriyeti'nde (9 Haziran), Kuril Adaları'nda (18 Haziran) ve ... baNıldığında, Rus Deprem Yönetmeliği önemli binalar ve deprem sonrasında ...

deprem dalgalarının zemin büyütmesi üzerine örnekler - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/200966

eski depremlerden bazı örnekler verilmiş, daha sonra yumuşak zemine ... Atterberg limitleri, birim ağırlıkları, içsel sürtünme açısı, kohezyon katsayısı, relatif sıkılık ...

Deprem Faktörünün Mobilya Kullanımı Üzerine Etkisinin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/222890

mobilyalar özelindeki teknik çizimler ve aksesuarlarla farklı somut çözümlere yer vererek alınabilecek tedbirlere dikkat çekmiştir. Karamanoğlu ve Ulay'ın (2013).

İstanbul; Deprem ve Çaresi

http://dosya.toprakisveren.org.tr/makale/2002-53-ahmetercan.pdf

Bunun 45'e tamamlanması için 5 atom bombasına eşdeğer boşalım açığı, ... İstanbul içinde kullanarak, hangi semtlerin depremi nasıl duyumsayacağının haritası çıkartılmıştır. ... Sarsıntıya Çok Duyarlı Yerler; Zekeriyaköy, Göktürk, Kemerburgaz, Odayeri, Ağaçlı, Yukarı- ... Buralarda az katlı yapılaşmaya gidilmesi önerilir.

İSTANBUL İLİ İÇİN DEPREM SENARYOSU

http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/356.pdf

Ambraseys ve Finkel (1990) ise İstanbul ve Beyoğlu'nda hemen hemen bütün ... Burgaz adasında oldukça ağır hasara neden olmuştur. ... 10.07.1894: 10 Temmuz 1894 Salı günü öğle vakti ... 24 Nisan 1988 Kuzey Marmara Denizi Depremi:.

İstanbul Deprem Raporu 16.08.2017 - tmmob

https://www.tmmob.org.tr/sites/default/files/rapor_2017_son.pdf

16 Ağu 2017 ... 17 Ağustos 1999 depremi sırasında deprem merkezinden 100 km ... Deprem anında ve depremden hemen sonra toplanılacak alanların ...

İstanbul Deprem Raporu 16.08.2017 - Hkmo

https://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/5f7ffbe381b4675_ek.pdf?tipi=3&turu=D&sube=6

16 Ağu 2017 ... Torun Center, Anthill, Starcity Outlet Center, Zaman Gazetesi Binası, ... Deprem sonrası İstanbul trafiği ve Acil Ulaşım Yollarının Durumu.

Deprem Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN ...

https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/8830/1/7836.pdf

28 Oca 2008 ... Dr. Kutlu DARILMAZ'a, bu çalışmada ilk kıvılcımı çakan nş. Müh. N. lter Uluğ'a, fakültedeki çoğu öğrencinin sevgisini kazanmış bizleri.

4. İstanbul'un Tarihsel Yapılarında Deprem İzleri

http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/12142.pdf

guruplandırılabilmektedir. Zaman ve hacimce sınırlı olan bu takdim, sadece surlar, Yedikule Hisarı ve birkaç camide gözlenebilen deprem izlerini kapsamaktadır.

İstanbul'da deprem riski analizi - itüdergisi

http://itudergi.itu.edu.tr/index.php/itudergisi_a/article/viewFile/846/768

rent feature of the site in order to reveal all the probabilities which will trace the level of impact. In general terms, risk is the combination of probability.

ISTANBUL'DA KURULU DEPREM ERKEN UYARI ve YAPISAL ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/763786

hem bölgesel hem lokal deprem uyarı/alarm sistemleri sayesinde depremden zarar görebilecek: enerji ... haberdar etmek amacıyla dört sensörle kurulan baY.

tc istanbul kültür üniversitesi fen bilimler enstitüsü deprem ...

http://openaccess.iku.edu.tr/bitstream/handle/11413/481/LaleSoysalYLTez.pdf?sequence=5&isAllowed=y

zonların kırılmasıyla levhaların oluşmasına neden olmaktadır. Halen 10 ... Aynı şiddetle sarsılan noktaları birbirine bağlayan noktalara eş şiddet eğrileri (izoseist).

istanbul teknik üniversitesi fen bilimleri enstitüsü deprem ...

https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/10893/1/2773.pdf

16 Tem 2004 ... Betonarme perdelerin değişik yönetmeliklere göre kesme ... Şekilde, uzun bir perde duvar için iki tip donatı yerleştirilmesi durumunda çeşitli.

İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin ... - Odatv.com

https://odatv.com/images2/2020_01/2020_01_27/dezim_kandilli_deprem_hasar_tahmin_raporu.pdf

27 Oca 2020 ... yazılımının Kentsel Deprem Risk Analizleri modülü kullanılarak ... Şebekenin %5'inde ise orta düzeyde hasarlar ... 5.1. En Büyük Yer İvmesi ve En Büyük Yer Hızına Bağlı Hasar Tahmin ... Netcad GIS Dosyaları ... Madariaga R, Olsen KB, Archuleta R, 1998, “Modeling Dynamic Rupture in a 3D Earthquake.

istanbul deprem çalıştayı 2019 - HİDROPOLİTİK AKADEMİ

https://www.hidropolitikakademi.org/uploads/wp/2019/11/%C4%B0STANBUL-DEPREM-%C3%87ALI%C5%9ETAYI-2019.pdf

2 Ara 2019 ... İsmet Güngör (Doğal Afet Sigortaları Kurumu). - Mehmet Akif Eroğlu (Türkiye Sigortacılar Birliği). - Serpil Öztürk (Doğal Afet Sigortaları Kurumu).

İSTANBUL İLİ İÇİN DEPREM SENARYOSU Bülent ÖZMEN GİRİŞ ...

http://deprem.gazi.edu.tr/posts/download?id=43438

etkilenebileceği de deprem senaryoları ile belirlenmeye çalışılır. Depremlerin ... Yapılan anket sonucunda, Zeytinburnu'nda cam kırılmaları,. Çorlu ve Çatalca'da hasar ... Ergünay, O., 2000, Deprem Senaryoları Nedir? Ne Değildir?, Jeofizik ...

Deprem Olasılığı, Hasargörebilirlik Etkisi Altındaki İstanbul İçin Bir ...

http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/364.pdf

yoğun olduğu yerler dışında pek yaygınlık kazanmamış olan. “Deprem Sensörü” projesinin kapsamını genişletmektedir. - Sağlık Teşkilatı afet konseptine uygun ...

istanbul yüksek binalar deprem yönetmeliği - Kandilli Rasathanesi

http://www.koeri.boun.edu.tr/depremmuh/yonetmelikler/IYBDY-Draft-Version%20IV.pdf

Bu Yönetmelik, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yapılacak yüksek binaların, depreme karşı tasarımı için uygulanacaktır. Yüksek binalar, tamamı yer ...

tc istanbul büyükşehir belediyesi deprem risk yönetim ve kentsel ...

http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/SubSites/DepremSite/Documents/BRO%C5%9E%C3%9CR%20ARALIK-2014.pdf

alanı içinde ve bu alanları etkileyen alanlarda, deprem ve zemin inceleme amaçlı rapor, etüt, harita, plan ve proje yapmak ve yaptırmak,. 2) İmar planları, kentsel ...

istanbul'da deprem riskinin azaltılması gerekçesine dayalı kentsel ...

http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/17393_58_57.pdf

Arnavutköy. 1524. 2435. 76. 1020. 1582. 2,135 ... o- Ulaştırma alanında yeni ve mevcut yapılacaN ulaşım/dağıtım sistemleri ile tesisleri için. “Deprem Güvenliği ...

Zemin Sınıflama Haritası (Deprem Yönetmeliğine Göre) - İstanbul ...

http://www.ibb.gov.tr/tr-TR/SubSites/DepremSite/PublishingImages/2009.11.11.01.SoilClassificationByTurkishCodeMap_A3_150000.pdf

KADIKÖY. ÇEKMEKÖY. ÜMRANİYE. Büyükada. ATAŞEHİR. Çekmeköy. Tepeören. BOSTANCI. ALEMDAĞI. İSTANBUL. Kınalıada. Burgazada. Havaalanı.

istanbul teknik üniversitesi deprem mühendisliği ve afet yönetimi ...

https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/15744/1/501091273.pdf

3 Mar 2017 ... 5. bölümde Plaxis programından yararlanılarak zemin içerisine mevcut tünel olması durumunda yüzeyde yapılan yapının tünelin konumuna ...

istanbul deprem erken uyarı ve acil müdahale sistemi istasyon ...

http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/2563.pdf

Zemin hakim frekansı tüm noktalarda üç yönlü ivme kayıtlarının yatay ve düşey bileşenlerinin ... 99 göre araştırılmıştır (Field ve Jacob, 1992; Zaslavsky ve diğerleri, 2000) Nakamura, 1989 ... Management Agency, Washington, DC. Wald, D. J. ...

İstanbul-Kandilli Deprem İstasyonu İçin Süreye Bağlı Magnitüd ...

http://deprem.afad.gov.tr/downloadDocument?id=1800

sinyal süresi ve episantr uzaklığına bağlı mağnitüd denklemi ... larının araştırılmasına neden olmuştur. ... Bu şekillerden, magnitüdün 4.5 - 4.7 ve episantr uzak-.