Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 36-9 107 ...

Özlem BORAN. Osman TORUN. Zootekni ... Doğan tüm kuzuların; doğum tarihi, ana numarası, cinsiyeti, doğum tipi ve doğum ağırlıkları kayıt ... İvesi ve Çukurova Et koyun ırkları; kuzulama oranı, kuzu verimi, döl verimi ve ikizlik oranına ait ...

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 36-9 107 ...- İlgili Belgeler

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 36-7 97 ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/2018/MARD%C4%B0N%20%C4%B0L%C4%B0%20M%C4%B0DYAT%20Y%C3%96RES%C4%B0NDE%20S%C3%9CRYAN%C4%B0.pdf

olan Mardin ili Midyat yöresinde en önemli geleneklerinden biri olan şarap ... gidilerek fiyat ve girdilerde oluşan değişiklikler güncellenmiş ve değerlendirme yeni ... Toplam meyve alanları içinde üzüm bağ ... Turizm İşletmeciliği Şirince Örneği.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 36-9 97 ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/2018/MERS%C4%B0N%20OF%C4%B0YOL%C4%B0T%C4%B0N%C4%B0N%20JEOKRONOLOJ%C4%B0S%C4%B0%20VE.pdf

Selena Ezgi ÖZTÜRK. Osman PARLAK. Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı. Jeoloji Mühendisliği Ana. Bilim Dalı. ÖZET. Türkiye'nin güneyinde yer alan Mersin ...

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 36-9 107 ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/2018/%C3%87UKUROVA%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20Z%C4%B0RAAT.pdf

Özlem BORAN. Osman TORUN. Zootekni ... Doğan tüm kuzuların; doğum tarihi, ana numarası, cinsiyeti, doğum tipi ve doğum ağırlıkları kayıt ... İvesi ve Çukurova Et koyun ırkları; kuzulama oranı, kuzu verimi, döl verimi ve ikizlik oranına ait ...

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 36-2 61 ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/2018/SENTET%C4%B0K%20ANT%C4%B0OKS%C4%B0DANLARIN%20B%C4%B0TK%C4%B0SEL.pdf

lemi sırasında toplam polar madde miktarına ulaşılmasındaki süreyi uzatması ba- kımından en etikili sentetik antioksidanın PG ve TBHQ olduğu bulunmuştur.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 35-9 41

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/2017/FONKS%C4%B0YON%20UZAYLARINDA.pdf

Yeterlilik şartı için düzgün yakınsaklık kavramını söyleyebiliriz. Peki, ( ) sürekli fonksiyonlar dizisinin yakınsadığı fonksiyonu sürekli ise bu yakınsaklık ...

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt - Mersin ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/kalaynermin/Publications_001.pdf

Bu çalışma, Şimşek (Dwarf cavendish) muz çeşidi üzerinde altı farklı gübre ... Actagro ticari gübresi, 5K sertifikalı organik yaprak gübresi, Crop Set yaprak.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 - 163 -

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/cild27sayi2-18.pdf

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, Mod Birleştirme Yöntemi ve Zaman Tanım Alanı. Yöntem'leridir. *Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis. Page 2. Ç.Ü Fen ve ...

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2013 Cilt:29-1 Ç.Ü ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/cilt29sayi%201-6.pdf

Çukurova Meat Sheep raised in the Sheep Installation of Research and ... (melatonin) uygulamaları ile çoğul gebeliklerin sağlandığı ve doğum başına elde.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4 - 117 -

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/cild28sayi4-117-126.pdf

(AKM) ve kirletici etkisini azaltmak için ön kireç çöktürme işlemi uygulanmıştır. Zeytinyağı üretimi sırasında çevreye atık olarak verilen zeytin çekirdeği aktif kömür.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 ÇOK ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/cild27sayi2-16.pdf

basamak şekli önemlidir. Farklı basamak türlerindeki gerilme dağılmalarını incelemek amacıyla, 6 farklı basamak şekli (Shoulder, Rounded Shoulder,. Shoulder ...

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2011 Cilt:26-2 GEÇİŞ ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/cilt26sayi2-20.pdf

Numunelerin. XRD ve EDX spektrumlarından katkılamanın ZnO'un hegzagonal-wurtzite yapısında herhangi bir değişikliğe neden olmadığı sonucu çıkarıldı.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-1 *MANİSA ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/cild28sayi1-13-21.pdf

Paleozoyik yaşlı kayaçlar ... ve gerçek özdirenç değerleri elde edilmiştir. ... kayaçlarını, çekirdek ve örtü kayaçları olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür.

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt

http://web.deu.edu.tr/fmd/s4/4-11.pdf

2) z=±L düzlemlerinde iki rijit enklozyon içeren silindir problemi. Navier denklemleri Fourier ve Hankel dönüşümleri ile çözülürken gerilme ve yer değiştirme ...

deü mühendislik fakültesi mühendislik bilimleri dergisi patlatmadan ...

http://web.deu.edu.tr/fmd/s35/fmd_s35_03.pdf

işletmelerine oranla daha fazla çevresel baskı altında kalmasına neden olmuş ve dolayısıyla çevresel etkiyi ... Patlayıcı Madde Miktarı (ANFO). 30 -38 kg/delik.

Cilt 16 • Sayı 32 • 2018 / Vol: 16 • No:32 • 2018 - Yönetim Bilimleri ...

http://ybd.dergi.comu.edu.tr/dosyalar/Ybd/yonetimbilimleridergisi32tammetin.pdf

Meydancı. 17. 5,7. Pasta Ustası. 1. ,3. Sıcakçı. 1. ,3. Soğukçu. 2. ,7. Izgaracı. 2 ... gerçekleştirilmeye çalışıldığı uygulamalarda mevcuttur (Akgül ve Efe, 2010: ... Bilir Nazmi ve Yıldız N. Ali (2013) ''İş Sağlığı ve Güvenliği'', Hacettepe Üniversitesi.

mühendislik bilimleri dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/27759

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, (2016), 90-96 ... Asbestli olarak üretilen ürünlerdeki asbestin hangi mineral fazında olduğu ... Bu çalışma Ebru YAZGAN'ın “Pilot Hatasına Etki Eden Faktörlerin ... amacıyla oluşturulan kanal, basamaklı havuzlar oluşturacak şekilde bölümlere ayrılmaktadır.

Sanat ve Dil Dergisi Cilt 7 - 2018 ISSN 2146 - 9903 - İDİL Dergisi

http://www.idildergisi.com/makale/editor/01102018211649.pdf

31 Ağu 2018 ... ... ve Dil Dergisi. Cilt 7 - 2018. Ayhan Yılmaz, ''Anadolu'', Alüminyum Döküm ve Demir, 18x23,5x14,5cm, 2007. ISSN 2146 - 9903. ARTSÜREM ...

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ - Çukurova Üniversitesi ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/MAKALE-2011-26-2.pdf

tutulmaması ve ürünlerde fiyat farkı olmaması nedeniyle, Rusya yerine AB ülkeleri tercih edilmektedir ... MARION 7820 Elektrikli. Yürüyen Dragline ... Glutamic acid requirements of the saw-toothed grain beetle ... Bauhaus Universität. Weimar- ...

zkü fen bilimleri enstitüsü dergisi - Karaelmas Fen ve Mühendislik ...

http://fbd.beun.edu.tr/public/journals/1/dosyalar/kfmd_yazim_kurallari.pdf

Başlığın altındaki yazar isimleri kısaltmasız, adı ve soyadı (varsa ikinci ismi veya soy ismi) küçük ... Kaynaklar, makale sonunda alfabetik sırada (yazar soyadlarına göre) verilmeli ... Bazı antibiyotiklerin endoparazitoid Pimpla turionellae L.

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt 9, Sayı 1 ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/439975

X Ticaret İşletmesi, kozmetik ve temizlik malzemesi üretimi ile iştigal etmektedir. İşletme “Kozmetik” ve “Temizlik Malzemesi” olmak üzere iki ürün cinsinde üretim ...

SDU Hukuk Dergisi Cilt: 8, Sayı 2, Yıl 2018 -- Vol: 8, No 2, Year 2018

http://hukuk.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/65/files/sdu-hukuk-dergisi-cilt-8-sayi-2-yil-2018-vol-8-no-2-year-2018-02012019.pdf

9 Ara 2018 ... gerektiren suçlar tek başına iade kapsamında olmayıp, iadesi mümkün ... İlkay Çapraz / İpek Demircioğlu, İTO Yayınları, Yayın No: 2003/14, İstanbul, 2003, ... iskambil, tarot kâğıtları ile kimi zaman astroloji (burç) yorumlama yöntemiyle fal ... danışmanlığı adı altında kart falı bakan ve müşterisine gelecekten ...

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/403296

azot (TN), toplam organik karbon (TOK) ve kimyasal oksijen ihtiyacı ... Yaşlı sızıntı suları düşük KOİ ve düşük ... Şekil 1: Çalışmada kullanılan deney düzeneği.

3 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi / Journal of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/8242

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi / Journal of Engineering Sciences and Design – e-ISSN: 1308-6693. Suleyman Demirel University, Engineering Faculty ...

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi ... - OAJI

http://oaji.net/pdf.html?n=2017%2F1486-1529649496.pdf

Çelik Yapıların Tasarımı Hesap ve Yapım Esaslarına dair. Yönetmelik'te [22] belirtilen yük kombinasyonları;. 1. G. 2. G Q. 3. G S. 4. G 0.75Q 0.75(Qr veya S ...

PAJES - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

http://pajes.pau.edu.tr/Archive/PAJES_7_1_11_16.pdf

Anahtar Kelimeler : Sinterlenmiş bronz yataklar, Gözenekli kaymalı yataklar, Sürtünme katsayısı ... burçlarının eksenel, radyal ve çevresel yöndeki.

ESD - afyon kocatepe üniversitesi fen ve mühendislik bilimleri dergisi

http://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/10/025706-704-709.pdf

Çelik Yüzeylere Elektro-Kıvılcım Biriktirme (ESD) Metodu ile Zirkonyum. Esaslı Kaplamaların ... sıcaklığında ve % 50 ± 2 nem ortamında, 6 mm çapında alümina ...

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi

http://muteb.bartin.edu.tr/ojs/index.php/mtb/article/viewFile/174/126

Anahtar Kelimeler: İstinat duvarı, Toprakarme, Şerit donate, iCad Toprakarme ... Malzeme ocağındaki kireçtaşı bol çatlaklı olup, çatlaklar kil dolgulu ve açıklıkları ...

Untitled - Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi - Afyon Kocatepe ...

https://fenbildergi.aku.edu.tr/pdf/040102/87-96.pdf

In this study, the use at back door of load vehicles, carriage as a lifting ... the help of a secondary system, the door begins to translate. ... B-B KESÍTÍ. SIA. E-.

CV - afyon kocatepe üniversitesi fen ve mühendislik bilimleri dergisi

https://fenbildergi.aku.edu.tr/1101/011101%281-8%29.pdf

Direnç Parametresinin Hesaplanması. Savaş Sönmezoğlu ve Seçkin Akın ... Park, C. H., Won, M. S., Oh, Y. H. ve Son, Y. G.,. 2005. An Xps Study and Electrical ...

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi ... - JournalAgent

http://www.journalagent.com/pajes/pdfs/PAJES_19_1_33_60.pdf

Anahtar kelimeler: Kauçuk, Mekanik deneyler, Çekme deneyi,. Basma deneyi, Kayma ... Numunenin bir kenarı 5 adet çekme çubuğu ile tahrik edilmiş ve bu çekme ... adet sertleştirilmiş paslanmaz çelik millerden oluşan bir lineer kızak kayıt ...

Cilt / Volume 20 - Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

http://veteriner.fusabil.org/pdf.php3?id=1123

Arif ALTINTAŞ. Aşkın YAŞAR. Aydın SAĞLIYAN. Ayhan DÜZLER. Ayla ÖZCAN. Berna GÜNEY SARUHAN. Bülent ELİTOK. Bünyamin TRAŞ. Cahit KALKAN.

Cilt 15 • Sayı 29 • 2017 / Vol - Yönetim Bilimleri Dergisi - ÇOMÜ

http://ybd.dergi.comu.edu.tr/dosyalar/Ybd/ybd-29sayi-tam-metin-kapakli.pdf

ler, örgütsel değer ve uygulamaları temsil eden ahlaki davranışlarla ilgili yordam ve tutumlardır15. Örgüt içindeki iklim; etik olan davranışlarla ve değerlerle ...

EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt 8, No 2, 2016 ISSN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/437716

Kaynak: Eğilmez, Mahfi(2016), “Kendime Yazılar” http://www.mahfiegilmez.com/29/11/2016. 2015-2016 yılları arasında bariz bir şekilde belirmiş ise de istikralı ...

DPÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi / DEBDER, Cilt:2 ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/469556

1- Düzgün geometrik şekli olan bir katı için yoğunluk tayini nasıl yapılır? Açıklayınız. ... ve ağırlığın terazi ile ölçüldüğünü düşündüğünü ortaya koymaktadır.

Mühendislik bilimleri dergisi kapak dörtlü olan - Kahramanmaraş ...

http://jes.ksu.edu.tr/tr/download/issue-full-file/46534

KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(2), 2019 ... suyunun mikro kirletici kontaminasyonu temel olarak; depolama sahası sızıntı suları, yeraltı-yüzey suyu ...

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/7686/9ed283d4dc34a56f57f555c335c77277139f.pdf

Elif Büyük Öğüt, Hakan F. Öztop, Medet Kılıçtepe………………………………………..…… 6. ... with Non-Homogeneous Poisson Process. Ayşe T. BUGATEKIN …