FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ - Çukurova Üniversitesi ...

tutulmaması ve ürünlerde fiyat farkı olmaması nedeniyle, Rusya yerine AB ülkeleri tercih edilmektedir ... MARION 7820 Elektrikli. Yürüyen Dragline ... Glutamic acid requirements of the saw-toothed grain beetle ... Bauhaus Universität. Weimar- ...

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ - Çukurova Üniversitesi ...- İlgili Belgeler

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ - Çukurova Üniversitesi ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/MAKALE-2011-26-2.pdf

tutulmaması ve ürünlerde fiyat farkı olmaması nedeniyle, Rusya yerine AB ülkeleri tercih edilmektedir ... MARION 7820 Elektrikli. Yürüyen Dragline ... Glutamic acid requirements of the saw-toothed grain beetle ... Bauhaus Universität. Weimar- ...

PAJES - Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

http://pajes.pau.edu.tr/Archive/PAJES_7_1_11_16.pdf

Anahtar Kelimeler : Sinterlenmiş bronz yataklar, Gözenekli kaymalı yataklar, Sürtünme katsayısı ... burçlarının eksenel, radyal ve çevresel yöndeki.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi ... - JournalAgent

http://www.journalagent.com/pajes/pdfs/PAJES_19_1_33_60.pdf

Anahtar kelimeler: Kauçuk, Mekanik deneyler, Çekme deneyi,. Basma deneyi, Kayma ... Numunenin bir kenarı 5 adet çekme çubuğu ile tahrik edilmiş ve bu çekme ... adet sertleştirilmiş paslanmaz çelik millerden oluşan bir lineer kızak kayıt ...

Bartın Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi

http://muteb.bartin.edu.tr/ojs/index.php/mtb/article/viewFile/174/126

Anahtar Kelimeler: İstinat duvarı, Toprakarme, Şerit donate, iCad Toprakarme ... Malzeme ocağındaki kireçtaşı bol çatlaklı olup, çatlaklar kil dolgulu ve açıklıkları ...

CV - afyon kocatepe üniversitesi fen ve mühendislik bilimleri dergisi

https://fenbildergi.aku.edu.tr/1101/011101%281-8%29.pdf

Direnç Parametresinin Hesaplanması. Savaş Sönmezoğlu ve Seçkin Akın ... Park, C. H., Won, M. S., Oh, Y. H. ve Son, Y. G.,. 2005. An Xps Study and Electrical ...

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi ... - OAJI

http://oaji.net/pdf.html?n=2017%2F1486-1529649496.pdf

Çelik Yapıların Tasarımı Hesap ve Yapım Esaslarına dair. Yönetmelik'te [22] belirtilen yük kombinasyonları;. 1. G. 2. G Q. 3. G S. 4. G 0.75Q 0.75(Qr veya S ...

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/403296

azot (TN), toplam organik karbon (TOK) ve kimyasal oksijen ihtiyacı ... Yaşlı sızıntı suları düşük KOİ ve düşük ... Şekil 1: Çalışmada kullanılan deney düzeneği.

ESD - afyon kocatepe üniversitesi fen ve mühendislik bilimleri dergisi

http://fenbildergi.aku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/10/025706-704-709.pdf

Çelik Yüzeylere Elektro-Kıvılcım Biriktirme (ESD) Metodu ile Zirkonyum. Esaslı Kaplamaların ... sıcaklığında ve % 50 ± 2 nem ortamında, 6 mm çapında alümina ...

Sığla - afyon kocatepe üniversitesi fen ve mühendislik bilimleri dergisi

http://fenbildergi.aku.edu.tr/1401/012201%281-6%29.pdf

Sığla ağacı; Amber ağacı, günlük ağacı, buhur ağacı,. Mia pelesengi, Miai ... günlük veya buhur adı verilir (Özcan et al. 2005, ... Felce neden olan hemorajik ve ...

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/7686/9ed283d4dc34a56f57f555c335c77277139f.pdf

Elif Büyük Öğüt, Hakan F. Öztop, Medet Kılıçtepe………………………………………..…… 6. ... with Non-Homogeneous Poisson Process. Ayşe T. BUGATEKIN …

deü mühendislik fakültesi mühendislik bilimleri dergisi patlatmadan ...

http://web.deu.edu.tr/fmd/s35/fmd_s35_03.pdf

işletmelerine oranla daha fazla çevresel baskı altında kalmasına neden olmuş ve dolayısıyla çevresel etkiyi ... Patlayıcı Madde Miktarı (ANFO). 30 -38 kg/delik.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale ...

https://www.researchgate.net/publication/280523557_Relationship_Between_Traffic_Rule_Violations_and_Socio-Economic_Structure_of_Young_Drivers_in_Turkey_Aydin_and_Malatya_Examples/fulltext/57a89d4a08ae0107eee6d6c7/Relatio

Anahtar kelimeler: Genç sürücüler, Trafik kural ihlalleri, Sürücü davranışı. Keywords: Young drivers, Traffic rule violations, Driving behavior. 1 Giriş. Trafik kazaları ...

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ CEYHAN MÜHENDİSLİK ...

http://ceyhanmf.cu.edu.tr/storage/anamenu_icerikleri/Y%C3%B6netim%20Kurulu%20Kararlar%C4%B1/2019/%C5%9Eubat_3.pdf

20 Şub 2019 ... E.27837 sayılı yazısı ve ekleri hakkında görüşüldü. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı'nda Fakültemiz Kimya Mühendisliği.

1 Yıl: 2007 - mühendislik fakültesi - Çukurova Üniversitesi

https://muhendislik.cu.edu.tr/tr/Dergi/Arsiv/2007_22_1.pdf

1 Haz 2007 ... Deterministik Yaklaşım ile Yapı Deprem Güvenilirliğinin Belirlenmesi ve ... Murat DİLEK, Durmuş Ali BİRCAN, Abdulkadir EKŞİ.......... 255. W.

Maden - mühendislik fakültesi - Çukurova Üniversitesi

http://muhendislik.cu.edu.tr/tr/Dergi/%2829_1_2014%29/1.pdf

Oluşabilecek Asit Kaya (Maden) Drenajlarının Çevresel Etkileri. Mesut ANIL. 1* ... 1970‟lerde çevre mi ekonomik faaliyet mi? ... kaynaklarına karışması ve drenaj suyu içindeki ... pH nadiren yüksek bazik değerlere ulaşsa da asidik özellikte ve ...

28.08.2019 - ceyhan mühendislik fakültesi - Çukurova Üniversitesi

http://ceyhanmf.cu.edu.tr/storage/anamenu_icerikleri/Y%C3%B6netim%20Kurulu%20Kararlar%C4%B1/2019/A%C4%9Fustos_2_v1.pdf

28 Ağu 2019 ... Doç.Dr. Deniz YILDIRIM. Ceyhan Meslek Y.O.. Öğr.Gör.Dr. Murat TÜRK. Ceyhan Meslek Y.O.. Öğr.Gör. Mehmet YILMAZ. Ceyhan Meslek Y.O..

Çamlıyayla/Mersin - mühendislik fakültesi - Çukurova Üniversitesi

http://muhendislik.cu.edu.tr/tr/Dergi/%2830_2_2015%29/5.pdf

25 Ara 2015 ... Fakılar Boksit Cevher Özellikleri ve Potansiyeline ait ilk Bulgular ... endüstriyel kullanım alanları dikkate alınmaktadır. Minerolojik yapılarına ...

mühendislik bilimleri dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/27759

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, (2016), 90-96 ... Asbestli olarak üretilen ürünlerdeki asbestin hangi mineral fazında olduğu ... Bu çalışma Ebru YAZGAN'ın “Pilot Hatasına Etki Eden Faktörlerin ... amacıyla oluşturulan kanal, basamaklı havuzlar oluşturacak şekilde bölümlere ayrılmaktadır.

Dergi 2. Özel Sayı - mühendislik fakültesi - Çukurova Üniversitesi

http://muhendislik.cu.edu.tr/tr/Dergi/%2831_Ozel_Sayi_2016%29/31_Ozel_Say%C4%B1_2016_2.pdf

13 Eki 2016 ... partiküllerin çevresinde bulunan artı ve eksi yüklerin eşit olduğu noktayı ... Telefonu” and “Telefon Sony Z2 Xperia” refer to the same products ...

Dergi 1. Özel Sayı - mühendislik fakültesi - Çukurova Üniversitesi

http://muhendislik.cu.edu.tr/tr/Dergi/%2831_Ozel_Sayi_2016%29/31_Ozel_Say%C4%B1_2016_1.pdf

30 Nis 2016 ... Thermal Insulatıon in Ships for Welding Structure. Mehmet ... Zırh Çeliğinin Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi . ... askeri araçlar, kazan üretimi, otomobil, kamyon, ... Behavior in 2205 Duplex Stainless Steel GTA.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 - 163 -

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/cild27sayi2-18.pdf

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, Mod Birleştirme Yöntemi ve Zaman Tanım Alanı. Yöntem'leridir. *Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis. Page 2. Ç.Ü Fen ve ...

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 36-7 97 ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/2018/MARD%C4%B0N%20%C4%B0L%C4%B0%20M%C4%B0DYAT%20Y%C3%96RES%C4%B0NDE%20S%C3%9CRYAN%C4%B0.pdf

olan Mardin ili Midyat yöresinde en önemli geleneklerinden biri olan şarap ... gidilerek fiyat ve girdilerde oluşan değişiklikler güncellenmiş ve değerlendirme yeni ... Toplam meyve alanları içinde üzüm bağ ... Turizm İşletmeciliği Şirince Örneği.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2013 Cilt:29-1 Ç.Ü ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/cilt29sayi%201-6.pdf

Çukurova Meat Sheep raised in the Sheep Installation of Research and ... (melatonin) uygulamaları ile çoğul gebeliklerin sağlandığı ve doğum başına elde.

zkü fen bilimleri enstitüsü dergisi - Karaelmas Fen ve Mühendislik ...

http://fbd.beun.edu.tr/public/journals/1/dosyalar/kfmd_yazim_kurallari.pdf

Başlığın altındaki yazar isimleri kısaltmasız, adı ve soyadı (varsa ikinci ismi veya soy ismi) küçük ... Kaynaklar, makale sonunda alfabetik sırada (yazar soyadlarına göre) verilmeli ... Bazı antibiyotiklerin endoparazitoid Pimpla turionellae L.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-4 - 117 -

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/cild28sayi4-117-126.pdf

(AKM) ve kirletici etkisini azaltmak için ön kireç çöktürme işlemi uygulanmıştır. Zeytinyağı üretimi sırasında çevreye atık olarak verilen zeytin çekirdeği aktif kömür.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:27-2 ÇOK ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/cild27sayi2-16.pdf

basamak şekli önemlidir. Farklı basamak türlerindeki gerilme dağılmalarını incelemek amacıyla, 6 farklı basamak şekli (Shoulder, Rounded Shoulder,. Shoulder ...

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 36-9 97 ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/2018/MERS%C4%B0N%20OF%C4%B0YOL%C4%B0T%C4%B0N%C4%B0N%20JEOKRONOLOJ%C4%B0S%C4%B0%20VE.pdf

Selena Ezgi ÖZTÜRK. Osman PARLAK. Jeoloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı. Jeoloji Mühendisliği Ana. Bilim Dalı. ÖZET. Türkiye'nin güneyinde yer alan Mersin ...

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 35-9 41

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/2017/FONKS%C4%B0YON%20UZAYLARINDA.pdf

Yeterlilik şartı için düzgün yakınsaklık kavramını söyleyebiliriz. Peki, ( ) sürekli fonksiyonlar dizisinin yakınsadığı fonksiyonu sürekli ise bu yakınsaklık ...

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 36-2 61 ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/2018/SENTET%C4%B0K%20ANT%C4%B0OKS%C4%B0DANLARIN%20B%C4%B0TK%C4%B0SEL.pdf

lemi sırasında toplam polar madde miktarına ulaşılmasındaki süreyi uzatması ba- kımından en etikili sentetik antioksidanın PG ve TBHQ olduğu bulunmuştur.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt: 36-9 107 ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/2018/%C3%87UKUROVA%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20Z%C4%B0RAAT.pdf

Özlem BORAN. Osman TORUN. Zootekni ... Doğan tüm kuzuların; doğum tarihi, ana numarası, cinsiyeti, doğum tipi ve doğum ağırlıkları kayıt ... İvesi ve Çukurova Et koyun ırkları; kuzulama oranı, kuzu verimi, döl verimi ve ikizlik oranına ait ...

Untitled - Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi - Afyon Kocatepe ...

https://fenbildergi.aku.edu.tr/pdf/040102/87-96.pdf

In this study, the use at back door of load vehicles, carriage as a lifting ... the help of a secondary system, the door begins to translate. ... B-B KESÍTÍ. SIA. E-.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2011 Cilt:26-2 GEÇİŞ ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/cilt26sayi2-20.pdf

Numunelerin. XRD ve EDX spektrumlarından katkılamanın ZnO'un hegzagonal-wurtzite yapısında herhangi bir değişikliğe neden olmadığı sonucu çıkarıldı.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl:2012 Cilt:28-1 *MANİSA ...

http://fbe.cu.edu.tr/tr/makaleler/cild28sayi1-13-21.pdf

Paleozoyik yaşlı kayaçlar ... ve gerçek özdirenç değerleri elde edilmiştir. ... kayaçlarını, çekirdek ve örtü kayaçları olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Yıl 2018 Cilt - Mersin ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/kalaynermin/Publications_001.pdf

Bu çalışma, Şimşek (Dwarf cavendish) muz çeşidi üzerinde altı farklı gübre ... Actagro ticari gübresi, 5K sertifikalı organik yaprak gübresi, Crop Set yaprak.

3 Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi / Journal of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/8242

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi / Journal of Engineering Sciences and Design – e-ISSN: 1308-6693. Suleyman Demirel University, Engineering Faculty ...

Mühendislik bilimleri dergisi kapak dörtlü olan - Kahramanmaraş ...

http://jes.ksu.edu.tr/tr/download/issue-full-file/46534

KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(2), 2019 ... suyunun mikro kirletici kontaminasyonu temel olarak; depolama sahası sızıntı suları, yeraltı-yüzey suyu ...