konuları açısından yâsîn sûresinin tefsiri

Konulu Tefsir; “Manalarını beyan etmek, asıllarını ortaya çıkarmak ve birleştirici bir ... 104 Bursevî, İsmail Hakkı, Ruhu'l Beyan Tefsiri, çev. Ahmet Alim, Mustafa ...

konuları açısından yâsîn sûresinin tefsiri- İlgili Belgeler

konuları açısından yâsîn sûresinin tefsiri

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/168/Cihangir.pdf?sequence=1

Konulu Tefsir; “Manalarını beyan etmek, asıllarını ortaya çıkarmak ve birleştirici bir ... 104 Bursevî, İsmail Hakkı, Ruhu'l Beyan Tefsiri, çev. Ahmet Alim, Mustafa ...

konuları açısından yâsîn sûresinin tefsiri - FSM Vakıf Üniversitesi

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/168/Cihangir.pdf?sequence=1

Açısından Yâsîn Sûresinin Tefsiri” isimli bu çalışmada muteber klasik tefsir kitaplarına ... 180 Havva, Saîd, el-Esâs fi't-Tefsîr, Daru's-Selam, Şam, 1985, VIII, 4621.

ANA KONULARI EKSENİNDE AHKÂF SÛRESİNİN TEFSİRİ

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2240/G%C3%BCm%C3%BC%C5%9F.pdf?sequence=1&isAllowed=y

“Ana Konuları Ekseninde Ahkâf Sûresinin Tefsiri” adlı bu tezde söz konusu ... 143. 4.1. Kur'ân'a İman Eden Cin Tâifesi . ... Kur'ân'ı Dinleyen Cin Tâifesi (29.

ana konuları ekseninde ahkâf sûresinin tefsiri - FSM Vakıf Üniversitesi

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2240/G%C3%BCm%C3%BC%C5%9F.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ÖZET. “Ana Konuları Ekseninde Ahkâf Sûresinin Tefsiri” adlı bu tezde söz konusu sûrenin içeriğini ... Bu tez, konulu tefsirin üç kısmından biri olan sûre eksenli bir tefsir ... Kurân'ı ben uydurdum, bu durumda Allah cezamı ve azabımı hemen, hiç.

MUHAMMED HÂDİMÎ'NİN ENFÂL SÛRESİNİN 23. ÂYETİNİ TEFSİRİ ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/85995

Mahmud'un isteği üzerine Ayasofya Camii'nde irad ettiği vaazda, Fatiha. Sûresini tefsir etti. Birçok öğrenci yetiştiren Hâdimî, bugün Hadim kasabasının yakınında ...

Hamd Suresinin Tefsiri Merhum İmam Humeyni

https://ankara.icro.ir/uploads/hamd-02.pdf

Hakk'a aşık olmanın ve Hakk'ı övmenin bizzat kendisidir. “Allah'ın ... övgüler Allah'ındır. O'nun ... 2 Esrar'uş Şeriat ve Etvar'ut Tarikat ve Envar'ul Hakikat, s.177 ...

ANA KONULARI EKSENİNDE KALEM SÛRESİ VE TEFSİRİ

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/163/Karata%C5%9F.pdf?sequence=1&isAllowed=y

İkinci bölümde sûre hakkında genel bilgiler verilerek, sûrenin ismi, tanıtımı, nüzûl sebebi ... gelmiştir. Tefsir çalışmaları da özellikle son yıllarda bu yöne doğru kanalize olmuş ... İlk nâzil olan Alâk sûresinin ilk emri “Oku” olunca, bu sûrenin ismi de “kalem” ... Müzzemmil sûrelerinin daha önce indiğini söyleyenler de vardır.

ana konuları ekseninde kalem sûresi ve tefsiri - FSM Vakıf Üniversitesi

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/163/Karata%C5%9F.pdf?sequence=1&isAllowed=y

faydalanılmakla beraber modern tefsir kitaplarından da yararlanılmıştır. Aynı ... 53 sorusu ile son bulmuş ve bu şekilde kâfirlerin mülklerinin ... 117 Ahzab, 33/21.

TEVBE SÛRESİNİN MEÂNÎ İLMİ AÇISINDAN TAHLİLİ

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2544/Ergen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5 Haz 2017 ... getirdikten sonra hazırladığı “TEVBE SÛRESİNİN MEÂNİ İLMİ AÇISINDAN ... onu Arapça bir Kur'an kıldık”3 fermanıyla ortaya çıkar ve mücadeleyi bir ... olsa da en güçlü rivayet 129 ayet olduğudur. ... 4 Tevbe Sûresi (9):128.

tevbe sûresinin meânî ilmi açısından tahlili - FSM Vakıf Üniversitesi

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2544/Ergen.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5 Haz 2017 ... getirdikten sonra hazırladığı “TEVBE SÛRESİNİN MEÂNİ İLMİ AÇISINDAN. TAHLİLİ” ... Bu Ayet-i kerimenin son kısmında bulunan. ﴿ َنوُمَلْعٌَ َلْ ٌم ْوَل ...

taberî tefsiri mukaddimesinin kur'ân ilimleri açısından incelenmesi

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/6845/249913.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Burada genel mânada kitap telifinde sözünü ettiğimiz “önsöz” veya “giriş” yazma adeti, İslam kültüründe de kendine özgü şekil ve içerik özellikleriyle yerini almıştır.

Usûl Açısından Ahkâm Tefsiri - Kahramanmaraş Sütçü İmam ...

http://siyerinebi.ksu.edu.tr/depo/belgeler/17-%20Us%C3%BBl%20A%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan%20Ahk%C3%A2m%20Tefsiri%20-%20Mustafa%20Hocao%C4%9Flu_1911140815149596.pdf

lere hakikatin gizli kaldığı için onların insanları cahil bıraktıklarını11 veya de- ... çen şart cümlesinden yola çıkarak, “şayet eve girersen, Zeyd'e bir şey dersen,.

ortaokul müzik dersi öğretmen kılavuz kitaplarının konuları açısından ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/20b.bulut.pdf

yerlerde, belli ortamlarda, belli konularda, belli aşamalarda, belli kurumlarda, belli ... aynı isimle ancak farklı yazarlar tarafından yeniden ele alındığı görülmüştür. ... sırasıyla: İstiklâl Marşı, Ses Nasıl Oluşur?, Müzikte Yeni Sesler, Yeni Notalar ...

yasin kadooğlu yasin kadooğlu - BossLife Dergi

http://www.bosslife.com.tr/uploads/issues/files/2017_nisan_8.pdf

5 Nis 2017 ... renkli kamera ile donatılan bu estetik akıllı telefon, eşsiz bir model olarak karşımıza ... Türkiye'deki şirketlerin yüzde 95'ini aile şirketlerinin.

14 Yaşın Altındaki Başvuru Sahipleri 14 yaşın altındaki başvuru ...

http://www.amerikankonsoloslugu.tercumesi.net/amerikan_vizesi_gerekli_belgeler_detayli.pdf

Herhangi bir İş Bankası şubesine giderek 20 Amerikan Doları yada eşdeğer Türk ... (b) A.B.D.'de gidilecek olan hastaneden alınmış randevu kağıdı. ... Sağlık masraflarının nasıl karşılanacağına ilişkin mali durumu yansıtan belgeler. 5.

Fatiha Sûresinin faziletleri

http://www.fikih.info/fatiha-suresinin-faziletleri/?print=pdf

Fatiha Sûresinin faziletleri nelerdir?” Peygamber Efendimiz (asm), Fatiha Sûresi ile ilgili birçok müjdeli haberler vermiştir. Birkaçını numune olarak alalım: 1- ...

ÖSTEMPERLEME SICAKLIK VE SÜRESİNİN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/797882

Numunelerin döküm işlemi Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kurtsan Porya. Sanayi tesislerinde yapılmıştır. Ergitme işleminde 1500 kg kapasiteli ...

67 BILDIRCINLARDA KULUÇKA SÜRESİNİN BÜYÜME ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/544011

vanlardan elde edilen kuluçkalık yumurtalar ve bu yumurtalardan kuluçkanın başlangıcından itibaren 16, 17, 18 ve 19 gün sonra çıkan civ- civler oluşturmuştur.

MUHAMMED HÂDİMÎ'NİN ENFÂL SÛRESİNİN 23 ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/85995

Ebu Said Muhammed Hâdimî tefsirde Mantığı bir anlama yöntemi olarak kul- lanmıştır. Kaleme aldığı bir risalede Enfâl 8/23 ayetinin Mantık kurallarına göre ...

TEBBET SÛRESİNİN KRONOLOJİK TERTİPTEKİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/217913

vesikası yapılmıştır.9 Bazı müfessirler Ebu Leheb'in iman etmeyeceğini önceden ... Muhammed İzzet Derveze, Kur'an'a Göre Hz. Muhammed'in Hayatı, çev.

Al-i İmran Suresinin 159. Ayeti Bağlamında Hz ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/257753

Ama özellikle de Bedir'de savaşa katılamayan gençlerin ısrarı üzerine bu arzusundan o da vazgeçti ve. Düşmanı Uhud dağı civarında karşılamaya karar verdi.

Çamur bekletme süresinin nitrifikasyon sistemlerindeki ... - İTÜ

http://www.skatmk.itu.edu.tr/e-Dergi/Cilt18/Sayi1/O_Ince.pdf

proteobakteri olduğu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Atıksu arıtma, nitrifikasyon, stabilite, FISH, DGGE. Çamur bekletme süresinin nitrifikasyon sistemlerindeki.

FECR SURESİNİN 27-30. AYETLERİNİN (NEFS-İ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/647502

Fecr suresinin 27-30. ayetleri Türkçe'ye “Ey huzura [nefs-i mutmainne] eren nefis! Razı edici ve razı edilmiş olarak Rabbine dön! Kullarım arasına gir! Cen-.

DAVETÇİNİN TEFSİRİ

http://www.hakyayinlari.com/wp-content/uploads/2017/07/Davet%C3%A7inin-Tefsiri-9-PDF.pdf

adeta böbürlenen bu kimseler sırf Allah-u Teâlâ'ya gerçek manada kul olmaları ... “Hadi bakalım, önce siz atın ve bütün hünerlerinizi or- taya koyun! Ortaya neler ... 14. el-Habîr ( ﲑﹺﺒﹶﳋﺍ): Açığı ve gizlisiyle, olanı ve olma- yanıyla, büyüğü ve ... ( ﻒﻴ ﻄﱠﻠﻟﺍ), el-Mü'min ( ﻦ ﻣ ﺆﹸﳌﺍ), el-Mubîn (ﲔﺒﹸﳌﺍ), el-Müte'âl. (ﻝﺎ ﻌ ﺘﹸﳌﺍ) ...

BURÛC SÛRESİNİN KİMLİĞİ VE ÜSLÛBU ÜZERİNE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/337318

Peygamber (s.a.s.), sûrenin fazileti ile ilgili olarak, “Yüce Allah, Burûc Sûresini okuyan kimseye, her Cuma ve her Arefe günü sayısınca dünyada on hasene yazar” ...

hucûrât suresinin öne çıkardığı âdâb-ı muâşeret - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/384015

akışında insanların uymaları gereken ahlâk, terbiye ve nezâket kurallarına âdâb-ı muâşeret ... kavgalara neden olduğu için haram kılınmıştır. (. )“ ” yerine (. ).

Tohum Depolama Süresinin Farklı Çevrelerde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/410554

Anlamı. Analiz Değeri. Anlamı. Doygunluk (%). 88.00. Killi. 55.00. Killi tınlı. pH. 6.63. Nötr. 6.40 ... larında depolanan tohumların çimlenmeye 24 saat geç ... 19.19. 17.29. 18.88a. Yunus-90. 18.98. 21.10. 20.46. 17.47. 19.50a. Ortalama. 17.24.

TÂHÂ SÛRESİNİN MEÂNÎ İLMİ AÇISINDANTAHLİLİ - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/84397079.pdf

16 Oca 2017 ... Tâhâ sûresinin âyetleri olduğu ve bu olayın peygamberliğin beĢinci ... 57; Kazvinî, a.g.e, 28; Teftâzânî, a.g.e, s. 39. 3 Tâhâ sûresi (20): 47-48.

tevbe suresinin 9/31. ayeti çerçevesinde din adamı ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/410296

Oy- sa tarih boyunca din adamına itaat ve bağlılığın sı- nırı son vahyin muhatapları Müslümanlar için de sorun olagelmiştir. Bu çalışma, söz konusu ayeti, din ...

1 TARH ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DEFTER VE BELGE İBRAZ ...

https://vergidosyasi.files.wordpress.com/2016/12/tarh-zamanac59fimi-sc3bcresinin-defter-ve-belge-muhafaza-ve-ibraz-sc3bcresi-ile-ilic59fkisi.pdf

Tarh zamanaşımı süresi ile defter ve belge muhafaza ve ibraz süresi ... Beyana dayalı vergilemede, defter ve belge düzeni ile bunların muhafaza ve ibrazı büyük ... bir şekilde düzenlenmiş, defter ve belgelerin saklanması ve ibrazına ilişkin özel ... VUK 359/a-2 inci maddesine göre varlığı noter tasdik kayıtları veya sair ...

Fermentasyon Süresinin Kombu Çayı Mikrobiyotası ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/797314

27 Tem 2019 ... Ayrıca, Gluconobacter ve Acetobacterlerin glukonik asit üretimi için glikozu; asetik asit üretimi için de fruktoz ve etanolu kullanma yetenekleri de ...

75. kıyâme suresinin 16-19. ayetlerinin anlaşılma ... - Hitit Üniversitesi

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/5581/gezersuleyman.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sure her ne kadar konu bütünlüğü olarak kıyamet ve ahvalinden bahsetmiş ... Öyle ki metinsel bağlam içerisinde 114. ayet Peygamber'in vahiy alma şeklinden ...

TEBBET SÛRESİNİN KRONOLOJİK TERTİPTEKİ YERİNE DAİR ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/217913

Müfessire göre Tebbet suresinin iniş zamanı ile Şuara suresinin zikredilen ayeti arasında zaman farkı vardır. Ayrıca muhteva ve üslup itibariyle de sureler birbirine.

BURÛC SÛRESİNİN KİMLİĞİ VE ÜSLÛBU ÜZERİNE* Mehmet ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/337318

Peygamber (s.a.s.), sûrenin fazileti ile ilgili olarak, “Yüce Allah, Burûc Sûresini okuyan kimseye, her Cuma ve her Arefe günü sayısınca dünyada on hasene yazar” ...