Analog Devre Elemanları - megep - MEB

Analog devre elemanları direnç, kondansatör, bobin ve diyot, transistör gibi ... Dirençler elektrik akımına zorluk gösteren elektronik devre elemanlarıdır. ... verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-.

Analog Devre Elemanları - megep - MEB- İlgili Belgeler

Analog Devre Elemanları - megep - MEB

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Analog%20Devre%20Elemanlar%C4%B1.pdf

Analog devre elemanları direnç, kondansatör, bobin ve diyot, transistör gibi ... Dirençler elektrik akımına zorluk gösteren elektronik devre elemanlarıdır. ... verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Ce-.

Analog Devre Elemanları - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Analog%20Devre%20Elemanlar%C4%B1.pdf

T.C.. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI. ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ. ANALOG DEVRE ELEMANLARI. 522EE0018. Ankara, 2011 ...

Analog Devre Elemanları - friterm

https://www.friterm.com/bilgisistemleri/frtcalisma/Megep/Analog_Devre_Elemanlari.pdf

materyalleridir (Ders Notlarıdır). • Modüller, bireylere mesleki yeterlik ... Analog devre elemanlarını kullanarak elektronik devreleri kurmak. MODÜLÜN AMACI.

yenilenebilir enerji teknolojileri analog devre elemanları

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Analog%20Devre%20Elemanlar%C4%B1%20%28yenilenebilir%20Enerji%29.pdf

Dirençler elektrik akımına zorluk gösteren elektronik devre elemanlarıdır. Direnç de- ğeri yüksek olursa içinden geçen akım değeri düşük olur. Bu olay Alman ...

elektrik-elektronik teknolojisi analog devre elemanları

http://www.lisebilisim.com/moduller/temel-elektronik-ve-olcme/3-%20Analog%20Devre%20Elemanlar%C4%B1.pdf

Diyotların yapısını ve çeşitlerini tanıyarak diyotları analog ve dijital ölçü aletleriyle ölçebilecek, devrede kullanabilecek ve istenen özellikte diyot seçimini.

Kumanda Devre Elemanları - megep - Meb

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kumanda%20Devre%20Elemanlar%C4%B1.pdf

çoktan seçmeli, soru cevap) ile kendinizi değerlendireceksiniz. AÇIKLAMALAR ... Motor etiketine yazılı olan güç kat sayısı, anma yükteki güç kat sayısıdır. Anma yükünün altında ... Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap ...

yenilenebilir enerji teknolojileri dijital devre elemanları - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Dijital%20Devre%20Elemanlar%C4%B1.pdf

7485 entegresi dört bitlik iki sayıyı karşılaştırmak için kullanılır. Şekil 1.12: Dört bitlik iki sayıyı karşılaştıran entegrenin (7485) bacak bağlantıları. Page 22 ...

yenilenebilir enerji teknolojileri dijital devre elemanları - megep - Meb

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Dijital%20Devre%20Elemanlar%C4%B1.pdf

Şekil 2.11: 74151 entegresi (8'den 1'e çoklayıcı) bacak bağlantısı ve lojik gösterimi. 2.6. Azaltıcılar (Demultiplexer). Demultiplex (azaltıcı) tek bir hattan bilgi alan ...

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ANALOG DEVRE ... - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Analog%20Devre%20Elemanlar%C4%B1.pdf

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül ... Bu modül, elektrik-elektronik teknolojisinin temeli olan, analog devre elemanlarını içermektedir. ... 10 Ω ile 100 KΩ arasında 30 W'a kadar üretilmektedir (Resim 1.3).

yenilenebilir enerji teknolojileri analog devre ... - megep - Meb

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Analog%20Devre%20Elemanlar%C4%B1%20%28yenilenebilir%20Enerji%29.pdf

Analog devre elemanları direnç, kondansatör, bobin ve diyot, tran- sistör gibi yarı iletkenlerden oluşmaktadır. Bu modül ile bu elemanların teknik özeliklerini tanıyıp ...

kumanda devre elemanları sembolleri

https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/atalayt/105504/Kumanda-%201.pdf

Kontaktör devreyi çok VÕN DoÕS kapamaya HOYHULúOLGLU Termik röle ile birlikte NXOODQÕOGÕ÷ÕQGD devreyi DúÕUÕ yüke NDUúÕ korur. .XOODQÕP ...

bölüm 1 kumanda devre elemanları

http://blog.aku.edu.tr/mustafasahin/files/2019/11/KUMANDA-LAB.-K%C4%B0TAP%C3%87I%C4%9EI-V%C4%B0ZE.pdf

Çalιşma şekillerine göre zaman röleleri; a. Çekmede Gecikmeli (Düz) Zaman Rölesi b. Düşmede Gecikmeli (Ters) Zaman Rölesi olarak iki şekildedir. a) ...

Bölüm 1: Pasif devre elemanları

http://eng.harran.edu.tr/~nbesli/SEG/01.PasifDevreElemanlari.pdf

Kondansatörler elektrik enerjisini, elektrik yükü şeklinde, bobinler ise manyetik alan olarak ... Örnek: Pot gövdesinde bulunan 220 K LIN yazısının anlamı nedir?

Motor Devre Elemanları - ktemb

https://www.ktemb.org/download-forms/tr/Motor%20devre%20elemanlari.pdf

Kontaktörler. • Tanımı Yapısı ve Çeşitleri. Kontaktörün Tanımı. Elektrik devrelerini açıp kapamaya yarayan ve tahrik sistemiyle uzaktan kumanda edilebilen büyük.

Kumanda Devre Elemanları - ktemb

https://www.ktemb.org/download-forms/tr/kumanda%20devre%20elemanlari.pdf

Donanım: Otomatik kumanda deney masaları, kumanda malzeme katalogları, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar kumanda devre elemanları (paket şalterler ...

1 ALTERNAT F AKIM DEVRELER A. DEVRE ELEMANLARI VE ...

http://www.feteknik.com/FileUpload/bs322184/File/alternatif_akim_devreleri.pdf

Alternatif akımda üç çeşit temel devre vardır. Bunlar Şekil 1 de görüldüğü gibi (1) R omik devre; (2) L endüktif devre; (3) C kapasitif devredir. Temel ...

Tümleştirilmiş Kombinezonsal Devre Elemanları Sayısal sistemlerin ...

http://kisi.deu.edu.tr/userweb/ozlem.karaca/s04_2.pdf

Dr. Feza BUZLUCA. 4.1. p y , ç , ç g g. • Büyük Ölçekli Tümleştirme (Large-Scale Integration LSI): Bu gruptaki tümdevreler binler mertebesinde lojik kapı içerirler.

2. KUMANDA DEVRE ELEMANLARI VE KORUMA RÖLELERİ - ktemb

https://www.ktemb.org/download-forms/tr/Motor%20devre%20elemanlari.pdf

Otomatik kumanda devrelerinde alıcıların belli süre çalışmalarını veya durmalarını sağlayan elemana zaman rölesi denir (Şekil 2.3–4). Zaman rölesinin yapısında ...

Tümleştirilmiş Kombinezonsal Devre Elemanları Yarım ... - Ninova

https://ninova.itu.edu.tr/en/courses/faculty-of-computer-and-informatics/61/blg-231/ekkaynaklar?g727555

Sayısal Devreler (Lojik Devreleri) http://akademi.itu.edu.tr/buzluca. 2000-2015 Feza BUZLUCA. 5.9. Örnek 2: 4 bitlik Toplama/Çıkarma Devresi. Toplama/.

PASİF DEVRE ELEMANLARI Elektrik-elektronik cihazlarını ...

http://www.kartallarelektrik.com/pdf/1_23444_.pdf

Elektrik-elektronik cihazlarını meydana getiren direnç, kondansatör, bobin, transformatör, ... Sembolü: Ω. Dirençler devrelerde iki çeşit sembol ile gösterilir.

Tümleştirilmiş Kombinezonsal Devre Elemanları Yarım Toplayıcı ...

https://ninova.itu.edu.tr/tr/dersler/bilgisayar-bilisim-fakultesi/61/blg-231/ekkaynaklar?g727557

Doğruluk tablosundan devrenin ifadesi elde ... Tam Toplayıcı (Full Adder): ... Çıkarma devresi n bitlik bir tam toplayıcı ve tümleme kapıları ile gerçeklenebilir.

PASİF DEVRE ELEMANLARI Elektrik-elektronik cihazlarını ... - emo

http://www.emo.org.tr/ekler/76b58765ad419a5_ek.pdf

Aktif devre elemanları, kontrol edilebilir elektronik anahtar, doğrultmaç, ... Dirençler elektriksel devrelerde gerilim düşürücü ve akım düşürücü olarak görev yapan pasif ... Bu metottaki kodların akılda kalması için kısa bir cümle hatırda kalır:.

analog devre tasarımı ve simülasyonu

http://kisi.deu.edu.tr/userweb/ozlem.karaca/B.pdf

ISIS programının elektronik laboratuarında 12 tane ölçü aleti ve cihaz bulunmaktadır. Bunlardan 4 tanesi analog test cihazı, 8 tanesi dijital test cihazıdır.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ANALOG DEVRE ...

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Analog%20Devre%20Elemanlar%C4%B1.pdf

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül ... Bu modül, elektrik-elektronik teknolojisinin temeli olan, analog devre elemanlarını içermektedir. ... 10 Ω ile 100 KΩ arasında 30 W'a kadar üretilmektedir (Resim 1.3).

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ANALOG DEVRE ... - friterm

https://www.friterm.com/bilgisistemleri/frtcalisma/Megep/Analog_Devre_Elemanlari.pdf

Çeşitli elektronik devre kartları temin ederek bu kartlar üzerindeki dirençlerin yerlerini ... Örnek 1.1. Şekil 1.20: Dört bantlı direnç renk kodu okuma uygulaması.

Ağ Elemanları ve Ağ Sistemleri - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/A%C4%9F%20Elemanlar%C4%B1%20Ve%20A%C4%9F%20Sistemleri.pdf

Aldığınız ethernet kartı 10 Mbps, 10/100 Mbps veya 1000Mbps (1Gbps) hızında olabilir, büyük bir ihtimalle bu kart PCI bir karttır. •. Bilgisayar kasasını açın. •. BoĢ ...

Devre Analizi - megep - Meb

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Devre%20Analizi%201.pdf

DEVRE ANALİZİ-1. ANKARA ... materyalleridir (Ders Notlarıdır). • Modüller ... Alternatif Akım Devreleri Modülü ile endüstriyel otomasyon teknolojileri alanında gerekli olan doğru devre analizi ve devre elemanlarının özelliklerine yönelik bilgi ve.

Hareket Dönüştürme Elemanları - megep - Meb

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Hareket%20D%C3%B6n%C3%BC%C5%9Ft%C3%BCrme%20Elemanlar%C4%B1.pdf

Piyasada çoğunlukla poly V kasnak olarak bilinen ve kullanımı her geçen gün artan kasnak, TSE standartlarında taraklı V kayıĢ kasnağı olarak anılmaktadır. TS ...

Yapı Elemanları Ölçülendirme Ve Tarama - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Yap%C4%B1%20Elemanlar%C4%B1%20%C3%96l%C3%A7%C3%BClendirme%20Ve%20Tarama.pdf

Tablo 2.4'te 1/200 ölçekli kapı ve pencere ifadeleri verilmiştir. Ölçek: 1/200. Kapı. Pencere. Tablo 2.4: 1/200 ölçekte pencere kesit ve görünüşleri ...

3. flıp floplarla devre tasarımı - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Ard%C4%B1%C5%9F%C4%B1k%20Mant%C4%B1k%20Devreleri.pdf

Flip floplar lojik devre tasarımında lojik kapılar gibi sıkça kullanılan ... verilmiĢtir. 2. aĢama: Problemde verilen bilgilere göre 2 adet çıkıĢ ve 4 durum söz konusu.

tarım teknolojisi traktör ve yapı elemanları - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Trakt%C3%B6r%20Ve%20Yap%C4%B1%20Elemanlar%C4%B1.pdf

kullanılması zamandan ve iş gücünden azami faydanın sağlanması, üretim alanlarının genişlemesine ve ... ağırlıkları fazla olduğu gibi fiyatları da yüksektir. Bu yüzden ... Traktörlerin yakıt donanımlarının parçaları şu şekilde sıralanabilir;. ➢ ... pense, tornavida, yeterince anahtar, yedek lamba, çeki halatı, pim, çekiç vs. olup.

makġne teknolojġsġ emnġyetlġ bağlama elemanları 1 - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Emniyetli%20Ba%C4%9Flama%20Elemanlar%C4%B1%201.pdf

birleĢiyorsa veya parçanın yüzeyi fazla pürüzlü ise kullanılır. ➢. Somunun ... Yaylı rondela, vidalı elemanlarla sıkma sırasında, yerine yaylanarak oturan ve.

inşaat teknolojisi donatı elemanları çizimi - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Donat%C4%B1%20Elemanlar%C4%B1%20%C3%87izimi.pdf

Çokgen ve Daire kesitli kolonlarda (Fretli kolon) esas düz demir çizim uygulaması: Şekil 1.5: Fretli kolonlarda esas ... 10. Şekil 1.8: Döşemede donatı yerleşimi ...

inşaat teknolojisi bilgisayarla iç mekân elemanları ... - megep - Meb

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bilgisayarla%20%C4%B0%C3%A7%20Mek%C3%A2n%20Elemanlar%C4%B1%20%C3%87izimi.pdf

AutoCAD programı, bilgisayarın masaüstünde Resim 1.2'de görüldüğü gibi. AutoCAD simgesine ... (Şekil 1.4). Şekil 1.4: Mirror komutu kullanılarak çizimin simetrisinin alınması ... Shade araç çubuğundan Flat Shadet butonu tıklanır. •. Çizimin gölgeli hâli ... ekleyebiliriz. Ön izleme butonuna basarak bu malzemenin nasıl bir.

inşaat teknolojisi donatı elemanları çizimi - megep - Meb

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Donat%C4%B1%20Elemanlar%C4%B1%20%C3%87izimi.pdf

DAL/MESLEK. Betonarme Yapı Sistemleri. MODÜLÜN ADI. Donatı Elemanları Çizimi. MODÜLÜN TANIMI. Donatı elemanları çizimiyle ilgili bilgilerin verildiği bir.

Mikrodenetleyici ile Analog İşlemler - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Mikrodenetleyici%20Ile%20Analog%20%C4%B0%C5%9Flemler.pdf

ADC ve DAC işlemlerinde niçin mikrodenetleyicinin kullanıldığını araştırmalısınız. ➢. Araştırma işlemleri için Mikrodenetleyici ile Dijital İşlemler modülünü ...