Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı - Bingöl Üniversitesi

Gençlere Yaklaşımda Olumsuz Sonuçlar Doğuran ve ... Gençlik üzerine devam eden tartışmalarda gençler, bir yandan ailelerin ve toplumların geleceği ve ... lilerinden biri olarak hayatına bir anlam katma, bir anlam arayışı içerisinde ... ve ortama egemen olan sağcılık içi boş bir gençliğin oluşumuna neden oldu, sanatsız ...

Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı - Bingöl Üniversitesi- İlgili Belgeler

Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı - Bingöl Üniversitesi

http://www.bingol.edu.tr/documents/gencliginanlamarayisi.pdf

Gençlere Yaklaşımda Olumsuz Sonuçlar Doğuran ve ... Gençlik üzerine devam eden tartışmalarda gençler, bir yandan ailelerin ve toplumların geleceği ve ... lilerinden biri olarak hayatına bir anlam katma, bir anlam arayışı içerisinde ... ve ortama egemen olan sağcılık içi boş bir gençliğin oluşumuna neden oldu, sanatsız ...

YAŞLILIK DÖNEMİNDE HAYATIN ANLAM ARAYIŞI Muharem Ćufta ...

http://oaji.net/pdf.html?n=2017%2F1859-1484215711.pdf

Başka bir ifade ile insanın hayatın belli alanlarda girişimlerde ... konuşmadan önce, belki okuyucularıma şu soruyu sormam gerekir: Sizden herkes hayatının.

YAŞLILIK DÖNEMİNDE HAYATIN ANLAM ARAYIŞI Muharem ... - OAJI

http://oaji.net/pdf.html?n=2017%2F1859-1484215711.pdf

Fakat hayatlarının anlamsızlığı ve amaçsızlığından dolayı acı çekmiştir. (Yalom 1980, s. 21). Victor Frankl hastaların %20'sinin anlamsızlık kökleri olan varoluşsal ...

halk anlatımı araştırmasında anlam arayışı - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=39&Sayfa=96

kinayeli, mecazî veya sembolik gerçeği bünyelerinde barındırmaktadırlar ve sa dece edebî yönden ele alınmamalıdırlar. Bu hususta hemen akla gelen soru: ...

İdeoloji'den Din'e: İsmet Özel'in 70 Sonrası Şiirlerinde Anlam Arayışı

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/557205

Kötü Şi- irler ile başlayan ve Amentü ile biten dokuz şiirde Özel'in şiir anlayışının değişmediği, onun kavrama dünyasını şekillendiren dinsel ifadelerin şiirlerine ...

modern zaza hikâyeciliği (tespit-tahlil) - Bingöl Üniversitesi

http://acikerisim.bingol.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11472/692/Modern%20Zaza%20Hik%C3%A2yecili%C4%9Fi%20tez%20son%20son.pdf?sequence=1&isAllowed=y

1.2.3 Ben Merkezli Hikâyecilik . ... Zazaca'nın modern anlamda ilk hikâye örnekleri 1970'li yılların sonunda verilmeye başlanmıştır. Malmîsanij tarafından ...

Tarık Buğra'nın Firavun İmanı Romanı Üzerine Yeni Bir Anlam Arayışı

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/12/32_Sema-%C3%96zher-KO%C3%87-_-Tar%C4%B1k-Bu%C4%9Fra%E2%80%99n%C4%B1n-Firavun-%C4%B0man%C4%B1-Roman%C4%B1-%C3%9Czerine-Yeni-Bir-Anlam-Aray%C4%B1%C5%9F%C4%B1.pdf

(Tekin, 2004: 47). Tarihî roman sahasında değerlendirilecek Firavun İmanı'nın okuyucuya ... havalar estiren, tarihin eşine rastlamadığı” Millet Meclisi'ne “çeşit çeşit tut- kular da, ihanetler ... 87) Akif'in “Sedef kaplı avcı bıçağı taşları, zamanı ve ...

Düşünce Tarihinde ve Modern Tıpta Ölümsüzlük Arayışı ve Eleştirisi

http://www.beytulhikme.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=283

28 Haz 2016 ... ölümsüzlüğün gerçekleştirilebileceği umuduyla tarihte bedeni ilk defa dondurulan insan- dır. Tıp, ölümsüzlüğü bir şekilde gerçekleştirdiğinde ...

bingöl genç (sebeteria?) kalesi - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler ...

http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/557601

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensfitüsü Dergisi, http://busbed.bingol.edu.tr,. Yıl: 8 • Cilt: 8 • Sayı: 16 • Güz/Autumn 2018. BİNGÖL GENÇ (SEBETERİA?)

bingöl bal borsası için bir model önerisi - Bingöl Üniversitesi Sosyal ...

http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/359054

11 Eki 2017 ... 29 bal arasından Bingöl balı birinci olmuştur.2 Benzer şekilde, 2017 Eylül ayında, ... müzayede türü, çoklu fiyat ve sürekli müzayede türüdür.

Bingöl Yöresi Zazaca Halk Türküleri - Bingöl Üniversitesi

http://acikerisim.bingol.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11472/458/abdulkerim%20bor%20tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. İmza … ... Zazaki hetê şekl-aheng ra hımê analiz kerdış, çıtay ser vajiyê se ınê guerı yew qategori dı ca diyo cı. Rê rê zi çend ... Ez Niweşa, Şuno Şuno, Bırawo, Dılo Dılo, Way Way Ninna, Dezawo, Ezo Bıra,. 39 ... Komê ma ha pêseri. İslo dılo delilo.

Bingöl İli Bal Üretimi Honey Productıon in Bingol - Iğdır Üniversitesi

https://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/3220/2015-cilt1-sayi2-25-32.pdf

Cilt: 5, Sayı: 2, Sayfa: 25-31, 2015 V olume: 5, Issue: ... fiyatla satılabilmesi sebebi ile arıcılık, gelişmekte olan ... arı kovanı ile 1 636 398.98 ton bal üretilmektedir.

mevlânâ hâlid-i bağdâdî ve hâlidîliğin bingöl ve ... - Bingöl Üniversitesi

http://www.bingol.edu.tr/documents/Mevl%C3%A2n%C3%A2%20H%C3%A2lid-i%20Ba%C4%9Fd%C3%A2d%C3%AE%20Sempozyum%20bildirim.pdf

Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî'nin İyilik ve Kötülüğün Şer'î Olduğuna. Dair Kelâmî Görüşleri. Doç. ... Mevlânâ Hâlid'in Mektûbât'ında Kelâmî Unsurlar. Arş.Gör. Erkan ...

bingöl üniversitesi bingöl araştırmaları dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/628208

13 Mehmet Işıklı, “Yükseklerde Arkeoloji Yapmak Doğu Anadolu Arkeolojisinin Dünü-. Bugünü” Arkeolojiyle Geçen Bir Yaşam İçin Yazılar Veli Sevin'e Armağan ...

bingöl'de zazaca atasözlerinin tahlili - Bingöl Üniversitesi

http://acikerisim.bingol.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11472/589/ek%C4%B1m14%20son.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3 Oca 2015 ... hareketle Zaza toplumunun dil ve kültürel zenginliği araştırarak metod ... Halk edebiyatı ve folklor yönüyle zengin olan Bingöl ili; atasözü, türkü,.

BİNGÖL YÖRESİNDE BAL ARISI - Bingöl Üniversitesi

http://www.bingol.edu.tr/documents/E18-Konya%20Bal%20Ar%C4%B1s%C4%B1.pdf

BİTKİLERİN TESPİTİ, ÖMÜR UZUNLUKLARI VE ÇİÇEKLENME TARİHLERİ ... Tablo 1. Bingöl İlinde Bal Arıları İçin Önemli Bitki Türleri, Ömür Uzunlukları ve.

bingöl ili jeotermal kaynakları - Bingöl Üniversitesi

http://www.bingol.edu.tr/documents/Bing%C3%B6l%20ili%20jeotermal%20kaynaklar%C4%B1%20tam%20metin.pdf

Hacıyan Kaplıcası'nda sıcak su kaynaklarının kullanımını sağlayacak herhangi bir ... Fay Sistemi ile KD yönlü sol yanal atımlı Doğu Anadolu Fay Sistemi'nin etkisi altındadır. ... çözülmüş mineral maddeleri alarak kırık hatlar boyunca yeryüzüne.

rı bingöl araştırmaları - Bingöl Üniversitesi

http://www.bingol.edu.tr/documents/seyh%20Ahmed%20capakcuri.pdf

12 Tem 2016 ... zatın, kendisine, “Allah seni ilim erbabından eylesin” diye dua ettiği de ... üstün ve güzel ahlâkı, fazileti, mütevazılığı ve dürüstlüğü ile temayüz etmiş- tir. ... Şeyh efendi, son olarak kendisine Hatme-i Hacegân ile ilgili sorulan bir.

ULAŞIM BİNGÖL İSMİNİN KAYNAĞI Bingöl ... - Bingöl'de Yatırım

http://investinbingol.gov.tr/tr/files/02016-03-08_09-11-48-1457421108.pdf

600 yıllarında Urartu Devleti'nin yıkılmasıyla sırasıyla; Med, Pers,. Seleukos ve Komagene hakimiyetleri yaşanmıştır. M.Ö. 1. yüzyılda Roma egemenliğinde olan ...

dijital çağda eğitim - Süleyman Demirel Üniversitesi

http://iibfdergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/352/files/yil-2017-cilt-22-sayi-kayfor15-yazi17-30122017.pdf

30 Ara 2017 ... bağlamda yeni uygulamalar incelenerek dijital öğrenme ortamlarına ve uygulamalarına ilişkin bir ... içeren uygulama da. Algoritmalar, uygulamalı kriptografi, yapay zeka, ... becerileri kazandırmak, onları hiper bağlanmış dijital ...

Süper Bakteriler İçin Antibiyotik Arayışı - Acıbadem Üniversitesi ...

http://acibadem.dergisi.org/pdf.php?id=18

Et yiyen bakteriler olarak adlandırılan bu bakterilerin bazıları makrolid antibiyotik- lere karşı dirençli olmakla birlikte penisiline karşı duyarlı olabil- mektedirler (11).

Orta Çağda Bilim - Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=91771

Orta Çağda Bilim. Page 2. Orta Çağ ... Eski Çağ'da kullanılan bilimsel bilgileri ... Fransisken Tarikatı (Gri Kardeşler) ve Domininken Tarikatı (Siyah Kardeşler) kurulmuştur. ... ilgilenmiştir (nitrik asidin madenler üzerindeki etkisi, altının arıtılması).

Orta Çağda İslam Dünyasında Bilim Kaynak - Ankara Üniversitesi ...

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=91772

getirerek bilimsel alandaki yapılmış eserlerin tercümelerini yapmaktı. Ayrıca burada her hafta ... felsefe birleştirmeye çalıştığı için İslam dünyasının en büyük skolastik düşünürü olarak ... İslam Bilginleri-Matematik. • Harezmi ... Abdül İbn Türk.

Atasözlerinde Anlam Kaymaları, Zamana Bağlı Anlam ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=60&Sayfa=112

sehli mümteni örneklerini teşkil eder. Atasözleri belgesel mirasın önsözleri gi bidir. Almanlar “Bir milletin değerini ata sözleriyle ölçün” derler. Millet-değer.

TÜRKÇE 5.SINIF (ADAY 6) • Sözcükte anlam • Cümlede anlam ...

http://gazi.edu.tr/posts/download?id=171637

1. TÜRKÇE 5.SINIF (ADAY 6). • Sözcükte anlam. • Cümlede anlam. • Paragrafta anlam. • Yazım kuralları. • Noktalama işaretleri. MATEMATİK 5.SINIF (ADAY 6).

Sözcükte Anlam - 2 / Sözcükler Arası Anlam ... - Cumhuriyet Ortaokulu

http://yalovacumhuriyetortaokulu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/77/01/714438/dosyalar/2018_04/06091142_52.pdf

eş seslisi yoktur? A) Değerli bir insan olduğunu hemen anlamıştık. B) Adam, kır saçlarını geriye doğru taramıştı. C) Çayın kenarındaki kahvede biraz oturduk.

Fiiller - 2 / Anlam - Kip - Kişi - Anlam Kayması - Cumhuriyet Ortaokulu

http://yalovacumhuriyetortaokulu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/77/01/714438/dosyalar/2018_04/10090752_72.pdf

Genel Müdürlüğü. 7.SINIF. TÜRKÇE. 2. Fiiller - 2 (Anlam - Kip - Kişi - Anlam Kayması). 1. Can kafeste ... Bu dizelerde kaç tane çekimli fiil vardır? A) 3. B) 4. C) 5.

TEST-4-Sözcükte-Anlam-2-Sözcükler-Arası-Anlam-İlişkisi-Söz ...

http://gultepeimamhatip.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/13/750430/dosyalar/2018_11/09233511_TEST-4-SYzcYkte-Anlam-2-SYzcYkler-ArasY-Anlam-YliYkisi-SYz-SanatlarY-Yndir.pdf

“İlgi” sözcüğünün eş anlamlısı “alaka” sözcüğü- dür. ... “olanak” sözcüğü getirilirse cümlenin anlamı ... güzellikte göründüğü, hayret uyandıran dev gibi heykel-.

TEST - 7 (Cümlede Anlam - Cümleler Arası Anlam İlişkileri - 3)

http://www.turkceogretimi.com/dosyalar/kazanimtestleri/MezunTurkce7.pdf

ikonların dedelerimizin ruhunu incittiği, bizim ruhumuzda yaralar açtığı da doğrudur ama bence Türkçenin asıl der- di, bir ur gibi sokaklarımızı ve caddelerimizi ...

Sözcükte Anlam - 2 - Sözcükler Arası Anlam İlişkisi - Söz Sanatları

http://www.turkceogretimi.com/dosyalar/kazanimtestleri/5turkce2.pdf

Islak. D). Doğal. Tabii. Yapay. 2. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler eş sesli değildir? ... sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı değildir? A) İkaz.

TEST - 2 (Sözcükte Anlam - Sözcükler Arası Anlam İlişkisi - 2)

http://www.turkceogretimi.com/dosyalar/kazanimtestleri/MezunTurkce2.pdf

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? ... C) Bu tatlının böyle çok malzemeyle yapıldığını bilmiyor- dum. D) Bu telefonu ...

TEST - 1 (Sözcükte Anlam - Gerçek, Yan, Terim, Mecaz Anlam ...

http://www.turkceogretimi.com/dosyalar/kazanimtestleri/MezunTurkce1.pdf

Sözcükte Anlam (Gerçek, Yan, Terim, Mecaz Anlam, Mecaza Dayalı Söz Sanatları) - 1. 1. (I) Taş evin ... Temel anlamıyla terim olan bir sözcük, cümle içinde terim.

ATASÖZLERİNDE ANLAM KAYMALARI, ZAMANA BAĞLI ANLAM ...

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=60&Sayfa=112

Atasözleri, Sosyal Değişmeler, Millî Duyuş ve Düşünüş, Anlam Kayıpları ve Anlam ... ruyabilen ata sözleri ve deyimler de bir ... Acemi nalbant Kürt eşeğinde.

ANLAM ALANI VE ANLAM EZGĠSĠ AÇISINDAN Eġ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/685494

Anlam alanı ve anlam ezgisi açısından eş anlamlı durum sıfatları: “muhtemel” ve “olası” ... Geciken yardımın gelmesiyle birlikte muhtemel bir deprem için gerekli.

bingöl üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi - Fırat Üniversitesi

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/20902/2019_Ozdemir_Murat_Tepe%27de%20Ele%20Gecen%20Urartu%20Metal%20Eserleri.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Dr. Ahmet Gürbüz. Prof. Dr. Ali Abouzeid. Prof. Dr. Ali Ahmed İbrahim Al-Tayiş ... Mustafa Kemal Üniversitesi ... Dr. Öğr. Üyesi Konur Alp DEMİR (Namık Kemal.