FUZÛLÎ'NĝN “LEYLÂ VE MECNÛN”UNDA TASAVVUFÎ ... - Turuz

mahlasını alması ile ilgili açıklamalar yaparken de “Ben bütün ulûm ve fünûnu nefsimde toplamıú ... Biliyorum ki sen dertli yaratılmıúsın. ... Kerem-hâhem Cenâb-ı Mevlevîden ... Daima en esaslıyı, aslînin ta kendisini bulmak için gene çok esaslı bir ... “aúk”ındır. Bu noktada aúka düúenin irâdesi de kalmaz, çünkü o artık bütün.

FUZÛLÎ'NĝN “LEYLÂ VE MECNÛN”UNDA TASAVVUFÎ ... - Turuz- İlgili Belgeler

FUZÛLÎ'NĝN “LEYLÂ VE MECNÛN”UNDA TASAVVUFÎ ... - Turuz

https://turuz.com/storage/Poem-Literature/Poem/2011/0340-Fuzulinin_Leyla_Ve_Mecnununda_Tasavvufi_Qavram_Ve_Unsurlar%28Nurgul_Qarayazi%29_%28Istanbul-2007%29.pdf

mahlasını alması ile ilgili açıklamalar yaparken de “Ben bütün ulûm ve fünûnu nefsimde toplamıú ... Biliyorum ki sen dertli yaratılmıúsın. ... Kerem-hâhem Cenâb-ı Mevlevîden ... Daima en esaslıyı, aslînin ta kendisini bulmak için gene çok esaslı bir ... “aúk”ındır. Bu noktada aúka düúenin irâdesi de kalmaz, çünkü o artık bütün.

FUZÛLÎ'NĝN “LEYLÂ VE MECNÛN”UNDA TASAVVUFÎ KAVRAM VE ...

https://turuz.com/storage/Poem-Literature/Poem/2011/0340-Fuzulinin_Leyla_Ve_Mecnununda_Tasavvufi_Qavram_Ve_Unsurlar%28Nurgul_Qarayazi%29_%28Istanbul-2007%29.pdf

“Leylâ ve Mecnûn” hikâyesi, en tesirli ve samimî şekilde Fuzûlî'nin ... mahlasını alması ile ilgili açıklamalar yaparken de “Ben bütün ulûm ve fünûnu ... Biliyorum ki sen dertli yaratılmıúsın. ... Kays'ın babası, Leylâ'yı isterse de, aúkları sebebi ile kızın ... Daima en esaslıyı, aslînin ta kendisini bulmak için gene çok esaslı bir.

Fuzûlî'nin Leylâ vü Mecnûn'unda Anlatı Düzlemleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/398728

26 Ara 2017 ... Analysis Levels in Leyla vü Mecnun Written by Fuzuli ... Meclis dağıldıktan sonra sâkî ile başbaşa kalan Fuzûlî'nin ondan şiirini dinlemesini.

FUZULİ'NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN MESNEVİSİNİN DİBACESİ ...

http://www.tekedergisi.com/Makaleler/397618428_10ka%C3%A7ar.pdf

Şair. Leyla'nın şahsında hüsnü tebcil ve Mecnun'un zatında aşkı tertîl itmek istemiş” (Süleyman. Nazîf, 1925: 86-87). Muhammet Nur Doğan da eserinin ön söz ...

Fuzûlî'nin Leyla ile Mecnûn Mesnevîsinin Arketipsel Sembolizm ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/ilyas_kayaokay_fuzuli_arketipsel_cozumleme.pdf

Leyla ile Mecnûn, bir mesnevî olmasına rağmen; bir halk hikâyesi5 hatta bir roman6 ... .cu.edu.tr/pdf/birsel_caglar_abiha_husrev_u_sirin_arketip_yaklasimi.pdf.

Leyla ile Mecnun Hikâyesinin Bir Tatar Varyantı ile Fuzulî'nin

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/10/2004_18_07_Y_Ozcoban.pdf

Türk edebiyatına da hem Arapça, hem de Farsça eserler ve sözlü rivayet- lerle girdiği söylenebilir”. 1) Leyla ile Mecnun Mesnevileri ve Fuzuli'nin Eseri. Leyla ile ...

Fuzuli`nin “Leylâ ve Mecnun” Mesnevisinin Bitlisî` - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445537

Öz. 18. yüzyıl şairi Heris Bitlisî`nin 24 fasıl ve 740 beyitten oluşan. “Leylâ ve Mecnun” mesnevisi geleneksel edebi örneklere dayanılarak kaleme alınmıştır.

Nevâî ile Fuzûlî'nin Leylâ ve Mecnûn Mesnevilerinin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/835412

10 Eki 2019 ... Mawlawah al-Amiri in Arabic literature, later handled in Persian, Turk- ... şeri aşktan ilahi aşka yükseldiklerini veya kahramanlar arasında aşk bütünüyle ... üzerine Mecnûn eline kalemi alıp Leylâ'ya sitem dolu mektup yazar.

FUZÛLÎ'NİN LEYLA VÜ MECNUN İLE ŞEYH GÂLİB'İN HÜSN Ü AŞK ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi67_pdf/1dil_edebiyat/daggumus_pinar.pdf

Anahtar Kelimeler: Leylâ vü Mecnûn, Hüsn ü Aşk, Aşk, Maşuk. Abstract. From the first ... gününü önceden düşünerek gözyaşı döker ve ağlar (Doğan, 2015, 126-124). Böylelikle okuyucuya ... Sûretde cenâb-ı Aşk hâmuş. Girdâb gibi muhît eder ...

Fuzûlî'nin Leylâ ve Mecnûn'unun Kaynakları: Lilith'ten ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/464071

10 Nis 2018 ... Altı yüzyıl sonra Fuzûlî de bu tarihçinin ismini mesnevisinde açıkça vermez ancak “Dihkân-ı fasîh-i Fârsî-zâd” (Doğan 2007: 234, beyit 1223) ...

RIZA TEVFİK'İN FUZÛLÎ'NİN LEYLÂ VE MECNÛN ... - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/1385310385_95Ta%C5%9FtanErdo%C4%9Fan-arm-1517-1549.pdf

Fuzûlî'nin Türkçe Dîvân, Beng ü Bâde, Sâkînâme, Şikâyetnâme ve Leylâ ... Birçok beyit için zikredilen bu tür notlar birbirinin tekrarı mahiyetindedir ve bu yüzden ...

Fuzulî ile Reşat Nuri Güntekin'in Leylâ ve Mecnun Hikâyelerinin ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/223169

Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr) ... Bu çalışmada Fuzulî ve Reşat Nuri'nin Leylâ ile Mecnun hikâyeleri ana hatlarıyla mukayese edilmiştir. ... Leylâ'nın bitişik ev komşusu olan Mazhar Bey, yeğeni Ziya.

Fuzulî ile Reşat Nuri Güntekin'in Leylâ ve Mecnun ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/223169

The story Leylâ and Mecnun is based upon the poems written by Kays addressing Leyla. The story has been adopted in Arabic, Persian and Turkish literature and ...

aşkın doğu ve batı yansımaları olarak fuzûlî'nin leyla ve mecnun ve ...

http://www.tekedergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=330

Prensin araya girmesiyle kan dökülmeden kavga sona erer. Olay sırasında ... cânım, gözümde nûrum, ciğerde kanım sensin! 2649. Sen beni benden ayırdın.

Nizâmî ve Fuzûlî'nin Leylî vü Mecnûn'unda “Nevfel” ve “Nevfel”li ...

http://devdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=84

Doğu edebiyatlarının yaygın bir anlatısı olan Leylâ ile. Mecnûn hikâyesi, mesnevi nazım şekliyle birçok şâir tara- fından kaleme alınmıştır. Özellikle, Klasik Fars ...

LEYLĀ VÜ MECNŪN - Turuz

https://turuz.com/storage/Poem-Literature/Poem/2011/0254-Leyla-Vu-Mecnun-Tebrizli-Hakiri-Giris-Inceleme-Metin-Dizin-Tipkibasim%28Tebrizli_Haqiri%29_%28Ahmet_Qochaq%29%28Istanbul-2006%29.pdf

15. 6.2.2. Azerbaycan Türkçesi le Leylā le Mecnûn Yazan Şairler ……......…...…… 17. 6.3. Hakîrî'nin Yaşadığı Dönem, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği … ... Muhammed Mustafâ şefkat kılısar. Buna inkâr ... tersine döndürmek, tepe taklak etmek.

leyla ve mecnun - Turuz

https://turuz.com/storage/Poem-Literature/2017/1402-Fuzuli-Leyli_Ve_Mecnun-Metin-Duzyaziya_Chevri-Notlar-Achiqlamalar-Turkiye-Muhemmed_Nurdoghan-2000-603s.pdf

Ancak, Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u, tasavvuf öğretisini ku ru kuruya sunan ... şiiri metinlerinin doğru anlaşılması, bu kaynakların bilinmesi ve metinlerde ...

Leyla ile Mecnun Şiirler VII - Turuz

https://turuz.com/storage/shiir-2019-2/2688-Leyla_Ile_Mecnun-Shiirler-7-Sezai_Qaraqoch-2009-96s.pdf

Gunler ve geceler Kara Taf alev alev yandi. Ogrendiler eski ... Boyleboyle oluftu ikiz almyazilarmm destani. Kili^tan ... Kavurucubir alev dogurdu sanki. Mecntinu ...

Leylâ ile Mecnûn - e-Kitap

https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-249235/sevda39i---leyla-ile-mecnun.html

Edirneli Şâhidî: Leylâ vü Mecnûn (Gülşen-i Uşşâk). Mesnevisi. ... Baś 'Arşa ķadem çıķarma na'leyn. 82 Bulsun ... Saçduñ yaram üstine neden ŧuz. 155 F'de mısra ...

leylâ ile mecnun - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=83&Sayfa=16

Âlimler, Tahir İle Zühre, Arzu ile Kam- ber, Şahmaran, Kerem ile ... ilgilendiren yönü ise Nâzım Hikmet'in dinî-tasavvufi ... Nâzım Hikmet'in, geleneksel Ferhad ile.

“SEVDİĞİN DİZİ GÜN DEĞİŞTİRSİN”: LEYLA İLE MECNUN ...

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=109&Sayfa=41

“SEVDİĞİN DİZİ GÜN DEĞİŞTİRSİN”: LEYLA İLE MECNUN. DİZİSİNDEKİ ... biri olarak kullanıldığı görülen kargışların söz konusu dizinin kurgusunda nasıl yer aldığı konusu ele alınmıştır. ... olsun inşallah e mi Erdal abi; Erdal abi şimdi ...

“LEYLÂ İLE MECNUN” VE “FERHAD İLE ŞİRİN” ANLATILARININ ...

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=83&Sayfa=16

Ferhad Şirin'e kavuşabilmek için dağı delmeye başlar. Ferhad'ın dağı del- meye başlamasından uzun bir süre sonra. Mehmene Banu, Şirin'in ısrarlarını kıra-.

Metinlerarası ilişkiler bağlamında kadîmî'nin leylâ vü mecnûn ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1449/2a4d74b4-df37-4885-b293-29ac111f2af3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anahtar Kelimeler: Kadîmî, Şâhidî, Nizâmî, Mesnevî, Leylâ vü Mecnûn ... yüzyılda Hamdullâh Hamdî, Ahmed-i Rıdvân, Bihiştî; 16. yüzyılda Fuzûlî, Celîlî, ... Ayrıca Nizâmî, İran şiir geleneği doğrultusunda eserinde mesnevî nazım şeklinin ... de her ne kadar günümüzde “özgün/orjinal eser” ibaresi ile aynı manada kullanılıyor.

Nizâmî-i Gencevî, Leylâ İle Mecnun, (Mütercim: Ali ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/602957

31 Ara 2018 ... kullarından sayarak peygamberimin kabrinin ravzasına gönder (s. 9)” ... Beyaz gül yaprağı da süt gibi beyaz gülün yanında yetişir.” ifadeleri ... kabîlesine savaş açıp Leylâ'yı zorla da olsa almak istemesi anlatılmıştır. Nevfel, ... Mecnun, Necit yollarında dolaşırken bir adamdan Leylâ'nın İbn-i Selâm.

leyla ile mecnun dizisindeki kargışların - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=109&Sayfa=41

DİZİSİNDEKİ KARGIŞLARIN (BEDDUA) PRAGMATİK ANALİZİ. “May your Favourite TV ... Erdal'a; çengel bulmaca çözerken fo- toğraftaki sanatçıyı bulama ...

MİTOLOJİK KONULU BİR HALK HİKÂYESİ “LEYLÂ İLE MECNÛN ...

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=86&Sayfa=17

Leylâ ile Mecnûn, halk hikâyesi, mitoloji, yıldızlar, inanışlar. ABSTRACT ... lere “Onun da yıldızı söndü gitti!” deni- lir. ... mum bebekleri suyun üstüne bırakırlar.

Leyla ile Mecnun Adlı Halk Hikayesinin Meddah Formunda ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1209/325891.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Yunus Emre, aynı olguya şu dizelerle de işaret eder: “İşitin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer / aşkı olmayan kişi, misal-i taşa benzer”. Allah ile kulu arasındaki ...

leylâ ile mecnûn hikâyesi inceleme-sadeleştirme-metin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/181192

BEYHAN KESİK-ŞERMİN BAKA (2015), LEYLÂ İLE MECNÛN HİKÂYESİ ... alan şairler ve yazdıkları Leylâ ile Mecnûn hikâyelerine dair öz bilgiler verilmektedir.

Kemal Yavuz: Leylâ ile Mecnûn Hikâyesinin - Modern Türklük ...

http://mtad.humanity.ankara.edu.tr/II-4_Aralik2005/53_MTAD_2-4_KYavuz.pdf

4 Ara 2005 ... society by famous Turkish poets such as Nevâî and Fuzulî as well. ... Leylâ ile Mecnun hikâyesi İslâm milletlerinin edebiyatlarında önemli yer ... Emir Hüsrev'in yazdığı Mecnun u Leylî mesnevisi 2660 beyti bulmaktadır.

leyla ile mecnun dizisi - Ordu Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/1162/1/10287242.pdf

yayına giren Yaprak Dökümü dizisi Kanal D'de 174 bölüm olarak yayınlanmış ... Show TV'de 2007 yılında 75 bölüm olarak yayınlamış, TRT'de ise 1988 yılında 4.

mitolojik konulu bir halk hikâyesi “leylâ ile mecnûn ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=86&Sayfa=17

gökyüzünde bir yıldızının asılı olduğu ... yaratılış, doğum, ölüm, vb. gibi konularda pek çok halk inanışı meydana ... zünde görülen parlak yıldızlar maddi ve.

PLATON'UN ŞÖLEN DİYALOĞU İLE FUZÛLÎ'NİN LEYLÂ VE

http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/TA%C5%9EDELEN-Vefa-B%C4%B0R-G%C3%9CZELL%C4%B0K-VE-SEVG%C4%B0-FELSEFES%C4%B0-PLATON%E2%80%99UN-%C5%9E%C3%96LEN-D%C4%B0YALO%C4%9EU-%C4%B0LE-FUZ%C3%9BL%C3%8E%E2%80%99N%C4%B0N

“Bir Güzellik ve Sevgi Felsefesi” başlığını taşıyan bu bildiride,. Platon'un Şölen diyalogu ile Fuzulî'nin Leylâ ve Mecnun mesnevîsi karşılaştırılacak, iki sevgi ...

Bitirim Leyla - Turuz

https://media.turuz.com/her_konu-2019-7/7434-Tersine_Dunya-Orxan_Kemal-91s.pdf

BEKÇİ FETHİYE- Ben değeel, hökümatın gaanunu danımıyo seni. Garşında ... Peki ben seni niye tanımıyorum? BİTİRİM ... SENİ BEN UNUTMAK İSTEMEDİM Kİ.

Divan- Fuzuli - Turuz

https://turuz.com/storage/Poem-Literature/Poem/2015/849-_Sheir_Mehemmed_Fuzuli_Divani.pdf

rT fi r"fHl.'TM1WlT "" I Tr-T—IT 'V f "' "t*-" -^"'t',^-^. -f—. ^ l^ >. J^ il^ ' J ^. ' -^ / /_^. I c/^ii^ly^^^^о-'v^'/^i^^ t;^/>>i|^v-^/--0-^ I j uV'•^' ''* ^ j^'^'ijr'^ ^. j^/'o>iu/;^^>-<;:ipjy I.

fuzûlî divanı'nda şikâyet - Turuz

https://turuz.com/storage/Poem-Literature/Poem/2011/0339-Fuzuli_Divaninda_Shikayet%28Mustafa_Ozturk%29_%28Elazigh-2007%29.pdf

duygusuyla değil, şükür duygusuyla algılanmalıdır. Böyle bir pozitif yaklaşım, Fuzûlî adına huzur hissine yakınlaşma vesilesidir. Zira, şükür nimeti ziyadeleştirir:.

fuzüli divanı şerhi - Turuz

https://turuz.com/storage/shiir-2018/2132-Fuzuli_Divani_Sherhi-Ali_Nihat_Tarlan-718s.pdf

Bu sevgilim ile sevişir ken bazen yaratılışımda gizli olan hararetli ihtiras ve aşk, istidadımın kar ... Edebiyatın en derin ve en ince noktalarına kadar inen bir ... gül ey bağ-ban. Neylerem men gülşeni gülşen sana külhan mana ... zelliğini bozuyor.