KEREM İLE ASLIHİKÂYESİNDE METİNLERARASI İLİŞKİLER THE ...

Makalemizde “Kerem ile Aslı” hikâyesi metinlerarası ilişkilere göre ... Anahtar kelimeler: Halk hikâyesi, Kerem ile Aslı, metinlerarasılık, varyant. ... Dağa kargış eder, bu dağdan indikten sonra dağ cayır ... Ben ölürsem eğer dara da kalmaz” (Öztürk, 2006: 59). ... Leyla'nın babası durumu öğrenince Leyla'yı çadırına kapatır.

KEREM İLE ASLIHİKÂYESİNDE METİNLERARASI İLİŞKİLER THE ...- İlgili Belgeler

KEREM İLE ASLIHİKÂYESİNDE METİNLERARASI İLİŞKİLER THE ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt6/cilt6sayi24_pdf/bars_mehmetemin.pdf

Makalemizde “Kerem ile Aslı” hikâyesi metinlerarası ilişkilere göre ... Anahtar kelimeler: Halk hikâyesi, Kerem ile Aslı, metinlerarasılık, varyant. ... Dağa kargış eder, bu dağdan indikten sonra dağ cayır ... Ben ölürsem eğer dara da kalmaz” (Öztürk, 2006: 59). ... Leyla'nın babası durumu öğrenince Leyla'yı çadırına kapatır.

ANI DÖKEN BAHÇE'DE METİNLERARASI İLİŞKİLER THE ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi51_pdf/1dil_edebiyat/evat_yilmaz.pdf

Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1740. ANI DÖKEN BAHÇE'DE METİNLERARASI İLİŞKİLER. THE INTERTEXTUALITY CONCEPT RELATIONS ...

METİNLERARASI İLİŞKİLER IŞIĞINDA “PYGMALION” OYUNU VE ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/499048

Bu çalışmada G. Bernard Shaw'un Pygmalion adlı tiyatro eseri ile Garry. Marshall'in ... doğan ve kendine has özellikleri olan başka bir metin ortaya çıkar. Bu arada ... katındaki dairesine yangın merdivenlerinden çıkarak Sindirella hayalini.

Mağara Arkadaşları Öyküsündeki Metinlerarası İlişkiler

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi48_pdf/1dil_edebiyat/gahramanli_nergiz.pdf

MAĞARA ARKADAŞLARI ÖYKÜSÜNDEKİ METİNLERARASI İLİŞKİLER* ... In this study the story, called the Men of the Cave, of Ayfer Tunc being one of ... öteki metinlerin alanında yer aldığı, hiçbir metnin eski metinlerden tümüyle ... Ayyıldız Apartmanı kaybettiği ihtişamını geri kazanmak için kendini yok etme kararı alır.

METİNLERARASI İLİŞKİLER AÇISINDAN MUSTAFA KUTLU'NUN ...

http://www.turkiyatjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=1069

Yeni edebiyat: Beşlemenin ikinci kitabı Yoksulluk İçimizde`nin kadın kah- ... hangi bir belirginleştirici unsurun kullanılması söz konusu değildir. Bunları dikkate ...

Metinlerarası ilişkiler bağlamında kadîmî'nin leylâ vü mecnûn ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1449/2a4d74b4-df37-4885-b293-29ac111f2af3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anahtar Kelimeler: Kadîmî, Şâhidî, Nizâmî, Mesnevî, Leylâ vü Mecnûn ... yüzyılda Hamdullâh Hamdî, Ahmed-i Rıdvân, Bihiştî; 16. yüzyılda Fuzûlî, Celîlî, ... Ayrıca Nizâmî, İran şiir geleneği doğrultusunda eserinde mesnevî nazım şeklinin ... de her ne kadar günümüzde “özgün/orjinal eser” ibaresi ile aynı manada kullanılıyor.

Fatma Aliye Hanım'ın Dört Romanında Metinlerarası İlişkiler

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi13kadinsayisipdf/gencturkdemircioglu_tulay.pdf

Bu “feryat” Fatma Aliye Hanımın aynı anlama gelen Enin isimli romanında da ... Bu bölümde Bedia anlatıcı-yazar işlevi görmekte, Fatma Aliye'nin Refet.

Metinlerarası İlişkiler Işığında Cemal Süreya Şiirinin Bileşenleri

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/gonca_gokalp_alpaslan_metinlerarasi_iliskiler_isiginda_cemal_sureya_siiri.pdf

Türk şiirinin köşe taşları olan Cemal Süreya, Turgut Uyar, Edip. Cansever, İlhan ... Bak bunlar ellerin senin bunlar ayakların. Bunlar o ... Bunlar da senin saçların işte akşamdan çözülü ... Kıssalar, Dinsel Dokunuşlar, Tarihten Sesler ve Kişiler.

Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Ömer Seyfettin'in Halk Anlatı ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/aziz_kilinc_metinlerarasi_iliskiler_omer_seyfettin_anlati.pdf

METİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA. ÖMER SEYFETTİN'İN HALK ANLATI KAYNAKLI HİKÂYELERİ*. Doç. Dr. Aziz Kılınç*. Sözlü kültürün yazılı kültürü ...

"METİNLERARASI İLİŞKİLER" METODUNA GÖRE SELİM İLERi'NİN ...

http://dergi.fsm.edu.tr/index.php/iadeti/article/download/412/434

Halit Ziya Uşaklıgil: Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnit, Kırık Hayat/ar, Nesi-i Ahir, ... özenle yetiştirilen Halil Vedat'ın hayatını adeta Servet-i Fünün romanları ve bu dönem ... madalyanda Atatürk'ün resmini taşımasını Halide Edib şaşırtıcı bulmaz.

Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Dünün Ferda'sından Günün Ferda ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/gulsah_akbulut_metinlerarasi_iliskiler_gunun_ferdasi.pdf

Türk şiirinin önemli isimlerinden Attilâ İlhan'ın birçok eserinde bu ... Attilâ İlhan'ın “Ferdâ” adlı şiirinde ulusal bir sentezin iz- ... Ayrıca İttihat ve Terakki Cemi-.

Yeni Bir Kerem ile Aslı Hikâyesi Kolu: Âşık Kerem'in Ercişli Emrah'ın ...

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2012/09/06-Ahmet%20POYRAZO%C4%9ELU.pdf

Türk halk edebiyatının hem eş metni hem de kolu en zengin halk hikâyelerinden ikisi Kerem ile Aslı ve Emrah ile Selvi / Selbi Han'dır. Bu iki halk hikâyesi ...

Kerem ile Aslı Hikâyesinde Kerem'in Sevgili Tasvirleri Üzerine Bir ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi4/sayi4pdf/balkaya_adem.pdf

Hikâyesi'nden hareketle bir de Kerem tarafından nasıl dile getirildiği tespit edilmeye çalışılacaktır. ... originate is Kerem's song, his türkü and saz and we'll try to show the common and ... Bir ah çeksem dağlar taşlar iniler. Nedir bu sendeki eski ...

Kerem Can Karakaş [email protected] - Seminer ...

https://seminer.linux.org.tr/wp-content/uploads/keremcankarakas-ipcop-06032004.pdf

IpCop Kurulumu. Gerekli Donanım. ○En az Pentium sınıfı ya da Pentium pro sınıfı bir. PC. Cd üzerinden başlatılabilir bir bios. ○2-10 GB IDE Sabit disk.

Siyasi İlişkiler-Kültürel İlişkiler Etkileşimi: Türk-Rus ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/422147

lu'da çıkan gazete ve dergilerden bazıları; “Lepta Artillerista”, “Konstan- tinovets”, “Luç”, “Ogni” ... Var Moskova, Yenihayat Kütüphanesi, İstanbul, 2004, s. 70.

(Metinlerarası Çözümlemeler)

http://www.pegemindeks.net/index.php/Pati/article/viewFile/610/338

Alt-metin olarak seçtiğimiz ve yeni harflere aktarılarak ilk defa tarafımızdan yayımlanan bu yaz- ma eser, Hikâye-i Şâhmerân adını taşımaktadır. Bu alt-metinle ...

CENNETTEN ÇOK UZAKTA: METİNLERARASI BİR ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/177993

Ça- lışmada bu film, her ikisi de melodram olan Sirk'ün Cennetin İzin Verdiği Her Şey (All That Hea- ven Allows) ile Fassbinder'in Korku Ruhu Yer Bitirir (Fear Eats ...

CENNETTEN ÇOK UZAKTA: METİNLERARASI BİR YOLCULUK ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/177993

sından oluşmuş bir sistemin adı olarak anılı- yordu. En parlak ... Cennetten Çok Uzakta: Metinlerarası Bir Yolculuk (42-57). 43 türsel geçmişini ... zenci bahçıvan iki Sirk alıntısının üs- ... raklar, renkli otomobiller ve Cathy'nin yeşil mantosu ve ...

LA LA LAND FİLMİNİN METİNLERARASI EVRENDE GÖĞE ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/328668

Film, mavi gökyüzünden yeryüzüne doğru inerek ... Mavi renk, film içerisinde sıkça kullanılmıştır. ... Başka bir sahnede unutulmaz Hollywood filmlerinin adla-.

ferhat ile şirin'e metinlerarası bir yaklaşım - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/564237

kurtarır,. Sokrat'ın yanına gider. Sokrat kilidi Ferhat'a verir. Ferhat tılsıma ulaşır, cihanı gösteren. İskender'in aynasını açarak sevgilisinin yüzünü görür ve mutlu.

HALDUN TANER TİYATROSUNDA METİNLERARASI OKUMA ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/715440

Anahtar sözcükler: Okuma Eğitimi, Metinlerarasılık, Haldun Taner, Tiyatro ... Dışardakiler adlı oyunda da Hz. Muhammet'in sözü onun sıfatı kullanılarak ... Sersem Kocanın Kurnaz Karısı'nda ise Ahmet Vefik Paşa'nın Türk tiyatrosuna katkıları.

M. Fatih Kanter-Metinlerarası ve Yaşamlarası Geçişkenlik ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/m_fatih_kanter_metinlerarasi_hilmi_yavuz.pdf

39. m. fatih kanter / metinlerarası va yaşamlararası geçişkenlik bağlamında hilmi yavuz anlatısı. 42. taner namlı / hilmi yavuz, âh evet. 43. murat ergin / golgotha.

METAL FIRTINA 4 TURAN ROMANINDA METİNLERARASI ...

https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/79199/makaleler/7/2/arastirmax-metal-firtina-4-turan-romaninda-metinlerarasi-iliskiler.pdf

inceleme konumuz olan Metal Fırtına 4 Turan romanına da yansır. ... elbise giyer ve büyücü kılığında dolaĢır. ġamanın büyücü özelliği de roman kiĢisi Koray'ın ...

ruhsatî'nin şiirlerinde metinlerarası bağlamda halk ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/255441

Halk hikâyeleri şiire zengin malzeme sağlarken, halk şiiri içerisinde metinlerarası ... Arzu ile Kamber, Âşık Garip ile Şahsenem, Derdiyok ile Zülfüsiyah, Tahir ile.

haldun taner tiyatrosunda metinlerarası okuma ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/715440

ÖZET: Okuma, okuryazarlıktan başlayıp evrensel okurluğa kadar gelişim ... Sersem Kocanın Kurnaz Karısı'nda ise Ahmet Vefik Paşa'nın Türk tiyatrosuna ...

Metinlerarası Anlayışla Türk Destanlarının Eğitim Öğretimde ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/aysegulaat/Publications_005.pdf

2 Eki 2018 ... ait destanlar incelenerek, o millet hakkında bilgi ve fikir sahibi olunabilir. ... Bozkurt Destanı ile Türeyiş Destanı'nda metinlerarası bağ-.

Sözlü Kültürden Medyaya Metinlerarası Bir Örnek ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/452841

çalışanları muayene ettirir. Romanda da yaylaktan kışlağa inen ve ... sevdiğini söyler ve Lokman Hekim ve Şahmaran efsanelerinin Tarsus ve. İçel'de iç içe ...

Kerem Sezer - Defya

http://www.defya.com.tr/wp-content/uploads/2018/12/defya_tarif%20kitapcigi.pdf

kayısı, ayva, keçiboynuzu, yaş tarhana, süzme yoğurt gibi yerli içerikler ile beraber. Türkiye'de ... Hazırlanışı: Ay çekirdeğini bir gece öncesinden suya koyun.

türkçe ders kitaplarında metinlerarası okumaya yönelik bir inceleme1

http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1512208756.pdf

olarak durum saptaması deseniyle gerçekleştirilen çalışmada Dörtel Yayınlarının 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabında yer alan kullanmalık metinler örneklem olarak ... Türkçe Ders Kitaplarında Metinlerarası Okumaya Yönelik Bir İnceleme. idil, 6 (39), ...

ruhsatî'nin şiirlerinde metinlerarası bağlamda halk ... - folklor/edebiyat

https://www.folkloredebiyat.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=527

Selvi, Âşık Garip gibi klasik halk hikâyeleri veya Köroğlu gibi kahramanlık hikâyeleridir. Bkz. Düzgün ... İkinci dörtlükte Emrah ile Selvihan hikâyesine de gön-.

dede korkut anlatmalarında metinlerarası söylem - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=83&Sayfa=27

Deli Dumrul,. Azrail'le olan bir diyalogunda “Ben dünya telaşına kendimi fazla kaptırdım galiba ya. Hele şu köprü var ya, tam bir saçma- lıktı ya. Bak, inan bana, ...

Metinlerarası İlişkilerde Sözlü Yapıtların ve Sanatçıların ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=75&Sayfa=161

Bu alıntıdan anlaşılacağı üzere, Aktulum,. Metinlerarası İlişkiler'de “metin” teri- mini “yazılı metin” anlamında kullanır ve metinlerarası ilişkileri, yapıtında yer verdiği ...

la la land filminin metinlerarası evrende göğe yükselişi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/328668

Örneğin. Batı Yakası'nın Hikâyesi (West Side Story 1961) filmi, oyunun anlatı yapısını 'ye- ni zamanlar'a taşıyarak uyarlamıştır. Romeo ve Juliet yerine Tony ve ...

metinlerarası ilişkilerin klasik retorikteki kökeni üzerine ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/312985

21 Mar 2017 ... Öz: Metinlerarasılık, birden çok metin arasındaki ilişkiyi saptamaya çalışan ... farklılıklarından çok Kubilay Aktulum'un Metinlerarası İlişkiler adlı ...

mehmet kerem özel - myİSU

https://myisu.istinye.edu.tr/sites/default/files/cv/2018-11/mehmet-kerem-ozel.pdf

Şehir otellerinin mimari tasarımlarına çevresel faktörlerin etkileri; Antalya ... Tasarım Kuram Dergisi Yayın sekreteri (Diğer endeksler), Dergi, Editör, Mimar Sinan.

Kerem Gönüleğlendiren - Özgeçmişim - Cvlogin

https://web.adanabtu.edu.tr/Files/eordem/CV/3083.pdf

Mustafa Kemal KÜLEKCİ Prof. Dr. Mustafa Kemal ... Dean of Mersin University Tarsus. Technology ... 2010-2014. Enver Kuerttepeli Anadolu Lisesi (Highschool).