iç hastalıkları romatoloji - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim. Dalı, Romatoloji Bilim Dalı. TELEFON : 0312 508 22 34 / 508 20 64. E-POSTA ...

iç hastalıkları romatoloji - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi- İlgili Belgeler

iç hastalıkları romatoloji - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/31/2016/07/HASTALIKLARI-ROMATOLOJ%C4%B0-STAJI.pdf

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim. Dalı, Romatoloji Bilim Dalı. TELEFON : 0312 508 22 34 / 508 20 64. E-POSTA ...

Göz Hastaliklari - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/31/2016/08/G%C3%B6z-Hastaliklari-Staj-K%C4%B1lavuzu.pdf

görme ölçme ve direkt oftalmoskopi muayenesini yapar. ... Akut ve kronik görme kaybı, kırma kusurları, çift görme, lökokori, göz sulanması ... Göz dibi muayenesi.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/121/2019/10/Ruh-Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-ve-Hastal%C4%B1klar%C4%B1-Staj-K%C4%B1lavuzu2019-2020.pdf

bozuklukları, somatoform bozukluklar, yeme bozuklukları, madde kullanım bozuklukları, ... İngilizce makale çevirme (grup çalışması şeklinde slayt ve sözel.

iç hastalıkları gastroenteroloji - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/31/2016/07/HASTALIKLARI-GASTROENTEROLOJ%C4%B0-STAJI.pdf

Dr. Arif İrfan SOYKAN. Prof. Dr. Ramazan İDİLMAN. Prof. Dr. Murat TÖRÜNER. Prof. Dr. Kubilay ÇINAR. Prof. Dr. Mehmet BEKTAŞ. Doç. Dr. Ali Emrehan TÜZÜN.

GÖZ HASTALIKLARI STAJI - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/31/2016/08/G%C3%B6z-Hastaliklari-Staj-K%C4%B1lavuzu.pdf

GÖZ HASTALIKLARI STAJI. STAJIN TANITIMI. EĞİTİM DÖNEMİ. : Dönem V. STAJ SÜRESİ. : 6 iş günü. YERLEŞKE. : Cebeci Hastanesi. EĞİTİM BİRİMLERİ ...

İÇ HASTALIKLARI-1 STAJI - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/31/2016/08/%C4%B0%C3%A7-Hastal%C4%B1klar%C4%B1-1-Staj-K%C4%B1lavuzu.pdf

YERLEŞKE. : Cebeci Hastanesi (Gastroenteroloji, Hematoloji, Tıbbi Onkoloji,. Radyasyon Onkolojisi) ve İbni Sina Hastanesi (Gastroenteroloji, Tıbbi. Onkoloji).

iç hastalıkları geriatri - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/31/2016/07/HASTALIKLARI-GER%C4%B0ATR%C4%B0-STAJI.pdf

Refleksiyon oturumu. Rol model. İşbaşında değerlendirme. İntörn karnesi. Ekip içinde yanlış anlamaları önlemek, farklılıkları yönetmek ve çatışmaları gidermek.

iç hastalıkları hematoloji - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/31/2016/07/HASTALIKLARI-HEMATOLOJ%C4%B0-STAJI.pdf

anamnezi almak, muayene etmek, gerekli tetkikleri planlayıp istemek, tetkik sonuçlarını dosyaya, ünitedeki takip platformlarına ya da elektronik ortamdaki ...

Göğüs Hastalıkları - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/31/2016/08/G%C3%B6%C4%9F%C3%BCs-Hastal%C4%B1klar%C4%B1-Staj-K%C4%B1lavuzu.pdf

Dr. Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR. Prof. Dr. Oya KAYACAN. Prof. Dr. Öznur YILDIZ. Prof. Dr. Demet KARNAK. Prof. Dr. Gökhan ÇELİK. Prof. Dr. Banu GÜLBAY.

İç Hastalıkları-1 – Staj Kılavuzu - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/31/2016/08/%C4%B0%C3%A7-Hastal%C4%B1klar%C4%B1-1-Staj-K%C4%B1lavuzu.pdf

İç Hastalıkları. Gürler İliçin, Kadir Biberoğlu, Gültekin Süleymanlar, Serhat Ünal. (Editörler); Güneş Tıp Kitabevleri. 2. Harrison's Principles of Internal Medicine.

Kadın Hastalıkları ve Doğum - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/31/2016/08/Kad%C4%B1n-Hastal%C4%B1klar%C4%B1-ve-Do%C4%9Fum-Staj-K%C4%B1lavuzu.pdf

STAJ SONU SÖZLÜ SINAV Olguya dayalı yapılandırılmış sözlü sınav. STAJ SONU YAZILI SINAV. Toplam 50 çoktan seçmeli sorudan oluşur. 1. Düzey: Klinik ...

İç Hastalıkları-2 – Staj Kılavuzu - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/31/2016/08/%C4%B0%C3%A7-Hastal%C4%B1klar%C4%B1-2-Staj-K%C4%B1lavuzu.pdf

İbni Sina Hastanesi (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Nefroloji,. Romatoloji, İmmünoloji-Allerji) ve Cebeci Hastanesi (Nükleer Tıp). EĞİTİM BİRİMLERİ ...

göğüs hastalıkları stajı - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/31/2016/07/G%C3%96%C4%9E%C3%9CS-HASTALIKLARI-STAJI.pdf

Dr. İsmail SAVAŞ. Prof. Dr. Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR. Prof. Dr. Oya KAYACAN. Prof. Dr. Öznur YILDIZ. Prof. Dr. Demet KARNAK. Prof. Dr. Gökhan ÇELİK.

çocuk sağlığı ve hastalıkları stajı - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/31/2016/07/OCUK-SA%C4%9ELI%C4%9EI-VE-HASTALIKLARI-STAJI.pdf

Dr. Elif İNCE. Doç. Dr. Deniz TEKİN. Doç. Dr. Handan DİNÇASLAN. Prof. Dr. Serap TIRAŞ TEBER. Doç. Dr. F. Tuba EMİNOĞLU. Doç. Dr. Nilgün ÇAKAR.

Behçet Hastalığı - Romatoloji Bilim Dalı - Ankara Üniversitesi

http://ichastaliklariromatoloji.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/680/2014/02/Beh%C3%A7et-Hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1.pdf

... ve Doğu Asya arasında tarihi ipek yolu (Silk Road ) boyunca yer alan ülkelerde ... venlerinde trombüsün yapışık olması nedeniyle genellikle emboli yapmadığı ... Yazıcı Y, Yurdakul S, Yazıcı H. Behçet's syndrome: An Update Int J Adv ...

Wegener Granülomatozu - Romatoloji Bilim Dalı - Ankara Üniversitesi

http://ichastaliklariromatoloji.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/680/2014/02/Wegener-Gran%C3%BClomatozu.pdf

Churg-Strauss sendromu CSS), lupus eritematozus ve Goodpasture sendromunda da görülebilir. Olguların %65'inde akciğer grafisinde ve bilgisayarlı ...

Tuzak Nöropatiler - Romatoloji Bilim Dalı - Ankara Üniversitesi

http://ichastaliklariromatoloji.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/680/2014/02/Tuzak-N%C3%B6ropatiler.pdf

Anterior interosseöz sinir, median sinirin saf motor bir dalıdır. Pronator kuadratus, fleksör pollisis longus, 2. ve. 3. parmağın fleksör digitorum profundus kaslarını ...

Romatoloji Bilim Dalı Tarihçe Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel ...

http://med.gazi.edu.tr/posts/download?id=21457

Dr Feride Göğüş, Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı'nda 2000-2003 yılları arasında üst ihtisas yapmıştır.

iç hastalıkları immünoloji ve allerji hastalıkları - Ankara Üniversitesi ...

http://www.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/31/2016/07/HASTALIKLARI-%C4%B0MM%C3%9CNOLOJ%C4%B0-VE-ALLERJ%C4%B0-HASTALIKLARI-STAJI.pdf

İç Hastalıkları. Gürler İliçin, Kadir Biberoğlu, Gültekin Süleymanlar, Serhat Ünal (Editörler);. Güneş Tıp Kitabevleri. 2. Harrison's Principles of Internal Medicine.

tc eskişehir osmangazi üniversitesi tıp fakültesi göz hastalıkları ...

https://tip.ogu.edu.tr/Storage/TipFakultesiDekanlik/Uploads/G%C3%96Z-HASTALIKLARI-ABD-UZMAN-E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M-PROGRAMI.pdf

Bu dönemde poliklinikte oftalmoskop, otorefraktometre, skiaskopi, fakometre, applanasyon, pnömotonometre kullanımını, konjonktiva ve korneadan kültür alımı ...

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ... - asyod

http://www.asyod.org/dokuman/2012019184647.pdf

lacak olan bu odalarda önceden randevu alarak katılan ... langıcına göre ortalama 50 m artış göz- lendiği bildirilmiştir. Riociguat ... ömrü sağlıklı kişilere göre PAH hastala- rında daha ... Polikliniği: Uludağ Üniversitesi Tıp Fa- kültesi hastanesi ...

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ...

http://tip.kocaeli.edu.tr/docs/cocuksagligihastaliklarianabilimdali/NEONATAL_SEPSIS.pdf

12 Eki 2017 ... Yenidoğan sepsisi, yaĢamın ilk ayında ... Erken-baĢlangıçlı-yenidoğan sepsisi için. baĢlıca ... Yenidoğan Sepsisinde Laboratuvar Bulguları.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim ...

https://tip.bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/ders-programi/2019-2020%20VI.%20SINIF%20DERS%20PROGRAMI.PDF

2-İntörnlük dönemi sonunda öğrencilerin klinik staj döneminde kazandıkları bilgi ve becerileri uygulayarak İç Hastalıkları ile ilgili birinci basamakta sık karşılaşılan ...

1 koç üniversitesi tıp fakültesi iç hastalıkları anabilim dalı tıpta ...

https://medicine.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2017/07/2018-KUSOM-%C4%B0%C3%87-HASTALIKLARI-PRORAMI-converted.pdf

3- Prof. Dr. Nil Molinas MANDEL (Onkoloji). 4- Prof. Dr. Meltem Olga AKAY ... (KOLT)'un aktivitelerinden ücretsiz olarak yararlanabilirler. Bu aktiviteler arasında.

başkent üniversitesi tıp fakültesi iç hastalıkları ana bilim dalı ...

http://dspace.baskent.edu.tr/bitstream/handle/11727/1724/00036.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Familyal hipokalsiürik hiperkalsemi. 6. 2.2.2.3. Yenidoğanın şiddetli primer hiperparatiroidisi. 6. 2.2.2.4. MEN Tip 2A. 6. 2.2.2.5. Hiperparatiroidi-Jaw tümör ...

tc erciyes üniversitesi tıp fakültesi iç hastalıkları anabilim ... - AVESİS

https://avesis.erciyes.edu.tr/dosya?id=e30c9799-8760-41b6-baab-1c6abd71f3fa

Lenfositik hipofizit. Granülomatöz hipofizit. Ksantomatöz hipofizit. Sekonder hipofizit. Sarkoidozis. Histiositozis X. İnfeksiyonlar. Wegener granülomatosis.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/144556

Köpeklerde kangal (%17,5), Terrier (%17,2), Pointer (%15,5) ve ... While Kangal (17.5%), Terrier (17.2%), Pointer ... ciğer hastalıkları daha çok ileri yaşlarda,.

gazi üniversitesi diş hekimliği fakültesi diş hastalıkları ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/278142

Dr. 2 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi ve Endodonti Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr. 3 Yüzüncüyıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ...

tc pamukkale üniversitesi tıp fakültesi hastanesi göğüs hastalıkları ...

http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11499/262/onur%20tez%2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y

MBS : Modifiye BORG Skalası. OTD : Oksijen Tüketim ... çalışmada dispne skalaları, SGRQ yaşam kalite skorlaması ve BODE indeksinin eski ve yeni GOLD ...

tc hacettepe üniversitesi tıp fakültesi çocuk sağlığı ve hastalıkları ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/3273/tez%20son%20y%C3%BCkellem.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tüm eğitim yaşamım boyunca sevgi, şefkat ve ilgileri ile hep yanımda olan, ... Testa G, Iodicea F, Ricci Z, Vitale V, De Razza F, Haiberger R, Iacoella C, Conti G,.

tc çukurova üniversitesi tıp fakültesi kadın hastalıkları ve doğum ...

http://library.cu.edu.tr/tezler/5362.pdf

Genelde tedavisi olmayan genetik hastalıkların doğum öncesi tanı olasılığı, genetik alanında ... sendromu, hidrosefali) gibi sık nedenler ve renal anomaliler, özefagus atrezisi, duodenal ... In Saraçoğlu F Ed. Fetal Tanı ve Tedavi. 1.Baskı,.

oct - Göz Hastalıkları Anabilim Dalı - Ankara Üniversitesi

http://gozhastaliklari.medicine.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/797/2019/04/OCT.pdf

Oturum 1. OCT Anjiografi - Semiyoloji. Prof. Dr. Emin ÖZMERT. Kahve Arası. Oturum 2. Koroid Neovaskülarizasyonları – RAP – PCV. Prof. Dr. Figen ŞERMET.

yüksek ihtisas üniversitesi tıp fakültesi dönem 4 iç hastalıkları stajı c ...

http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/tipdersprogramlari/donem4/1573122408_d4Ichastaliklaricgrubu.pdf

11 Kas 2019 ... Dr. Reskan Altun. Karaciğer Enzim. Yüksekliği Olan. Hastaya Yaklaşım. Dr. Reskan Altun. Romatolojik. Hastalıklarda istenen biyokimyasal ve.

yüksek ihtisas üniversitesi tıp fakültesi dönem 4 kadın hastalıkları ve ...

http://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr/uploads/docs/tipdersprogramlari/donem4/1573122408_d4kadindogumagrubu.pdf

11 Kas 2019 ... Pınar CELTEMEN. Poliklinik, servis, ... Pınar CELTEMEN. Jinekoloji pratiğinde ... Dr. Öğr. Üyesi Pınar TELLİ CELTEMEN. Dr. Öğr. Üyesi Yüksel ...

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Küçük Hayvan ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/144556

Kliniği'ne getirilen kedi ve köpeklerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 9297 hasta ile ilgili ... bakım besleme uygulandığında gastrointestinal parazitlerin neden ...

yeditepe üniversitesi tıp fakültesi iç hastalıkları anabilim dalı dönem ...

http://med.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/dahiliye.pdf

Netter's Gastroenterology. Edited by M Floch. - Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Semiyoloji Kitabı. Editör: Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı. ▫ İnternet ...