Satış Özendirmede Etkili Bir Araç Olarak Insert ve ... - ACAR Index

rini duyurmaya odaklanmış olan insert günümüzde global hipermarketlerden küçük ... Migros, Gima, Tansaş, Real, Bim, DiaSA, ChampionSA, Uğur, Çağrı,.

Satış Özendirmede Etkili Bir Araç Olarak Insert ve ... - ACAR Index- İlgili Belgeler

Satış Özendirmede Etkili Bir Araç Olarak Insert ve ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423869746.pdf

rini duyurmaya odaklanmış olan insert günümüzde global hipermarketlerden küçük ... Migros, Gima, Tansaş, Real, Bim, DiaSA, ChampionSA, Uğur, Çağrı,.

Tüketicilerin Satış Tutundurma Etkinliklerine Yönelik ... - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423869738.pdf

ciler pazarının kitlesellikten uzaklaşarak küçük pazar dilimlerine ayrılması, kısa dönemli ... Fiyata dayalı satış tutundurma etkinliklerinde (indirimler, kuponlar vb.) ...

SİNOP İLİNDE ETKİLİ BİR DOĞAL AFET TÜRÜ - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423940027.pdf

Nevin ÖZDEMİR *. Özet: Sinop ilinde en çok meydana gelen doğal afet türü heyelandır. Bu ... Boyabat'ın doğusunda, KızılırmaN vadisinin Nuzeyinde yer alan Durağan ilçesi sınırları içerisinde ... yağışların %57'si Sonbahar ve İlNbahar aylarında meydana gelmeNtedir. Bu istasyona Kış ... Yayını, AnNara. Korkmaz, H. (2000) ...

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi ETKİLİ OKULUN ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423879077.pdf

Bu açıdan bakıldığında okulların temel işlevleri aynıdır. Ancak her okul tektir ve kendine özgü bir niteliği vardır (Burns ve. Howes, 1988: 6). Etkili okulun en önemli ...

bireysel yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etkili ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423906468.pdf

Örneğin, ünlü yatırımcı Warren Buffet'ın bir emtia ya da menkul kıymet satın aldığına dair haberler ... düşüşüne göre farklı zihinsel muhasebe tarzı geliştirmektedirler. On birinci, on ... /2013/504/528187912_6-portfoyteorisifvfm.pdf:10.06.2013.

Satış Yönetimi Sürecinde Motivasyon Araçları ve Etki ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423869087.pdf

Satış sektöründe motivasyonun amacı, satış temsilcilerinin yaptıkları işlere karşı daha istekli davranmalarını sağlamak ve onları satış amaçlarına ulaşmada daha ...

Kişisel Satışta Etik: Adana İlindeki Tıbbi Satış ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423875626.pdf

Örneğin Murphy (1987), satış temsilcisinin, bir firmada diğer bölümlerde çalışan personele göre, üç dört kat daha fazla etik olmayan davranışlarda bulunma ...

Ford Otosan, satış ve satış sonrasını bir bütün olarak görüyor ...

http://tokkder.org/wp-content/uploads/2016/12/2016-Kasim_Aralik.pdf

25 Kas 2016 ... Ford İkinci El olarak sloganımız olan “Tek ... ürünlerimizin ikinci el değerlerine katkı sağ- lamak için ... ile tüm kiralama sürecini yöneterek maksi-.

SANAT EĞİTİMİNDE BİR ALT DİSİPLİN OLARAK ... - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423878055.pdf

felsefenin bir dalı olarak estetiğin alt pozisyonu bizim sanat tecrübemizdir, ... Kabaca söylenirse estetik, doğada ve sanatta güzeli araştırır, sanat felsefesi.

Demokrasi hem kavram olarak, hem de siyasi bir ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423910173.pdf

temel değerlerine ve ilkelerine bağlı kalarak, Batı tipi liberal demokrasinin kurumlarının yerleşmesi ... demokrasinin temel ilkeleri de oluşmaya başlamıştır.3.

TÜRK YE TÜRKÇES NDE K Ş ADI OLARAK MEYVE ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867365.pdf

23 adet ad (isim) sözlüğünü öğrencilerimizle birlikte taradık ve meyve adı olarak verilen erkek ... Türk dünyasında (alma) biçiminde söylenen kelime, bir kültür ağacının ürünüdür. Bu meyve genel ... Pelit: Meşe ağacının meyvesi. Pıtrak: Gövdesi ...

ortak bir değer olarak su ve su etiği - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423937133.pdf

Canlı ve cansız varlıklar için bu denli önemli bir bileşen olan suya etik bir değer ... ilişkin kuralların neler olduğunu ortaya koymak, kullanıcıların kimlere ve nelere.

bir iletişim dili olarak internet - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423879817.pdf

İnternet siteleri, sohbet odaları tespit edilmeye çalışılmış, kullanılan ifadeler, kod ... enzil.org www. muhabbet.net,www. mynet com.,www.numberone.com. tr,www ...

1 İNGİLİZCENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ ... - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423868119.pdf

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil öğretimi, hata çözümlemesi, hata türleri. ... Türkçe anlamını yazma, Türkçe açıklamalı bulmaca ve İngilizce açıklamalı bulmaca ...

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ İLE ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423934013.pdf

Anahtar Kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi, literatür taraması, önemli ... Ebru Türkçe Öğretim Seti (8 kitap), Dilset Yayınevi, Ġstanbul. Elemantary ... Yeni Öğrenenler için Gökkuşağı Türkçe Ders Kitabı 1-2; Türkçe Çalışma Kitabı 1-2;. Türkçe Dil Bilgisi ... (http://usos2010.firat.edu.tr/bildiriler/pdfs/201.pdf). GÖÇER, Ali ...

SOSYAL BİR PROBLEM OLARAK İŞSİZLİK VE ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423931265.pdf

nomik ve sosyal hayatta neden olduğu prob- lemleri de ele ... dıktan sonra işsizliğin neden sosyal bir problem olduğu ... la sosyolojik imgelem, “kendimizi gün-.

etkili satış - Tarnet

https://www.tarnet.com.tr/media/3aba3105/etkili-satis-teknikleri.pdf

Müşteri İhtiyacını Belirleme. •. Müşteriyi İkna Etme. •. Fayda ve Değer Sunma. •. Güven Yaratma ve Etkin Dinleme. •. Soru Sorma Yöntemleri. •. Satış Sürecinde ...

Türk Dış Politikasında Süreklilik Unsuru Olarak ... - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423881083.pdf

Anahtar Kelimeler: Siyasal rejim, dış politika, devlet kimliği, Türk dış politikası,. Batıcılık ... William Hale, Türk Dış Politikası: 1774-2000, Petek Demir (çev.) ...

nitelikli suç olarak tırnakçılığın istanbul ili örneğinde ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423936110.pdf

Bu çalışmada; “tırnakçılık nedir, tırnakçılığın diğer yankesicilik türlerinden farkı ve ... gereken bir paranın el çabukluğu ile eksik ödenmesi” (TDK, 2013) şeklindedir ve yaygın anlamı ile daha iyi ... Ege'de 'Prezantabl' İnsan Ticareti. Radikal.

Azerbaycan'da Bir Ulusal Kimlik Meselesi Olarak ... - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423873133.pdf

20. yüzyılda Azerbaycan dili üç farklı alfabe (Arap, Latin ve Kiril) ile ya- zılmıştır. Bu alfabeler dönemlerinin siyasal ve kültürel değişim söylemle- rinin önemli bir ...

1 BİR KAMU HİZMETİ BİRİMİ OLARAK VAKIFLARIN ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423868268.pdf

16 Nis 2009 ... çalışmada Osmanlı vakıf anlayışının temeli, vakıfların hizmet alanları ve bu hizmetlerin ... edilmek üzere tesis edilmiş avârız vakıfları idi. Hastalık ...

Bir Sosyalizasyon Aracı Olarak Televizyon ve Şiddet - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423873427.pdf

Anahtar Kelimeler: Sosyalizasyon, Şiddet, Televizyon, Çocuk. Giriş ... olduğu ileri sürülmektedir: İçerik, izleme süresi ve izleme sıklığı (Çaplı 2002: 197). ... Signorielli, Nancy (2003), “Prime Time Violence 1993-2001: Has The Picture Really.

BİR MERHAMET ŞAİRİ OLARAK MEHMET AKİF ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423933612.pdf

Şudur cihanda benim en çok beğendiğim meslek: ... mısralarında da görüldüğü gibi Ģairin sadece eserleri değil yaĢamı da hüzün ve heder ile doludur. Bundan ...

Bir Akademik Disiplin Olarak Uluslararası Politik ... - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867018.pdf

Politik ekonomi, siyaset ve iktisat disiplinlerinin kesiştiği noktada yer alır ve her iki alana dahil edilebilecek olguları incelemektedir. Siyasi gücün ekonomik ...

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bir Yöntem Olarak ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423907468.pdf

düşündükleri teknikler arasında doğaçlama, rol oynama, öğretmenin rol alması ve forum tiyatro tekniklerini ... Sıcak sandalye tekniği ise eleştirel düşünme ve.

OLARAK DAĞ KEÇİSİ / ELİK VE TARİHÎ ALTYAPISI THE - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423939530.pdf

bağlı Kümbet köyünde bir; Ankara'nın Güdül ilçesi Salihler köyünde toplu olarak kaya üzerine kazınmış dağ keçisi / elik1 figürü tespit etmemiz bizi bu.

PROAKTİF HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETİ OLARAK ... - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423902022.pdf

12 Kas 2012 ... değerlendirilecek olursa; proaktif ve reaktif yaklaşımların ön plana çıktığı görülür. Her iki yaklaşım arasındaki temel fark, halkla ilişkiler.

bir malî gelir kaynağı olarak vârissiz ölenlerin ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423907789.pdf

Anahtar Kelimeler: Tereke, miras, beytülmal, mukataa, varissiz ölümler, muhallefat. Giriş ... Ölen kişi sivil kesimden ise, terekesi kadı defterine kaydedilip âmme.

sanal toplulukların bir türü olarak sosyal ağ siteleri - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423869521.pdf

Sanal alemde “sosyalleşme” ortamları ciddi ve önemli bir potansiyel güç yaratmaktadır. ... Anahtar Kelimeler: Sanal topluluklar, online sosyal ağlar, sosyal ağ siteleri, ... hissettirmesinden ve güvenli bir ağda güvenilen bir arkadaş tarafından.

yeni bir dış ticaret teorisi olarak porter'ın rekabetçi ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423906484.pdf

Dış ticaretin açıklanmasında ortaya konulan teoriler genel olarak klasik dış ticaret teorileri ve yeni dış ticaret teorileri olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Porter'ın ...

Yeni Bir Spor Disiplini Olarak Raft-Oryantiring ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423931807.pdf

tanımlayan yeni semboller içeren harita oluşturulmuştur. Parkur hazırlıkları tamamlandıktan sonra ... Federasyonu (IOF) ile yapılan görüşmelerde ilgiyle karşılanmıştır. Rafting ve Oryantiring sporunun Türkiye'deki yönetici, antrenör, sporcu ve ...

Yabancı Dil Olarak Türkçe Okuma Becerisinin Yöntem ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423876764.pdf

Keywords: Teaching Turkish as a Foreign Language, Reading Skill, Turkish Learner's. Dictionary. Giriş. Page 4. Anlama alanındaki dil becerilerinden olan okuma, ...

Bir Anadolu Tanrısı Olarak Zeus'un Tabiat İle İlişkisi ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423866352.pdf

Prometheus'un zincire vurulma öyküsünde Zeus, Ekhidna ile Typhon'dan ... Mitosa göre, Uranos tarafından zincire vurulan Kyklopları, Kronos önce.

Hedef kitle davranışını etkileyen bir unsur olarak ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423936560.pdf

'reklamlarda duygusal mesaj kullanımı' konusu irdelenmiş ve bu iki unsura, reklamlarda ... “Memory in a Jingle Jungle: Music as a Mnemonic Device in.

Siyasi Denge Unsuru Olarak 31 Mart Vakası'nda ... - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423902543.pdf

Anahtar Kelimeler: 31 Mart Vakası, Hareket Ordusu, Adana Olayları, Ahmet Tevfik Paşa Hükümeti. Abstract. Ahmet Tevfik Paşa, having been to Europe for long ...

Psikoloji ve İktisadın Birleşimi Olarak, Davranışsal İktisat - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423880306.pdf

3 Nis 2011 ... Oysa iktisat dışındaki psikoloji, antropoloji ve sosyoloji gibi insan ... 1972) ve Morris A. Copeland (1896-1989) gibi kurumsalcılar içgüdü teorisini eleş- ... 1970'lerde Charles Plott, Vernon Smith gibi iktisatçılarla başlayan deneysel iktisa ... Eğer iktisadı anlamak istiyorsak, onun içindeki bireyin davranışını anla ...