C.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: XVI, Sayı: 1 ... - DergiPark

3 3 Al-i İmran 132. 4 3 Al-i İmran 31. ... lan maldan miras almak istediğini söyleyince, Hz. Ebu Bekir,. Kur'an'da ... "Peygamberimiz dinimizde şari'dir. Haram ve ...

C.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: XVI, Sayı: 1 ... - DergiPark- İlgili Belgeler

C.Ü. ilahiyat Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: XVI, Sayı: 1 ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/232639

3 3 Al-i İmran 132. 4 3 Al-i İmran 31. ... lan maldan miras almak istediğini söyleyince, Hz. Ebu Bekir,. Kur'an'da ... "Peygamberimiz dinimizde şari'dir. Haram ve ...

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 5, Sayı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/417114

Habib Şener, “John Locke'da Ruhun Ölümsüzlüğü ve Ahiret Hayatı”, Kafkas ... musibet yoktur ki, Biz onu yaratmadan önce ezeli ilmimizde mevcut olmasın.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XVI, sayı ...

http://www.dicle.edu.tr/Dosya/2018-09/2014-2-duifd-tek-dosya_521.PDF

Hatta bu sayı söylenen rakamdan az olmayacak ... Allah, ister şekli üzere sabit felek cisimleri gibi daimi olsun ister oluşan ve bozulan ... tespit ettiğimiz eski nota ve yazı üslubu ile elimize ulaşan on yedi eseri ... Îro bi degmê xwe bime dibîne.

Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl: 2017 • Cilt: IV • Sayı ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/334116

okumak içerikli bu ayet verilmiş6 olmasına rağmen kitabın üslubunda salar ve selam okuma yaklaşım zayıf kalmıştır. Mesela kitapta; 'sallallahü aleyhi ve.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XVII, sayı ...

http://www.dicle.edu.tr/Dosya/2018-09/2015-2-duifd-tek-dosya_523.PDF

saplanmış, küfürleri ve fasıklıkları zahir olmuş fırkalar, ayette geçen şahitlik meziyetine nail ... Beyhakî'nin Sünen'inden: ‚Kayun edinin. Çünkü onda bereket ...

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/222939

Çocuk için özellikle anne sevgisi çok önemlidir. Anne sevgisinden ... Ailede, anne baba ile çocuk arasındaki iletişim ve anne babanın disiplin anlayışı, çocuğun ...

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2012, Cilt: 5, Sayı: 2, s ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/185041

Penti. 111. Sultanahmet Köftecisi. 62. Kimlik. 107. Asude Kozmetik. 59 ... ÖZCAN, Burcu (2007), Sosyolojik Olarak Tüketim ve Boş Zaman: İstanbul Olivium ...

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 41 - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/162805

sede kÎlÎnmaya baÖladÎ: Halebiyye Medresesi, Zencîliyye Medresesi ve ... kebîr); gençler için 378 öÊrencili suba'; ve 420 öÊrencili el-Kevseriyye suba'Î.41.

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 11-2 Yıl ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/67665

KSTÜ/KASTAMONU. -. -. 40. -. -. -. -. KÜ / KIRIKKALE. 40. -. -. -. -. 40. -. KÜ/ KOCAELİ. KMÜRSEL/BESYO. 40. -. 40. -. 40. 50. 50. -. 50. -. 40. -. 30. -. MÜ / İST. 100.

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 12-1 Yıl ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/67609

Araştırmamıza konu olan İnkumu ve Çakraz plajları Batı Karadeniz Bölü- mü'nde Bartın ili ... km'sinden bulunan Çakraz plajı, Amasra'ya 16 km uzaklıktadır. Batıda ... özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyük merkezlerden Bartın kıyılarına olan.

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 6-2 Yıl:2004 ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/67154

yüğe doğru sıralanması” ile ilgili sorusuna verdiklerin cevapların okullara göre ... endoplazmik retikulum, virüs ve ATP molekülünün ışık mikroskobu ile gö-.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: VII / 1, s. 183 ...

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/391.pdf

İlahiyat Fakültesi Dergisi. Cilt: VII / 1, s. 183-198. Haziran-2003-SİVAS. SOSYAL DEĞİŞİM OLGUSUNDAN HAREKETLE KUR'AN'IN TARİHSEL. OLDUĞU TEZİ ...

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: VII 1 2, s. 291 ...

http://isamveri.org/pdfdrg/D01956/2003_2/2003_2_ARSLAND.pdf

keyfiyetinin titizlikle körunarak günümüze kadar silsile yoluyla eğitiminin yapıldığını gösterir. ... Eskişehir Merkez Çarşı Camiinde Yaşar Tekeli ve Ankara Hacıbcıyranı ... Allah beni, hoca efendi, bilgin, Kıraat ilminde Listat, Hafızasına güvenilen ... kıymetli üstat, istanbul'da Sultan Ahmet Camii'nin birinci imamı iken (7-a) daha.

hrü ilahiyat fakültesi dergisi 10.cilt - Harran Üniversitesi

http://ilahiyat.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/58/files/dergi-10-17082016.pdf

17 Ağu 2016 ... ayette isimleri geçen Harut ve Marut'un iki melek olduklarını ve in- ... dan Melek gibi iki insan idilers9; (24) Bunlar iki kral suretinde iki me-.

hrü ilahiyat fakültesi dergisi 36.cilt - Harran Üniversitesi

http://ilahiyat.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/58/files/36-fakulte-dergisi-30122016.pdf

30 Ara 2016 ... Üniversitesi”, Orta Doğu Dergisi, Cilt I, Sayı I, 35–53, Elazığ 2003;…, “Ortadoğu‟da ... Su sert kayalar üzerinde tesir yapar mı? بٌرخآ ركذ نييع ...

hrü ilahiyat fakültesi dergisi 22. cilt - Harran Üniversitesi

http://ilahiyat.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/ilahiyat/files/scan_2017-07-05_15-16-47sa%C4%9F.1.compressed.pdf

Dr. Tahsin DELİÇAY Çukurova Ü. Arap Dive Ed. Prof. Dr. M. Ali BÜYÜKKARA Mamara Ü. İsMez.T Yrd. Doç. Dr. Cevher SULUL Harran U. Islarn Felsefesi. 22.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: VII 1 2, s. 125 ...

http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D01956/2003_2/2003_2_AYDINMZ.pdf

Cumhuriyet Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi Dergisi. Cilt: VII 1 2, s. 125- ... C.Ü. ilalıiyat Fal<ültesi Dergisi, Vll/2, 2003 mehmet zeki aydın 151. 18.Çocuğun Temel ...

hrü ilahiyat fakültesi dergisi 35.cilt - Harran Üniversitesi

http://ilahiyat.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/58/files/fakulte-dergisi-35-sayi-28092016.pdf

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ. Altı ayda bir ... 2 Ġbn Ebi‟l-Esba‟, Bediil-Kur‟ân, Nahdatu Mısr, ts, II, 22. 3 Kurtubî, el-Câmi ...

DİCLE İLAHİYAT DERGİSİ (DİD) e-ISSN: 2667-6273 Cilt: XIX, Sayı ...

http://www.dicle.edu.tr/Dosya/2019-10/2017-yili-sayi-2-duifd_4743.PDF

Dicle İlahiyat Dergisi (DİD) Cilt: XIX, Sayı: 2017/2. 2 ... veya topal veya zayıf olması, ev ise dökük ve bakımsız olması, kitap ise yırtık ve yanık olması gibi. ... 5333. ةدوجوم /. صلا في. ةيقب نأ ينح في حاح. ةدئاز تاملكلا. ، هنع. راشأ امك. ةدوجوم يهو تاملكلا ...

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: XVIII ...

http://www.dicle.edu.tr/Dosya/2018-09/2016-2-duifd_525.PDF

Fâtiha Sûresi'nin Fazileti İle İlgili Rivayetlerin İsnâd Analizi ... râvîleri eleştiren büyük hadis imamlarından biri olduğunu, Abdurrahman b. Mehdî ise ... (tuğyan) belirtileri arasında zikredildiğine göre32, demek ki doğanın dengesini bozmak, ... ْتَرﱢﻮُﻛ: Tekvîr suresi 1 ve Zümer suresi 5. ayetlerde geçen bu kelime, toplamak,.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 41 (2011/2)

http://isamveri.org/pdfdrg/D00072/2011_41/2011_41_GUDEKLIHN.pdf

Makdisî'nin Kitabu'l-bed' ve't-tarih'inin Mutezilî perspektiften yazÎlmÎÖ en erken ... Peygamber Hz. Muhammed'in mucizelerini Makdisî Ööyle tartÎÖÎr: Ílk olarak.

Aydın İktisat Fakültesi Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2

http://asosindex.com.tr/TBTKK/aifd/285840.pdf

göstergenin yetersizliğini itiraf etse de, “[ç]alışmada üzerinde durulan konu, işsizliğin tam rakamlarını ... analizi: 1923-2006 dönemi”, KMÜ İİBF Dergisi, 10 (14), s.

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 10-1 Yıl ... - Pegem.net

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/130913-20120402164056-105-122.pdf

Dr. Hasan Ertürk'ün danışmanlığında Emin Atasoy tarafından 2005 ... çocuk–doğa etkileşiminin geniş bir çerçevede tartışılması; çocuklarda olum- lu çevresel ...

Cilt 6 Özel Sayı - Ziraat Fakültesi Dergisi - ÇOMÜ

http://ziraat.dergi.comu.edu.tr/dosyalar/Ziraat/cilt-6-ozel-sayi101.pdf

6 Eyl 2018 ... streç film ile kaplanmış polistren tabaklarda 4-6oC buzdolabı koşullarında ... Ağaçları küçültme yani bodurluk mekanizmasını etkileyen faktörleri; ... balık etine nitelikli bir besin maddesi olma özelliği kazandırmaktadır (Göğüş.

13 Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Cilt: 2 Sayı ...

http://mfjournal.deu.edu.tr/files/Cilt_2_Say_1_-_2_DEVECI.pdf

sağlamayı amaçlayan çoklu taşımacılık (intermodal transport) kavramı ... düzenlemeleri modların kendi başlarına gelişmelerine neden olmuş, kendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Cilt:4 Sayı:2 ...

http://mfjournal.deu.edu.tr/files/Cilt_4_Say_2_-_2_ASYALI.pdf

karmaşık olmasından dolayı yıllardır kaçınılmaz bir şekilde deniz kazaları meydana ... Denizde gemi personelinin veya geminin karıştığı bir deniz kazasında,.

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 9-2 Yıl: 2007 71 TEZSİZ ...

https://pegem.net/dosyalar/dokuman/130840-20120331121150-71-83.pdf

edebiyat fakültesi mezunu ile 117 eğitim fakültesi son sınıf öğrencisi oluşturmakta- dır. ... lisans programı (İÖLP) ve eğitim fakülteleri ingilizce öğretmenliği lisans.

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi Cilt: 5 Sayı: 1 ...

http://mfjournal.deu.edu.tr/files/Cilt_5_Sayi_1_-_2_DAVULCU.pdf

malzemeden tekne ve gemi yapımı, içerisinde yaşadığımız yüzyılda dahi ... gerçekleştikten sonra teknenin inşasına omurganın şekillendirilerek tezgâha ...

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 10-1 Yıl: 2008 65 ÖZET ...

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/130909-20120402162653-65-90.pdf

çekicidir ki, bu durum sindirim ve boşaltımda görevli organların insan vücut modelinde ... öğrencilerinin , “Sindirim ve Görevli Yapılar”, “Boşaltım ve Görevli Yapı-.

Hastane Öncesi Dergisi Cilt 3, Sayı 2 Tam Sayı - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/15123

2 Eki 2018 ... Afet ve Acil Durum Yönetimi – Dr.Öğr.Üyesi Ali EKŞİ- ... (http://dergipark.gov.tr/hod) ya da e-mail yolu ile “[email protected]” adresine ... Radial nabız kontrol edildiğinde monitördeki nabız sayısı ile uyumlu ...

harran üniversitesi ilâhiyat fakültesi dergisi - İlahiyat Fakültesi

http://ilahiyat.harran.edu.tr/assets/uploads/other/files/ilahiyat/files/Harran_%C4%B0lahiyat_Dergisi_39._Say%C4%B1%281%29.pdf

14 Nis 2018 ... Hz. Peygamber zamanında bu gibi tedbirlerin yanı sıra Suffe, ... için َلَ جَرلا َماَق demek yeterli olacak ve nûn ziyadesi gerekmeyecektir. Çünkü ... henüz terim olarak tebellür etmemiş olan Hz. Peygamber ve ashâbı arasında.

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi KUR'AN'DA ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/211680

Peygamberimiz Hz. Muhammed'e yaptığı iftira ve saldırı- lara cevap ... Müslüman olmayan kadınlar sana helal değildir. Yani ... rak farz kılınan” demektir.68.

ksü ilahiyat fakültesi dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/497967

22 Haz 2018 ... anlamındadır.17 İmsâk tanı (fecr-i sâdık); yoğunlaşan güneş ışınla-. 15 Yakup Çiçek, “Fecir”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi (İstanbul: TDV ...

iLAHiYAT FAKÜLTESi DERGISI - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/162559

gibi olup fecr-i kazib'dir, diğeri ise, fecr-i sadık'tır, oruç ve namaz bunun- ' la ilgilidir." demiştir. 7. Fecir kelimesi, Kur' an-ı Kerim de altı defa geçmektedir. 8 Bazı ...

amasya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/24169

“Hocamız çocuklarımıza belki yeterli bir hoca olabilir ama biz hocamızla bir iletişime geçemedik.” ... ifadelerinde çocuklardan sevgi, saygı, merhamet, adalet gibi pek çok kavramı ... onların Allah'ın vaat etmiş olduğu fethi yalanlamalarıdır.42 ... Eş'as'a üstün tutulmuş ve ordunun sol kanadının komutanı yapılmıştı.75. Hz. Ömer ...

KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi 151 Ilk Dönem Tefsir ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/211656

Çünkü bağlama vukufiyet ilk dönemler ile sonraki dönemlerde aynı derecede değildir. Bu durum ayrıntılı bir şekilde yapılacak değerlendirmede daha net.