Web Destekli Öğretimin Karışımlar Konusunda Öğrencilerin ...

amacıyla; bilgisayar ortamında geliştirilen Simülasyon programları ve İnteraktif Ekran ... Bu yöntemler, tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırma (ayıklama, eleme, süzme, diyaliz), yoğunluk farkından yararlanarak ayırma (çöktürme, ...

Web Destekli Öğretimin Karışımlar Konusunda Öğrencilerin ...- İlgili Belgeler

Web Destekli Öğretimin Karışımlar Konusunda Öğrencilerin ...

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1976-published.pdf

amacıyla; bilgisayar ortamında geliştirilen Simülasyon programları ve İnteraktif Ekran ... Bu yöntemler, tanecik boyutu farkından yararlanarak ayırma (ayıklama, eleme, süzme, diyaliz), yoğunluk farkından yararlanarak ayırma (çöktürme, ...

Argümantasyon Destekli Öğretimin Öğrencilerin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/210077

Bilimsel ve sosyobilimsel konularda argümantasyon uygulamaları Toulmin'in argü- mantasyon modeli temel alınarak oluşturulan uygulamalardan oluşmaktadır.

Lisansüstü Öğretimin Sorunları Konusunda Ankara ... - Eğitim ve Bilim

http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/download/686/136

ODTÜ Enformatik Enstitüsü. 3. 3. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 3. 0. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 3. 2. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri ...

BiYOLOJi ÖGRETiMiNDE BiLGiSAYAR DESTEKLi ÖGRETiMiN VE ...

http://efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/958-published.pdf

Öğrencilerin enzimler konusundaki başarılarını ölç- mek üzere ... ği, her iki sınıfta da öğretim öncesinde ve sonrasında uygu- lanmıştır. ... 25 106,64 9,40. >0,05.

Bilgisayar Destekli Öğretimin 8.Sınıf Fen ve Teknoloji ... - Pegem

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/138771-20140122144259-5.pdf

Orijinal Yayın Dili Türkçedir (v.9, n.1, Mart 2012, ss.68-79). ÖZET ... öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutum ve akademik başarı düzeylerine etkisi araştırılmıştır. ... Yıl 9, Sayı 1, Mart 2012 ... Bu soru bankasının oluşturulma aşamasında, 8. Sınıf Fen ... Her doğru cevap için “1” puan ve yanlış ve boş cevaplar için “0”.

ÖZENGEN KEMAN EĞİTİMİNDE VİDEO DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ...

http://acikerisim.erbakan.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12452/662/tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

İki gruba da haftada 1 ders (45 dakika) olmak üzere 9 hafta boyunca bireysel keman ... 75. Ek-6. Ömer Can Keman Eğitimi Metodu 14-22 Numaralı Çalışmalar .

İlköğretim 6. Sınıfta Bilgisayar Destekli Öğretimin Dil Bilgisi ...

http://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/31/319-334.pdf

31 Ara 2011 ... Yazılımda; isimler, zamirler, hâl ekleri ve iyelik ekleri konuları örneklem olarak ... Anahtar sözcükler: Bilgisayar destekli öğretim, dil bilgisi öğretimi, kavram ... 2) Yazılımda yer alan aşamaların (hazırlık, konu anlatımı, etkinlik, ...

bilgisayar destekli öğretimin altıncı sınıf öğrencilerinin ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/11.ozden_tezel.pdf

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK KAVRAM BİLGİLERİNE VE TUTUMLARINA ETKİSİ. Prof. ... Anahtar Sözcükler: Kavram bilgisi, yaşamımızdaki elektrik, fen bilimleri, ...

10 Bilgisayar Destekli Öğretimin “Güneş Sistemi ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/457995

Ön-test olarak çalışmaya katılan öğrencilerin 6. sınıf fen ve teknoloji dersi ... 6. Aşağıdakilerden hangisi gezegenler ve yıldızlar arasındaki farklardan birini ...

Bilgisayar Destekli Öğretimin 8. Sınıf Öğrencilerinin Asitler ve Bazlar ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/489845

Asitler ile bazların etkileşimini deney ... nötralleşmenin tanecik düzeyinde gerçekleşen bir olay olduğunu gösteren ... Nötralleşme Olayını Gösteren Animasyon ...

Bilgisayar Destekli Öğretimin Teknik Lise Öğrencilerinin Bilişim ...

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/204/188

anlatılmıştır. Teknik lise bilişim teknolojileri alanı 10. sınıf meslek derslerinden olan “Bilişim Teknolojilerinin Temelleri” dersine ait. 2 modül için yapılan uygulama ...

bilgisayar destekli öğretimin matematik başarısına etkisi: geogebra ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2262/280697.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu çalışma, 8. sınıf matematik dersi müfredatında yer alan “Üçgen ve Pisagor ... sonuçlarına göre, konu anlatımı sırasında ön öğrenmelerde eksik olan kısımlar.

karikatür destekli öğretimin öğrenci başarısına etkisi - Ekev Akademi ...

http://www.ekevakademi.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=659

2 Eyl 2016 ... Eğitim araştırmacıları için karikatürler öğrencilerin yaratıcılığını eleştirel düşünmeyi artırmak için ... EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 20 Sayı: 67 (Yaz 2016) ... sal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Gazi Üniversitesi, Ankara. Kılınç ...

ilkokul matematik derslerinde müzik destekli öğretimin başarı, tutum ...

http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1385669743.pdf

Matematik Başarı Testi ve Tutum ölçeği okuldaki tüm 3. sınıf öğrencilerine ... işlemi, alt kazanımları ve bu üniteyi temel alan problem çözme aşamalarının müzik ... 2006 akt. Akgül ve Öztosun, 2008; Öztosun, 2002) hatta sadece müziği dinlemek.

Öğrencilerin Kendi Hazırladıkları Vaka Örnekleriyle Öğretimin Sınıf ...

http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/2422/605

Araştırmanın ilk aşamasında veriler 2009-2010 öğretim yılında Sınıf Yönetimi kapsamında gerçekleştirilen ... use of inappropriate language, not asking questions when they do not ... 15. hafta gerçekleştirilen final sınavında sınıf içi istenmeyen.

genetik konusunda bilgisayar destekli materyal geliştirilmesi ve 5e ...

http://www.tojet.net/articles/v5i1/5114.pdf

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Biyoloji Eğitimi, Materyal Geliştirme, 5E Modeli. THE DEVELOPMENT OF ... tasarımı yapılmaya çalışılmıştır. Buna göre ...

N Bitkilerde Üreme Konusunda Bilgisayar Destekli Öğretim ...

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/124773-20110902134524-9.pdf

... çevreye yayılan çiçek tozlarının rüzgâr ve böceklerle dişi organın tepeciğine taşınması ve dişicik borusundan tohum ... Bu nedenle animasyonla, öğrencilerin çiçekli bitkilerde üreme olayını görerek etkili ... hazırlanmış mıdır? 4. Biyoloji lisans ...

KARIŞIMLAR HOMOJEN KARIŞIMLAR (ÇÖZELTİLER)

http://b2b.kulturyayincilik.com/pdf/kitaplar/9786052193587

BÖLÜM. 10. SINIF KİMYA. 2. Tek tür taneciklerden oluşan maddelere saf madde, birden fazla tür tanecikten oluşan maddelere ise karışım adı verilir. Çevremizde ...

genetik konusunda bilgisayar destekli materyal geliştirilmesi ... - tojet

http://www.tojet.net/articles/v5i1/5114.pdf

Özellikle öğretmen adayları söz konusu olduğunda, bu durum çözülmesinde ... Bu materyaller DNA-gen-kromozom kavramları, genetik çaprazlama ve ... bilgiler elde edinilebilir (Çepni, Akdeniz ve Keser, 1999; Saka ve Akdeniz 2004b; Çepni, ...

“nükleer savaş” etkinliğinin radyoaktivite konusunda öğrencilerin ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/14.nuray_zan_.pdf

1- Bu çalışma radyoaktivite konusu içerisinde yer alan alfa, beta, gama ... ışıması, zararsız ışıma” kavramları bilimsel yazma çalışmalarında doğru olarak ...

maddenin tanecikli yapısı konusunda öğrencilerin kavramsal ...

http://journal.acjes.com/tr/download/article-file/580674

K a s ı m 2 0 1 8 , C i l t 2 , S a y ı 2 , 1 0 6 - 1 1 9. MADDENİN TANECİKLİ YAPISI ... Bu çalışmada, yedinci sınıf öğrencilerin maddenin tanecikli yapısı konusunda kavramsal anlamalar ... about the particle structure of matter through formative assessment questions. ... Betimsel analiz; verilerin özgün hallerine sadık kalır narak ...

karışımlar homojen karışımlar

http://b2b.kulturyayincilik.com/pdf/kitaplar/9786052193587

BÖLÜM. 10. SINIF KİMYA. 2. Tek tür taneciklerden oluşan maddelere saf madde, birden fazla tür tanecikten oluşan maddelere ise karışım adı verilir. Çevremizde ...

Teknoloji Destekli Tarih Öğretiminin Öğrencilerin Mekân Algılarına ...

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/2179-published.pdf

28 Ara 2015 ... Teknolojinin tarih dersi içindeki varlık mücadelesi, son yıllarda önemli bir ... Anahtar sözcükler: Tarih öğretimi, teknoloji, animasyon, akademik ...

bilişim teknolojileri destekli kısa hikayelerin öğrencilerin başarıları ...

http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11499/2175/Sultan%20PEKMEZC%C4%B0%20YL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu araştırmada, ilköğretim 6. sınıf Fen ve Teknoloji dersi “Kuvvet ve ... merkez Irlıganlı kasabasındaki bir devlet okulunda okuyan 6. sınıf ... Hikaye haritası 2…

Karışımlar

http://mme.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/07/Karisimlar-Ders-4-2016-2017.pdf

Henry Yasası. Page 3. Page 4. Raoult Yasası. Page 5. Dalton Yasası. Page 6. Page 7. Sayısal Özellikler. Sayısal özellikler, çözünen maddenin şekline, cinsine, ...

Karışımlar Konusunun Öğretilmesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/550039

Bu soruda öğrencilerden su ve etil alkol moleküllerini dereceli silindirin her yerine 100 ... model çalışmaları kapsamında yapılan sıvı-sıvı homojen karışım deneyi ...

Bitümlü Karışımlar Laboratuvarı Çalışmaları - Karayolları Genel ...

https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Baskanliklar/BaskanliklarTeknikArastirma/Yeni%20Klas%C3%B6r/Yay%C4%B1mlar/B%C4%B0T%C3%9CML%C3%9C%20KARI%C5%9EIMLAR%20LAB.%20%C3%87ALI%C5%9EMALARI%20.pdf

Bakım ve onarım malzemesi olarak kullanılan rodmiks bir soğuk karışımdır ve yolda ... taştozu gibi beton, bitümlü kaplama, temel ve alttemel yapımında kullanılan sert ve ... Briketleri Dp ortalamaları alınarak işyeri karışım yoğunluğu belirlenir.

ulusal meslek standardı baharat ve toz karışımlar hazırlama ...

https://www.gidavoctest.com/pdf/BAHARAT_toz_krsm_hzrlm_oprt.pdf

BAHARAT VE TOZ KARIŞIMLAR HAZIRLAMA OPERATÖRÜ ... REÇETE: Ürünün bileşeninde yer alan hammadde, aroma ve katkı maddeleri, işlem ... giyimi, parfüm ve takı kullanmama, açık yara ile çalışmama) talimatlarını uygular. ... Yeni geliştirilen ürün denemelerinde, ilgili birimler ile işbirliği içerisinde üretim yaparak.

Karışımlar Konusunun Öğretilmesinde İşbirlikli Öğrenme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/550039

Sorumlu Yazar: Oylum Çavdar, [email protected] ... Konunun öğretimi bulmaca, yarışma gibi farklı teknikler ile gerçekleştirilmiş öğrencilere konu ile ilgili ... Öğrencilerin sıvı-sıvı homojen karışımlarda hacim azalması olayını gözleri ile.

Saf Madde ve Karışımlar İndir - Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü - MEB

https://aydin.meb.gov.tr/Eistatistik/pdfac.ashx?ytest=FEN_07_T05

SAF MADDE VE KARIŞIMLAR [email protected] 7. Sınıf. Fen Bilimleri. 7. Sınıf. Fen Bilimleri. KAZANIMTARAMA. ESTİ. 2. Moleküllerle ilgili olarak;. I. Sadece ...

Azeotrop karışımlar - Ankara Üniversitesi Açık Ders Malzemeleri

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=47571

Sızıntı olması halinde gıdada herhangi bir zarara neden olmazlar. ▫ Mükemmel refrijerant özelliklerine sahiptirler. Dezavantajı: ▫ Atmosferik ozon tabakasına ...

WEB TABANLI ÖĞRETİMİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/215072

... hangi yapıdaki maddeler sesi daha iyi soğurur?” sorusunda ön testte nerede ise hiç cevap alınamazken son testte sesin yutulması olduğu yumuşak ve pürüzlü ...

Dinamik Geometri Yazılımı ile Öğretimin İlköğretim 6. Sınıf ...

http://kefad2.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt15Sayi1/JKEF_15_1_2014_65-80.pdf

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) ... Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 6.sınıf matematik dersi prizmalar bölümünün, geometri.

modellemeye dayalı öğretimin 4. sınıf öğrencilerinin ses ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/401991

11 Eki 2016 ... yayılmasına ilişkin kavramsal gelişimini olumlu, ses kaynakları ve ses ... programlarda yer almakta, ses kaynakları olarak da doğal ve yapay.

Sosyal Oluşturmacı Öğretimin Öğretmen Adaylarının Öğrenme ve ...

http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/download/2593/2118

öncesi geleneksel pedagojik inançları taşıdığını, uygulamalar sonrası ise ... inanıp, o şekilde öğretme eğiliminde olacaklardır (Murphy & Mason, 2006; Kagan, ... Öğretmen adaylarının öğretimsel açıdan neye, nasıl inandığını ortaya çıkarma ve ...