kromotografi yöntemi ile mürekkebin bileşenle - DergiPark

eğitimi, kromotografi, ayırma yöntemleri ... problem çözme, kavramsal anlama, uygulama becerilerini geliştirmede etkili olduğunu belirtmiştir. Altun (6) ... yararlanılarak yorumlanmış ve anlamlılık düzeyi P < 0,01 ve P < 0,05 alınmıştır. 3. Bulgular ... su karışımının ayrılması, katı-katı yoğunluk farkı ile talaşın kumdan ayrılması,.

kromotografi yöntemi ile mürekkebin bileşenle - DergiPark- İlgili Belgeler

kromotografi yöntemi ile mürekkebin bileşenle - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/819092

eğitimi, kromotografi, ayırma yöntemleri ... problem çözme, kavramsal anlama, uygulama becerilerini geliştirmede etkili olduğunu belirtmiştir. Altun (6) ... yararlanılarak yorumlanmış ve anlamlılık düzeyi P < 0,01 ve P < 0,05 alınmıştır. 3. Bulgular ... su karışımının ayrılması, katı-katı yoğunluk farkı ile talaşın kumdan ayrılması,.

Mürekkebin İzi - Türkiye Yazma Eserler

https://www.yek.gov.tr/Content/UploadFile/Doc/MurekkebinIzi.pdf

20 Şub 2020 ... Zeynep Atbaş, Zeynep Altıner, Zeynep Özçelik,. Ziya Çetintaş ... değer ve mirası hâline gelen bu nadide eserlere, ecdadımız ... 23/57) sebebiyle hanımına Müşfika ismi verilmiştir. ... ebced harfleriyle yazılmıştır. %. دق يتلا ...

55 MADEN ARAMACILIĞINDA JEOFİZİK IP YÖNTEMİ YÖNTEMİ ...

https://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/kutuphane/ekonomi-bultenleri/2016_21/21-5.pdf

yönteminin çeşitli amaçlarla maden arama fa- aliyetlerinde kullanımını ve belirtilen sahalarda elde edilen bulgu ve değerlendirmeleri içerir. Doğal olarak metalik ...

ahp yöntemi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/165733

Özet: Saaty tarafından geliştirilen AHP yöntemi bir çok kriterli karar verme yöntemidir. Amaç, karar kriterleri ve karar alternatifleri ile bir hiyerarşi kurar ve farklı.

Sol-Jel Yöntemi ile Üretilen ZnO(Al) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/582035

30 Kas 2018 ... 10K-300K aralığında alınan. Akım-Voltaj (I-V) ve Kapasitans-Voltaj (C-V) ölçümleri örneklerin çok düşük sızıntı akımına ... Katkısız ZnO ve %2 Al katkılı AZO nanoparçacıklar sol-jel yöntemi ile sentezlendi. ... cm-3'e kadar çıktığı.

YÜN LİFLERİNDEN KEÇELEŞTİRME YÖNTEMİ İLE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/621138

14 Tem 2016 ... Anahtar Kelimeler: El sanatı, Yün, Tepme keçe, Islak Keçe, Ayakkabı,. SHOE MAKING WITH THE ... sonra yıkanarak temizlenmesi ile kullanıma hazır hale getirilen kıllardır. Koyun dışında; ... kaç kez tekrarlanması gereklidir. ... Ayakkabı çalışmaları için son derece elverişli olan ıslak keçe sanatı çağdaş ve.

Kısa Hikâyeler Yöntemi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/160900

Öğretmen adaylarının gelişimsellikle ilgili birinci, ikinci ve üçüncü kısa hikâyeden almış oldukları rubrik puanlarına ait bulgular. Rubrik puanı. K. Hikâye 1.

81 PÜSKÜRTME YÖNTEMİ İLE SERAMİK ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/668559

Tarihsel süreçte, macun lüsteri, sır içi lüsteri, rezinat lüsteri ve buharlaşma lüsterleri gibi çeşitli lüster teknikleri türetilmiştir ve uygulanmaktadır. Lüsterde altın ...

Sokak Tarama Yöntemi İle - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/193871

ile bu tehlikenin neden olacağı sonuçların bileşkesidir. ... kuvvetli yer sarsıntılarına neden olabilecek sismik ... zeminler için Abrahamson-Silva (2008) , Akkar-.

Yöntemi ile Lenfosit Proliferasyon - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/165308

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı. Ya zış ma Ad re si ... JB Lippincott Co: London; 1989. p. 299. 2. Abbas AK ...

BÂKILLÂNÎ'DE BİR DELİLLENDİRME YÖNTEMİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/498215

el-Bâkıllânî, el-İnsâf fî mâ Yecibu İ'tikâduh ve mâ lâ Yecûzu el-Cehl bih, Tahkik: ... bir kimse neden ilim, 'bir şeyin olduğu gibi bilinmesidir' demeyi değil de.

çağrışımsal ses öğretim yöntemi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/185472

çocuklara, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirici çalışmalarla, okuma ve yazmayı ... "artikülasyon bozukluğu", "ses bozukluğu", "afoni" vb. terimlerle ... Kelime Sesi Oluşturma Sese Ulaşma Öğretilecek Ses. Kar. Ka-r. K-a-r. Rr. Kır. K-ır. K-ı-r.

Ses Temelli Cümle Yöntemi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/399447

İlk Okuma-Yazma Öğretiminde “Ses Temelli Cümle Yöntemi”nin. Uygulanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. (Şanlıurfa/Viranşehir örneği)1. Yasemin AKTÜRK.

Forklift Alternatiflerinin KEMIRA-M Yöntemi ile ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/267354

Evaluation of Forklift Alternatives with KEMIRA-M method. ABSTRACT. Businesses generally uses forklifts for lifting, stacking and transporting to the desired ...

TOZ METALURJİSİ YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN Al2024-Si ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/283829

Al2024 matrisli Si takviyeli kompozitler, Al2024 alaşım tozlarının içerisine ağırlıkça ayrı ayrı %5, 10 ve 15 oranında Si ilavesi yapılarak klasik Toz Metalürjisi ...

Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Sulardan Boyarmadde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/347814

27 Eyl 2017 ... Temizleme çözeltisi %35 'lik 100 ml. HCl ve % 2.8 'lik 200 ml hekzametilentetramin. ((CH2)6N4) çözeltisinden oluşmaktadır [18]. 2.4. Analitik ...

termoplastik polimerlerin sknk yöntemi ile ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/711

Anahtar Kelimeler- Termoplastik polimer, SKNK, Polietilen malzeme, Kaynak. EFFECT OF ... Polimerler, hafiflik, kolay biçimlenebilme, yalıtkanlık ve yüksek.

Kinney Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/695220

Zerrin Funda Ürük, Didem Yılmaz, Semra Boran, “Özel Kurumlara Ait Huzurevlerinin Mekânsal Risklerinin Fine-. Kinney Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi: ...

TOPSIS YÖNTEMİ İLE AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/321517

TOPSIS yöntemi, ELECTRE yöntemine alternatif olarak geliştirilmiş ve çok kriterli karar verme problemlerinin çözümünde en çok kullanılan yöntemlerden biridir.

Üstün Yetenekliler için Tic-Tac-Toe Yöntemi ile ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/516536

Merkezleri, üstün yetenekli çocuklara farklı alanlarda zenginleştirilmiş eğitim ... her etkinlik, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacaktır. Okul ... etkinliklerin disiplinler arası yaklaşıma uygun olarak hazırlanması, öğrencilerin.

Yeni Kur'an Okuma Öğretim Yöntemi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/396004

Konumuz olan okumayı, yazıya dökülmüş sesleri tekrar seslere çevirebilme (Er, ... öğrenciye en küçük parçayı – harf – verip, sonra diğer parçaları – harekeler, ...

214 Spektroskopik Analiz Yöntemi Uygulamalarında ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/423520

2 Oca 2018 ... yaklaşımı ile kontrol grubunda ise öğretim programına uygun şekilde yürütülmüştür. ... Öğrencilere UV/Görünür bölge spektrofotometrik analiz uygulamalarına ... Yöntem. “Ben bu yöntemin çok yararlı olduğunu düşünüyorum.

GRİ İLİŞKİ ANALİZİ YÖNTEMİ İLE PERSONEL ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/202098

Puanlama yöntemi her kritere önem sırasına göre puan atanmasına dayalı bir yöntemdir. Yaygın ... tahmin etmeyi, gelecekte potansiyelinin yani iş başarma güç ve yeteneğinin alabile- ... Kriter Kıyaslamalarındaki Tutarlılık Oranının Hesaplanması ... Parlak. Süreç. Yeni. Eski yerine yeni. Eski. Özellik. Kaos. Karmaşıklık. Düzen.

Tarih Metodolojisinde Laboratuar Yöntemi ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/327869

24 Tem 2017 ... gümüş kemer, ön zinciri, toka, enteşe (kalın altın bilezik). Erkek giysileri bürümcek göynek, uzundon, simli ve ipek uçkur, yün kuşak, fes, sarık, ...

Bilim Tarihi Yöntemi Açısından - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/13273

1 Bilim Tarihi, Sevim Tekeli, Esin Kâhya, Melek Dosay, Remzi Demir, Hüseyin Gazi ... Doğulu bilginlerin Eski Yunan matematiği üzerine neler ilave ettiklerini ve.

kullanım sonrası değerlendirme yöntemi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/419831

Şekil 2.4 Yurt odası ve tefriş elemanları. 3.3 Kullanıcı Değerlendirmesi. Alan çalışması kapsamında, 19'u kız 21'i erkek olmak üzere, değerlendirmeye,.

mevlâna'nın mirasını anlamanın bir yöntemi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/10018

kolaylıkla gösterilebilir. Mevlâna'yı Divan-ı Kebir'den başlayarak incelediğimiz takdirde çok ... Mesnevi ile Şems-i Tebrîzî Divânı arasındaki gizli. 2 6. 'Metafor ...

mıg/mag kaynak yöntemi ile birleştirilen çelik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/75644

kaynak yöntemi ile kaynak edilmiştir. MIG/MAG kaynak yönteminde kullanılan gaz karışımları bu yöntemde ... MATERIAL THAT IS WELDED WITH MIG/MAG WELDING METHOD. ABSTRACT ... Çelikağ, M., “Yapısal Çelik nedir?” Doğu. Akdeniz ...

37 AHP-TOPSIS Yöntemi İle Tedarikçi Seçimi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/256103

Bu bağlamda araştırmanın amacı çok kriterli karar verme tekniklerinden AHP ve TOPSIS yöntemlerini bütünleşik kullanarak yönetime karar vermede destek ...

Tersine Mühendislik Yöntemi ile Cad Datası Oluşturma - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/754983

21 Şub 2019 ... Hakkı DEMİR, Vedat SAVAŞ, Mehmet ALTUĞ. Year/Yıl 2019, Volume/Cilt 9, Issue/Sayı 1. 82 bu ürüne ihtiyacının olması, ürünün orijinal ...

Sol-jel Yöntemi ile Sentezlenen Bor ve/veya Azot Katkılı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/632192

Sol-jel Yöntemi ile Sentezlenen Bor ve/veya Azot Katkılı TiO2 Toz ve İnce. Filmlerin Görünür ve Mor Ötesi Işık Altında Fotokatalitik Aktivitelerinin. İncelenmesi.

Manning Pürüzlülük Katsayısının Cowan Yöntemi ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/795421

22 Ağu 2019 ... Manning formula is used to find the average velocity and flow rate in river bed or flood areas. ... Açık kanal akışı için pürüzlülük katsayılarını.

DİJİTAL FOTOGRAMETRİ YÖNTEMİ İLE ZEMİN KAYMA ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/572526

Fotoğraflar AERIAL 5.3 yazılımıyla düzeltme yapılarak AutoCAD yazılımında ... Photo Model ve Pho Topol fotogrametrik yazılımları kullanarak düşeye çevirmiştir. ... D60 (mm). 0,55. Üniformluk katsayısı Cu. 1,375. Derecelenme katsayısı Cc ... (B=8 cm, Df=0 cm) donatısız zeminde dijital fotogrametri tekniği ile belirlenmiş kum.

Toplam Lagrange Yöntemi ile Kabukların Burkulma ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/418716

k düğüm noktasında tanımlanan doğrultman vektörü k n ... V doğrultman vektörüne dik olan iki vektör etrafındaki dönmeler dikkate alınarak ifade edilebilir.

ilm-i umran'ın konusu ve yöntemi üzerine bir literatür ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/31193

Anahtar Kelimeler: İbn Haldun, Mukaddime, İlm-i Umran, İlm-i Umran'ın. Konusu, İlm-i ... Bu bağlamda Mukaddime'ye baktığımızda İbn Haldun'un öncelikle oto-.

Hastane Performansının Ölçümünde PATH Yöntemi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/282920

Şu anda PATH Projesini uygulayan hastane sayısı 11'dir. Anahtar Kelimeler: PATH, hastane, performans, verimlilik, kalite. ABSTRACT. The health sector, today, ...