52 9. Sınıf Öğrencilerinin Alternatif ve Geleneksel Ölçme ... - DergiPark

Tanecik boyutu farkından yararlanılarak geliştirilen ayırma yöntemlerini açıklar. 2.2. Maddelerin birbirinden ayrılmasında yoğunluk farkından yararlanan.

52 9. Sınıf Öğrencilerinin Alternatif ve Geleneksel Ölçme ... - DergiPark- İlgili Belgeler

52 9. Sınıf Öğrencilerinin Alternatif ve Geleneksel Ölçme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/226360

Tanecik boyutu farkından yararlanılarak geliştirilen ayırma yöntemlerini açıklar. 2.2. Maddelerin birbirinden ayrılmasında yoğunluk farkından yararlanan.

Sınıf Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/786636

ilgili kavram karmaşası yaşadıklarını, alternatif ölçme ve değerlendirmenin öğrencilerin öz ... değerlendirme ile ilgili sorular bulunmaktadır. 2.3. ... Katılımcıların karşılaştıkları problemler hakkındaki çözüm önerileri incelendiğinde, öğretmenlerin.

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zaman Ölçme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/663241

15 Oca 2019 ... Saatin kaç olduğunu söylemek çocuklar için sanıldığı kadar basit ... öğrenciyle birebir görüşmeler yapılarak dakika ve saat ibrelerini doğru konumlandırıp ... 15. %13. 100. %83. 5. %4. Tablo 2'deki bulgular incelendiğinde, ... dokuz buçuk, on biri 45 geçiyor-on ikiye çeyrek var, ikiyi çeyrek geçiyor, sekizi yirmi ...

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME VE ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423939706.pdf

bilgi formu ve Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Düzeyi Testi. (AÖDBDT) ... havuzuna ilk önce 2005–2011 yılları arasında uygulanmış olan KPSS Eğitim.

Alternatif Ölçme Değerlendirme Teknikleri Konusunda Sınıf ...

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/122106-2011061814036-microsoft20word20-2012_11_kuran_kanatli_.pdf

Tablo 17: Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırılmış Grid Hakkındaki Görüşleri. T a m a ... performansını değerlendirmek amacıyla akran değerlendirme formu hazır- ...

Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersinde Alternatif Ölçme ve ...

http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/download/661/249

Bir araştırmada,. Matematik dersi Öğretim Programı'nda değerlendirmeye ilişkin olarak görüşleri alınan öğretmenlerin yarısından fazlası, çeşitli değerlendirme ...

Alternatif Ölçme Değerlendirme Araçlarına İlişkin Sınıf ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423869304.pdf

12 Kas 2012 ... Bahar (2001) alternatif ölçme değerlendirmeyi 'çoktan seçmeli testler de dâhil geleneksel değerlendirme dışında kalan tüm değerlendirmeleri ...

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zaman Ölçme Konusundaki Saati ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/663241

15 Oca 2019 ... Temel Eğitim Dergisi / Journal of Primary Education, 2019, 1(1), 6-26 ... ilerletilmemesi, akrebin saati, yelkovanın ise dakikayı gösterdiğinin bilinmemesi ve ... Saatin kaç olduğunu söylemek çocuklar için sanıldığı kadar basit ... Tam, yarım, çeyrek ve ara saat kavramlarının “Öğleden Önce” ve “Öğleden Sonra”.

alternatif değerlendirme teknikleri ile geleneksel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/393937

25 Ara 2017 ... identify if there is any statistical difference between them when they are used to ... geleneksel değerlendirme tekniklerinden boşluk doldurma, ... Tablo 1. Geleneksel ve Alternatif Ölçme Değerlendirme Teknikleri ... tipi kavram haritaları ile çoktan seçmeli test puanları arasında düşük ... phrases or clauses.

Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İçin Alternatif Ölçme ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/39763

alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini derslerinde kullanmaları üzerinde ... Belirlenen bu model çerçevesinde birbirini takip eden analiz, tasarım, geliştirme, ... rubrik)-Dereceli puanlama ölçeği- Kontrol listesi-Gözlem formları- Etkinlik 1 ... Analitik puanlama anahtarı ve bütünsel puanlama anahtarı-Etkinlik 2-Etkinlik 3-Öz.

Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine Yönelik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/114619

... de hazırlanmasında kendilerine çok fazla zahmet gerektirmeyen teknikleri ... oldukları bulmacalar, öğretmenin dosyaları değerlendirmek amacıyla önceden ...

Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Güven Algılarının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/197982

Bu araştırmanın temel amacı, lise birinci sınıf öğrencilerinin sınıf içi güven algılarını bilgisayar oyunu oynama durumlarına göre incelemektir. Bu amaçla.

Sınıf Öğretmenlerinin ve 5. Sınıf Öğrencilerinin El Yazısı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/317292

Sevil Filiz*, Canan Ece Büyükkaya**, Tuba Turan Özçelik***. Makale Geliş Tarihi: ... Küçüktepe ve Gürültü, 2014; Tortop, 2013; Zembat, Tunçeli ve Akşin, 2015).

SINIF ÖGRETMENLiGi 1. SINIF ÖGRENCiLERiNiN FEN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/87934

Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri ve Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik Tutwnları. 2. YÖNTEM ... kasaba konumundaki yerleşim yerlerinde yaşa- yan öğrencilerin fen ...

sınıf öğretmenlerinin türkçe dersinde ölçme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/321422

2. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Aralık 2013 Cilt 15 Sayı 2 (1-16) dikte çalışmaları, Türkçe dersinde sık sık yapılmasına rağmen, ölçme değerlendirme yöntemi ... Metinler sınıf seviyelerinin öngördüğü noktalama işaretleri ve yazım.

sanal ve geleneksel laboratuvar uygulamalarının 5. sınıf ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/214984

Araştırmada veri toplama aracı olarak “Işık Ve Ses. Ünitesi Başarı Testi” kullanılmıştır. Uygulama sonunda ön ve son testlerden elde edilen veriler SPSS 15.00 ...

sınıf öğretmenliği anabilim dalında uygulanan ölçme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/55747

aracı, iş–performans testleri, dereceli puanlama ölçeği / puanlama anahtarı (rubrik) (Atılgan Kan ve Doğan, 2006). Ölçme ve değerlendirmenin bir amacı da ...

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uzunluk Ölçme Konusunda ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/314260

sahip olduğu farklı algı biçimi verilen dikdörtgenin çevre uzunluğunu sayısal olarak doğru ... Formülü bilme ve onu kullanabilme yeterliğine ileri yaşlarda.

Yeni İlköğretim 6. Sınıf Matematik Programının Ölçme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/153382

Katılımcılar yeni ilköğretim altıncı sınıf matematik programında yer alan performans ... II. kademe (6-8) ve ortaöğretim düzeylerinde reform tabanlı matematik öğretim programları ... 5/b_kitabi/PDF/Matematik/Bildiri/t237d.pdf . Karasar, N. (2005).

Dört Aşamalı Kavramsal Ölçme Aracı ile Sekizinci Sınıf ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/487551

15 Ağu 2018 ... çoğunlukla kromozom-DNA ilişkisi, mitoz ve mayoz bölünme sonucu oluşan ... testlerde soru maddesi ile ilgili gerekçe maddesinin eklenmesi ...

ALTERNATİF ÖLÇME DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

https://mustafasozbilir.files.wordpress.com/2014/12/6-8-2-2-alternatif_olcme_degerlendirme_yontemleri-_ogretmenler_icin_uygulama_kilavuzu-libre.pdf

Kılavuzun yayın hakları Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne aittir. Hiçbir bölümü ve paragrafı ... 2009 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı dershanelerde çalışmıştır. Coğrafya öğretimi ... Sokrates ve Platon'a göre doğru bilgi doğuştan ...

geleneksel alternatif ve tamamlayıcı tıp uygulamaları - TTB

http://www.ttb.org.tr/kutuphane/gatt_2017.pdf

28 Haz 2017 ... ulaşamamak, modernite düşmanlığı, doğal olanın daha etkili ve zararsız ... koşullarda uygulanan geleneksel tedavi metotlarını kontrol altı- na almak ... içeren Çin bitkisel ürünlerinin internet aracılığıyla kolaylıkla satı- labilmesi ...

Geleneksel, Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları - TTB

http://www.ttb.org.tr/halk_sagligi/wp-content/uploads/2019/03/GATT-ttb-kitap.pdf

lenen 92 bitkisel üründen 59'unda bir ilaç adulterasyonu, diğer. 33'ünde ise iki veya daha fazla ilaç adulterasyonu bulunmuştur. %51'de sildenafil, bunu takiben ...

fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme - Yüzüncü Yıl ...

http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_VI/haziran/t_s_coruhlu.pdf

PROBLEMLER: TRABZON ÖRNEĞİ ... değerlendirme, proje örnek olarak verilebilir. ... G öğretmeni; 'Performans değerlendirme, proje, yapılandırılmış grid ve ...

alternatif ölçme ve değerlendirme - Hacettepe Üniversitesi

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~aylinalb/docs/bolum_VI_I.pdf

10 May 2018 ... Tamamlayıcı (Altenatif/Otantik). Ölçme ve Değerlendirme. • Tamamlayıcı değerlendirme, geleneksel değerlendirmede kullanılmayan veya çok ...

ortaokul matematik öğretmenlerinin alternatif ölçme ve ...

http://acikerisim.dicle.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11468/809/Ortaokul%20matematik%20%C3%B6%C4%9Fretmenlerinin%20alternatif%20%C3%B6l%C3%A7me%20ve%20de%C4%9Ferlendirme%20tekniklerini%20kullanma%20d%C3%BCzeylerine%20ili

Teknikleri, Yeni İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programı, Matematik ... proje, performans görevi (ödevi), matematik günlüğü, yapılandırılmış grid, kavram ... için eski ilköğretim matematik dersi öğretim programında yer alan geleneksel ölçme ve ... Performans görevlerinin değerlendirilmesinde en uygun ölçme araçları.

ORTAOKUL 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/580767

VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME. STİLLERİ İLE DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN. İNCELENMESİ ... Bu çalışmanın amacı ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerini ... Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Programları ve.

4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/498762

İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin basit elektrik devresine ilişkin sahip oldukları zihinsel ... yaptığı etkinlikler, kullandıkları yöntem-teknikler ve ölçme araçlarının etkisi ...

GELENEKSEL VE ALTERNATİF YABANCI DİL ... - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/477284261_39OflazAdnan-egt-695-712.pdf

20 Şub 2015 ... Yöntemi”, “Telkinsel Öğrenme Yöntemi”,“Callan Yöntemi”, “Birkenbihl ... Almanca ders kitapları (“Menschen” a1,a2,b1,Vokabeltaschenbuch, ...

TIBBIN ALTERNATİFİ OLMAZ ! GELENEKSEL ALTERNATİF VE ...

http://www.ttb.org.tr/kutuphane/gatt_2017.pdf

28 Haz 2017 ... Bu oturumları takiben bitkisel ürünlerin bir ilaç olma- dığı, bir molekülün ilaç ... bir çalışmada; vitamin desteği, batı masaj terapisi, meditasyon, batı bitkisel tıbbı ... mıknatıslar ve hipnoz yöntemleri (mesmerized [Tr. hipnotize et-.

Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Hazırlanan ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/31843864_117-128.pdf

... de hazırlanmasında kendilerine çok fazla zahmet gerektirmeyen teknikleri ... oldukları bulmacalar, öğretmenin dosyaları değerlendirmek amacıyla önceden ...

Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye İlişkin ...

http://kefad2.ahievran.edu.tr/archieve/pdfler/Cilt15Sayi2/JKEF_15_2_2014_37-57.pdf

sonucunda öğretmen adaylarının alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarının bazı sınırlılıklara sahip olmalarına rağmen öğrenme ve öğretme sürecini olumlu ...

Dinleme Becerisine Yönelik Alternatif Ölçme ve Değerlendirme ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/43643

Dr. Ahmet GÜNŞEN ... İşbirlikli Öğrenme Teknikleri Hakkında Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Karşılaştırmalı ... Dr. Ahmet AKIN – Uzm. Psk. Merve KAYA – Yrd. Doç. ... Evaluation of the Views of American Teaching Assistants on the English ... Çünkü yazılı ve sözlü sınavlar, çoktan seçmeli testler, doğru-yanlış, boşluk ...

On İkinci Sınıf Öğrencilerinin Yükseköğretim - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/733470

18 Haz 2019 ... 2. Ailelerindenden kaynaklanan faktörlerin yükseköğretim programı ... menliği'ni bitirdi ve KPSS'den doksan üzerinde bir puan aldı ancak atanamadı ve şu an ... “Parayı hiç düşünmüyorum, isterse ayda on bin lira versinler, önemli ... sınavdaki (TYT) soru sayılarının) artırılması gerektiği (14/100) yer almak-.

5. ve 9. Sınıf Öğrencilerinin Ortaokul ve Liselerde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/604308

30 Kas 2018 ... 6- Peygamber günümüzde yaşasaydı toplumsal bunalımların ... Görüldüğü gibi ders kitabı konusunda lise öğrencilere yöneltilen sorudan ... araştırmada “sizce öğrencileriniz için en uygun siyer (Peygamberimizin Hayatı) kitabı.

4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Gösterim ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/324870

olarak görmeme, sıfırın bir anlamı olmadığını düşünme, ondalık sayının kesir ... işlemimdeki etkisi, ondalık sayıların basamak değerini anlama, günlük hayatta ... sayıları sayı doğrusunda gösterme konusunda öğrencilerin %65'inin kavram ... Tablo 2. Ondalık Gösterim Konusundaki Kavram Yanılgılarını Ölçen Sorular. Kavram ...