DİL TEMASI VE ÇOBAN KELİMESİ ÜZERİNE ... - Turuz

3) TDK Türkçe Sözlükte;. “çoban=> ... Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara: TDK Yayınları ... Nehcü'l-Fer dis-Dizin-Sözlük, Ankara: TDK Yayınları.

DİL TEMASI VE ÇOBAN KELİMESİ ÜZERİNE ... - Turuz- İlgili Belgeler

DİL TEMASI VE ÇOBAN KELİMESİ ÜZERİNE ... - Turuz

https://turuz.com/storage/Language/2018/2045-2-Dil_Temasi_Ve_Choban_Kelimesi_Uzerine_Dushunceler-Hasan_Isi.pdf

3) TDK Türkçe Sözlükte;. “çoban=> ... Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Ankara: TDK Yayınları ... Nehcü'l-Fer dis-Dizin-Sözlük, Ankara: TDK Yayınları.

DİL TEMASI VE ÇOBAN KELİMESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER ...

http://turuz.com/storage/users/kesli-2017/Bolum_4_Files_1500-1999/1504_%28Kok%29_Dil_Temasi_Ve_Choban_Kelimesi_Uzerine_Dushunceler-Hasan_Isi.pdf

“Çoban sözcüğünün sözlük anlamı, davar ve mal sürülerini güdüp otlatan kimse, ... şeklinde varlığını koruyan bu kelime İslamiyet'in etkisi ile dilde etkisini ...

tün kelimesi üzerine - Turuz

https://turuz.com/storage/Language/2018/2261-8-Tun_Sozu_Uzerine-Emek_Ushenmez-6s.pdf

ABOUT THE WORD TÜN WHICH EXISTS IN THE WORKS OF KARAHANLI ... Kutadgu Bilig'de tün sözü “gece, karanlık” anlamında elli altı (56) farklı beyitte.

“Kür” Kelimesi Üzerine Yapı ve Anlam Bilgisi Yönünden ... - Turuz

https://turuz.com/storage/users/user1/mehmet_turgut_berbercan_-_kur_kelimesi_uzerine_yapi_ve_anlam_bilgisi_yonunden_gorusler.pdf

Eski Anadolu Türkçesi eserlerinden Ferhengname-i Sadi Tercümesi'nde29 ve Sultan Veled'in Türkçe Manzumeleri'nde30 “yiğit, pek yürekli, cesur” anlam-.

edgü kelimesi üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/721491

(1988:5), Orkun ise “iyi hakim kişi(yi), iyi cesur kişi(yi)” (1994: 25)3 şeklinde anlamlandırmıştır. J. Németh ... lar” demektedir (1988:65). Arat, çalışmasının daha ...

“OKUMAK” KELİMESİ ÜZERİNE İNCELEME

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2125/Ar%C4%B1kmert.pdf?sequence=1&isAllowed=y

DDK = Dede Korkut Kitabı, Hazırlayan: Muharrem Ergin, Türk Dil Kurumu Yayınları ... Demek, Söylemek: Düşünceyi veya bilgiyi sesle ifade etmek. ... Korad'dan Remziye Alper Tanrıkulu'na, Ayhan Baran'dan Erol Uras'a, Mesut İktu'ya kadar bir.

AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE “GÖZ” KELİMESİ İLE ... - Turuz

http://turuz.com/storage/users/kesli-2017/Bolum_1_Files_0-499/0164-Az_turklerinde-goz_sozu_%2817%29.pdf

parıldamak” deyimi de öncekilerle eş anlamlı olarak insanın içindeki sevinç ve mutluluğun ... Gözlüler olsun, görmesin (çok kötü bir olayın anlatımında muhatap.

TÜM KELİMESİ ÜZERİNE YENİ DEĞERLENDİRMELER ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/230485

tüm kara, tüm torug Dede Korkut'ta geçen düm kara ibarelerinde hangi kelime tü ~ dü sesleri ile başlıyor. Böylece sizin “katma hece” iddianız da havada kalıyor.

YUNUS EMRE DİVANINDA CAN KELİMESİ ÜZERİNE “UPON THE ...

http://dedekorkutdergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=108

hangi anlamlarda kullanıldığı ve neyi ifade ettiği hakkında inceleme yapmak, araştırılan kültür ... Türk diline geçerken birçok deyimi de ... katmak; canı canına sığmamak; canı cebinde; canı cehenneme; can ciğer; can ciğer kuzu sarması; can cümleden aziz; can çabası; canı çekmek; canı çekilmek; can çekişmek; canı çıkmak ...

“okumak” kelimesi üzerine inceleme - FSM Vakıf Üniversitesi

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2125/Ar%C4%B1kmert.pdf?sequence=1&isAllowed=y

(TDK Türkçe Sözlük, 2011). Okumuşluk, -ğu: Okur yazar, öğrenim görmüş olma durumu: “Okumuşluk yabancı etkilere açılmak demektir ve bu da dili az çok ...

1 ŞİMŞEK KELİMESİ ÜZERİNE Arş. Gör. Çiğdem ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423868015.pdf

almasında etkili olduğu ileri sürülen kök, ses ve anlam ilişkilerinin muğlak noktalarının bulunduğu ve ... sün-, to shine, to stretch. Türkçede şimşek, bugünkü şekline en yakın hâliyle Eski Anadolu Türkçesi döneminde ... imlâ birliği yo. Dünyası.

Türk Edebiyatında Erotizm Teması Üzerine

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/hulusi_gecgel_erotizm_temasi.pdf

Cinsellik, açık saçıklık konusundaki anlayışlar toplumdan topluma, çağdan çağa toplumsal gelişime koşut ... Osmanlı devleti yöneticileri, XVIII. Yüzyılın hemen ...

Torba Kelimesi ve Torbalamak Fiili Üzerine - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2012/05/366-370.pdf

İbrahim Cûdî Efendi Lügat-i Cûdî (Yay. İ. Parlatır- B.T. Aksu, N. ... (Zazaca- Türkçe Sözlük, 360, 361; TORI (Bingöl Zazacasında, Yrd. Doç. Dr. Osman Özer'den).

ESKİ TÜRKÇE “EŞ/HANIM” KELİMESİ ÜZERİNE BAZI ... - Türkbilig

http://www.turkbilig.com/pdf/201325-201.pdf

olduğundan söz edebiliriz. Eski Türkçe adlar ve bu adların köken-anlam çalışmasını ... yayınlarda geçen “eş” anlamına gelen bazı kelimeleri tartışmadan önce,.

Klasik Türk Edebiyatında “Neheng” Kelimesi Üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/670094

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk şiiri, neheng, okyanus, timsah, balina. ABSTRACT ... nus ve balina avı gibi kelimenin balina olmasının kuvvetle muhtemel oldu- ... (Billur renkli feleğin bazen balina/timsah bazen kaplan şekline girmesinin hikme-.

Kutadgu Bilig'de Geçen Yaŋsaguçı Kelimesi Üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/257801

istiyoruz: Eski Türkçede geçen, iki heceli olan ve /s/ ile biten kelimeler DLT ... durumda *tūla- *“dul kalmak” (< tūl a-) fiilinden türemiş olduğu da düşünü-.

kutadgu bilig'de geçen 'çok' kelimesi üzerine - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/2012_1_4_aydemir.pdf

61 Mehmet Altay Köymen, “Büyük Selçuklular İmparatorluğu'nda Oğuz İsyanı (1153)”, AÜ DTCF Dergisi, C V, Sayı: II, s. 173, 1947; Mehmet Altay Köymen, ...

Gülden Sağol Yüksekkaya-Yörgek >Yörek Kelimesi Üzerine

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/gulden_sagol_yuksekkaya_yorgek_kelimesi_uzerine.pdf

Ankara: TDK yayınları, 1988. 12. Arıkoğlu, Ekrem ve Klara Kuular. Tuva Türkçesi Sözlüğü. ~Ankara: TDK yayınları, 2003. 13. Türk Dil Kurumu. Türkiye'de Halk ...

çoban köpeği ile motorlu tren - Turuz

https://turuz.com/storage/her_konu-2019-7/6764-Memleketin_Birinde-1-Eziz_Nesin-49s.pdf

zırhlarının altında göğsünün kalaycı körüğü gibi nasıl inip çıktığı görülecek şeydi. Yenik gladyatör, ... Sen başıma bela mısın? Çabuk git, yoksa ... sırma püsküllü kırbaçlar, uzun uzun kılıçlar, süslü yatağanlar, zağlı palalar, işlemeli kalkanlar, hep.

“Dokumacı Kız ve Çoban” Adlı Mit Parçası Üzerine Bir ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/16004

düşünülebilecek ana bölümler şöyle sıralanır:“zihniyet, yapı, olay ve olay örgüsü, kişiler, ... mutluluğunu isteyen Güneş, yarı tanrı olan kızını ölümlü olan Niu Lang ... 33 için nehri geçmeleri gerekir. Bunun için binlerce saksağan kuşu bir araya.

ANDRE GIDE VE DOSTOYEVSKİ'DE İKİLİK TEMASI ÜZERİNE ...

https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/79199/makaleler/8/10/arastirmax-andre-gide-dostoyevskide-ikilik-temasi-uzerine-dusunceler.pdf

Dostoyevski, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, André Gide, Stevenson gibi ... Düşmanı ile Dar Kapı, Dünya Nimetleri ile Paludes ya da Saül ile Kral Candaules ...

Çoban Kültürü Söz Varlığı Üzerine Bir Sözlük - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/05/23_Nail-TAN-_-%C3%87oban-K%C3%BClt%C3%BCr%C3%BC-S%C3%B6z-Varl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-%C3%9Czerine-Bir-S%C3%B6zl%C3%BCk.pdf

Sözlük, Ankara, 528 s., Afyonkarahisar Belediyesi Kültür Yayınları: 28. Tulay, Ahmet Semih ... gezekçi, govadar (Pomakça), guddak (Sandıklı), guvban. (Far.) ...

(5-8. Sınıf) Türkçe Ders Kitaplarındaki Atatürk Teması Üzerine Bir

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Aysun-ERO%C4%9ELU-ve-Alpaslan-OKUR-Ortaokul-5-8.-S%C4%B1n%C4%B1f-T%C3%BCrk%C3%A7e-Ders-Kitaplar%C4%B1ndaki-Atat%C3%BCrk-Temas%C4%B1-%C3%9Czerine-Bir-%C4%B0nceleme.pdf

önem, Atatürk'ün Türk diline verdiği önem, Atatürk'ün Türk tiyatrosuna verdiği önem'dir. 8. sınıflar için yer ... sevgisi ve evrensellik konularındaki görüşleri, Atatürk'ün akılcılık ve bilime ver- diği önem ... İletişimin hayatımızdaki önemi. Mustafa ...

Folia Teması Üzerine Gitar İçin Yazılmış Çeşitlemelerin ... - AVESİS

https://avesis.yildiz.edu.tr/dosya?id=e0fc0320-35a0-400a-bc43-15ecc4f51fd6

13 Ara 2010 ... tekniklerinin gitar için yazılmış folia çeşitlemeleri üzerindeki etkileri tespit edilmiştir. ... Rodrigo'nun 1954'te bestelediği Tres Pieces Espanoles'den Passacaglia örnek olarak ... çalmış, ayrıca iki gitar konçertosu bestelemiştir.

Altay Türklerinin Destanlarındaki Ölüm Teması Üzerine Bazı Tespitler

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1211-published.pdf

İnsan hayatının üç önemli aşamasından biri olan ölüm, coğ- rafya, kültür ve ... canlı hayatının son dönemlerinin ifade edildiği ve yaşam-ölüm çizgisi arasındaki kritik ... Er vücudum yaşlanıp da, / Ölüm vaktim geldiğinde, / Altayın hayvanı da beni yıktı ... parametre önemli rol oynamaktadır: konuşma anı noktası (K noktası) ve.

Osman Çoban - kitaplar turhan çoban

http://www.turhancoban.com/poetry/An%C4%B1lar%C4%B1m_Osman_Coban.pdf

Tek yevmiyeyi, bir çocuğuyla dul kalmış, anne ve babası ile birlikte oturan , mazbut bir hanım arkadaşımız yazardı. Ek olarak da defteri kebiri ... telefon açıp,” bilemezler demiştin, numarayı tespit ettirmişler” deyince her şey açığa çıkmıştı. nsan ...

"ALATOR" KELİMESİ ÜZERİNE Ayşe İLKER* Kuzey ... - Türkbilig

http://www.turkbilig.com/pdf/200102-292.pdf

Anahtar Kelimeler: Kuzey Azerbaycan Türkçesi, alator, somut, anlam, tarihî lehçe, çağdaş lehçe. Abstract: ... Karışık renkli; alaca. Dr., Celâl Bayar Üniversitesi.

satın (almak) Kelimesi Üzerine About the word satın (almak) 'to buy'

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/54825

kelimesinin etimolojisi hakkında bilgi verilmemektedir. ... 'kupuvati', papazın satın aldı 'vin pidkupiv popa', satınalıcı 'pokuvets'' ‖ Karluk. | Özb. ÖzbY 78 såtuvçi ... /n/ sesiyle biten isim çekim eklerine bakıldığında, iyelik eki almış kelimelerde ...

Zaman Üzerine - Turuz

https://turuz.com/storage/her_konu-2020-1/9304-Zaman_Uzerine-Norbert_Elias-Veysel_Atayman-1999-319s.pdf

ZAMAN ÜZERİNE. NORBERT ELIAS. Sosyolojik sorunlara felsefi derinlikten bakan ve düşünce gelenekleriyle hesaplaşan bir düzeyden konuşan Elias bu ...

anarşizm üzerine - Turuz

https://turuz.com/storage/her_konu-2019-6/4578-Anarshizm_Uzerine-Noam_Chomsky-Tamer_Tosun-2005-315s.pdf

Companys'i destekleme eğilimindeki, anarşist olmayan birinci el göz ... “Fakat yakalandıkları hastalık, 'halk hastalığı' -demokratik Cumhuriyetteki 'halk hasta.

Üzerine Notlar - Turuz

https://turuz.com/storage/Folklore/2012/135-Shiirimizde_Xalq_Edebiyati_Tesirleri_Uzerine_Notlar_%28Riza-Filizok%29_%28Izmir-1991%29.pdf

na bir inceleme konusu olabilecek durumdaydı. Şu veya bu ölçüde ... şiirinin asırlar boyunca teessüs eden ahengini yeni şiirimizde nasıl takip etmeliydi ? ... Gün, Bırak Beni Haykırayım, Yavrumun Mezarında, Ya Ölürsem Ne Ya parlar, İlk Yara ...

Devlet Üzerine - Turuz

https://turuz.com/storage/her_konu-2020-1/9514-Devlet_Uzerine-1989-1992-Pierre_Bourdieu-Asli_Sumer-2015---499s.pdf

serciler'de bile rastlanan bu işlevselci diyebileceğimiz hata, söz konusu işlev lerin yerine ... aslında kartlar baştan oynanmış değil midir? ... Hukuki yaratıyla biçimlendirme arasında bir ilişki olduğunu görüyoruz. ... ardından “Bitiremedim.

aydınlar üzerine - Turuz

https://turuz.com/storage/her_konu-2017/1948-Aydinlar_Uzerine-Jean_Paul_Sartre-Aysel_Bora-2000-99.pdf

AYDIN KİMDİR? Page 10. 1. Aydının Durumu. Salt kendilerine yöneltilen suçlamalara bakılacak olsa, ...

türklüğün mukadderatı üzerine - Turuz

http://turuz.com/storage/Turkologi/2017/2607-Turklughun_Muqeddirati_Uzerine-Zeki_Velidi_Doghan-1977-317s.pdf

danberi, hep dünyanın mümtaz askeri olarak ' gel miştir. ... Türk milletinin en mümtaz hususiyeti de kendisi ... dağlan garbindeki kısımlarını alarak bir «îdil - TJ-.

AŞK ÜZERİNE Alain de BOTTON - Turuz

https://turuz.com/storage/her_konu-2019-8/9058-Ashq_Uzerine-Alain_De_Botton-Ahu_Antmen-2012-117s.pdf

olmasa da on iki olasılığa uzanan yollar açılıverir insanın önüne. Gündelik yaşamda ... Karşılıksız aşk ıstıraplıdır ama en azından emin bir şeydir, çünkü insan ... kurtulmak arzusu (karşmdakinden korkmak da çok geçmeden âşık paranoyasına.

olme üzerine bir inceleme - Turuz

https://turuz.com/storage/her_konu-2019-7/7314-Olme_Uzerine_Bir_Inceleme-Bireysel_Butunluk-Bedensel_Chokush_Ve_Ruhsal_Donushum-Alan_Kellehear-Barish_Zeren-2006-397s.pdf

Menikoff, J. (1998) “Doubts About Death: The Silence of the In- stitute of Medicine”, Journal of Lauı, ... ğından gına gelmişti/köpek sosisleri çalmıştı/son gösteri yi izlemek ... cinin farklı yönlerine, konular kadar sanatçılara ve izle yicilere de eşit ...