Türkçe Sözlük İçin Yazarlarımızın Katkıları

düşünememek' anlamında olmalıdır: “Kafam yoruldu demek, insan beynine iftira atmaktır ... fer Bey'in kan tepesine çıkmıştı bir kez, bas bas bağırıyordu.” (OK/VV.

Türkçe Sözlük İçin Yazarlarımızın Katkıları- İlgili Belgeler

Türkçe Sözlük İçin Yazarlarımızın Katkıları

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2017/05/13_Nevzat%20G%C3%96ZAYDIN%20_%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20S%C3%B6zl%C3%BCk%20i%C3%A7in.pdf

düşünememek' anlamında olmalıdır: “Kafam yoruldu demek, insan beynine iftira atmaktır ... fer Bey'in kan tepesine çıkmıştı bir kez, bas bas bağırıyordu.” (OK/VV.

Yazarlarımızın Türkçe Sözlük İçin Katkıları - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/07/20140712.pdf

12 Tem 2014 ... bulunursa, daha uygun düşen anlamlar da verilebilir. Örnek cümlelerin ... Halikarnas Balıkçısı, Aganta Burina Burinata (HB-ABB), 1946. IŞINSU ...

Yazarlarımızın Türkçe Sözlükİçin Katkıları - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/07/20140712.pdf

12 Tem 2014 ... hocam, sittin sene Agop'un kazı gibi oturup bilmem nemizi ... Aldığım örnek cümle ise sadece bir yerde geçiyor: “Demek dayım duyunca,.

Türkçe Sözlük İçin Yeni Katkılar

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/09/02-09-2016.pdf

sırasında yazarların kullandığı kelimeyi veya deyimi seçimi, tercih sebebi, anlam durumu ... ES, 14) boğazına yumruk tıkan-: TS'de bulunmuyor. Anlamının 'üzüntü, sıkıntı ... tuhaf tuhaf: Anlamı 'garip bir şekilde, acayip acayip' olmalıdır: “Kitap-.

Türkçe Sözlük için İki Yazardan Katkılar

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/09/16_Nevzat-G%C3%96ZAYDIN-_-T%C3%BCrk%C3%A7e-S%C3%B6zl%C3%BCk-i%C3%A7in-%C4%B0ki-Yazardan-Katk%C4%B1lar.pdf

sil de rağbet edecekse yeni yazıyla basılması bir zaruret demek oluyor, bu takdirde de ... müsalaha: Anlamı 'sulh yapma, uzlaşma'dır: “Siz muharebeyi yaptınız,.

Bıçağın Ucu'ndan Türkçe Sözlük İçin Damlalar

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/10/7_Nevzat-G%C3%B6zayd%C4%B1n-_-BI%C3%87A%C4%9EIN-UCU%E2%80%99NDAN-_-8.pdf

7 Eki 2019 ... onun dalkavuğu olmak' diyebiliriz: “Aydınlar çürük çıktı, ya kimin ... hırgür eksik olma-: Sözlüğümüz sadece (hırgür) madde başını almış, kar-.

Güncel Kullanımdan Türkçe Sözlük İçin Katkılar

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/01/2_Nevzat-G%C3%96ZAYDIN-_-G%C3%BCncel-Kullan%C4%B1mdan-T%C3%BCrk%C3%A7e-S%C3%B6zl%C3%BCk-i%C3%A7in-Katk%C4%B1lar.pdf

kalkmış, dostlar alışverişte görsün diye demeçler patlatıyorsunuz.” (6.6.1984 ... seye evet efendim, sepet efendim dememiş. ... TS'deki 'tıfıl' madde başının birinci.

Türkçe Sözlük İçin Katkılar - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/11/23_%C4%B0dris%20Nebi%20UYSAL%20%20_%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20S%C3%B6zl%C3%BCk%20i%C3%A7in%20Katk%C4%B1lar.pdf

Kahveler Kitabı adlı eseri aracılığıyla Türkçenin söz varlığına kazandır- dığı sözcükler/sözler üzerinde durulmuştur. Seksen yıllık bir yaşam süren Salâh Birsel ...

Tarık Buğra'dan Türkçe Sözlük İçin Katkılar

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/12/34_Nevzat-G%C3%96ZAYDIN-_-Tar%C4%B1k-Bu%C4%9Fra%E2%80%99dan-T%C3%BCrk%C3%A7e-S%C3%B6zl%C3%BCk-%C4%B0%C3%A7in-Katk%C4%B1lar.pdf

ket budalalarını kısa sürede tanımıştı.” (GE, 45) hebennekalık: TS'de ... leşemez' diyebiliriz: “Zaferin ve son darbeyi vurmanın hesaba kitaba sığmaz şevki kamçılamasa ... barma, şişkinlik'tir (Kamus-ı Türki, TDK yayını, Ankara 2015, s. 526): “Bir-.

hegel metinleri için almanca-türkçe sözlük - Turuz

https://turuz.com/storage/Dictionary/2011/0219-Hegel_metinleri_uchun_sozluk_%2829d%29%28254KB%29.pdf

HEGEL METİNLERİ İÇİN ALMANCA-TÜRKÇE SÖZLÜK olarak bilinen allbelebende sft. herşeyi dirimli kılan allein sft. yalnızca, ancak, salt allemal blt. her zaman.

Söz Varlığı Kıyımı Yahut Türkçe Sözlük İçin Katkılar

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/01/20160124Nevzat%20G%C3%96ZAYDIN_s%C3%B6z%20varligi%20kiyimi_.pdf

24 Oca 2016 ... dikkati celbet-: Bu biçimiyle her iki sözlükte yok. Bugün 'celbet' sözü ... Türkçe Sözlük, TDK Yayını, 11. bs., Ankara 2011, 2763 s., kısaltması (TS) ...

ÜÇ AKRAN YAZARDAN TÜRKÇE SÖZLÜK İÇİN ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/Nevzat-G%C3%B6zayd%C4%B1n-_-%C3%9C%C3%87-AKRAN-YAZARDAN-T%C3%9CRK%C3%87E-S%C3%96ZL%C3%9CK-%C4%B0%C3%87%C4%B0N-KATKILAR-_7.pdf

hovarda meşrep: Yazarımızın ayrı yazdığı bu kelime, sözlüğümüzde bulu- nan diğerleriyle çelişiyor. TS'deki (hafifmeşrep) bitişik ama (kalender meş- rep) ayrı ...

Türkçe Sözlük İçin Yeni Katkılar - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2017/09/12_Nevzat-G%C3%96ZAYDIN-_-T%C3%BCrk%C3%A7e-S%C3%B6zl%C3%BCk-%C4%B0%C3%A7in-Yeni-Katk%C4%B1lar.pdf

Bu bakımdan Türkçe Sözlük (TDK, 2011) için yaptığım taramalarda ... mek' olmalıdır: “Bu dul hatun da bu iki bileziğe güvenerek ele güne muhtaç olmayacak.

Türkçe için Bilgisayarla İşlenebilir Sözlük ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/6669/5f7b91a4689b4042422f649fac931bc8610e.pdf

Ayrıca, eş anlamlı sözcükler tespit edilirken, bir eş anlamlı sözcük bulunduğu zaman kuralların işlemesi ... ve “elem” eş anlamlar olarak belirlendikten sonra ...

Zehir Zıkkım Hikâyeler'den Türkçe Sözlük İçin Katkılar

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/12/6_Nevzat-G%C3%B6zayd%C4%B1n-_-ZEH%C4%B0R-ZIKKIM-H%C4%B0K%C3%82YELER%E2%80%99DEN-T%C3%9CRK%C3%87E-_-8.pdf

6 Ara 2019 ... Bu kitabı okurken Türkçe Sözlük (TDK yayını, Ankara. 2011) içinde bulunmayan ... beka) madde başını almalı, sonra bu deyimi vermelidir. Anlamı 'ölmek, öte ... kanının başına sıçramasına neden olmuştu.” (42) Sözlüğümüzde ...

Turkce icin Bilgisayarla Islenebilir Sözlük ... - Boğaziçi Üniversitesi

https://www.cmpe.boun.edu.tr/~gungort/papers/Turkce%20icin%20Bilgisayarla%20Islenebilir%20Sozluk%20Kullanarak%20Kavramlar%20Arasindaki%20Anlamsal%20Iliskilerin%20Belirlenmesi.pdf

anlamlı sözcükler tespit edilirken, bir eş anlamlı kural Üçüncü grubu ... sözcük bulunduğu zaman kuralların işlemesi Tablo-1 ile Tablo-11 arasındaki tablolarda.

Sözlük Tabanlı Kavram Madenciliği: Türkçe için bir ... - CmpE WEB

https://www.cmpe.boun.edu.tr/~gungort/papers/Sozluk%20Tabanli%20Kavram%20Madenciligi%20-%20Turkce%20icin%20bir%20Uygulama.pdf

şeylerden genel bir anlam çıkarmada başarılı olabilse ... hiponimi, eş anlamlılık ve nedensellik gibi anlam ... için dokümandaki çok anlamı bulunan kelimelerin.

Çocuklar İçin Yazılan Farsça-Türkçe Manzum Bir Sözlük

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/bahir_selcuk_mesut_algul_cocuklar_icin_yazilan_farsca_turkce_manzum_sozluk.pdf

Özellikle Sünbülzâde Vehbî'nin Tuhfe-i Vehbi'si gibi Farsça-Türkçe sözlükler önemli bir yer tutmaktadır. Çok beğenilen Tuhfe-i Vehbiye nazire olarak çeşitli ...

İstanbul Hatırası'ndan Türkçe Sözlük için Katkılar

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2020/01/10_Nevzat-G%C3%B6zayd%C4%B1n-_-%C4%B0STANBUL-HATIRASI%E2%80%99NDAN-T%C3%9CRK%C3%87E-S%C3%96ZL%C3%9CK-%C4%B0%C3%87%C4%B0N-KATKILAR-_10.pdf

10 Oca 2020 ... bir baltaya sap olamasam da, bu iki adamın arkadaşı olmak bana ... maval oku-: Örneği bulunamamış: “Bana bak Fettah Efendi, maval okuma-.

Sözlük kullanarak Türkçe için Kavram Madenciliği ... - CmpE WEB

https://www.cmpe.boun.edu.tr/~gungort/papers/Sozluk%20Kullanarak%20Turkce%20icin%20Kavram%20Madenciligi%20Metotlari%20Gelistirme.pdf

Başarı oranları, daha önce Türkçe'de kavram madenciliği üzerine geliştirilmiş çalışmaların verdiği sonuçlardan daha ... Hipernimi özelliği yanında sinonimi (eş anlamlılık) ... Bunun için birden çok sözcük anlamı bulunan kelimelerin 30 kelimelik.

N. S. Örik ve F. C. Göktulga'dan Türkçe Sözlük İçin ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/03/8_Nevzat-G%C3%B6zayd%C4%B1n-_-N.-S.-%C3%96R%C4%B0K-ve.pdf

8 Mar 2019 ... ' deyince biçare büyükbabam tabii ağız açamamış.” (NSÖ-EZKA/55) 'İslami inanışa göre, bir kişinin Hz. Muhammed'in sün- netine uyarak sakalını ...

Üç Akran Yazardan Türkçe Sözlük İçin Katkılar - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/Nevzat-G%C3%B6zayd%C4%B1n-_-%C3%9C%C3%87-AKRAN-YAZARDAN-T%C3%9CRK%C3%87E-S%C3%96ZL%C3%9CK-%C4%B0%C3%87%C4%B0N-KATKILAR-_7.pdf

malıdır: “Bu dingin görünümün altında burgaçlanan karmaşaları nasıl da unutmayı ... cırcır böceği: “Gözlerini yumarak ıssızlık içinde bir ordu gibi ses çıkaran cırcır böceklerini dinledi. ... mişçesine, sustukça susar, tesbihine asılırdı.” (MS/Y, 505).

Ayla Kutlu' nun Romanlarından Türkçe Sözlük İçin ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2012/12/20121012.pdf

boynuna atıl-: “Hep senin ayak seslerini bekliyordu. Döner gelirsin, boynuna ... pabucu dama gitme-: “Bana güldü; kız kardeşin var, dedi. Pabucun dama.

çocuklar için yazılan farsça-türkçe manzum bir sözlük - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/181212

Özellikle Sünbülzâde Vehbî'nin Tuhfe-i Vehbi'si gibi Farsça-Türkçe sözlükler önemli bir yer tutmaktadır. Çok beğenilen Tuhfe-i Vehbiye nazire olarak çeşitli ...

Basın Köşelerinden Türkçe Sözlük İçin Katkılar - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/05/Nevzat-G%C3%B6zayd%C4%B1n-_-BASIN-K%C3%96%C5%9EELER%C4%B0NDEN-T%C3%9CRK%C3%87E-S%C3%96ZL%C3%9CK-%C4%B0%C3%87%C4%B0N-KATKILAR-_9_.pdf

kesmek kolaydır; konuş konuşabildiğin kadar. Ancak iş uygulamaya geldi- ği anda ... racon adamı: Sözlüğümüz yer vermemiş. Anlam olarak 'raconu uygulayan.

Türkçe Sözlük İçin Erhan Bener'in Katkısı - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/10/17_Nevzat%20GOZAYDIN_T%C3%BCrk%C3%A7e%20S%C3%B6zl%C3%BCk%20%C4%B0%C3%A7in%20Erhan%20Benerin%20Katk%C4%B1s%C4%B1.pdf

TS (TDK Yayını, 2011) içinde bulunmayan maddelerin yoğunluğu ilgimi çekmişti. ... tan, çok yürüyüp veya koşup sırılsıklam olmak'tır: “Bana niye jimnastik.

TDK Güncel Türkçe Sözlük İle TDK Sesli Türkçe Sözlük'ün ...

https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/214630/makaleler/3/1/arastirmax-tdk-guncel-turkce-sozluk-ile-tdk-sesli-turkce-sozlukun-unlemlerin-islevleri-bakimindan-karsilastirilmasi.pdf

TDK Sesli Türkçe Sözlük'ü Türkiye Türkçesindeki ünlemlerin işlevlerini ele almaları ... ünlemleri, his ve heyecanları, sevinç, keder, ızdırap, nefret, hayıflanma, ...

Türkçe Sözlük (TDK) ile Örnekleriyle Türkçe Sözlük'ü (MEB ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/801734

Türkçe Sözlük (TDK) ile Örnekleriyle Türkçe Sözlük'ü (MEB) ... örnekler Türkçe Sözlük'ten farklı bir yaklaşımla, sözleri oluşturan ilk kelimenin bünyesinde iç madde ... İngilizce Collins Co-build sözlüğünün veri toplama süresi 20 yılı aşmıştır.

Yabancılara Türkçe Öğretimi Açısından Türkçe-Boşnakça Bir Sözlük

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/mustafa_senel_yabancilara_turkce_ogretimi_sozluk.pdf

Abstract:The national culture as an important essential element propitiouses for an existence nation. This culture gets its source from that national history ...

789 TÜRKÇE SÖZLÜK İLE MİSALLİ BÜYÜK TÜRKÇE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/798018

Ayrıca sözlük terimi için “ferheng” sözcüğü de kullanılmaktaydı ( Topaloğlu- Kaçalin, 2009: 402). Bugün ise Türk dünyasında sözlük karşılığı olarak; tılcıt (Saha), ...

Türkçe Sözlük

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/hanifi_vural_tuncay_boler_bati_kokenli_sozcukler.pdf

TÜRKÇE SÖZLÜK (TDK)'TEN HAREKETLE 1944'TEN 2005'E. DİLİMİZDEKİ BATI ... Anahtar Kelimeler: Türkçe, Türkçe Sözlük, batı kökenli sözcükler. ... Korece. -. 1. Brezilya yerli dilinden. -. 2. Latince. 106. 81. Bulgarca. -. 9. Lehçe. 1. 1.

öz türkce sözlük... - Turuz

https://turuz.com/storage/Dictionary/2012/0508-Oz_Turkce_Sozluk_%282009%29.pdf

Öz Türkce Sözlük. 1. ÖZ TÜRKCE. SÖZLÜK... ÖZ TÜRKÇE SÖZLÜK. ... anlam manej at eğitim yeri manevi tinsel, içsel maneviyat yürekgücü mani engel olan ...

Türkçe Sözlük Üzerine…

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/10/20151031.pdf

31 Eki 2015 ... büyük sözlük içinde toplanması, yazar ve şairlerimizin eserlerinde ... lan ve İlhan Ayverdi Hanımefendi'nin gayretleriyle yayımlanan Misalli Büyük Türkçe ... mıyoruz: “Bu yalnız cüce, bu insiz cinsiz sokağın bir köşesinde ellerini ...

TÜRKÇE-RUSÇA SÖZLÜK*

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/09/20_Aleksandr-N.-Samoylovi%C3%A7-_-T%C3%9CRK%C3%87E-RUS%C3%87A-S%C3%96ZL%C3%9CK-_-5.pdf

Narimanov Şarkiyat Enstitüsü ve “Sovetskaya Entsiklope- diya” Devlet Basımevi, 40 bin kelimelik Türkçe-Rusça Sözlük'ü basarak Sovyet Şarkiyatı için büyük bir ...

TÜRKÇE SÖZLÜK - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/33263

"TÜRKÇE SÖZLÜK" ÜZERİNE. Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman TARİKTARoGLU*. Dil öğreniminde - özellikle imparatorluk dili haline gelmiş dillerin öğreniminde ...

Türkçe Sözlük (TDK) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/801734

Anahtar Kelimeler: Türkçe Sözlük, Örnekleriyle Türkçe Sözlük, sözlük bilimi. Abstract. Dictionaries ... Genel sözlükler arasında yer alan Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük'ü. 61 yıllık ... (Korece), -le (ile edatıyla kullanılan fiil),. Mac. (Macarca) ...