muhasebe ve finansman oda ve borsa işlemleri - megep

kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere, Birlik Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir ... genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, oda ve ... Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ile kurulan odalar aşağıdakilerden hangisini ... Odaların kuruluşu ve çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A).

muhasebe ve finansman oda ve borsa işlemleri - megep- İlgili Belgeler

muhasebe ve finansman oda ve borsa işlemleri - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Oda%20Ve%20Borsa%20%C4%B0%C5%9Flemleri.pdf

kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere, Birlik Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir ... genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, oda ve ... Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ile kurulan odalar aşağıdakilerden hangisini ... Odaların kuruluşu ve çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A).

muhasebe ve finansman kdv istisnası işlemleri - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kdv%20%C4%B0stisnas%C4%B1%20%C4%B0%C5%9Flemleri.pdf

MUHASEBE VE FİNANSMAN ... Yurt Dışındaki Müşteri Adına Düzenlenen Satış Faturalarının Aslı/Fotokopisi ... listeleri disket kaydı olarak da kabul etmektedir. ... (reklamasyon) ihracatçı tarafından imalatçıya fatura edilmesi halinde, indirilen ...

muhasebe ve finansman diğer kuruluş işlemleri - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Di%C4%9Fer%20Kurulu%C5%9F%20%C4%B0%C5%9Flemleri.pdf

DİĞER KURULUŞ İŞLEMLERİ. 344MV0047. Ankara, 2011. Page 2. Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve. Öğretim ...

muhasebe finansman banka ve kambiyo işlemleri - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Banka%20Ve%20Kambiyo%20%C4%B0%C5%9Flemleri.pdf

➢ MoneyGram nedir? Moneygram yurtdışına hızlı para aktarımına olanak sağlayan bir sistemdir. Bu sistem kapsamında: Bulunduğunuz noktadan diğer bir ülkeye ...

muhasebe ve finansman bakanlıklarda dış ticaret işlemleri - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bakanl%C4%B1klarda%20D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20%C4%B0%C5%9Flemleri.pdf

Bu nedenle izinler ürün özelliğine ayrı ayrı ele alınacaktır. 2.3.1. Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlık Sertifikası (Phytosanitary Certificate). Bitki ve bitkisel ürün ...

muhasebe ve finansman diğer kurum işlemleri - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Di%C4%9Fer%20Kurum%20%C4%B0%C5%9Flemleri.pdf

Oda kayıt evraklarını hazırlayan bir meslek mensubu bağlı bulunduğu ticaret odasına gidip kayıt işlemini ... Bu beyanname ilgili tarafından doldurularak aşağıdaki belgelerle birlikte Sicil ve Arşiv ... Örneğin, Ankara Ticaret Odası (ATO) oda.

tc milli eğitim bakanlığı muhasebe ve finansman muhasebe ... - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Muhasebe%20%28eta%20Sql%29.pdf

Bilgisayarlı muhasebe alanında paket program olan ETA. SQL'de MUHASEBE ve BORDRO modül işlemlerinin gerçekleştirilme becerisinin kazandırıldığı öğrenme.

MUHASEBE VE FİNANSMAN HİZMET İŞLEMLERİ

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/074/banka_muh_4.pdf

Örnek. Bankamız Çanakkale Şubesi, kredi müşterilerinden Bayram İnşaat ve Ticaret AŞ. ... İştira edilen senet, bir mektup (iştira senetleri römiz mektubu) ekinde ...

MUHASEBE VE FİNANSMAN MEVDUAT İŞLEMLERİ

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/074/banka_muh_3.pdf

madesesinde de yer alan “Dürüstlük Kuralı: Herkes, haklarını kullanırken ve ... b) Bilgileri elektronik ortamda işlem gören ve bankalar arasında yapılan protokol.

MUHASEBE VE FİNANSMAN KAMBİYO İŞLEMLERİ

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/074/banka_muh_1.pdf

Kelime anlamıyla kambiyo, nakit para veya para yerine geçen her türlü araç ve senetlerin alım ve ... SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.36911. 0.36978.

MUHASEBE FİNANSMAN ŞİRKET KAPANIŞ İŞLEMLERİ

http://mizanturk.com.tr/Akademi/Akademi_312017115910693.pdf

16. 21.07.2011 tarihinde tasfiye kalanı ortaklara sermaye payları oranında dağıtılmıştır. İşlemlere ait yevmiye ve büyük defter kayıtları aşağıdaki gibi yapılacaktır:.

muhasebe finansman ön muhasebe - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C3%96n%20Muhasebe%20%28lks%29.pdf

2.1 Ön muhasebe programlarının ortak özellikleri . ... tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru ...

muhasebe finansman muhasebe - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Muhasebe%20%28lks%29.pdf

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve ... Muhasebe modülü sizlere defter tutma işlemlerinin bilgisayar kullanarak nasıl.

muhasebe ve finansman muhasebe - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Muhasebe%20%28orka%29.pdf

Mizan Tablosu. Yevmiye Defteri. Bilanço. 2. Muavin Defter. Defter-i Kebir. Gelir Tablosu. 3. Fiş Listesi. Kasa Defteri. Satışların Maliyeti ...

muhasebe ve finansman ön muhasebe - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C3%96n%20Muhasebe%20%28mikro%29.pdf

Bilgisayar laboratuarı, muhasebe paket programı ve demoları, ... alınabilir. Banka yönetim ekranı nasıl kullanılır ve banka yönetim ekranı ile neler yapılabilir? ➢.

muhasebe ve finansman bilanço - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bil%C3%A2n%C3%A7o.pdf

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı ... OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) ... Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.

muhasebe finansman entegrasyon - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Entegrasyon%20%28lks%29.pdf

..veya emrühavale sıne yukarıda yazılı yalnız . Altı yüz _T. Lırası …..kuruş ödeyeceğım…. Bedelı malen ….ahzolunmuştur. İşbu bono vadesınde ödenmedığı ...

muhasebe finansman çek-senet - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C3%87ek%20Senet%20%28lks%29.pdf

1- ÇEK VE SENETLER . ... 2.1 Çek Senet Programlarının Ortak Özellikleri . ... karşılığı olarak kullanılan kelime, ... Örneğin. Mehmet Kiremitçiye ödeyiniz (emre yazılı değildir) gibi. Bu kabil çek ... hesapta hazır bulunup, bulunmadığı öğrenir.

muhasebe ve finansman entegrasyon (eta sql) - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Entegrasyon%20%28eta%20Sql%29.pdf

Bu öğrenme faaliyeti ile; ETA SQL muhasebe paket programının İşletme Defteri ... Gelen ana menü ekranında, İşletme Defteri modülüne Mouse ile çift tıklanarak ... Parametreler İşletme Genel Parametreleri alanında demirbaş alım ve demirbaş satım ... 25.03.2008 tarihinde Müşteri S. Ünal'dan olan 1000 YTL'lik alacak tahsil.

muhasebe ve finansman çek senet - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C3%87ek%20Senet%20%28orka%29.pdf

DOS tabanlı olan bu programda hazır olduğunu,. • Başka paket programlarda görmediğiniz birçok çok kolaylığı ile size zaman kazandıracağını örnekli ...

muhasebe ve finansman ithalat - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0thalat.pdf

Çünkü yurt dışından ilk kez ithalat yaparken genel olarak satıcılar ürün bedelini peşin olarak almayı tercih etmektedirler. Bu durumda ithalat sonrası malın yurt.

muhasebe finansman personel takip - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Entegrasyon%20%28m%C4%B0kro%29.pdf

Personel bilgi sisteminin Mikro uygulama yazılımı ile, bilgi ... Projeksiyon, Tepegöz, Mikro demo CD'si ... Personel Programına Özgü Bazı Kısayol Tuşları. 1.

muhasebe ve finansman işletme defteri - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0%C5%9Fletme%20Defteri.pdf

31 Ara 2012 ... İşletme defterinin sağ tarafında gelir, sol tarafında gider sayfaları vardır. Esnaf gider sayılan ödemelerini gider sayfasına, gelir sayılan tahsilatlarını ...

muhasebe ve finansman gelir tablosu - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Gelir%20Tablosu.pdf

32. 2.3.2. Rapor Tipi Gelir Tablosu. ... Gelir Tablosu. MODÜLÜN TANIMI. Muhasebe ve Finansman hizmetleri alanında gelir tablosu özellikleri ile bu belgelerin ...

muhasebe ve finansman sosyal güvenlik - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Sosyal%20G%C3%BCvenlik.pdf

Kayıt ve Belgelere İlişkin Sorumluluklar . ... SGK müdürlüğüne gidip iş ve işlemleri hakkında bilgi toplayınız. ➢ ... İşverenin SGK'ye karşı yükümlülükleri şunlardır:.

muhasebe finansman stok ve cari - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Cari%20Hesap%20%28eta%20Sql%29.pdf

Stok ve cari modül işlemlerinin gerçekleştirilme becerisinin ... Stok ile ilgili tüm işlemler stok modülüne ait pencereden yapılır. ... hareketlerine ait muhasebe hesap kodlarının muhasebe bağlantı gruplarından ... yapma ve iptal konularını gözden.

muhasebe ve finansman cari hesap - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Cari%20Hesap%20%28orka%29.pdf

Hesap Kartları ve paket program ile cari-stok takibi yapma ve işletmeyi yönetebilecek ... Günümüzde işletmeler, mali işlemlerin takibini muhasebe yazılımları ile.

muhasebe ve finansman inşaat kayıtları - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0n%C5%9Faat%20Kay%C4%B1tlar%C4%B1.pdf

Aynı örnek eğer 7/B sistemine göre kayıt edilmiş olsaydı yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 1. /. 790 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ. 790.01 Demir Giderleri.

muhasebe ve finansman gümrük belgeleri - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/G%C3%BCmr%C3%BCk%20Belgeleri.pdf

➢. Bedelsiz İhracat Formu,. ➢. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi,. ➢. Döviz Beyan Tutanağı, başlıkları altında inceleyeceğiz. 2.1. Gümrük ...

muhasebe finansman program yüklemek - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Program%20Y%C3%BCklemek%20%28lks%29.pdf

Paket Programı Yüklemek ve Çalıştırmak. MODÜLÜN AMACI. Genel Amaç: Bu modül ile; öğrenci, işletmeye göre paket programı seçerek, yükleyip ...

muhasebe ve finansman program yüklemek - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Program%20Y%C3%BCklemek%20%28eta%20Sql%29.pdf

Paket Programın Kısayol Tuşları . ... tanımlayarak parametrik ayarlarını yapma, temel menüleri ve kısa yol tuşlarını ... Yöneticisi (Master) Master Kullanıcı: ETA.

muhasebe ve finansman şirket analizi - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C5%9Eirket%20Analizi.pdf

ENDEKS VE GRAFİK OKUMA . ... grafik okuma yöntemlerini öğrenebilirsiniz. ... hâlka arz edilen bazı hisse senetlerinde ise, borsada en az 60 gün süreyle işlem ...

MUHASEBE VE FİNANSMAN MESLEKİ HESAPLAMALAR - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Mesleki%20Hesaplamalar.pdf

Mesleki matematik hesaplamalarını yapmak. MODÜLÜN AMACI ... tutarlarını, maliyet tutarlarını, zarar oranlarını, faiz ile ilgili hesaplamaları, reeskont ... hesaplamalar yapılırken yukarıda verilen doğru orantı formülleri kullanılacaktır. Örnek 1: ...

muhasebe ve finansman finansal kuruluşlar - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Finansal%20Kurulu%C5%9Flar.pdf

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve. Öğretim ... Yatırım Ortaklığı Kuruluşlarının Faaliyet Konuları ve Sınırlamaları......12. 1.3.3. ... Bu modül notlarının amacı; sermaye piyasasında faaliyet gösteren finansal.

muhasebe finansman kaynak hesapları - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kaynak%20Hesaplar%C4%B1.pdf

20 Eki 2011 ... NAZIM HESAPLARIN İNCELENMESİ . ... Nazım Hesapların İşleyişi . ... Nazım hesaplar, başka bir varlık veya kaynak hesabı ile kesinlikle ...

muhasebe finansman alanı ihracat - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0hracat.pdf

İhracatın yapılacağı ülkeye, ihraç edilecek ürüne ve ihraç şekline göre prosedürlerin neler olduğunu (ihracat prosedürleri), öğrenecek, iyi bir ihracatçı.