Duygu Ekileşiminin Liderlik Tarzına Etkileri. - Afyon Kocatepe ...

20 Oca 2011 ... ... incelenebilir. Anahtar Kelimeler: Liderlik, duygu, duygusal etkileĢim, duygusal yetenekler. ... Daniel Goleman ise, dünyada iz bırakan baĢarılı insanların çoğunun, ... com/lid.yeni%20yakl.ppt). ... Duygusal zeka konusunda.

Duygu Ekileşiminin Liderlik Tarzına Etkileri. - Afyon Kocatepe ...- İlgili Belgeler

Duygu Ekileşiminin Liderlik Tarzına Etkileri. - Afyon Kocatepe ...

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/1716/Duygu%20Etkile%C5%9Finin%20Liderlik%20Tarz%C4%B1na%20Etkileri%20%28Ref.No.%20392253%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

20 Oca 2011 ... ... incelenebilir. Anahtar Kelimeler: Liderlik, duygu, duygusal etkileĢim, duygusal yetenekler. ... Daniel Goleman ise, dünyada iz bırakan baĢarılı insanların çoğunun, ... com/lid.yeni%20yakl.ppt). ... Duygusal zeka konusunda.

İnsülin Direnci - Kocatepe Tıp Dergisi - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://kocatepetipdergisi.aku.edu.tr/PDF/Temmuz2015/13-Sena%20ULU.pdf

glikojenolizi inhibe ederek, hepatik glukoz üretimini baskılar. ... İR' ne neden olur (5). 2. Reseptör ... ateroskleroza yol açan neden hiperinsülinemi değil ...

560.5Kb - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/8171/Dinar%20il%C3%A7esinde%20Jeomorfolojik%20Birimler%20ve%20Arazi%20Kullan%C4%B1m%C4%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

M. Murat Kale, Murat Ataol, Tevfik Erkal. 453. ARAZİ POTANSİYELİ, SINIFLAMA VE ... Abdullah Soykan, Murat Fıçıcı. 462. Tekirdağ İlinde Jeomorfolojik ...

651 düz - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/3435/651%20NUMARALI%20KARAH%C4%B0SAR-I%20SAH%C4%B0B%20%C5%9EER%27%C4%B0YYE%20S%C4%B0C%C4%B0L%C4%B0%27N%C4%B0N%20TRANSKR%C4%B0PS%C4%B0YON%20VE%20DE%C4%9EERLEND%C4

Şer'iyye sicillerindeki anlamı ile hüccet hakimin hükmünü ihtiva etmeyen ... Marulcu Mahallesi'nde kiracı olarak ikamet etmekte iken Efna-yı Harda vefat eden ... dolayı isminin Ümmühan olarak adlandırıldığından nüfus kaydının buna göre.

tez - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/7340/10305886.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Eğitim programları eğitime yön veren, neler öğretilmeli, nasıl öğretilmeli sorularına ... kazanmalarında etkili olacağı sonucunu çıkartabiliriz. ... geçtiyse de ardından cüzdanı da alıp belediyeye haber vermeye gider. ... -Kaybettim değil mi anne? ... Çocukların ilerde kendilerine rol model alacakları bir evlilik, bir anne ya da baba.

Doç. Dr. - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/2926/448754.pdf?sequence=1&isAllowed=y

İNSANLARIN GRUPLARA GİRME NEDENLERİ … ... tarikat, kurucusu Abdülkadir Geylânî'dir. ... 19- Zâhidiyye-i Halvetiyye tarikatının pîri İbrahim Zahid Geylânî.

SOL-JEL - Afyon Kocatepe Üniversitesi

http://blog.aku.edu.tr/evcin/files/2019/03/sol-gel.pdf

Bu yöntem sol – gel ile kaplama yöntemlerinin en önemlilerinden birisidir. Hemen hemen saydam iletken tabakaların üretiminde kullanılır. • Yöntem, bir cam ...

tıp - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/4509/10148055.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lamina epitelyalis yalancı çok katlı silindiriktir, bazı hücreler stereosilya içerir. ▫ Lamina propriya elastik lifler ve kan damarlarından zengin bağ dokusudur. Page 26 ...

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

https://www.aku.edu.tr/AKU/DosyaYonetimi/SAGBILENS/tez%20ozet1.pdf

Afyon Kocatepe Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 2003-2011 Eğitim-Öğretim Yılları Tez Özetleri viii. VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN BESLEME VE ...

1.434Mb - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/2775/10055053.pdf?sequence=1&isAllowed=y

11 Eyl 2014 ... ve Tanzimat Dönemi Türkçe eğitim-öğretimi konusu incelenmiş, bu dönemdeki ... ve anlatım özelliklerini ve terim ihtiyacını karşılayabilen bir dil demektir” ... Taranan Kitaplar: Final Yayınları(SBS, YGS, LYS), Güvender ... dersler dışında Türkçe, Arapça, Farsça, matematik, edebiyat ve tarih dersleri de.

9.693Mb - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/8027/2.%20Ujes%202019%20Afyonkarahisar%20%28Seydiler%29%20Peribacalar%C4%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

vadileri ve yamaçları örtmüş, paleocoğrafyanın alçakta kalan topografyası tüf, aglomera, lahar akıntıları, andezit, traki-andezit ve bazaltlarla örtülmüş, ilerleyen ...

Sosyoloji - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://ogrenci.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/97/2017/02/sosyoloji.pdf

Toplumsal değişme. • Aile Sosyolojisi. • Kır ve Kent sosyolojisi. • Bilgi Sosyolojisi. • Siyaset sosyolojisi. • Türk Sosyolojisi. • Osmanlı ve Türkiye'nin Toplum Yapısı.

NEFA - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/4507/10148469.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Geçiş Dönemindeki Süt İneklerinde Damar İçi Novacoc. Uygulamasının Metabolik Profil Üzerine Etkileri. AHMET CİHAT TUNÇ. İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM ...

özne - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/3338/alpaslan.pdf?sequence=1&isAllowed=y

“Karasevdalıların düşüncesi gibi gamlı, karanlık bir gece olan ne?” veya “ ... “Ne yapsam, para etmeyecek. ... Ayşe, Ali, Nurcan ve öğretmenleri pikniğe gitmişler.

1.664Mb - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/8174/I%C5%9F%C4%B1kl%C4%B1%20G%C3%B6l%C3%BC%20ve%20G%C3%B6kg%C3%B6l%20Seviye%20De%C4%9Fi%C5%9Fimleri%20ile%20Sucul%20Bitki%20Alan%C4%B1%20Etkile%C5%9Fimi.pdf?seq

Evaluation of the Effects of Geomorphology Factor on Erosion in Kapıdağ Peninsula. Abdullah Soykan, Murat Fıçıcı. 462. Tekirdağ İlinde Jeomorfolojik Özellikler ...

İstatistik - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://ogrenci.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/97/2017/02/istatistik.pdf

İST 114 İstatistiğe Giriş II. Z. 4 ... Teorik ve uygulamalı anlatım, Soru ve Cevap. Değ ... Hafta. Konuları. 1. Giriş: Kendini tanıtma, başkalarını tanımak için soru sorma. 2 ... 8. Vize. 9. Türklerde Din. 10. İslam ve Türkler. 11. Dil. 12. Türkçe ve Kimlik ...

Biyouyumluluk - Afyon Kocatepe Üniversitesi

http://blog.aku.edu.tr/evcin/files/2016/09/Biyouyumluluk.pdf

24 Eyl 2016 ... Biyouyumluluk. Doç. Dr. Atilla EVCİN. ○ Biyomalzemeler, yaşayan sistemlerin içerisinde veya onlarla ilişkide olan sistematik ve farmakolojik.

Coğrafya - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://ogrenci.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/97/2018/09/ECTS-Fizik.0111TR-1.pdf

programındaki dersleri tamamlamış olması ve genel not ortalamasının 2.00'nin altında olmaması ... seviyede quantum mekaniği ve atom ve molekil fiziğine giriş. Önşart/Önerilen ... kararlılık, Radyoaktif bozunma, Radyasyon Sayaçları,. Nükleer ...

iii ÖZET - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/3477/ESK%C4%B0%C3%87A%C4%9E%20TAR%C4%B0H%C4%B0NDE%20SAM%C4%B0%20G%C3%96%C3%87LER%C4%B0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ancak, Akkad imparatorluğu bütün büyüklüğüne, zenginliğine ve ihtiĢamına ... Aynı suretle Amurit asıllı I. Babil sülalesinin en ünlü kralı Hammurabi, kendisi gibi ... Tarihte kanunlarıyla ünlü olan Hammurabi'nin bu yasaları bölgesel devletten.

4.975Mb - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/6340/adsas.pdf?sequence=1&isAllowed=y

6 Oca 2005 ... ... anda deney bilgisayar tarafından durdurulur (Tığdemir vd., 1998) ... Dr. Mesut TIĞDEMİR'e, tezimle ilgili fikir alışverişinde bulunduğum ve ...

C:Documents and Settings1Desktop367472 r - Afyon Kocatepe ...

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/3124/367472.pdf?sequence=1&isAllowed=y

geometrik şekillerin alanlarını hesaplamaya yönelik sorular olduğu, yine öğrencilerin sorunun çözümünü en fazla yanıtsız bıraktığı, sorunun çözümünde verilen ...

Galvanizleme - Afyon Kocatepe Üniversitesi

http://blog.aku.edu.tr/evcin/files/2019/03/galvanizing.pdf

16 Mar 2019 ... Dr. Atilla EVCİN. Galvanizleme. Galvanizleme, demir esaslı bir malzemenin sıvı çinko banyosu içerisine daldırılarak yüzeyinin koruyucu bir.

danışman - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/6263/Gur_Emre_Guraksin_Tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3 Şub 2009 ... S-A. Sino-Atrial. S1. Birinci Kalp Sesi. S2. İkinci Kalp Sesi. S3. Üçüncü Kalp Sesi. S4. Dördüncü Kalp Sesi. T. Triküspit Odak. YN. Yanlış Negatif.

374746.pdf (406.0Kb) - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/6262/374746.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lineer Fark Denklemleri Teorisi. 6. 2.3. Lineer Homogen Sabit Katsayılı Fark Denklemlerinin Çözümleri. 7. 2.4. Fark Denklemlerinin Çözümlerinin Salınımlılığı.

Afyonkarahisar - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/2945/421096.pdf?sequence=1&isAllowed=y

23 Ara 2011 ... Foto 59: İkbal Thermal ve Kür Merkezi. ... nerede, nasıl ve niçin ortaya çıktığı), turizmde arz ve bunun mekansal özellikleri. (çekicilikler, ulaşım ...

TEZ-Düz Yazım - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/3944/hamdullah_cakar_tez.pdf.pdf?sequence=2&isAllowed=y

BİYOLOJİK SİSTEMLERDE OLUŞAN REAKTİF OKSİJEN ÜRÜNLERİ. (ROS). Biyolojik sistemlerin en önemli serbest radikalleri oksijen kaynaklı olanlarıdır.

Tez Dosyası - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/4030/Murat%20%C4%B0%C5%9Fitez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4'ü (%10,5) idrar, 3'ü (%7,9) bronkolalvoel lavaj, 2'si (%5,25) mide açlık suyu ve birer (%2,6) adette asit mayi, torosentez mayi ve püyden ibarettir. İncelenen 280 ...

2.214Mb - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/491/1-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Esas olarak, karbürleme, parçanın aşınma direncini ve yüzey sertliğini arttırmak için ... miktarının artışı karbürlenmiş çeliklerin sertleşme derinliklerini etkilemiştir.

4.208Mb - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/6059/10066770.pdf?sequence=1&isAllowed=y

15 Haz 2016 ... HİSARLAR MAKİNA firması üst yönetimine ve çalışma arkadaşlarıma, test cihazının yapılması ve sonrasında test çalışmalarına ... Latif Mutlu ŞAHAN. ESKİŞEHİR, 2016 ... 2.1 Tarım Sektöründe Makine Kullanımı ve Önemi .

çörek otu - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/6801/10279556.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ġzole duodenum ve kolon preparatlarında çörek otu esansiyel yağının etkisinin tek ... Soğuk sıkım yağın toplam doymuĢ ve doymamıĢ yağ asitleri, sırasıyla.

Untitled - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://sagbilens.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/9/2018/07/m%C3%BClakata-girecek-adaylar.pdf

6 EMRE PEKER. ANATOMİ ANABİLİM DALI. YÜKSEK LİSANS. MÜLAKATA GİREBİLİR. 7 OSMAN KÜÇÜKKURT. BESİN/GIDA HİJYENİ VE TOKNOLOJİSİ.

Biyoloji - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://ogrenci.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/97/2017/02/0103TR-1.pdf

5. Gravitropizma. 6. Gravitropizma. 7. I. Ara Sınav. 8. Diğer Tropizma Hareketleri ... Küresel ısınma, Küresel ısınma nedir? Küresel ısınmanın nedenleri ve etkileri ...

02 B.l.m Devam. - Afyon Kocatepe Üniversitesi

http://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/1425/Milli%20M%C3%BCcadele%20Y%C4%B1llar%C4%B1nda%20Afyonkarahisar.pdf?sequence=1&isAllowed=y

cephelerden gelen haberler Afyonkarahisar'daki. 23. ... Ahmet Altıntaş, Milli Mücadele Döneminde Afyon ve Havalisi ... Bozkır Ayaklanması'nın bastırılmasında.

Matematik - Afyon Kocatepe Üniversitesi

https://ogrenci.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/97/2017/02/matematik.pdf

Hacısalihoğlu H. Hilmi, 2 ve 3 Boyutlu Uzaylarda Analitik Geometri, Ankara Üni. ... Banachewicz-Crout Algoritmasıyla Matris Tersi, Karekök (Cholesky) Metodu. 4.

KAPLAMALAR - Afyon Kocatepe Üniversitesi

http://blog.aku.edu.tr/evcin/files/2016/11/kaplama.pdf

27 Kas 2016 ... amacıyla metalik ve metalik olmayan kaplama yöntemleri geliştirilmiştir. Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer ( ...