ÖrGütlerde dUyGUsal zeka - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir ...

Goleman'dan sonra duygusal zekayla ilgili bilimsel ve popüler psikoloji ala- nında çalışmalar ivme kazanmış, hatta duygusal zekayı temel alarak değişik zeka.

ÖrGütlerde dUyGUsal zeka - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir ...- İlgili Belgeler

ÖrGütlerde dUyGUsal zeka - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir ...

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c16s29/makale/213-242.pdf

Goleman'dan sonra duygusal zekayla ilgili bilimsel ve popüler psikoloji ala- nında çalışmalar ivme kazanmış, hatta duygusal zekayı temel alarak değişik zeka.

Duygusal Zekâ Seviyesi Genç Yaşta Artırılabilir - Sosyal Bilimler ...

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c20s37/c20s37m5.pdf

Anlamlı ve coşkulu bir yaşam için Savaşçı (Cüceloğlu, 2014) – Aynı za- manda Psikolog olan Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu tarafından yazılan kitap. Bedenen ...

tc kocaeli üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü örgütlerde ...

http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11493/401/226074.pdf?sequence=1&isAllowed=y

yaşamı içermesi, bilimde rasyonel aklı, sanatta estetik duyguyu uyarması ve yazın ... Bütün meslekler mesleki topluluk olmayı amaç edinirler. ... 49 Ayşe Can Baysal, Mahmut Paksoy, “Mesleğe ve Örgüte Bağlılığın Çok Yönlü İncelenmesinde ... Cöcen, H.Onur, Ç.Tatar, A.Akar,“Maden Mühendisliği Eğitiminde Profesyonalizm”.

Balıkesİr'de 89 Göçü - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir Üniversitesi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c15s28-1/c15s28-1makaleler/c15s28-1m8.pdf

kıntıya maruz kalan her halk gibi Bulgaristan Türkleri de yaklaşık 134 yıl önce ... Dünya Sistemi Teorisi, Göç Sistemleri Teorisi, Profesyonel Göçmenlerin Yeni ... fettin Yılmaz, Balıkesir Baro Başkanı Turgut İnal ve Kızılay Derneği Başkanı Ha-.

paşaköy (balıkesir) - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir Üniversitesi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c21s40/c21s40m2.pdf

Kömür. (taşkömürü, linyit), fuel oil, doğalgaz gibi birincil enerji kaynaklarının kullanıl- dığı termik santraller, Sanayi İnkılabı'ndan sonraki süreçte önemini artırmış ve ...

tc kocaeli üniversitesi * sosyal bilimler enstitüsü duygusal zekânın ...

http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11493/430/265038.pdf?sequence=1&isAllowed=y

kuramsal temel kısımda ilgili literatür taranarak, duygusal zekâ ve tükenmişlik ... varmış ve bu nedenle bu kurama James-Lange kuramı adı verilmiştir. 28.

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3423/%C3%96mer_Korcan_%C3%87elik.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Marmaris. La Boutique Alkoçlar. Muğla. Bodrum. La Vista. Aydın. Kuşadası. Liv Hotel by Bellazure ... Grubu Seyahat Acentalarında Uygulanması: Ets Tur Örneği.

cbs - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir Üniversitesi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c12s22/makale/c12s22m4.pdf

Anahtar Kelimeler: CBS Uygulamaları, öğretmen eğitimi, coğrafya öğretmeni. ABSTRACT. The problem: In Turkey Ministry of Education took an important step in ...

IID - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir Üniversitesi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c15s28/makale/c15s28mk.pdf

DEpArtmEnt of tourıSm AnD HotEl mAnAGEmEnt ... “Evsâf-ı cezîre-i Bozca kal'a-i Mamaça, İbtidâ bânîsi Rûm tevârîhlerinde Kaydefa kızı Mamaça nâm bir kralenin ... cümle-i 'âlem ve mihrâb-ı teveccüh-i 'âmme-i ümemm olan Mekke-i müker-.

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c17s32/c17s32.pdf

Maltepe Üniversitesi. Prof. ... Tüketici Otomobil Tercihinde Etkili Olan Bilgi ve İletişim ... Bir Fransız şairinin; “Devr-i şemsi andırır, aşkın zuhûr u mahvı kim/Bir.

Genel Ağ - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir Üniversitesi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c12s22/makale/c12s22m16.pdf

3 Nis 2010 ... Bu betimleme internet kullanıcılarının ölçünlü (standart) Türkçe dışındaki kullanımlarını sınıflamaya ... 'tmm' [tamam], 'oluoo isdee ben yapıomm.

Ferace - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir Üniversitesi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c10s18/makale/c10s18m11.pdf

yaşayan kadınlarla yapılan görüşmeler ve giyim kültürü ile ilgili yazılı kaynaklar. Ana Tartışma: ... Atatürk'ün 25 Aralık 1925'te çıkardığı kanun ile kıyafet ... Yağcı, Z.G. ve Genç, S.(2007), “19. yy.da Balıkesir'de Giyim Kuşam Zevki ve. Bir Kumaş ...

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Erhan_Babac/publication/319510537_Termal_Turizm_Isletmelerinde_Isgorenlerin_Musteri_Iliskileri_Yonetimi_Algilamalari_Afyonkarahisar_Ili_Ornegi/links/59b033a70f7e9b3743465ecd/Termal-Tu

özelliğine sahip olan turizm işletmelerinde müşteri ilişkileri yönetimi zorlu ve aynı ... pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimine genel çerçeveden bakılmıştır. ... Bunlar (http://worldhealthand3rdagetourism.org/PDFs/Adem_USLU.pdf, Son Erişim ... konularda gerekli yazın yerli ve yabancı dilde olmak üzere kitaplar, dergiler,.

E-Kütüphane - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir Üniversitesi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c19s35/c19s35m16.pdf

Google, Yandex gibi arama motorlarını denemektedirler. Kütüphaneler iste- ... PDF dokümanlarının site içindeki dosya linkleri veri tabanı girilir. Bu işlem.

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü gastronomi ve ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/5583/Enes_Do%C4%9Fan.pdf?sequence=1&isAllowed=y

bölümde etin olgunlaşması, kuru olgunlaştırma teknikleri, et kalitesinin parametreleri, ... steak houses in which dry aging technique is applied in terms of local and national ... Araştırma Kapsamına Alınan Steakhouse Restoranlar ve Yapılan ... olarak, gastronomi ne yiyip içeceğine, nerede, ne zaman, hangi koşullarda, hangi ...

kabile - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir Üniversitesi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c21s40/c21s40m21.pdf

Cova ve Pace (2006) kolayda ürün markasının etrafında oluşmuş sanal mar- ka topluluğunun gücünü analiz etmeyi ve kolayda ürünlere uygulanabilecek.

Farklılık - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir Üniversitesi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c11s20/makale/c11s20m7.pdf

(http://www.tdk.gov.tr, 05.10.2007). Williams ve ... Nitekim, farklılıkların sadece demografik farklar olarak değerlendirilmemesi ... farklı olmak demektir. Sosyal ...

Fahim Bey and Vamık Bey - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir ...

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c10s18/makale/c10s18m12.pdf

Eniştemiz” romanlarındaki başkahramanları Fahim Bey ve Vamık Bey karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Sonuçlar: Abdülhak Şinasi Hisar'ın her iki romanında ...

Amat - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir Üniversitesi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c11s19/makale/c11s19m12.pdf

Halifesi Kuyruklu Rıza Çelebi ve eseri Kitabü'l ber'dir. O, ölüm ... çözer. Yasak kitabın 333 sayfasında da Azazil'le yani düşmüş melek Şeytan'ın adıyla karşılaşır.

ÖSYM SINAVLARINDA - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir ...

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c7s11/makale/c7s11m6.pdf

Coğrafya. Felsefe. Matematik. Fizik. Kimya. Biyoloji. TOPLAM. Soru Sayısı. 45. 19. 16. 10. 45 ... ÖSS soruları içinde coğrafya sorularının payı %8.5 ile %9.8 arasında ... 1995, 1998 ve 1999 yılları haricinde tüm yıllarda sorulduğu gözlenmiştir.

4 Dergi içi y - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir Üniversitesi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/nf2010/makale/nf2010mk.pdf

zamanda Balıkesir lisesi faaliyette idi. ... Sistemi”, “Sağlık ve Koruyucu Sağlık (hıfzıssıhha)”, “Okul Disiplini” ve “Çeşitli Konular” ... Dolayısıyla Dr. Kühne “mesleki eğitimin gelişmesine dair” raporu, özel bir öneriler ... Gürsel, Aysu A.(1998).

Untitled - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir Üniversitesi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c20s37/c20s37s.pdf

Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü adına. Balıkesir ... YAZIŞMA ADRESİ / Correspondence Address. Balıkesir ... Elmek / E-mail: [email protected] DANIŞMA ... Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi ingilizce öğret-.

Beş Hececiler - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir Üniversitesi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c17s32/127-133.pdf

(Çamlıbel), Orhan Seyfi (Orhon), Yusuf Ziyâ (Ortaç), Halit Fahri (Ozansoy) Enis ... nihayet milli devlet gibi esasları, Ömer Seyfettin, Ali Canip, Ziya Gökalp, Ahmet.

Hasan Basrİ çantaY'ın - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir ...

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c15s28-1/c15s28-1makaleler/c15s28-1m3.pdf

Akseki ve Ömer Rıza Doğrul tarafından tenkit edilmiştir. Bir diğer çalışma ... Merhum Hasan Basri Çantay (1981) Tanrı Buyruğu adlı tercümeyi şekli, ter-.

DALAMAN (MUĞLA) - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir Üniversitesi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c10s18/makale/c10s18m10.pdf

Johann Caspar Lavater'e göre yüzün her bir öğesi; göz, alın, burun, kulak, ağız, çene vs. ayrı ... (K.Ş. 11). “Kepçe kulaklılar, her şeyi çok iyi duyarlar.” (K.Ş. 12).

Balıkesirli Râsih - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir Üniversitesi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c6s10/makale/c6s10m4.pdf

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi,. C. 7, s. 282. Page 10. Bahattin KAHRAMAN. 70 müjgân üstüne" ifadesiyle özellikle dikkatleri bu gazel üzerine çekmek ...

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü eğitim bilimleri ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2122/G%C3%BClNihal_Pekda%C4%9F.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ilköğretim 6. sınıf görsel sanatlar dersi öğretim programının öğretmenlerin ... uygularken karşılaştıkları sorunları; programda önerilen etkinlik örneklerinin.

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyoloji anabilim ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/9545/Zahide_Kandil.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Uygulama içinde hayatının her anından anlık paylaşımlarda bulunan, mahremini açan ... Instagram, benlik sunumu ve rol-model alma ana başlıkları altında incelenmiştir. Kullanıcıların ... nasıl konumlandırdıkları, onların kimlikleriyle yakından ilişkilidir. ... Sosyal medya kullanıcıları bu tür hesapları “fake” (sahte) hesap.

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü coğrafya anabilim ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/5569/Serkan_K%C3%B6ksal.pdf?sequence=1&isAllowed=y

24 Kas 2018 ... values which add meaning to the location name has emerged at the end ... Devlet Sınıflandırmasına Göre İsmi Değiştirilen Köy Yerleşmeleri. ... Jessica gibi isimlerin bir İngiliz'e ait olduğu ve Aybars, Aybüke gibi isimlerin de bir.

ZÜMRÜDÜ ANKA - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir Üniversitesi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c1s2/makale/c1s2m6.pdf

Kunos 1, Ignacz Kunos; Oszman-Török Nepköltesi Gyüjtemeny I. Kötet: Oszman Török Nepsemek, Budapest 1887, 29-35. Kunos 2, Oszman-Török Nepköltesi ...

şeHİrsel toponİmİ - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir Üniversitesi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c16s29/makale/45-62.pdf

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Balıkesir ... ses of the background of quarter names have been researched and a calssifica- tion have ... (Balya, Burhaniye), Cami (Bigadiç), Mescit (Havran), Paşamescit (Bandırma) ve.

Salâh Birsel'in - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir Üniversitesi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c19s36/6.pdf

Anahtar Kelimeler: Şiir, Melankoli, Edebiyat. ABSTRACT: Sadness is a ... Şaire göre onlar, sokaktan üçer beşer geçer, sümsük sümsük yürür. “Sümsük sümsük” ...

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü eğitim bilimleri ana ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2596/%C3%96zdenYaprak_Kaya.pdf?sequence=1&isAllowed=y

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Özden YAPRAK KAYA. Balıkesir ... güç ve inanç bulduğum eşim Alper KAYA'ya teşekkür ederim. Özden YAPRAK KAYA. Ocak, 2015 ...

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yazım ve ...

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c13s23/c13s23yyk.pdf

ile kitap tanıtım ve eleştirileri ile örnek olay çalışmaları yayımlanabilir. 3. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi hakemli bir dergidir. Dergiye.

karesİ sultânîsİ - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Balıkesir Üniversitesi

http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c15s28-1/c15s28-1makaleler/c15s28-1m7.pdf

1912-1913 Şekip Bey. Örfi Bey. Ahmet Nuri Bey. Halil Derviş Bey. Selim Mansur Bey Emin Bey. 1913-1914 İbrahim Bey. Hacı Baha Efendi. Nuri Bey. Necati Bey.

balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi - Mersin ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/hulyatastan/Publications_004.pdf

24 Ara 2010 ... Dr. Sami ERCAN ... Dr. Gökhan ORHAN. Balıkesir ... hayatı üzerinde olduğu kadar, çocuk ve gençlerin hayatları üzerinde de ne gibi. BAÜ.