DUYGUSAL ZEKÂ VE LİDERLİK İLİŞKİSİNİN ... - ACAR Index

çalışmalar IQ'nun aslında başarıya katkısının %10'dan fazla olmadığını göstermiştir ... Daniel Goleman ve arkadaşlarının temsil ettiği Duygusal ve Sosyal Zekâ ekolu. 2. John D. ... Adaylarının Duygusal Zeka ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin.

DUYGUSAL ZEKÂ VE LİDERLİK İLİŞKİSİNİN ... - ACAR Index- İlgili Belgeler

DUYGUSAL ZEKÂ VE LİDERLİK İLİŞKİSİNİN ... - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423871046.pdf

çalışmalar IQ'nun aslında başarıya katkısının %10'dan fazla olmadığını göstermiştir ... Daniel Goleman ve arkadaşlarının temsil ettiği Duygusal ve Sosyal Zekâ ekolu. 2. John D. ... Adaylarının Duygusal Zeka ile Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin.

duygusal zeka ve dönüşümcü liderlik ilişkisi - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423875860.pdf

dönüşebilen bir lidere dayalı olan dönüşümcü liderlik yaklaşımıdır. (Ataman,2001 ... Vertostick Jr, Frank (2003) Beynine Bir Kez Hava Değmeye Görsün. Tübitak.

LİDERLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ: MUSTAFA KEMAL ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/798751

Liderlik ve Duygusal Zeka: Mustafa Kemal ATATÜRK Örneği - Fatma GEÇİKLİ ... M. Kemal Atatürk'ün girişimciliğine ... liklerini yani, kültürünü, eğitim seviyesini.

LİDERLİK VE DUYGUSAL ZEKÂ: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/798751

Liderlik ve Duygusal Zeka: Mustafa Kemal ATATÜRK Örneği - Fatma ... zekâ sahibi liderliğin bütün özelliklerini ... dereceye kadar hislerle ilgili becerileri de içerir. ... leyebilme ve yönetebilme becerisine sahip olan kişi duygularını eğitebilir. Ani.

REDDIN in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi nin Liderlik ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423939112.pdf

Liderlik ile ilgili teorileri çe itli ekillerde s n flamak mümkündür. Bir. s n flama,. Özellikler Teorisi ,. Davran sal Liderlik Teorileri ,. Durumsallk/Ko ul Ba mllk ( ...

30 Çalışma Yaşamında Duygusal Zeka ve Bireylerin Duygusal Zeka ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/mince/Publications_005.pdf

Duygusal zeka; duyguları algılama, duyguya erişme ve üretme, düşünceleri ... envanteri. Mayer-Salovey. Caruso Duygusal. Zeka Testi. Duygusal yetkinlik ... Manual. Toronto: Canada: Multi-Health Systems. Codier, E., Freitas, B. ve Muneno, ...

12 Yaş Tenisçilerde Denge ile Çeviklik İlişkisinin ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423931792.pdf

Bu çalışma 12 yas tenisçilerin denge performansları ile çeviklik performansları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Antalya Tenis İhtisas ...

DNA liderlik - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423936418.pdf

görülebileceği gibi bir canlı türünün özelliklerine bağlı olmakla birlikte kendi içinde de yönetsel ... Genom: Bir türün yirmi üç bölümlük otobiyografisi. Boğaziçi ...

duygusal zeka ve duygusal zekanın gelişimine katkıda bulunan ...

https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/28834/3358.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu yüzden duygularımızı, tanımak ve onları kontrol edebilmeyi ... araştırmaları, zihnin duyguları nasıl işlediği konusu etrafında toplanıyor. 12 Bu konuda ayrıca ... düşünürsek, öfkemizi haklı çıkaracak o kadar çok iyi neden icat edebiliriz. Kafayı.

sermaye yapısı ve firma değeri ilişkisinin farklı aktif ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423881235.pdf

100 Firmaları Üzerine Bir Uygulama” başlıklı yüksek lisans tez çalışması temel oluşturmuştur. (ÇKÜ, SBE, 2012). **. Yrd. Doç., Çankırı Karatekin Üniversitesi, ...

DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DAVRANIŞININ ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423936217.pdf

Dönüşümcü liderlik, motivasyon ve duygusal bağlılık üzerinde istatistiksel açı- ... ihtiyaçlarını dikkate almalarını ve gerçekten neyin önemli olduğunun farkına ...

TÜRKÜLERİN AKILCI DUYGUSAL DAVRANIŞÇI ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867764.pdf

... Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZSTAN http://www.akademikbakis.org. 8. Pembe gül idim soldum. Ak güle ibret oldum. Karşı karşı dururken.

Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423939074.pdf

DUYGUSAL ZEKANIN TANIMI VE KAPSAMI. Duygusal zeka kavramı, 1995 yılında psikolog Daniel Goleman tarafından yayınlanan ve en çok satanlar listesinde ...

demokratik liderlik ile ihtiyaçlar hiyerarşisi arasındaki ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867828.pdf

T-testi sonucunda tüm boyutlarda demokratik liderlik ve otokratik liderlik arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Otel işletmelerinde çalışan işgörenler.

liderlik davranışları ile rekreasyon faaliyetlerine katılım ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423931568.pdf

Bu ise, bireylerin ya da toplumsal kümelerin serbest zamanlarında gönüllü olarak yaptıkları dinlendirici ve eğlendirici etkinlikler anlamı taşımaktadır (Kılbaş, 2004: ...

türk vakıf kurumunun duygusal ve felsefî temelleri - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423871916.pdf

aramamız gerektiğini düşünmekteyim: Acaba Türk kültür tarihinde vakıf ... 9 Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları II, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,.

ilköğretim okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ile ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423939700.pdf

Yöneticilerin bu davranışlarının olmamasının toplumda adalet duygusunun sarsılmasına etki yapacağı düşünülmektedir. Aydın'a (2002) göre, etik davranışların ...

1 YENİ BİLİM VE LİDERLİK Sultan Bilge KESKİNKILIÇ ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423867871.pdf

çerçevesinde liderlik çalışmaları yapmaya devam etmektedirler. Hâlbuki kaosun ve karmaşıklığın hüküm sürdüğü bir evrende liderlik mekanik çerçeve içerisinde ...

kamu ve özel sektör örgütlerindeki liderlik davranış ... - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423879393.pdf

Özellikler yaklaşımı liderlik konusunda geliştirilen ilk yaklaşımdır. ... liderlerini ayırt eden temel liderlik davranış özelliklerinin neler olduğunu belirleyememektedir ...

algılanan liderlik tarzları, örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık ilişkisinin ...

http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11684/717/ALGILANAN%20L%C4%B0DERL%C4%B0K%20TARZLARI,%20%C3%96RG%C3%9CT%20K%C3%9CLT%C3%9CR%C3%9C%20VE%20%C3%96RG%C3%9CTSEL%20BA%C4%9ELILIK%20ARASINDAK%C4%B0%20%C4%B

31 Ara 2014 ... algıladıkları liderlik tiplerinin, örgüt kültürü ve çalışanların örgütsel ... Sözlük anlamı bağlılık; bağlı olma durumu anlamına gelmektedir. Bağlı ... olay vardır ki bu masal tipi hikayeler sayesinde bulmaca gibi karmaşık olmaktan.

duygusal zeka

http://www.balipzirve.com/sunumlar/%C4%B0%C5%9F%20Ya%C5%9Fam%C4%B1nda%20Duygusal%20Zeka%20-%20%C4%B0lknur%20Uslu.pdf

cc: mag3737 - https://www.flickr.com/photos/[email protected] Page 4. Page 5. Başarı için Fark Yaratan Kritik Faktör ! Duygusal Zeka cc: Aristocrats-hat - https:// ...

231 DUYGUSAL ZEKÂ - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50348

lar listesinde üst sıralarda yer alan Daniel Goleman'ın (1995) “Duygusal Zekâ” adlı kitabının ... Goleman duygusal zekâyı tanımlarken, bireyin kendini motive ... Zeka İlişkisi ve Duygusal Zeka”, D.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 3: 23-48.

Dil Öğretimi ve Duygusal Zekâ - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/59645

Beyin sapını çevreleyen kısım, limbik sistemdir. Amigdala ve hipotalamus bu kıs- mın iki önemli parçasıdır. Limbik sistem duyularımızı kontrol eder. Açlığı, ...

DUYGUSAL ZEKA 11 Mart 2020

https://www.gaib.org.tr/tr/site/download-file/2871.html?class=AnnouncementFiles

11 Mar 2020 ... 2003 Yılında Duygusal Zekâ ve aynı yıl NLP, Duygusal Özgürleşme Teknikleri (EFT) Eğitimleri aldı ve bu alanda uygulama çalışmaları ...

Liderlik Stillerinin Duygusal Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetiyle ...

https://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpd1300443320140000m000052.pdf

Hacettepe Üniversitesi. Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Muazzez Deniz Giray, İzmir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı.

Özet Duygusal zeka - Mersin Üniversitesi

http://apbs.mersin.edu.tr/files/mualley69/Publications_019.pdf

Nefroloji Hemşireliği ve Duygusal Zeka - Nephrology Nursing and Emotional Intelligence. Mualla Yılmaz. Doç. Dr. Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ruh ...

ĠLKOKUL ÖĞRETMENLERĠNĠN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERĠ ...

http://acikerisim.gelisim.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11363/1232/528316.pdf?sequence=1&isAllowed=y

emotional intelligence levels and subjective well-being of primary school ... Vakfı, Gülizar Zeki Obdan, Ertuğrulgazi, Öğretmen Eveleri, Buhara, Namık Kemal ... çalıĢmasını ġanlıurfa ilinin merkezinde görev yapan 45 ilköğretim müdürü ve 909.

HASTANELERDE DUYGUSAL ZEKÂ-HASTA MEMNUNĠYETĠ ...

https://dergipark.org.tr/download/article-file/18865

center of Isparta covering six hospital staff and their patients. Data collection ... Doktorun duygusal becerisi ve hastanın memnuniyeti arasındaki ilişkilerin daha fazla ... Gülkent Devlet Hastanesi, %9.3‟ü Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları.

duygusal zeka ve problem çözme - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2111

Thorndike 1920 yılında zekanın mekanik, soyut ve sosyal olmak üzere üç boyuttan oluştuğunu ileri sürmüştür. Duygusal zekanın, Thorndike 'ın sosyal zeka ...

Duygusal Zeka ve Eğitim Açısından Doğurguları

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1141-20110715114029-yesilyaprak.pdf

gibi duygusal nitelikleri betimlemek için kullanilmistir. Daha sonra i995'te psikoloji alaninda doktorali gazeteci-yazar Daniel Goleman'in. "Duyguzal Zeka" ...

ERGENLERDE DUYGUSAL ZEKA İLE KARAR VERME ...

http://hayefjournal.org/Content/files/sayilar/102/133.pdf

Bu araştırmada, ergenlerin duygusal zekaları ile karar verme stratejileri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmaya 384 ergen katılmıştır, bunların 204'ü kız, 180'i ...

DUYGUSAL ZEKÂ OKURYAZARLIĞINI REKLAMLAR ÜZERİNDEN ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/218416

ğini ise (geleneksel imgeler, kadın imgesi, çocuk imgesi vb) 'duygusal zekâ' ile ... Telekom”, ya da “Cem Yılmaz –Doritos reklamı” ibarelerini kullanmayı tercih etmişlerdir. ... “Komedi Dükkânındaki Tolga Çevik'in oynadığı reklam” cümlesini ...

YÖNETİCİLERİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN, YÖNETİM ...

http://acikerisim.ticaret.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11467/1999/75736.pdf?sequence=1&isAllowed=y

5 Şub 2018 ... Kendini Gerçekleştirme Boyutu ile Demokratik-Katılımcı Yönetim ... Yourself Smarter / Beyin Geliştirme – Kendinizi Akıllandırma Egzersizleri” ...

İŞ YAŞAMINDA YALNIZLIK, DUYGUSAL ZEKÂ VE PSİKOLOJİK ...

http://journals.manas.edu.kg/mjsr/archives/Y2015_V04_I05/9bf00200bfa04afc169610178f69a441.pdf

Ġkinci aĢamada iĢ yaĢamında yalnızlık ve algılanan duygusal zekâ ve psikolojik sermaye arasındaki iliĢkiler araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma internet ortamında ...

duygusal zekânın koçluk tarzı liderlik üzerindeki etkisi - Hacettepe ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/7791/10245437.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Koçluk, Danışmanlık ve Mentorluk Yaklaşımlarının Farklı Boyutları............42 ... eğitimi almış olup olmamanın duygusal zeka ve koçluk tarzı liderlik üzerindeki etkileri ... Gerçek liderler insanları birleştirir, heyecan yaratır, değişim sağlar, iz bırakır.

sağlık yöneticilerinde duygusal zekâ boyutlarının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/84685

Goleman (1998) hem IQ hem de EQ'ya karma olarak sahip olanların başarıya ... Duygusal Zekâ Boyutlarının Cooper Sawaf Haritasıyla Araştırılması 199 ... Çalışma; Türkiye'de çeşitli sağlık kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin, duygusal ...