taşınımla ısı aktarımı deneyi - Bursa Teknik Üniversitesi

Doğal ve zorlanmış taşınım farkını bilir, c. Farklı akışkan akış hızının ve yüzey geometrilerinin taşınımla ısı aktarımına etkilerini bilir, d. Bir deney sistemini emniyetli ...

taşınımla ısı aktarımı deneyi - Bursa Teknik Üniversitesi- İlgili Belgeler

taşınımla ısı aktarımı deneyi - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/kimyamuh/Dosyalar/KMLI-D6.pdf

Doğal ve zorlanmış taşınım farkını bilir, c. Farklı akışkan akış hızının ve yüzey geometrilerinin taşınımla ısı aktarımına etkilerini bilir, d. Bir deney sistemini emniyetli ...

Isı Pompası Deneyi - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/kimyamuh/Dosyalar/Is%C4%B1%20Pompas%C4%B1%281%29%281%29.pdf

2.2 Termodinamiğin İkinci Yasası: Kelvin-Planck ve Clausius İfadeleri. Kelvin-Planck İfadesi: Termodinamik bir çevrim gerçekleştirerek çalışan bir makinanın ...

Pompa Deneyi - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/makine/Dosyalar/BT%C3%9C%20pompa%20deneyi%20f%C3%B6y%C3%BC%282%29%281%29.pdf

Her pompanın optimum çalışma noktası sistem eğrisi ile pompa karakteristik eğrisi olan Q-H eğrisinin kesişme noktasıdır. Genellikle pompa devir sayısının, fan ...

ısı iletimi deneyi - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/kimyamuh/Dosyalar/KBM0308-D1.pdf

Isı iletimi için an denklemi Fourier Yasası olarak bilinir ve aşağıdaki denklem ile ifade edilir. dx. dT k q. A. Q x. -.

sertlik ölçme deneyi - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/makine/Dosyalar/BTU_Makine_Laboratuvar%C4%B1_Sertlik_Deney_Foyu%281%29.pdf

DENEYİN AMACI. • Farklı sertlik ölçme metotları hakkında teorik bilgi edinilmesi;. • Vickers sertlik ölçme yöntemi kullanılarak malzemelerin yüzeylerine batırılan ...

hava akış deneyi - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/kimyamuh/Dosyalar/KBM0308%20Kimya%20M%C3%BChendisli%C4%9Fi%20Laboratuvar%C4%B1_%20II%20Hava%20Ak%C4%B1%C5%9F%C4%B1%281%29%281%29.pdf

Venturimetre ve orifismetre ile akış ölçümü yapmasını öğrenir, b. Venturimetre ve orifismetre çalışma prensiplerini bilir, c. Bir deney sistemini emniyetli bir şekilde ...

Yoğunluk Ölçümü Deneyi - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/yogunluk_olcumu_deneyi.pdf

g) Gerçek (piknometre) yoğunluk: Sıvı Piknometresi: Özellikle ince tanelerin yoğunluğunun hassas biçimde tayininde gerçek yoğunluğun tespiti gerekmektedir.

reaksiyon kinetiği deneyi - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/kimyamuh/Dosyalar/KMLI-D4.pdf

Aktivasyon enerjisi ve reaksiyon hız sabiti kavramlarını bilir c. Deneysel olarak ... Önce, sabit sıcaklıkta konsantrasyon bağımlılığı bulunur ve daha sonra hız.

soğutma deneyi föyü - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/makine/Dosyalar/1458419696sogutma%20deneyi%20foyu%20.pdf

Soğutma tanımının yapılması, soğutma çevriminin tanıtılması, çevrimde kullanılan elemanların ... Buhar sıkıştırmalı soğutma çevriminde buharlaştırıcıa gaz haline geçen bir soğutucu akışkan ... Şekil.5 Buhar sıkıştırmalı ideal soğutma çevrimi.

Metalik Malzemelerin Yorulma Deneyi - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/Metalik%20Malzemelerde%20Yorulma%20Deneyi%281%29.pdf

METALİK MALZEMELERİN YORULMA DENEYİ. Prof. Dr. Deniz UZUNSOY. Arş. Gör. Cantekin KAYKILARLI. Malzeme Bilimi Yüksek Mühendisi Burcu Aslı ...

Partikül Boyut Ölçümü Deneyi - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/Partik%C3%BCl_boyut_olcumu_deneyi%281%29.pdf

Partikül nedir? ... çeşitli partikül boyut analiz yöntemlerinin aynı sonucu vermedikleri ... Elek analizi yöntemi, büyük partiküllerin boyut dağılımının ölçümünde ...

Yakıt Püskürtme Sistemleri Deneyi - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/makine/Dosyalar/yakit.p%C3%BCsk%C3%BCrtme.sistemleri.deney.f%C3%B6y%C3%BC%281%29.pdf

Sistem şematik olarak. Şekil. 1.2 de görülmektedir. Şekil 2.1: Tek nokta enjeksiyon sistemi genel yapısı. Elektronik kontrol ünitesi, emme manifold basıncı, emme ...

Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/oidb/Dosyalar/BTU%20Kurumlararas%C4%B1%20Yatay%20Gec%C4%B1s%20Basvuru%20Takv%C4%B1m%C4%B1%20ve%20Basvuru%20Kosullar%C4%B1%20%281%29%281%29.pdf

(2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI) ... 15-26 Ağustos 2016 ... 31 Ağustos 2016 ... Başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği ... LYS'ye girmeleri; tıp doktorluğu alanında sıralamada ilk 40 bin, hukuk ...

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

http://depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1523006166_Sosyoloji%20%C4%B0ste%C4%9Fe%20Ba%C4%9Fl%C4%B1%20Haz%C4%B1rl%C4%B1k%20Dosyas%C4%B1.pdf

Yıl. Lisans. İngilizce Öğretmenliği. İstanbul Üniversitesi. 2005. Lisans. Halkla İlişkiler ve Tanıtım. İstanbul Üniversitesi. 2006. Y. Lisans. İngiliz Dili Eğitimi. Uludağ ...

A1-307 - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/of/Dosyalar/2017-2018-Bahar_OF_Ders%20Programlar%C4%B1%20OM%201.s%C4%B1n%C4%B1f.pdf

FZK106 - Fizik. Dursun KARAAĞAÇ. (Mimar Sinan-A1-307). 15:00. MAT104 - Lineer Cebir. Yrd. Doç. Dr. İrem Küpeli ERKEN. (Mimar Sinan-E-103). ENG102 - ...

mimarlık - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/btu/Dosyalar/btu%202019%281%29.pdf

Mimarlık. Şehir Bölge Planlama Bölümü. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi. İşletme. Psikoloji ... ROMANYA Gheorghe Asachi Technical University. FRANSA ...

SOS905 - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/odb/Dosyalar/SOS905%20Sa%C4%9Fl%C4%B1kl%C4%B1%20Ya%C5%9Fam%20ve%20Egzersiz.pdf

Principles (Frank W. Dick), Spor Anatomisi (Oğuz Kanbir, N. Şimşek Cankur), Exercise Testing and Prescription (David Nieman). Antrenman Teorisi (Uğur ...

e-bülten - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/matematik/Dosyalar/Matematik%20B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC%20E-B%C3%BClten%282%29.pdf

23 Nis 2019 ... MATEMATİK BÖLÜMÜ SIKÇA SORULAN SORULAR. 22. 7. BİZDEN ... vermek, ulusal ve uluslararası dergilerde araştırma makaleleri yayınlamak, ulusal ve uluslararası ... Örneğin işletme, ekonomi, iktisat, ... Sınavlar; ara sınav, final sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı,.

SOS979 - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/odb/Dosyalar/SOS979%20Ebru%20Sanat%C4%B1.pdf

Dersin Amacı: Türk Ebru sanatı tarihçesi ve uygulama tekniklerini, Türk Ebru sanatında kullanılan boyalar, malzemeler ve ebru çeşitlerini öğretmektir. Öğretim ...

SOS959 - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/odb/Dosyalar/SOS959%20Bilim%20Tarihi.pdf

Bu dersin amacı bilimin tarihsel gelişim sürecini ele almak, bu alandaki önemli dönüm ... Cemal Yıldırım, Bilim Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2012. J.D. Bernal ...

SOS1007 - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/odb/Dosyalar/SOS1007%20Arazi%20Malzeme%20Bilgisi%20ve%20Kamp%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k.pdf

Doğada her türlü arazi koşullarında çalışmalar yapmak zorunda kalabilecek bilim ... Doğada yön bulma teknikleri, Harita okuma, Boğulma, kırık-çıkık-burkulma, kanama, ... Dokuz Canlı Ol-Hayatta Kalma Rehberi, Kaknüs Yayınları, 192s. Grylls ...

ebys - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/bidb/Dosyalar/EBYS%20Son%20Kullan%C4%B1c%C4%B1%20E%C4%9Fitim%20Dok%C3%BCman%C4%B1%281%29.pdf

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ... “Dosya Planı” alanından evrakın konusuna uygun dosya plan kodu seçilir. ... bitişinde yine otomatik olarak pasif hale döner.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/sbe/Dosyalar/Uluslararas%C4%B1%20Ekonomi%20Politikas%C4%B1%20ABD%20-%20DE%C4%9EERLEND%C4%B0RME-L%C4%B0STES%C4%B0.pdf

KÜBRA KADEM. 76,50353. 38,25. 2,60. 67,33. 23,57. 22,50. 3,38. 65,19 ... GÖKÇE CEYLİN TEKTAŞ. 60,14903. 30,07. 3,11. 79,23. 27,73. 46,43. 6,96. 64,77.

Katalog - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/btu/Dosyalar/Sanayi%20Katalogu.pdf

Üniversitesi, YÖK tarafından “Robotlar ve Akıllı Sistemler” konusunda ihtisaslaşacak ... olmak üzere, Çevre ve Orman Endüstri Mühendisliği disiplinlerinden ...

STAJ - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/dbmmf/Dosyalar/staj/staj_ak%C4%B1%C5%9F_diyagram%C4%B1.pdf

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. DOĞA BİLİMLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ. BÖLÜMÜ YAZ STAJI. STAJ ÖNCESİ ve SONRASI YAPILACAK ...

Isı Değiştirici - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/kimyamuh/Dosyalar/3-ISI%20DEGISTIRICI%281%29%281%29.pdf

yaygın olarak kullanılmaktadır. Isı Değiştirici Tipleri. Farklı ısı transferi uygulamaları, farklı tiplerde donanım ve farklı düzenlerde ısı transferi aygıtları gerektirir.

bursa teknik üniversitesi - Sayıştay

https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/62643830/files/raporlar/kid/2015/%C3%96zel_B%C3%BCt%C3%A7eli_%C4%B0dareler-A/BURSA%20TEKN%C4%B0K%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0.pdf

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS DENETİM ... Bursa Teknik Üniversitesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli.

Untitled - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/img/senatokarar_dosyalar/1442409208_Bt%C3%BC%20DBMM%20Fak%C3%BCltesi%20Kimya%20M%C3%BCh.%20B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC%20Lisans%20Program%C4%B1%20Ba%C5%9Fvuru%20Dosyas%C4%B1.pdf

Çalışma hayatlarında karşılaştıkları problemlere çevreye duyarlı çözümler ... Tasarımı, Mühendislik Ekonomisi, Proses Kontrol gibi temel Kimya Mühendisliği ... Programında %30 İngilizce eğitim verilecektir. ... Newton'un Hareket Kanunlari. ... ilgili soruları cevaplayabilme, kendisini ifade edecek şekilde İngilizce metinler ...

Seramikler - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/Ayse_Kalemtas_Malzeme_Bilimi_X8.pdf

Seramikler. Seramik Malzemeler. İleri Seramikler. Geleneksel Seramikler. İleri seramiklerin üretiminde sentetik olarak üretilmiş saf tozlar ya da doğada bulunan ...

Gaz absorpsiyonu - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/kimyamuh/Dosyalar/Gaz-Absorpsiyonu.pdf

Adsorpsiyon; ya gaz ya da sıvı karışımlarından maddeleri uzaklaştırmak için özel katıların ... Henry Yasası: Belli sıcaklıkta bir gazın bir sıvıdaki çözünürlüğü sıvı.

SOS951 - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/odb/Dosyalar/SOS951%20Hayat%C4%B1m%C4%B1zdaki%20Kimya.pdf

Hayatımızdaki Kimya. Kredi. AKTS. 2. 3. 3. Dersin Dili: Türkçe. Dersin Düzeyi: Fakülte. Dersin Staj Durumu: Yok ... Ders Notları. Kaynakları. Dökümanlar. Ödevler.

Deney No - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/Foy_Ayse_Kalemtas_Camur_Dokum_Sinterleme.pdf

Sinterleme işlemi, termal enerji yardımıyla toz partiküllerini birleştirmek için kullanılan bir yöntem olup birbirine temas eden partiküllerin ergime sıcaklığının 2/3' ...

bursa teknik üniversitesi - Memurlar.Net

https://www.memurlar.net/common/news/documents/822096/bursa-teknik-universitesi.pdf

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Bursa Teknik Üniversitesi 2017 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu. 1. 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI.

BTÜ Kütüphane - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/kutuphane/Dosyalar/Kullan%C4%B1c%C4%B1_Rehberi/k%C3%BCt%C3%BCphane%20rehberi.pdf

Katalog Tarama. İşlevlerine ulaşabilir ve işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 1. 2. 3. Page 6. BTÜ. Kütüpha.

SOS906 - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/odb/Dosyalar/SOS906%20Ya%C5%9Fam%20Boyu%20Spor.pdf

5. Besin değerlerini araştırma. Beslenme Sağlıklı Yaşam (Doç. Dr. ... Sigara ve Alkolün zararları ile sağlıklı yaşamın ilişkilendirilmesi. 11 ... %40. Kısa Sınav. 0. %0. Ödev. 0. %0. Devam. 0. %0. Uygulama. 1. %0. Proje. 0 ... Sınıf Dışı Ç. Süresi.

Polimerler - Bursa Teknik Üniversitesi

http://depo.btu.edu.tr/dosyalar/metalurji/Dosyalar/Ayse_Kalemtas_Malzeme_Bilimi_Polimerler%281%29.pdf

kullanıldığı da görülmektedir. POLİMER MOLEKÜLLERİNİN. KİMYASI. Poly mer çok tekrar eden birim ... Bilinen en yaygın 10 polimerin tekrarlayan birimi.