2007 Faaliyet Raporu - Petkim

2007 yılında Şirketimize yoğun bir staj başvurusu olmuştur. Toplam olarak 446 öğrenciye yaz stajı yaptırılmış, 3308 sayılı. Kanun kapsamında, 106 Meslek Lisesi ...

2007 Faaliyet Raporu - Petkim- İlgili Belgeler

2007 Faaliyet Raporu - Petkim

https://www.petkim.com.tr/Userfiles/File/Yatirimci_Iliskileri/Faaliyet_Raporlari/petkim_faaliyet_raporu_2007.pdf

2007 yılında Şirketimize yoğun bir staj başvurusu olmuştur. Toplam olarak 446 öğrenciye yaz stajı yaptırılmış, 3308 sayılı. Kanun kapsamında, 106 Meslek Lisesi ...

Faaliyet Raporu - Petkim

https://www.petkim.com.tr/UserFiles/file/Yatirimci_Iliskileri/Faaliyet_Raporlari/petkim_faaliyet_raporu_2017_TR.pdf

8 Mar 2018 ... 2015 yılından itibaren ivme kazanan bir performansla güçlü sonuçlara imza atan ... Portföyünde yer alan termoplastik, elyaf, boya hammaddesi.

2018 Faaliyet Raporu - Petkim

https://www.petkim.com.tr/UserFiles/file/Yatirimci_Iliskileri/Faaliyet_Raporlari/petkim_faaliyet_raporu_2018.pdf

7 Mar 2019 ... Olası Sonuçları. 88 Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri. Hakkında İdari veya Adli Yaptırımlara. İlişkin Açıklamalar. 89 Geçmiş Dönem Hedefleri ve.

PETKİM 2010 FAALİYET RAPORU

https://www.petkim.com.tr/UserFiles/file/Yatirimci_Iliskileri/Faaliyet_Raporlari/petkim_faaliyet_raporu_2010.pdf

11 Mar 2011 ... Sürdürülebilir kârlılık için sonuç odaklı, güçlü performans ... hızlı gelişmeler sonucu 19 Ağustos ... Petkim'de staj imkânı sağlanmaktadır. Petkim ...

YATAŞ 2007 FAALİYET RAPORU

https://inveonstorage.blob.core.windows.net/yatas/Content/Images/Uploaded/yatas_finansal_dipnotlar_ve_faaliyet_raporu_31.12.2007_TL.pdf

9 Eyl 1987 ... Satış Geliştirme Müdürü. 17 Ekrem. Mehmet. Uyan. İhracat Müdürü. 36 Mehmet Haluk. Özel. Yataş Bölge Satış Müdürü. 18 Bülent. Mehmet.

Faaliyet Raporu 2007 - Enka

https://www.enka.com/allfiles/pdf/FaaliyetRaporu2007.pdf

6- 2007 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması, Yönetim Kurulu ... çalıştırarak sezon sonunda toplam 8,1 milyon adam-saat çalışma seviyesine.

DSİ 2007 Yılı Faaliyet Raporu

http://www.dsi.gov.tr/docs/stratejik-plan/ds%C4%B1-2007-faal%C4%B1yet-raporu.pdf?sfvrsn=2

2007 yılının ilk açılışını 25 Mart'ta Kayseri'de yaptık. 3 adedi baraj, 2 adedi sulama tesisi, 1 adedi çevre ve taşkın koruma tesisi olmak üzere 6 adet tesisi hizmete.

2007 yılı faaliyet raporu - İZSU

http://www.izsu.gov.tr/YuklenenDosyalar/Dokumanlar/2007-yili-faaliyet-raporu.pdf

Gediz'e verilmesini önleyecek, Menemen atıksu arıtma tesisinin ihalesi yapılmış olup, inşaatına ... Buruncuk Arıtma Tesisi ve Yeni Foça Arıtma Tesisleri ihale ... Satın alma ve İhaleler Şube Müdürlüklerince 2005 yılında DİJİTEK Tek. ve Bil. Ltd.

Migros 2007 Yılı Faaliyet Raporu

https://www.migroskurumsal.com/userfiles/file/faaliyet_raporu/FaaliyetRaporu2007.pdf

CRM uygulamas›n› Migros Club Kart ile bafllatm›flt›r. ... puanla bafllatt›¤› faiz indirimlerini son çeyrekte ve 2008 ... 200 baz puan düflürülmüfltür. Di¤er taraftan ... Paro lansman› ile dileyen müflterilerin ... karfl›layacak analiz, sorgu ve raporlar›n›.

2007 faaliyet raporu - Narlıdere Belediyesi

http://www.narlidere-bld.gov.tr/Upload/files/faaliyetraporu/2007%20Faaliyet%20Raporu.pdf

Kasım BEYAZTAŞ. Ahmet KAYA ... devam etmektedir. 13- Ahmet Haşim Sokağa parke taş ve tretuvar ... geliştirmek. Doktor, karakol, hastane, savcılık gibi. 5.

2007 Faaliyet Raporu - Pendik Belediyesi

https://www.pendik.bel.tr/data/eski/userfiles/2007_faaliyet_raporu.pdf

Tevfik Sanat Evi, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi) etkin kullanılmasının sağlanması,. Konferans, seminer, tiyatro, sinema, söyleşi ve sohbet programları, ...

Faaliyet Raporu 2007-2008 - Sakarya Üniversitesi

ftp://ftp.sakarya.edu.tr/REKTORLUK/faliyet_raporu.pdf

18 Ara 2008 ... VAHDET UÇAR. DERS NOTU. 1. ENGİN, T. VE ÇENGEL, Y. A. “MÜHENDİSLER İÇİN DİFERANSİYEL DENKLEMLER”, EKİM 2008,. SAKARYA.

Faaliyet Raporu 2007 - Bankalararası Kart Merkezi

https://bkm.com.tr/wp-content/uploads/2015/06/2007.pdf

POS'lar›n içinde %100 ve chip&PIN uyumlu ATM'lerin say›s› da toplam. ATM'ler içinde ... the smart (chip) cards, which are supposed to compose the future technology of the ... holders and member merchants with the privacy of PIN, has been ...

2007 yılı faaliyet raporu - Sivas Belediyesi

http://sivas.bel.tr/Files/PDF/2007Faaliyet.pdf

Sivas Belediyesi olarak 2006 yılında belediyemizin 5 yıllık stratejisini belirleyen 2007-2011 ... edilmiş, kolej depoya 2 kez depo temizleme işlemi uygulanmıştır.

2007 Yılı Faaliyet Raporu - İller Bankası

https://www.ilbank.gov.tr/dosyalar/faaliyet/2007faaliyet.pdf

İller Bankası; Merkezde 21 Daire Başkanlığı, Taşrada 18 Bölge Müdürlüğü ... intikal etmeyen gelirlerinden vergiler düştükten sonra kalan safi kazançlarının % 5' ...

2007 YILI FAALİYET RAPORU - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

http://www.eskisehir.bel.tr/dosyalar/faaliyet_raporlari/2007.pdf

Büyükşehir Belediyesi 2007 yılında da büyük bir tabloda bulunan ve her biri ... Büyükşehir Belediyemiz 2007 Mali Yılı Bütçesinin uygulama sonuçları ve temel mali ... eski itfaiye binası arsasına yapılmaya başlanan binanın bodrum katları ... Futbol, briç ve satranç turnuvaları, uçurtma şenlikleri gibi etkinlikler yapılmaktadır.

2007 Yıllık Faaliyet Raporu - Garanti Investor Relations

https://www.garantibbvainvestorrelations.com/tr/images/pdf/2007_yillik_raporu.pdf

184 Türkiye Garanti Bankas› Afi ve Finansal Kurulufllar›'n›n 31 Aral›k 2007 Tarihi ‹tibar›yla Haz›rlanan. Y›l Sonu Konsolide ... toplumun kültürel birikiminin yan› s›ra kendi kurum kültürünü de gelifltirmeyi ... fiikayet Kutusu Tüm flube hollerinde.

Kamu İhale Kurumu 2007 Yılı Faaliyet Raporu

http://www2.ihale.gov.tr/arge/2007%20Faaliyet%20Raporu.pdf

24 May 2008 ... değerlendirilmesi. 61. 12.11.2007, 2007/DK.D-151. Kartursaş Kartal Ulaşım. Turizm Sağlık ve Eğitim. Hizmetleri Sanayi Ticaret. Anonim Şirketi.

Akademik Faaliyet Raporu 2006-2007 - Başkent Üniversitesi

https://www.baskent.edu.tr/belgeler/akademik_faaliyet/2006-2007_faaliyet_raporu.pdf

Meslek Yüksekokulu (Turizm Rehberliği, Yiyecek İçecek Programları) açılmıştır. ... hedefleri öngörülen takvim doğrultusunda gözden geçirilmiş olup, sürekli ... Savaşımızın cereyan ettiği önemli anıt ve şehitlikleri kapsayan gezi programı ... Zaman, Anadolu Ajansı, Sabah gazeteleri ve Tempo dergisine üniversitemiz kimliği ve ...

2006-2007-2008 Faaliyet Raporu - Spor Genel Müdürlüğü

http://sgm.gsb.gov.tr/Public/images/SGM/Federasyon/41352izci_2006-2007-2008%20Faaliyet%20Raporu__.pdf

e-posta :[email protected] Web : www.tif.org.tr ... İBB spor kulübü ve İstanbul İzci Kulübü demirbaş ve kamp malzemelerini Ümraniye ... Türkiye İzcilik Federasyonu başkanı bizzat katıldığı TV programlarında defalarca canlı yayına çıkarak.

Hazine Müsteşarlığı 2007 Yılı Faaliyet Raporu - Hazine ve Maliye ...

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/01/Hazine-M%C3%BCste%C5%9Farl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-2007-Y%C4%B1l%C4%B1-Faaliyet-Raporu.pdf

ticaretini düzenlemek amacıyla standartlar belirlemek ve resmi ayar evi olarak hizmet vermek, özel ayar evlerinin ... Kahramanmaraş. 167. 29. 196. 11.685.

Migros 2007 Yılı Faaliyet Raporu - Migros Ticaret A.Ş

https://www.migroskurumsal.com/userfiles/file/faaliyet_raporu/FaaliyetRaporu2007.pdf

‹skenderun Feneryolu, Antakya. Emekevleri ... Turunç, Fethiye, Marmaris Merkez,. Milas, Fethiye ... 2007 sonunda Merkez Bankas›'n›n döviz rezervleri 17,4 ...

2017 FAALİYET FAPORU - Petkim

https://www.petkim.com.tr/UserFiles/file/Yatirimci_Iliskileri/Faaliyet_Raporlari/petkim_faaliyet_raporu_2017_TR.pdf

8 Mar 2018 ... İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi alındı. 2010. • STAR Rafineri A.Ş., Petkim sahasında yapacağı 10 milyon ton kapasiteli rafineri ... Yeni Alım Yönetmeliği çalışmaları tamamlanarak süreç bazlı stratejik satınalma ...

kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu - Petkim

https://www.petkim.com.tr/UserFiles/file/KYUR_2017.pdf

2016 yılında kurumsal yönetim derecelendirmesine son verilmiştir. SPK'nın ... Sahamızda eleman çalıştıran tedarikçilerimizin iş sağlığı ... İşe alım sürecimizde.

faaliyet raporu faaliyet raporu faaliyet raporu - Nişantaşı Üniversitesi

https://www.nisantasi.edu.tr/dosyalar/duyurular/2018-faaliyet-raporu.pdf

30 Ara 2018 ... gösterdiği etkinlikte Selim Yuhay, genç mimar aday- larının dekorasyon ... çekilmeyeceğini ve Yahudi yerleşimcilerin statüsü hakkında da taviz ...

2018 Yılı Faaliyet Raporu Faaliyet Raporu - Sultangazi Belediyesi

https://sultangazi.bel.tr/ups/files/dosyalar/faliyetraporlari/2018-faaliyet-raporu.pdf

31 May 2019 ... gazi hayalini gerçekleştirmenin tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz. ... Zimbra Mail Yazılımı. 1 ... gazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, cirit oyunlarının.

2016 faaliyet raporu halkb ank 20 16 faaliyet raporu - Halk Bankası

https://mediaservice.halkbank.com.tr/media/document/Halkbank/YatirimciIliskileri/FaaliyetRaporlari/2016FAALIYETRAPORU.pdf

17 Şub 2017 ... 2016 yılı içerisinde Banka Esas Sözleşmesi'nde herhangi bir değişiklik olmamıştır. ... finansman konusundaki kredi çeşitliliği ile her türlü talebi ... Atatürk, “Küçük esnafa ve büyük ... doğan borçları bir yıl süreyle faizsiz.

2014 Yılı Faaliyet Raporu Faaliyet Raporu - Sultangazi Belediyesi

https://sultangazi.bel.tr/ups/files/dosyalar/2014%20y%C4%B1l%C4%B1%20faaliyet%20raporu%20sultangazi%20belediyesi_compressed.pdf

kurbanlık hayvanların kesiminin, sıhhi ve hijyenik ortamda gerçekleştirmesini ... konumlu İsmailağa Camii'nin 5 metre olan yapı yaklaşma mesafelerinin 1158 ...

faaliyet raporu faaliyet raporu - Boğazlıyan Ticaret Borsası

http://www.bogazliyantb.org.tr/pdf/faaliyet2017.pdf

25 Ara 2017 ... Yozgat ilimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişimine katkıda bulunup, başta şekerpancarı ve buğday ... payı olan, emeği olan başta Meclis ve Yönetim kurulu ... görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası.

faaliyet raporu faaliyet raporu - Edirne Belediyesi

http://www.edirne.bel.tr/images/Mevzuat%20ve%20Raporlar/2016_faaliyet_raporu.pdf

7 May 2017 ... EDİRNE BELEDİYESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU ... sistemleri ile YG.1 Kipa alışveriş merkezi önü yaya geçidi,YG.2 Güzel Sanatlar okulu girişi yaya ... Edirne Belediyesi sinema etkinliği gecesi düzenlenerek kadınlarımıza ...

FAALİYET RAPORU 2011 - Turkcell Faaliyet Raporu

http://yatirimci.turkcell.com.tr/2011/downloads/Turkcell-FR-2011.pdf

9 Nis 2012 ... Fiber optik altyapımızla Turkcell Grup şirketleri arasında ... cüzi bir bedel karşılığında ek olarak 10 yıl daha uzatılması taahhüt edilmiş ve imza altına alınmıştır. ... çalışması sonucunda Aks TV'nin maliyet bedeli üzerinden 4.939 TL ... Mahkeme, Danıştay'ın bozma kararına uyma yönünde karar vermiştir.

faaliyet raporu 2016 2016 mali yılı faaliyet raporu - Kahramanmaraş ...

http://hastane.ksu.edu.tr/depo/duyuru_belge/2016%20YILI%20FAAL%C4%B0YET%20RAPORUa_1703161516423444.pdf

FAALİYET RAPORU hastane.ksu.edu.tr. FAALİYET RAPORU. 2016 ... 3- Bilgi İşlem. 4- Tıbbi Arşiv. 5- İSG. 6- Temizlik Hizmetleri. 7- Atık Yönetimi ... gereken Hastane Afet Planı (HAP) oluşturularak il Sağlık Müdürlüğü' ne sunulmuştur. Ayrıca İş ...

Faaliyet Raporu 2016 Faaliyet Raporu 2016 - Yapı Kredi Portföy ...

https://www.yapikrediportfoy.com.tr/_pdf/2016-faaliyet-raporu-ykp-tr.pdf

26 Oca 2017 ... 31 Aralık 2016 itibarıyla Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ... Tüm yatırım kararları sonuca bağlanmadan önce ... Yapı Kredi Portföy'ün dedike müşteri temsilcileri, müşterilerinin portföyleri ile ilgili olarak piyasada ...

2012 Faaliyet Raporu 2013 Faaliyet Planı - KalDer İzmir

http://izmir.kalder.org/upload/files/PDF/Faaliyet_Raporlari/2014_KalDer_Faaliyet_Raporu.pdf

21 Şub 2015 ... Mükemmellik Ödülü'ne bu sene DYO Matbaa Mürekkepleri başvurmuştur. Yılın Başarılı ... Oturum Başkanı: Murat Ihlamur, Netsis Kurucusu.

ebso faaliyet 2007 yedek2.indd - Ege Bölgesi Sanayi Odası

http://www.ebso.org.tr/ebsomedia/documents/2006-faaliyet-raporu_85770321.pdf

Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın en önemli misyonu, bölgemiz sanayiisinin gelişimine katkıda bulunmaktır. Odamız ... Aliağa Ticaret Odaları ile Ödemiş ve Salihli Ticaret. Borsası'na ... 2006 itibari ile burs verilen öğrenci sayısı 550'ye çıkartılmıştır.

2017 faaliyet raporu kazancı holding 2017 faaliyet raporu

http://www.kazanciholding.com.tr/assets/Kazanci_Holding_Faaliyet_Raporu_2017.pdf

Hisse Adedi. %. Şaban Cemil Kazancı. 66.911.492. 60,28. Ali Metin Kazancı. 32.200.008. 29,01. Mehmet Kazancı. 6.531.250. 5,88. Tülay Kazancı. 5.356.250.