Köpek ve kedilerde bazı anormal davranışlar - DergiPark

Eğer daha küçükken alınırsa yine problem olabilir. Örneğin yavru 3 haftalık yaşta ... sahibi köpeğin ev içerisinde idrarını yaptığını fark etmesi üzerine ona ceza ...

Köpek ve kedilerde bazı anormal davranışlar - DergiPark- İlgili Belgeler

Köpek ve kedilerde bazı anormal davranışlar - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/544490

Eğer daha küçükken alınırsa yine problem olabilir. Örneğin yavru 3 haftalık yaşta ... sahibi köpeğin ev içerisinde idrarını yaptığını fark etmesi üzerine ona ceza ...

KÖPEK ve KEDİLERDE GÜÇ DOĞUM DYSTOCIA IN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/268714

Brachiocephalic ırklar (Bulldog, Boston Terrier, Scottish Terrier, vb.) küçük ve dar pelvis yapısına sahip olduklarından dolayı güç doğum şekillenmesi.

Köpek ve kedilerde koksofemoral eklem luksasyonlarının ...

http://vetjournal.ankara.edu.tr/tr/download/article-file/698484

Ankara Üniv Vet Fak Derg, 58, 167-174, 2011. Köpek ve kedilerde koksofemoral eklem luksasyonlarının sağaltımında monofilament naylon dikiş materyali ile ...

Köpek ve Kedilerde Yetersiz Doğum Sancılarının ...

http://vetdergikafkas.org/pdf.php?id=2172

Sonuç olarak, köpek ve kedilerde yumuşak doğum kanalı darlığı, doğum ... güç doğum olgularında Denaverinhydrochlorid'in oksitosin ile birlikte sancı ... Normal bir doğumda uterus kontraksiyonları Spazmolitik ilaçlar myometrium hücre.

Evcil Köpek ve Kedilerde Eklem Ağrısı - Amazon S3

https://s3.amazonaws.com/rdcms-iasp/files/production/public/AM/Images/MemberPhotos/2016YearOfPainFactSheets/FactSheets/Turkish/9_Evcil_Kopek_ve_Kedilerde_Eklem_Agrisi.pdf

Kedi, köpek, at gibi evcil hayvanlarda eklem ağrısı, özellikle osteoartrit (OA) sık görülür. ... [15] [7] Ek olarak, böyle bir 'spontan model' evcil ... anlamlı yapar. [15] ... Lascelles BDX, Gaynor JS, Smith ES, Roe SC, Marcellin-Little DJ, Davidson G, ...

Köpek ve Kedilerde 1986-2000 Y›llar› Aras›nda Ankara'da ...

http://journals.tubitak.gov.tr/veterinary/issues/vet-03-27-1/vet-27-1-15-0110-20.pdf

kondrosarkomlar ise, özellikle eriflkin ve yafll› köpek. (Boxer ve Alman çoban-kurt) ve koyunlarda bilinmektedir. Ancak tümör hücrelerinin metaplazisi ya da.

NAZİK OLMAYAN BAZI SÖZ VE DAVRANIŞLAR ... - ACAR Index

https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423902772.pdf

Nazik Olmayan Bazı Söz ve Davranışlar Karşısında Hz. Peygamber. Ġnsanlar bazen ... (Bk. Ebû Dâvûd, Süleymân b. el-Eş'as es-Sicistânî, Sü- nen, I-II ... dir.13 Esasen anlamlı olan da muktedir iken olgun davranabilmek, hukuka güç-.

köpek ve dġğer bazı hayvanların öldürülmesġne cevaz veren ...

http://isamveri.org/pdfdrg/D04036/2014_1/2014_1_DEMIRELHR.pdf

sonra Hadis Edebiyatında ilgili hayvanlar araĢtırılıp hadislerde nasıl yer aldığı ve na- ... Köpek ve Diğer Bazı Hayvanların Öldürülmesine Cevaz Veren Hadislerin ... Nitekim Peygamber (s.a.v.) kertenkele hakkında: ―fasıkcık‖ buyurarak onun.

Anormal Hemoglobinler'in Farklı Hemoglobin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/116337

kırmızı kan hücresinde 300 milyon hemoglobin molekülü mevcuttur. ... Mikro 22R), Buz Dolabı, Mikrodalga fırın (Arçelik), Jel elektroforez cihazı (Sigma-. Aldrich) ... renksizleştirme işleminden sonra 10 dakika 70oC de kurulup bantların değerlendirilmesi ... kadar muamele edildikten sonra fotoğrafları çekilerek Tablo 2'ye göre.

Deprem ve Anormal Hayvan Davranışları - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/34041

nasıl ve neye karşı böyle bir tepki verdiği hala sırrını korumaktadır. Bu nedenle hayvanlar üzerinde yapılacak detaylı çalışmalar ile elde edilecek bulgular, ...

Anormal Plasenta İnvazyonlu Bir Vakanın Hemşirelik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/544679

Bu makalede; anormal plasenta invazyonu sonrası Total Abdominal ... Anormal plasenta inervasyonu gelişen ... yemesi ve bol sıvı alması için teşvik edilir.

Anormal Trafik Tespiti için Veri Madenciliği ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/632281

Anahtar Kelimeler: Anormal trafik tespit sistemi, veri madenciliği, performans analizi, özellik çıkarım algoritmaları ... tespit sistemleri, NSL-KDD veri seti ve Weka programı hakkında ... ftp://155.232.191.133/cran/doc/manuals/r-devel/R-lang.pdf.

Atlarda Stereotipik Davranışlar Giriş - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/144434

6 Kas 2009 ... duruma karşı verdikleri bir tür cevap olan ... tutulan bir at, yem arabası koridorda kendisine ... yem arabası yaklaştıkça eşinen bir atı beslemek.

BÂTIL İNANÇ VE DAVRANIŞLAR ÜZERİNE PSİKO - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/52344

Key words: Superstition, sorcery, magic, bad luck, fortune-telling, horoscope, precognition ... 700 astrolog da, söz konusu 2000 kişi arasından rasgele seçilen.

276 Kedilerde Cheyletiellosis ve Selamektin Damla ile ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/588141

hayvan sahipleri fazla miktarda kepeklenme ve kaşıntı şikayeti ile kliniğimize başvurmuştur. Kedilerin deri kazıntısının muayenesinde Cheyletiella blakei ile ...

Müslüman Toplumda Görülen Şiddet İçerikli Davranışlar ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/410384

bir özelliğin olduğunu bilmek ve onu doğru anlamaya çalışmaktır. ... 7. ve 8. sınıf öğrencisine yönelttiği açık uçlu şiddet sorularına verilen cevapları da.

Çiftlik Hayvanlarında Sosyal Sıra ve Agonistik Davranışlar - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/85104

Bunlar arasında üreme davranışları, ana yavru ilişkileri, grupdaşı ve yavrusunu koruma ve oyun davranışları sayılabilir. Sayılan bu sosyal etkileşimler, grup içinde ...

HIV/AIDS Riskini Artıran Cinsel Davranışlar- Risky ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/264676

The purpose of this study is to review sexual behaviors which increase HIV infection and AIDS risk. This sexual behavior expressed as: anal sex, one-night stand, ...

Baş boyun bölgesi dermatitli kedilerde korneometrik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/748476

30 Haz 2019 ... toplam 15 kedi [7 sağlıklı ve 8 baş ve boyun dermatiti ile] kaydedilmiş ve seçilen cilt biyofizik ... Son yıllarda kedilerde baş, yüz, kulak derisini etkileyen bir- ... olduğu düşünülen kabuklanma, ekskoriasyon ve alopesik olgu.

Kedilerde Otodectes cynotis'in Kulak Problemleri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/33999

Özet: Otodectes cynotis (kulak uyuzu etkeni); kedilerde görülen otitis externa etiyolojisi içerisinde önemli bir yeri olan ve prevalansı ... da ayaklarda, yüz, boyun ve kuyrukta da lokalize olabildiği ... hematomu, başını sallama, inkoordinasyon,.

ID 502896 Kedilerde Tarsocrural Eklem Çıkıklar 41 olgu - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/706772

Tarsal eklem distal tibia-fibula ile 7 adet tarsal kemik ve. 4 metatarsal kemik ile bunları birbirine bağlayan ligament ve fibröz kıkırdaktan oluşan kompleks bir.

Köpek Dişi Ya Da - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/717297

1 Mar 2019 ... In this study, Lanthimos' film will be analyzed by putting the Lacanian ... Sıkı bir dostluk hikayesi olarak okunan Defoe'nun Robinson Crusoe'sunun ... izlediği filmlerden ezberlediği içinde küfürler geçen replikleri söyler.

Köpek Epidermisinin pH Seviyesi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/544806

28 Eyl 2018 ... Hayvanlarda Kullanılabilir mi? ... gargara, sirke gibi ürünlerle “hayvanların üzerine ... hale getirir. Ne yazık ki çok alkali bir ürünün, çok asidik bir.

Köpek maması seçiminde eğilimlerin belirlenmesi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/489136

köpek sahipleri tarafından mama seçiminde göz önünde ... üretim, satış, eğitim ve barınma yerleri sayıları ile orantılı ... tamamı profesyonel bir mamada olması.

Köpek YumuĢak Doku Tümörlerinde Patolojik Tanı - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/181563

Özellikle rhodesian ridgebacks, doberman pinschers ve boxers gibi köpek ırkları bu tümöre yatkınlık gösterirler. Genellikle bacaklar ile baĢ kısmında meydana ...

Türkiye Yerli Köpek Irk ve Tipleri Native Dogs Breeds ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/89145

(Kafkas) Çoban, Koyun ve Karaman köpeklerine ait bazı morfolojik özellikler incelenmiştir. Sonuç olarak Türk ... Genellikle Doğu Karadeniz Böl- gesinde koyun ...

Gebelikte Karşılaşılan Anormal Olgular

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=24610

İnek ve domuzda nadiren görülür. • Yavru hareketinin olmaması, karnın aşırı ... kortikosteroid, PGF2α uygulaması, sezeryan. (önce sıvı boşaltılır sonra yavru ...

dünyada ve türkiye'de talasemi ve anormal hemoglobinler

http://www.talasemifederasyonu.org.tr/pdf/tani/1cansinTani.pdf

1956 yılında Chernof ve arkadaşları Hb E beta talasemiyi yayınladılar. ... Kan ve arkadaşları tarafından Orak Hücreli anemide Prenatal tanı çalışmaları ... UHK Amaçları: Ülkemizde hemoglobinopati konusunda çalışan merkezleri, ... Türkiye'de faaliyet gösteren talasemi derneklerinden, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve.

Anormal Smear Sonuçları - Doğan Hastanesi

https://www.doganhastanesi.com/HABER/NEWS737.pdf

rahim ağzı yakma ya da dondurma işlemi yapılması ... CİN 2 ve cin 3 VAKALARI, HGSIL olarak adlandırılır. ... CİN 2 vakalarında konizasyon işlemi ile sadece.

Anormal UterusKanamaları - Journal of Clinical Obstetrics ...

https://www.jcog.com.tr/pdf/?pdf=8918df56dbeb890b1fc45ecee548cf27

Östrojen ve progesteron çekilme ve kırılma kanamalan. Tabte 1. ... gesteron çekilme ve kırılma kanamaları olarak ad ... gulannda vajinal kanamanın kontrolü.

Anormal Uterin Kanamalı Hastalarda Endometrium ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=vtd&plng=tur&un=VTD-48242

evre 1 ve evre 2 endometrium kanseri tanısı alanlar ile benign endometrial patoloji ... Endometrium kanseri erken ... polip tanısı 11 hastada (%15.7), sekretuar.

Testisin inifli, anormal testis yerleflimleri, f›t›k ve ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=cocukcerrahisi&plng=tur&un=CCD-72324

yecek mezotel ile bunun d›fl›nda dartos ile devam edecek düz kas da skrotumdan ... Smooth and striated muscle development in the intrinsic urethral sphincter.

çocuklarda görülen anormal s kar oluşumlarının silikon jel blok ile ...

http://www.turkplastsurg.org/index.php/tprecd/article/viewFile/398/1085

görülen anormal skar oluşumlarının tedavisinde silikon jel bloğun etkili ve güvenilir bir yöntem olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Hipertrofik skar, keloid, ...

Premenopozal Anormal Uterin KanamalÛ Hastalarda Salin ...

https://www.jcog.com.tr/pdf/?pdf=71a4a10740e164ab776d11a46ad69d6b

Nilgün GÜDÜCÜ ve Ark. SALĞN ĞNFÜZYON SONOGRAFĞ, HĞSTEROSKOPĞ VE ENDOM ETRĞAL KÜRETAJ. 98. T Klin Jinekol Obst 2002, 12. Anormal ...

EPĠLEPSĠ Epilepsi beyindeki elektriksel uyarıların anormal ve ...

http://www.baskenthastaneleri.com/uploads/images/adana/cocuk_nefroloji_hastal%C4%B1klar.pdf

veya nöbet sonrası çocuk suda boğulabilir. Çok aşırıya ... babaların birçoğu baş ağrısının beyin tümörü gibi ciddi bir hastalığa bağlı olabileceğini düşünerek ...

Anormal Plasenta İnvazyonlu Bir Vakanın Hemşirelik Bakımında ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/544679

Roy Adaptasyon Modeli son zamanlarda hemşirelik bakımında sık kullanılan ... Son yıllarda sezaryen oranlarının ... Sorunlara Yönelik Hemşirelik Bakım Planı.